อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ดีนาร์บาห์เรน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์บาห์เรน และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีนาร์บาห์เรน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีนาร์บาห์เรน
ต่ำสุด = 79.021 (1/1/2563) เฉลี่ย = 83.204 สูงสุด = 87.793 (3/4/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์บาห์เรน และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
79.021
BHD THB
0.01265
THB BHD
พฤหัสบดี
80.150
BHD THB
0.01248
THB BHD
ศุกร์
80.192
BHD THB
0.01247
THB BHD
จันทร์
80.157
BHD THB
0.01248
THB BHD
อังคาร
80.242
BHD THB
0.01246
THB BHD
พุธ
80.724
BHD THB
0.01239
THB BHD
พฤหัสบดี
80.552
BHD THB
0.01241
THB BHD
ศุกร์
80.408
BHD THB
0.01244
THB BHD
จันทร์
80.437
BHD THB
0.01243
THB BHD
อังคาร
80.521
BHD THB
0.01242
THB BHD
พุธ
80.451
BHD THB
0.01243
THB BHD
พฤหัสบดี
80.793
BHD THB
0.01238
THB BHD
ศุกร์
80.865
BHD THB
0.01237
THB BHD
จันทร์
80.738
BHD THB
0.01239
THB BHD
อังคาร
80.831
BHD THB
0.01237
THB BHD
พุธ
80.826
BHD THB
0.01237
THB BHD
พฤหัสบดี
81.132
BHD THB
0.01233
THB BHD
ศุกร์
81.335
BHD THB
0.01229
THB BHD
จันทร์
81.674
BHD THB
0.01224
THB BHD
อังคาร
82.156
BHD THB
0.01217
THB BHD
พุธ
82.415
BHD THB
0.01213
THB BHD
พฤหัสบดี
82.836
BHD THB
0.01207
THB BHD
ศุกร์
82.864
BHD THB
0.01207
THB BHD
จันทร์
82.571
BHD THB
0.01211
THB BHD
อังคาร
82.362
BHD THB
0.01214
THB BHD
พุธ
82.382
BHD THB
0.01214
THB BHD
พฤหัสบดี
82.607
BHD THB
0.01211
THB BHD
ศุกร์
83.128
BHD THB
0.01203
THB BHD
จันทร์
83.110
BHD THB
0.01203
THB BHD
อังคาร
83.228
BHD THB
0.01202
THB BHD
พุธ
82.896
BHD THB
0.01206
THB BHD
พฤหัสบดี
82.864
BHD THB
0.01207
THB BHD
ศุกร์
82.850
BHD THB
0.01207
THB BHD
จันทร์
82.910
BHD THB
0.01206
THB BHD
อังคาร
83.065
BHD THB
0.01204
THB BHD
พุธ
82.917
BHD THB
0.01206
THB BHD
พฤหัสบดี
83.749
BHD THB
0.01194
THB BHD
ศุกร์
84.170
BHD THB
0.01188
THB BHD
จันทร์
84.291
BHD THB
0.01186
THB BHD
อังคาร
84.385
BHD THB
0.01185
THB BHD
พุธ
84.641
BHD THB
0.01181
THB BHD
พฤหัสบดี
84.206
BHD THB
0.01188
THB BHD
ศุกร์
83.897
BHD THB
0.01192
THB BHD
จันทร์
83.695
BHD THB
0.01195
THB BHD
อังคาร
83.899
BHD THB
0.01192
THB BHD
พุธ
83.256
BHD THB
0.01201
THB BHD
พฤหัสบดี
83.949
BHD THB
0.01191
THB BHD
ศุกร์
83.554
BHD THB
0.01197
THB BHD
จันทร์
83.690
BHD THB
0.01195
THB BHD
อังคาร
83.737
BHD THB
0.01194
THB BHD
พุธ
83.446
BHD THB
0.01198
THB BHD
พฤหัสบดี
84.103
BHD THB
0.01189
THB BHD
ศุกร์
84.709
BHD THB
0.01181
THB BHD
จันทร์
85.480
BHD THB
0.01170
THB BHD
อังคาร
86.004
BHD THB
0.01163
THB BHD
พุธ
86.238
BHD THB
0.01160
THB BHD
พฤหัสบดี
86.666
BHD THB
