อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง ดีนาร์บาห์เรน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์บาห์เรน และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีนาร์บาห์เรน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีนาร์บาห์เรน
ต่ำสุด = 86.888 (30/1/2566) เฉลี่ย = 92.529 สูงสุด = 98.711 (9/10/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์บาห์เรน และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
91.942
BHD THB
0.01088
THB BHD
อังคาร
91.569
BHD THB
0.01092
THB BHD
พุธ
90.479
BHD THB
0.01105
THB BHD
พฤหัสบดี
90.074
BHD THB
0.01110
THB BHD
ศุกร์
90.558
BHD THB
0.01104
THB BHD
จันทร์
89.199
BHD THB
0.01121
THB BHD
อังคาร
89.146
BHD THB
0.01122
THB BHD
พุธ
88.677
BHD THB
0.01128
THB BHD
พฤหัสบดี
88.830
BHD THB
0.01126
THB BHD
ศุกร์
87.680
BHD THB
0.01141
THB BHD
จันทร์
87.826
BHD THB
0.01139
THB BHD
อังคาร
88.141
BHD THB
0.01135
THB BHD
พุธ
87.447
BHD THB
0.01144
THB BHD
พฤหัสบดี
87.894
BHD THB
0.01138
THB BHD
ศุกร์
87.207
BHD THB
0.01147
THB BHD
จันทร์
87.161
BHD THB
0.01147
THB BHD
อังคาร
87.261
BHD THB
0.01146
THB BHD
พุธ
87.378
BHD THB
0.01144
THB BHD
พฤหัสบดี
87.051
BHD THB
0.01149
THB BHD
ศุกร์
87.358
BHD THB
0.01145
THB BHD
จันทร์
86.888
BHD THB
0.01151
THB BHD
อังคาร
87.983
BHD THB
0.01137
THB BHD
พุธ
87.473
BHD THB
0.01143
THB BHD
พฤหัสบดี
87.352
BHD THB
0.01145
THB BHD
ศุกร์
87.689
BHD THB
0.01140
THB BHD
จันทร์
89.616
BHD THB
0.01116
THB BHD
อังคาร
89.415
BHD THB
0.01118
THB BHD
พุธ
89.122
BHD THB
0.01122
THB BHD
พฤหัสบดี
88.973
BHD THB
0.01124
THB BHD
ศุกร์
89.875
BHD THB
0.01113
THB BHD
จันทร์
90.092
BHD THB
0.01110
THB BHD
อังคาร
89.993
BHD THB
0.01111
THB BHD
พุธ
91.348
BHD THB
0.01095
THB BHD
พฤหัสบดี
91.302
BHD THB
0.01095
THB BHD
ศุกร์
92.064
BHD THB
0.01086
THB BHD
จันทร์
91.511
BHD THB
0.01093
THB BHD
อังคาร
92.048
BHD THB
0.01086
THB BHD
พุธ
92.047
BHD THB
0.01086
THB BHD
พฤหัสบดี
92.287
BHD THB
0.01084
THB BHD
ศุกร์
92.619
BHD THB
0.01080
THB BHD
จันทร์
93.318
BHD THB
0.01072
THB BHD
อังคาร
93.989
BHD THB
0.01064
THB BHD
พุธ
92.246
BHD THB
0.01084
THB BHD
พฤหัสบดี
92.660
BHD THB
0.01079
THB BHD
ศุกร์
92.275
BHD THB
0.01084
THB BHD
จันทร์
91.838
BHD THB
0.01089
THB BHD
อังคาร
91.935
BHD THB
0.01088
THB BHD
พุธ
93.351
BHD THB
0.01071
THB BHD
พฤหัสบดี
93.261
BHD THB
0.01072
THB BHD
ศุกร์
93.112
BHD THB
0.01074
THB BHD
จันทร์
92.138
BHD THB
