อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง ดีนาร์บาห์เรน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์บาห์เรน และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีนาร์บาห์เรน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีนาร์บาห์เรน
ต่ำสุด = 85.420 (17/2/2565) เฉลี่ย = 93.242 สูงสุด = 102.03 (21/10/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์บาห์เรน และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
88.184
BHD THB
0.01134
THB BHD
อังคาร
88.465
BHD THB
0.01130
THB BHD
พุธ
88.234
BHD THB
0.01133
THB BHD
พฤหัสบดี
89.108
BHD THB
0.01122
THB BHD
ศุกร์
89.563
BHD THB
0.01117
THB BHD
จันทร์
89.372
BHD THB
0.01119
THB BHD
อังคาร
88.849
BHD THB
0.01126
THB BHD
พุธ
88.682
BHD THB
0.01128
THB BHD
พฤหัสบดี
88.371
BHD THB
0.01132
THB BHD
ศุกร์
88.307
BHD THB
0.01132
THB BHD
จันทร์
88.022
BHD THB
0.01136
THB BHD
อังคาร
88.017
BHD THB
0.01136
THB BHD
พุธ
87.740
BHD THB
0.01140
THB BHD
พฤหัสบดี
87.582
BHD THB
0.01142
THB BHD
ศุกร์
87.505
BHD THB
0.01143
THB BHD
จันทร์
87.877
BHD THB
0.01138
THB BHD
อังคาร
87.886
BHD THB
0.01138
THB BHD
พุธ
87.666
BHD THB
0.01141
THB BHD
พฤหัสบดี
88.331
BHD THB
0.01132
THB BHD
ศุกร์
88.787
BHD THB
0.01126
THB BHD
จันทร์
88.645
BHD THB
0.01128
THB BHD
อังคาร
88.331
BHD THB
0.01132
THB BHD
พุธ
88.315
BHD THB
0.01132
THB BHD
พฤหัสบดี
88.162
BHD THB
0.01134
THB BHD
ศุกร์
87.707
BHD THB
0.01140
THB BHD
จันทร์
87.709
BHD THB
0.01140
THB BHD
อังคาร
87.500
BHD THB
0.01143
THB BHD
พุธ
87.032
BHD THB
0.01149
THB BHD
พฤหัสบดี
86.845
BHD THB
0.01151
THB BHD
ศุกร์
86.918
BHD THB
0.01151
THB BHD
จันทร์
86.551
BHD THB
0.01155
THB BHD
อังคาร
86.060
BHD THB
0.01162
THB BHD
พุธ
86.000
BHD THB
0.01163
THB BHD
พฤหัสบดี
85.420
BHD THB
0.01171
THB BHD
ศุกร์
85.578
BHD THB
0.01169
THB BHD
จันทร์
85.624
BHD THB
0.01168
THB BHD
อังคาร
86.102
BHD THB
0.01161
THB BHD
พุธ
85.810
BHD THB
0.01165
THB BHD
พฤหัสบดี
86.895
BHD THB
0.01151
THB BHD
ศุกร์
86.361
BHD THB
0.01158
THB BHD
จันทร์
86.764
BHD THB
0.01153
THB BHD
อังคาร
86.797
BHD THB
0.01152
THB BHD
พุธ
86.918
BHD THB
0.01151
THB BHD
พฤหัสบดี
86.694
BHD THB
0.01153
THB BHD
ศุกร์
86.973
BHD THB
0.01150
THB BHD
จันทร์
87.654
BHD THB
0.01141
THB BHD
อังคาร
88.275
BHD THB
0.01133
THB BHD
พุธ
87.893
BHD THB
0.01138
THB BHD
พฤหัสบดี
88.073
BHD THB
0.01135
THB BHD
ศุกร์
88.522
