อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง ดีนาร์บาห์เรน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์บาห์เรน และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีนาร์บาห์เรน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีนาร์บาห์เรน
ต่ำสุด = 86.888 (30/1/2566) เฉลี่ย = 90.294 สูงสุด = 93.989 (28/2/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์บาห์เรน และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
91.942
BHD THB
0.01088
THB BHD
อังคาร
91.569
BHD THB
0.01092
THB BHD
พุธ
90.479
BHD THB
0.01105
THB BHD
พฤหัสบดี
90.074
BHD THB
0.01110
THB BHD
ศุกร์
90.558
BHD THB
0.01104
THB BHD
จันทร์
89.199
BHD THB
0.01121
THB BHD
อังคาร
89.146
BHD THB
0.01122
THB BHD
พุธ
88.677
BHD THB
0.01128
THB BHD
พฤหัสบดี
88.830
BHD THB
0.01126
THB BHD
ศุกร์
87.680
BHD THB
0.01141
THB BHD
จันทร์
87.826
BHD THB
0.01139
THB BHD
อังคาร
88.141
BHD THB
0.01135
THB BHD
พุธ
87.447
BHD THB
0.01144
THB BHD
พฤหัสบดี
87.894
BHD THB
0.01138
THB BHD
ศุกร์
87.207
BHD THB
0.01147
THB BHD
จันทร์
87.161
BHD THB
0.01147
THB BHD
อังคาร
87.261
BHD THB
0.01146
THB BHD
พุธ
87.378
BHD THB
0.01144
THB BHD
พฤหัสบดี
87.051
BHD THB
0.01149
THB BHD
ศุกร์
87.358
BHD THB
0.01145
THB BHD
จันทร์
86.888
BHD THB
0.01151
THB BHD
อังคาร
87.983
BHD THB
0.01137
THB BHD
พุธ
87.473
BHD THB
0.01143
THB BHD
พฤหัสบดี
87.352
BHD THB
0.01145
THB BHD
ศุกร์
87.689
BHD THB
0.01140
THB BHD
จันทร์
89.616
BHD THB
0.01116
THB BHD
อังคาร
89.415
BHD THB
0.01118
THB BHD
พุธ
89.122
BHD THB
0.01122
THB BHD
พฤหัสบดี
88.973
BHD THB
0.01124
THB BHD
ศุกร์
89.875
BHD THB
0.01113
THB BHD
จันทร์
90.092
BHD THB
0.01110
THB BHD
อังคาร
89.993
BHD THB
0.01111
THB BHD
พุธ
91.348
BHD THB
0.01095
THB BHD
พฤหัสบดี
91.302
BHD THB
0.01095
THB BHD
ศุกร์
92.064
BHD THB
0.01086
THB BHD
จันทร์
91.511
BHD THB
0.01093
THB BHD
อังคาร
92.048
BHD THB
0.01086
THB BHD
พุธ
92.047
BHD THB
0.01086
THB BHD
พฤหัสบดี
92.287
BHD THB
0.01084
THB BHD
ศุกร์
92.619
BHD THB
0.01080
THB BHD
จันทร์
93.318
BHD THB
0.01072
THB BHD
อังคาร
93.989
BHD THB
0.01064
THB BHD
พุธ
92.246
BHD THB
0.01084
THB BHD
พฤหัสบดี
92.660
BHD THB
0.01079
THB BHD
ศุกร์
92.275
BHD THB
0.01084
THB BHD
จันทร์
91.838
BHD THB
0.01089
THB BHD
อังคาร
91.935
BHD THB
0.01088
THB BHD
พุธ
93.351
BHD THB
0.01071
THB BHD
พฤหัสบดี
93.261
BHD THB
0.01072
THB BHD
ศุกร์
93.112
BHD THB
0.01074
THB BHD
จันทร์
92.138
BHD THB
0.01085
THB BHD
อังคาร
91.887
BHD THB
0.01088
THB BHD
พุธ
92.189
BHD THB
0.01085
THB BHD
พฤหัสบดี
91.537
BHD THB
0.01092
THB BHD
ศุกร์
91.005
BHD THB
0.01099
THB BHD
จันทร์
90.657
BHD THB
0.01103
THB BHD
อังคาร
91.170
BHD THB
0.01097
THB BHD
พุธ
91.500
BHD THB
0.01093
THB BHD
พฤหัสบดี
90.711
BHD THB
0.01102
THB BHD
ศุกร์
90.771
BHD THB
0.01102
THB BHD
จันทร์
91.658
BHD THB
0.01091
THB BHD
อังคาร
91.170
BHD THB
0.01097
THB BHD
พุธ
90.824
BHD THB
0.01101
THB BHD
พฤหัสบดี
91.029
BHD THB
0.01099
THB BHD