0.01085
THB BHD
อังคาร
91.887
BHD THB
0.01088
THB BHD
พุธ
92.189
BHD THB
0.01085
THB BHD
พฤหัสบดี
91.537
BHD THB
0.01092
THB BHD
ศุกร์
91.005
BHD THB
0.01099
THB BHD
จันทร์
90.657
BHD THB
0.01103
THB BHD
อังคาร
91.170
BHD THB
0.01097
THB BHD
พุธ
91.500
BHD THB
0.01093
THB BHD
พฤหัสบดี
90.711
BHD THB
0.01102
THB BHD
ศุกร์
90.771
BHD THB
0.01102
THB BHD
จันทร์
91.658
BHD THB
0.01091
THB BHD
อังคาร
91.170
BHD THB
0.01097
THB BHD
พุธ
90.824
BHD THB
0.01101
THB BHD
พฤหัสบดี
91.029
BHD THB
0.01099
THB BHD
ศุกร์
90.924
BHD THB
0.01100
THB BHD
จันทร์
91.443
BHD THB
0.01094
THB BHD
อังคาร
91.011
BHD THB
0.01099
THB BHD
พุธ
90.129
BHD THB
0.01110
THB BHD
พฤหัสบดี
90.691
BHD THB
0.01103
THB BHD
ศุกร์
90.650
BHD THB
0.01103
THB BHD
จันทร์
91.277
BHD THB
0.01096
THB BHD
อังคาร
91.039
BHD THB
0.01098
THB BHD
พุธ
91.081
BHD THB
0.01098
THB BHD
พฤหัสบดี
90.749
BHD THB
0.01102
THB BHD
ศุกร์
90.612
BHD THB
0.01104
THB BHD
จันทร์
91.436
BHD THB
0.01094
THB BHD
อังคาร
91.195
BHD THB
0.01097
THB BHD
พุธ
91.743
BHD THB
0.01090
THB BHD
พฤหัสบดี
91.348
BHD THB
0.01095
THB BHD
ศุกร์
91.425
BHD THB
0.01094
THB BHD
จันทร์
91.418
BHD THB
0.01094
THB BHD
อังคาร
91.567
BHD THB
0.01092
THB BHD
พุธ
90.912
BHD THB
0.01100
THB BHD
พฤหัสบดี
90.665
BHD THB
0.01103
THB BHD
ศุกร์
90.771
BHD THB
0.01102
THB BHD
จันทร์
90.949
BHD THB
0.01100
THB BHD
อังคาร
90.984
BHD THB
0.01099
THB BHD
พุธ
90.526
BHD THB
0.01105
THB BHD
พฤหัสบดี
89.923
BHD THB
0.01112
THB BHD
ศุกร์
89.694
BHD THB
0.01115
THB BHD
จันทร์
89.996
BHD THB
0.01111
THB BHD
อังคาร
89.521
BHD THB
0.01117
THB BHD
พุธ
89.495
BHD THB
0.01117
THB BHD
พฤหัสบดี
89.709
BHD THB
0.01115
THB BHD
ศุกร์
90.399
BHD THB
0.01106
THB BHD
จันทร์
89.840
BHD THB
0.01113
THB BHD
อังคาร
90.293
BHD THB
0.01108
THB BHD
พุธ
91.117
BHD THB
0.01097
THB BHD
พฤหัสบดี
91.323
BHD THB
0.01095
THB BHD
ศุกร์
91.433
BHD THB
0.01094
THB BHD
จันทร์
91.599
BHD THB
0.01092
THB BHD
อังคาร
92.355
BHD THB
0.01083
THB BHD
พุธ
91.971
BHD THB
0.01087
THB BHD
พฤหัสบดี
92.141
BHD THB
0.01085
THB BHD
ศุกร์
92.181
BHD THB
0.01085
THB BHD
จันทร์
92.404
BHD THB
0.01082
THB BHD
อังคาร
92.430
BHD THB
0.01082
THB BHD
พุธ
92.553
BHD THB
0.01080
THB BHD
พฤหัสบดี
92.427
BHD THB
0.01082
THB BHD
ศุกร์
91.968
BHD THB
0.01087
THB BHD
จันทร์
92.805
BHD THB
0.01078
THB BHD
อังคาร
92.476
BHD THB
0.01081
THB BHD
พุธ
92.322
BHD THB
0.01083
THB BHD