BHD THB
0.01130
THB BHD
จันทร์
88.814
BHD THB
0.01126
THB BHD
อังคาร
89.165
BHD THB
0.01122
THB BHD
พุธ
88.679
BHD THB
0.01128
THB BHD
พฤหัสบดี
88.460
BHD THB
0.01130
THB BHD
ศุกร์
88.714
BHD THB
0.01127
THB BHD
จันทร์
89.206
BHD THB
0.01121
THB BHD
อังคาร
89.067
BHD THB
0.01123
THB BHD
พุธ
89.344
BHD THB
0.01119
THB BHD
พฤหัสบดี
89.317
BHD THB
0.01120
THB BHD
ศุกร์
89.219
BHD THB
0.01121
THB BHD
จันทร์
89.704
BHD THB
0.01115
THB BHD
อังคาร
89.384
BHD THB
0.01119
THB BHD
พุธ
88.687
BHD THB
0.01128
THB BHD
พฤหัสบดี
88.475
BHD THB
0.01130
THB BHD
ศุกร์
88.934
BHD THB
0.01124
THB BHD
จันทร์
89.150
BHD THB
0.01122
THB BHD
อังคาร
88.947
BHD THB
0.01124
THB BHD
พุธ
89.215
BHD THB
0.01121
THB BHD
พฤหัสบดี
89.033
BHD THB
0.01123
THB BHD
ศุกร์
89.292
BHD THB
0.01120
THB BHD
จันทร์
89.299
BHD THB
0.01120
THB BHD
อังคาร
89.520
BHD THB
0.01117
THB BHD
พุธ
89.148
BHD THB
0.01122
THB BHD
พฤหัสบดี
89.642
BHD THB
0.01116
THB BHD
ศุกร์
89.713
BHD THB
0.01115
THB BHD
จันทร์
90.479
BHD THB
0.01105
THB BHD
อังคาร
89.726
BHD THB
0.01115
THB BHD
พุธ
89.776
BHD THB
0.01114
THB BHD
พฤหัสบดี
90.056
BHD THB
0.01110
THB BHD
ศุกร์
90.187
BHD THB
0.01109
THB BHD
จันทร์
90.533
BHD THB
0.01105
THB BHD
อังคาร
91.147
BHD THB
0.01097
THB BHD
พุธ
91.196
BHD THB
0.01097
THB BHD
พฤหัสบดี
91.584
BHD THB
0.01092
THB BHD
ศุกร์
90.953
BHD THB
0.01099
THB BHD
จันทร์
91.434
BHD THB
0.01094
THB BHD
อังคาร
91.762
BHD THB
0.01090
THB BHD
พุธ
91.241
BHD THB
0.01096
THB BHD
พฤหัสบดี
90.483
BHD THB
0.01105
THB BHD
ศุกร์
91.248
BHD THB
0.01096
THB BHD
จันทร์
92.091
BHD THB
0.01086
THB BHD
อังคาร
91.887
BHD THB
0.01088
THB BHD
พุธ
92.142
BHD THB
0.01085
THB BHD
พฤหัสบดี
92.252
BHD THB
0.01084
THB BHD
ศุกร์
92.470
BHD THB
0.01081
THB BHD
จันทร์
92.586
BHD THB
0.01080
THB BHD
อังคาร
91.677
BHD THB
0.01091
THB BHD
พุธ
92.002
BHD THB
0.01087
THB BHD
พฤหัสบดี
91.776
BHD THB
0.01090
THB BHD
ศุกร์
91.121
BHD THB
0.01097
THB BHD
จันทร์
90.830
BHD THB
0.01101
THB BHD
อังคาร
90.718
BHD THB
0.01102
THB BHD
พุธ
91.128
BHD THB
0.01097
THB BHD
พฤหัสบดี
90.940
BHD THB
0.01100
THB BHD
ศุกร์
90.805
BHD THB
0.01101
THB BHD
จันทร์
90.553
BHD THB
0.01104
THB BHD
อังคาร
91.167
BHD THB
0.01097
THB BHD
พุธ
91.400
BHD THB
0.01094
THB BHD
พฤหัสบดี
91.207
BHD THB
0.01096
THB BHD
ศุกร์
90.997
BHD THB
0.01099
THB BHD
จันทร์
91.211
BHD THB