0.01154
THB BHD
ศุกร์
86.694
BHD THB
0.01153
THB BHD
จันทร์
87.554
BHD THB
0.01142
THB BHD
อังคาร
87.079
BHD THB
0.01148
THB BHD
พุธ
87.241
BHD THB
0.01146
THB BHD
พฤหัสบดี
86.852
BHD THB
0.01151
THB BHD
ศุกร์
86.482
BHD THB
0.01156
THB BHD
จันทร์
86.902
BHD THB
0.01151
THB BHD
อังคาร
87.211
BHD THB
0.01147
THB BHD
พุธ
87.583
BHD THB
0.01142
THB BHD
พฤหัสบดี
87.606
BHD THB
0.01141
THB BHD
ศุกร์
87.793
BHD THB
0.01139
THB BHD
จันทร์
87.384
BHD THB
0.01144
THB BHD
อังคาร
87.065
BHD THB
0.01149
THB BHD
พุธ
87.145
BHD THB
0.01148
THB BHD
พฤหัสบดี
87.306
BHD THB
0.01145
THB BHD
ศุกร์
86.831
BHD THB
0.01152
THB BHD
จันทร์
86.910
BHD THB
0.01151
THB BHD
อังคาร
87.055
BHD THB
0.01149
THB BHD
พุธ
86.798
BHD THB
0.01152
THB BHD
พฤหัสบดี
86.902
BHD THB
0.01151
THB BHD
ศุกร์
86.554
BHD THB
0.01155
THB BHD
จันทร์
86.428
BHD THB
0.01157
THB BHD
อังคาร
86.534
BHD THB
0.01156
THB BHD
พุธ
85.989
BHD THB
0.01163
THB BHD
พฤหัสบดี
86.021
BHD THB
0.01163
THB BHD
ศุกร์
86.242
BHD THB
0.01160
THB BHD
จันทร์
86.408
BHD THB
0.01157
THB BHD
อังคาร
86.252
BHD THB
0.01159
THB BHD
พุธ
86.220
BHD THB
0.01160
THB BHD
พฤหัสบดี
86.053
BHD THB
0.01162
THB BHD
ศุกร์
86.082
BHD THB
0.01162
THB BHD
จันทร์
86.115
BHD THB
0.01161
THB BHD
อังคาร
86.193
BHD THB
0.01160
THB BHD
พุธ
86.227
BHD THB
0.01160
THB BHD
พฤหัสบดี
86.187
BHD THB
0.01160
THB BHD
ศุกร์
85.696
BHD THB
0.01167
THB BHD
จันทร์
85.665
BHD THB
0.01167
THB BHD
อังคาร
85.323
BHD THB
0.01172
THB BHD
พุธ
85.242
BHD THB
0.01173
THB BHD
พฤหัสบดี
85.450
BHD THB
0.01170
THB BHD
ศุกร์
85.328
BHD THB
0.01172
THB BHD
จันทร์
85.136
BHD THB
0.01175
THB BHD
อังคาร
84.857
BHD THB
0.01178
THB BHD
พุธ
84.613
BHD THB
0.01182
THB BHD
พฤหัสบดี
84.637
BHD THB
0.01182
THB BHD
ศุกร์
84.824
BHD THB
0.01179
THB BHD
จันทร์
85.032
BHD THB
0.01176
THB BHD
อังคาร
84.759
BHD THB
0.01180
THB BHD
พุธ
84.790
BHD THB
0.01179
THB BHD
พฤหัสบดี
84.756
BHD THB
0.01180
THB BHD
ศุกร์
84.603
BHD THB
0.01182
THB BHD
จันทร์
84.252
BHD THB
0.01187
THB BHD
อังคาร
83.905
BHD THB
0.01192
THB BHD
พุธ
83.898
BHD THB
0.01192
THB BHD
พฤหัสบดี
84.068
BHD THB
0.01190
THB BHD
ศุกร์
83.660
BHD THB
0.01195
THB BHD
จันทร์
83.612
BHD THB
0.01196
THB BHD
อังคาร
83.401
BHD THB
0.01199
THB BHD
พุธ
82.844
BHD THB
0.01207
THB BHD
พฤหัสบดี
82.295
BHD THB
0.01215
THB BHD
ศุกร์
82.343
BHD THB
0.01214
THB BHD
จันทร์
82.814
BHD THB
0.01208
THB BHD
อังคาร
82.706
BHD THB
0.01209
THB BHD
พุธ
83.033
BHD THB
0.01204
THB BHD
พฤหัสบดี
82.657
BHD THB
0.01210
THB BHD
ศุกร์
82.498
BHD THB
0.01212
THB BHD
จันทร์
82.556
BHD THB
0.01211
THB BHD
อังคาร
82.303
BHD THB
0.01215
THB BHD
พุธ