พฤหัสบดี
92.633
BHD THB
0.01080
THB BHD
ศุกร์
92.058
BHD THB
0.01086
THB BHD
จันทร์
91.979
BHD THB
0.01087
THB BHD
อังคาร
91.900
BHD THB
0.01088
THB BHD
พุธ
92.264
BHD THB
0.01084
THB BHD
พฤหัสบดี
92.586
BHD THB
0.01080
THB BHD
ศุกร์
92.224
BHD THB
0.01084
THB BHD
จันทร์
92.477
BHD THB
0.01081
THB BHD
อังคาร
92.447
BHD THB
0.01082
THB BHD
พุธ
92.653
BHD THB
0.01079
THB BHD
พฤหัสบดี
93.154
BHD THB
0.01073
THB BHD
ศุกร์
93.627
BHD THB
0.01068
THB BHD
จันทร์
93.577
BHD THB
0.01069
THB BHD
อังคาร
93.785
BHD THB
0.01066
THB BHD
พุธ
94.682
BHD THB
0.01056
THB BHD
พฤหัสบดี
94.601
BHD THB
0.01057
THB BHD
ศุกร์
94.202
BHD THB
0.01062
THB BHD
จันทร์
93.641
BHD THB
0.01068
THB BHD
อังคาร
92.834
BHD THB
0.01077
THB BHD
พุธ
92.826
BHD THB
0.01077
THB BHD
พฤหัสบดี
93.186
BHD THB
0.01073
THB BHD
ศุกร์
93.725
BHD THB
0.01067
THB BHD
จันทร์
93.431
BHD THB
0.01070
THB BHD
อังคาร
92.461
BHD THB
0.01082
THB BHD
พุธ
92.866
BHD THB
0.01077
THB BHD
พฤหัสบดี
91.888
BHD THB
0.01088
THB BHD
ศุกร์
92.187
BHD THB
0.01085
THB BHD
จันทร์
92.018
BHD THB
0.01087
THB BHD
อังคาร
90.906
BHD THB
0.01100
THB BHD
พุธ
90.771
BHD THB
0.01102
THB BHD
พฤหัสบดี
90.445
BHD THB
0.01106
THB BHD
ศุกร์
91.590
BHD THB
0.01092
THB BHD
จันทร์
91.603
BHD THB
0.01092
THB BHD
อังคาร
91.827
BHD THB
0.01089
THB BHD
พุธ
91.157
BHD THB
0.01097
THB BHD
พฤหัสบดี
90.632
BHD THB
0.01103
THB BHD
ศุกร์
91.569
BHD THB
0.01092
THB BHD
จันทร์
91.035
BHD THB
0.01098
THB BHD
อังคาร
91.009
BHD THB
0.01099
THB BHD
พุธ
91.153
BHD THB
0.01097
THB BHD
พฤหัสบดี
92.259
BHD THB
0.01084
THB BHD
ศุกร์
92.558
BHD THB
0.01080
THB BHD
จันทร์
92.633
BHD THB
0.01080
THB BHD
อังคาร
93.118
BHD THB
0.01074
THB BHD
พุธ
92.911
BHD THB
0.01076
THB BHD
พฤหัสบดี
93.298
BHD THB
0.01072
THB BHD
ศุกร์
93.281
BHD THB
0.01072
THB BHD
จันทร์
93.573
BHD THB
0.01069
THB BHD
อังคาร
94.124
BHD THB
0.01062
THB BHD
พุธ
94.060
BHD THB
0.01063
THB BHD
พฤหัสบดี
94.197
BHD THB
0.01062
THB BHD
ศุกร์
94.090
BHD THB
0.01063
THB BHD
จันทร์
93.590
BHD THB
0.01068
THB BHD
อังคาร
93.079
BHD THB
0.01074
THB BHD
พุธ
93.404
BHD THB
0.01071
THB BHD
พฤหัสบดี
93.004
BHD THB
0.01075
THB BHD
ศุกร์
93.298
BHD THB
0.01072
THB BHD
จันทร์
93.803
BHD THB
0.01066
THB BHD
อังคาร
93.552
BHD THB
0.01069
THB BHD
พุธ
93.334
BHD THB
0.01071
THB BHD
พฤหัสบดี
93.044
BHD THB
0.01075
THB BHD
ศุกร์
93.061
BHD THB
0.01075
THB BHD
จันทร์
93.617
BHD THB