0.01096
THB BHD
อังคาร
91.617
BHD THB
0.01092
THB BHD
พุธ
91.878
BHD THB
0.01088
THB BHD
พฤหัสบดี
91.755
BHD THB
0.01090
THB BHD
ศุกร์
92.479
BHD THB
0.01081
THB BHD
จันทร์
92.504
BHD THB
0.01081
THB BHD
อังคาร
92.992
BHD THB
0.01075
THB BHD
พุธ
93.138
BHD THB
0.01074
THB BHD
พฤหัสบดี
93.468
BHD THB
0.01070
THB BHD
ศุกร์
93.645
BHD THB
0.01068
THB BHD
จันทร์
93.910
BHD THB
0.01065
THB BHD
อังคาร
93.989
BHD THB
0.01064
THB BHD
พุธ
94.368
BHD THB
0.01060
THB BHD
พฤหัสบดี
94.402
BHD THB
0.01059
THB BHD
ศุกร์
94.404
BHD THB
0.01059
THB BHD
จันทร์
93.944
BHD THB
0.01064
THB BHD
อังคาร
93.511
BHD THB
0.01069
THB BHD
พุธ
93.447
BHD THB
0.01070
THB BHD
พฤหัสบดี
94.083
BHD THB
0.01063
THB BHD
ศุกร์
94.802
BHD THB
0.01055
THB BHD
จันทร์
94.828
BHD THB
0.01055
THB BHD
อังคาร
95.235
BHD THB
0.01050
THB BHD
พุธ
96.044
BHD THB
0.01041
THB BHD
พฤหัสบดี
96.039
BHD THB
0.01041
THB BHD
ศุกร์
95.759
BHD THB
0.01044
THB BHD
จันทร์
96.227
BHD THB
0.01039
THB BHD
อังคาร
96.363
BHD THB
0.01038
THB BHD
พุธ
96.114
BHD THB
0.01040
THB BHD
พฤหัสบดี
97.409
BHD THB
0.01027
THB BHD
ศุกร์
97.387
BHD THB
0.01027
THB BHD
จันทร์
97.402
BHD THB
0.01027
THB BHD
อังคาร
97.362
BHD THB
0.01027
THB BHD
พุธ
97.500
BHD THB
0.01026
THB BHD
พฤหัสบดี
98.136
BHD THB
0.01019
THB BHD
ศุกร์
97.610
BHD THB
0.01024
THB BHD
จันทร์
97.479
BHD THB
0.01026
THB BHD
อังคาร
97.634
BHD THB
0.01024
THB BHD
พุธ
98.014
BHD THB
0.01020
THB BHD
พฤหัสบดี
97.406
BHD THB
0.01027
THB BHD
ศุกร์
96.354
BHD THB
0.01038
THB BHD
จันทร์
96.128
BHD THB
0.01040
THB BHD
อังคาร
96.090
BHD THB
0.01041
THB BHD
พุธ
96.491
BHD THB
0.01036
THB BHD
พฤหัสบดี
95.702
BHD THB
0.01045
THB BHD
ศุกร์
94.557
BHD THB
0.01058
THB BHD
จันทร์
95.000
BHD THB
0.01053
THB BHD
อังคาร
94.305
BHD THB
0.01060
THB BHD
พุธ
94.548
BHD THB
0.01058
THB BHD
พฤหัสบดี
93.556
BHD THB
0.01069
THB BHD
ศุกร์
94.056
BHD THB
0.01063
THB BHD
จันทร์
94.362
BHD THB
0.01060
THB BHD
อังคาร
94.309
BHD THB
0.01060
THB BHD
พุธ
94.249
BHD THB
0.01061
THB BHD
พฤหัสบดี
94.688
BHD THB
0.01056
THB BHD
ศุกร์
95.039
BHD THB
0.01052
THB BHD
จันทร์
95.983
BHD THB
0.01042
THB BHD
อังคาร
96.064
BHD THB
0.01041
THB BHD
พุธ
96.161
BHD THB
0.01040
THB BHD
พฤหัสบดี
95.311
BHD THB
0.01049
THB BHD
ศุกร์
95.775
BHD THB
0.01044
THB BHD
จันทร์
96.828
BHD THB
0.01033
THB BHD
อังคาร
96.755
BHD THB
0.01034
THB BHD