81.963
BHD THB
0.01220
THB BHD
พฤหัสบดี
82.272
BHD THB
0.01215
THB BHD
ศุกร์
82.209
BHD THB
0.01216
THB BHD
จันทร์
82.064
BHD THB
0.01219
THB BHD
อังคาร
82.266
BHD THB
0.01216
THB BHD
พุธ
82.371
BHD THB
0.01214
THB BHD
พฤหัสบดี
82.641
BHD THB
0.01210
THB BHD
ศุกร์
82.766
BHD THB
0.01208
THB BHD
จันทร์
82.653
BHD THB
0.01210
THB BHD
อังคาร
83.138
BHD THB
0.01203
THB BHD
พุธ
83.047
BHD THB
0.01204
THB BHD
พฤหัสบดี
82.936
BHD THB
0.01206
THB BHD
ศุกร์
83.154
BHD THB
0.01203
THB BHD
จันทร์
83.485
BHD THB
0.01198
THB BHD
อังคาร
83.938
BHD THB
0.01191
THB BHD
พุธ
83.737
BHD THB
0.01194
THB BHD
พฤหัสบดี
84.289
BHD THB
0.01186
THB BHD
ศุกร์
84.321
BHD THB
0.01186
THB BHD
จันทร์
84.563
BHD THB
0.01183
THB BHD
อังคาร
84.217
BHD THB
0.01187
THB BHD
พุธ
83.995
BHD THB
0.01191
THB BHD
พฤหัสบดี
84.280
BHD THB
0.01187
THB BHD
ศุกร์
84.335
BHD THB
0.01186
THB BHD
จันทร์
83.852
BHD THB
0.01193
THB BHD
อังคาร
83.831
BHD THB
0.01193
THB BHD
พุธ
83.593
BHD THB
0.01196
THB BHD
พฤหัสบดี
83.619
BHD THB
0.01196
THB BHD
ศุกร์
82.950
BHD THB
0.01206
THB BHD
จันทร์
83.055
BHD THB
0.01204
THB BHD
อังคาร
82.766
BHD THB
0.01208
THB BHD
พุธ
82.475
BHD THB
0.01212
THB BHD
พฤหัสบดี
82.779
BHD THB
0.01208
THB BHD
ศุกร์
82.798
BHD THB
0.01208
THB BHD
จันทร์
82.789
BHD THB
0.01208
THB BHD
อังคาร
82.643
BHD THB
0.01210
THB BHD
พุธ
82.617
BHD THB
0.01210
THB BHD
พฤหัสบดี
82.596
BHD THB
0.01211
THB BHD
ศุกร์
82.743
BHD THB
0.01209
THB BHD
จันทร์
83.040
BHD THB
0.01204
THB BHD
อังคาร
82.787
BHD THB
0.01208
THB BHD
พุธ
83.037
BHD THB
0.01204
THB BHD
พฤหัสบดี
83.626
BHD THB
0.01196
THB BHD
ศุกร์
83.889
BHD THB
0.01192
THB BHD
จันทร์
83.580
BHD THB
0.01196
THB BHD
อังคาร
83.798
BHD THB
0.01193
THB BHD
พุธ
83.319
BHD THB
0.01200
THB BHD
พฤหัสบดี
83.210
BHD THB
0.01202
THB BHD
ศุกร์
82.786
BHD THB
0.01208
THB BHD
จันทร์
82.649
BHD THB
0.01210
THB BHD
อังคาร
82.613
BHD THB
0.01210
THB BHD
พุธ
83.072
BHD THB
0.01204
THB BHD
พฤหัสบดี
83.678
BHD THB
0.01195
THB BHD
ศุกร์
83.438
BHD THB
0.01198
THB BHD
จันทร์
83.437
BHD THB
0.01199
THB BHD
อังคาร
83.553
BHD THB
0.01197
THB BHD
พุธ
83.502
BHD THB
0.01198
THB BHD
พฤหัสบดี
83.300
BHD THB
0.01200
THB BHD
ศุกร์
83.367
BHD THB
0.01200
THB BHD
จันทร์
83.343
BHD THB
0.01200
THB BHD
อังคาร
82.849
BHD THB
0.01207
THB BHD
พุธ
82.775
BHD THB
0.01208
THB BHD
พฤหัสบดี
83.037
BHD THB
0.01204
THB BHD
ศุกร์
82.783
BHD THB
0.01208
THB BHD
จันทร์
83.059
BHD THB
0.01204
THB BHD
อังคาร
83.401
BHD THB
0.01199
THB BHD
พุธ
83.704
BHD THB
0.01195
THB BHD
พฤหัสบดี
84.066
BHD THB
0.01190
THB BHD
ศุกร์
84.127
BHD THB
0.01189
THB BHD
จันทร์
84.315
BHD THB