0.01068
THB BHD
อังคาร
94.378
BHD THB
0.01060
THB BHD
พุธ
94.411
BHD THB
0.01059
THB BHD
พฤหัสบดี
94.727
BHD THB
0.01056
THB BHD
ศุกร์
94.476
BHD THB
0.01058
THB BHD
จันทร์
94.412
BHD THB
0.01059
THB BHD
อังคาร
94.856
BHD THB
0.01054
THB BHD
พุธ
95.088
BHD THB
0.01052
THB BHD
พฤหัสบดี
95.172
BHD THB
0.01051
THB BHD
ศุกร์
95.279
BHD THB
0.01050
THB BHD
จันทร์
95.015
BHD THB
0.01052
THB BHD
อังคาร
95.648
BHD THB
0.01046
THB BHD
พุธ
95.849
BHD THB
0.01043
THB BHD
พฤหัสบดี
96.118
BHD THB
0.01040
THB BHD
ศุกร์
95.743
BHD THB
0.01044
THB BHD
จันทร์
96.020
BHD THB
0.01041
THB BHD
อังคาร
96.755
BHD THB
0.01034
THB BHD
พุธ
97.173
BHD THB
0.01029
THB BHD
พฤหัสบดี
97.609
BHD THB
0.01024
THB BHD
ศุกร์
96.862
BHD THB
0.01032
THB BHD
จันทร์
98.299
BHD THB
0.01017
THB BHD
อังคาร
98.649
BHD THB
0.01014
THB BHD
พุธ
98.484
BHD THB
0.01015
THB BHD
พฤหัสบดี
98.251
BHD THB
0.01018
THB BHD
ศุกร์
98.406
BHD THB
0.01016
THB BHD
จันทร์
98.711
BHD THB
0.01013
THB BHD
อังคาร
97.660
BHD THB
0.01024
THB BHD
พุธ
96.778
BHD THB
0.01033
THB BHD
พฤหัสบดี
96.201
BHD THB
0.01039
THB BHD
ศุกร์
96.879
BHD THB
0.01032
THB BHD
จันทร์
96.436
BHD THB
0.01037
THB BHD
อังคาร
96.755
BHD THB
0.01034
THB BHD
พุธ
96.588
BHD THB
0.01035
THB BHD
พฤหัสบดี
96.862
BHD THB
0.01032
THB BHD
ศุกร์
97.150
BHD THB
0.01029
THB BHD
จันทร์
97.108
BHD THB
0.01030
THB BHD
อังคาร
96.307
BHD THB
0.01038
THB BHD
พุธ
96.265
BHD THB
0.01039
THB BHD
พฤหัสบดี
96.475
BHD THB
0.01037
THB BHD
ศุกร์
96.379
BHD THB
0.01038
THB BHD
จันทร์
95.665
BHD THB
0.01045
THB BHD
อังคาร
95.648
BHD THB
0.01046
THB BHD
พุธ
96.326
BHD THB
0.01038
THB BHD
พฤหัสบดี
95.493
BHD THB
0.01047
THB BHD
ศุกร์
94.984
BHD THB
0.01053
THB BHD
จันทร์
94.519
BHD THB
0.01058
THB BHD
อังคาร
94.573
BHD THB
0.01057
THB BHD
พุธ
94.645
BHD THB
0.01057
THB BHD
พฤหัสบดี
94.678
BHD THB
0.01056
THB BHD
ศุกร์
95.426
BHD THB
0.01048
THB BHD
จันทร์
95.669
BHD THB
0.01045
THB BHD
อังคาร
95.949
BHD THB
0.01042
THB BHD
พุธ
94.403
BHD THB
0.01059
THB BHD
พฤหัสบดี
94.332
BHD THB
0.01060
THB BHD
ศุกร์
93.140
BHD THB
0.01074
THB BHD
จันทร์
93.515
BHD THB
0.01069
THB BHD
อังคาร
93.604
BHD THB
0.01068
THB BHD
พุธ
93.670
BHD THB
0.01068
THB BHD
พฤหัสบดี
93.803
BHD THB
0.01066
THB BHD
ศุกร์
94.311
BHD THB
0.01060
THB BHD
จันทร์
93.351
BHD THB
0.01071
THB BHD
อังคาร
92.926
BHD THB
0.01076
THB BHD
พุธ
92.739
BHD THB
0.01078
THB BHD