0.01186
THB BHD
อังคาร
84.026
BHD THB
0.01190
THB BHD
พุธ
84.183
BHD THB
0.01188
THB BHD
พฤหัสบดี
83.977
BHD THB
0.01191
THB BHD
ศุกร์
83.938
BHD THB
0.01191
THB BHD
จันทร์
83.602
BHD THB
0.01196
THB BHD
อังคาร
83.033
BHD THB
0.01204
THB BHD
พุธ
83.034
BHD THB
0.01204
THB BHD
พฤหัสบดี
82.958
BHD THB
0.01205
THB BHD
ศุกร์
82.615
BHD THB
0.01210
THB BHD
จันทร์
82.882
BHD THB
0.01207
THB BHD
อังคาร
82.738
BHD THB
0.01209
THB BHD
พุธ
82.958
BHD THB
0.01205
THB BHD
พฤหัสบดี
82.984
BHD THB
0.01205
THB BHD
ศุกร์
82.936
BHD THB
0.01206
THB BHD
จันทร์
82.892
BHD THB
0.01206
THB BHD
อังคาร
83.204
BHD THB
0.01202
THB BHD
พุธ
83.085
BHD THB
0.01204
THB BHD
พฤหัสบดี
83.221
BHD THB
0.01202
THB BHD
ศุกร์
83.097
BHD THB
0.01203
THB BHD
จันทร์
83.045
BHD THB
0.01204
THB BHD
อังคาร
83.033
BHD THB
0.01204
THB BHD
พุธ
82.977
BHD THB
0.01205
THB BHD
พฤหัสบดี
83.136
BHD THB
0.01203
THB BHD
ศุกร์
82.888
BHD THB
0.01206
THB BHD
จันทร์
82.770
BHD THB
0.01208
THB BHD
อังคาร
82.579
BHD THB
0.01211
THB BHD
พุธ
82.745
BHD THB
0.01209
THB BHD
พฤหัสบดี
81.940
BHD THB
0.01220
THB BHD
ศุกร์
81.224
BHD THB
0.01231
THB BHD
จันทร์
81.131
BHD THB
0.01233
THB BHD
อังคาร
80.986
BHD THB
0.01235
THB BHD
พุธ
80.527
BHD THB
0.01242
THB BHD
พฤหัสบดี
80.438
BHD THB
0.01243
THB BHD
ศุกร์
80.201
BHD THB
0.01247
THB BHD
จันทร์
80.476
BHD THB
0.01243
THB BHD
อังคาร
80.193
BHD THB
0.01247
THB BHD
พุธ
80.503
BHD THB
0.01242
THB BHD
พฤหัสบดี
80.930
BHD THB
0.01236
THB BHD
ศุกร์
80.617
BHD THB
0.01240
THB BHD
จันทร์
80.561
BHD THB
0.01241
THB BHD
อังคาร
80.791
BHD THB
0.01238
THB BHD
พุธ
80.703
BHD THB
0.01239
THB BHD
พฤหัสบดี
80.540
BHD THB
0.01242
THB BHD
ศุกร์
80.633
BHD THB
0.01240
THB BHD
จันทร์
80.448
BHD THB
0.01243
THB BHD
อังคาร
80.456
BHD THB
0.01243
THB BHD
พุธ
80.411
BHD THB
0.01244
THB BHD
พฤหัสบดี
80.283
BHD THB
0.01246
THB BHD
ศุกร์
80.174
BHD THB
0.01247
THB BHD
จันทร์
80.407
BHD THB
0.01244
THB BHD
อังคาร
79.965
BHD THB
0.01251
THB BHD
พุธ
79.947
BHD THB
0.01251
THB BHD
พฤหัสบดี
79.931
BHD THB
0.01251
THB BHD
ศุกร์
80.010
BHD THB
0.01250
THB BHD
จันทร์
80.005
BHD THB
0.01250
THB BHD
อังคาร
79.921
BHD THB
0.01251
THB BHD
พุธ
79.712
BHD THB
0.01255
THB BHD
พฤหัสบดี
79.417
BHD THB
0.01259
THB BHD
ศุกร์
79.278
BHD THB
0.01261
THB BHD
จันทร์
80.072
BHD THB
0.01249
THB BHD
อังคาร
80.305
BHD THB
0.01245
THB BHD
พุธ
80.349
BHD THB
0.01245
THB BHD
พฤหัสบดี
80.010
BHD THB
0.01250
THB BHD
ศุกร์
79.872
BHD THB
0.01252
THB BHD
จันทร์
80.169
BHD THB
0.01247
THB BHD
อังคาร
79.879
BHD THB
0.01252
THB BHD
พุธ
79.607
BHD THB
0.01256
THB BHD
พฤหัสบดี
79.614
BHD THB
0.01256
THB BHD