พุธ
96.991
BHD THB
0.01031
THB BHD
พฤหัสบดี
97.625
BHD THB
0.01024
THB BHD
ศุกร์
97.705
BHD THB
0.01023
THB BHD
จันทร์
97.229
BHD THB
0.01029
THB BHD
อังคาร
97.074
BHD THB
0.01030
THB BHD
พุธ
97.686
BHD THB
0.01024
THB BHD
พฤหัสบดี
96.745
BHD THB
0.01034
THB BHD
ศุกร์
96.489
BHD THB
0.01036
THB BHD
จันทร์
96.659
BHD THB
0.01035
THB BHD
อังคาร
96.415
BHD THB
0.01037
THB BHD
พุธ
97.322
BHD THB
0.01028
THB BHD
พฤหัสบดี
97.942
BHD THB
0.01021
THB BHD
ศุกร์
98.297
BHD THB
0.01017
THB BHD
จันทร์
98.460
BHD THB
0.01016
THB BHD
อังคาร
98.304
BHD THB
0.01017
THB BHD
พุธ
98.813
BHD THB
0.01012
THB BHD
พฤหัสบดี
99.340
BHD THB
0.01007
THB BHD
ศุกร์
99.867
BHD THB
0.01001
THB BHD
จันทร์
100.75
BHD THB
0.009925
THB BHD
อังคาร
100.98
BHD THB
0.009903
THB BHD
พุธ
101.80
BHD THB
0.009824
THB BHD
พฤหัสบดี
101.19
BHD THB
0.009882
THB BHD
ศุกร์
100.48
BHD THB
0.009952
THB BHD
จันทร์
101.30
BHD THB
0.009872
THB BHD
อังคาร
99.816
BHD THB
0.01002
THB BHD
พุธ
99.414
BHD THB
0.01006
THB BHD
พฤหัสบดี
99.282
BHD THB
0.01007
THB BHD
ศุกร์
99.383
BHD THB
0.01006
THB BHD
จันทร์
100.85
BHD THB
0.009916
THB BHD
อังคาร
101.33
BHD THB
0.009869
THB BHD
พุธ
101.14
BHD THB
0.009887
THB BHD
พฤหัสบดี
100.67
BHD THB
0.009933
THB BHD
ศุกร์
101.63
BHD THB
0.009840
THB BHD
จันทร์
101.66
BHD THB
0.009837
THB BHD
อังคาร
101.37
BHD THB
0.009869
THB BHD
พุธ
101.81
BHD THB
0.009822
THB BHD
พฤหัสบดี
101.20
BHD THB
0.009882
THB BHD
ศุกร์
102.03
BHD THB
0.009801
THB BHD
จันทร์
101.44
BHD THB
0.009858
THB BHD
อังคาร
101.81
BHD THB
0.009822
THB BHD
พุธ
100.35
BHD THB
0.009966
THB BHD
พฤหัสบดี
100.60
BHD THB
0.009941
THB BHD
ศุกร์
100.89
BHD THB
0.009912
THB BHD
จันทร์
101.40
BHD THB
0.009861
THB BHD
อังคาร
100.36
BHD THB
0.009964
THB BHD
พุธ
99.920
BHD THB
0.01001
THB BHD
พฤหัสบดี
101.13
BHD THB
0.009888
THB BHD
ศุกร์
99.783
BHD THB
0.01002
THB BHD
จันทร์
99.468
BHD THB
0.01005
THB BHD
อังคาร
99.149
BHD THB
0.01009
THB BHD
พุธ
98.059
BHD THB
0.01020
THB BHD
พฤหัสบดี
98.098
BHD THB
0.01019
THB BHD
ศุกร์
95.558
BHD THB
0.01046
THB BHD
จันทร์
95.521
BHD THB
0.01047
THB BHD
อังคาร
94.380
BHD THB
0.01060
THB BHD
พุธ
94.579
BHD THB
0.01057
THB BHD
พฤหัสบดี
95.698
BHD THB
0.01045
THB BHD
ศุกร์
95.000
BHD THB
0.01053
THB BHD
จันทร์
96.341
BHD THB
0.01038
THB BHD
อังคาร
96.076
BHD THB
0.01041
THB BHD
พุธ
96.410
BHD THB
0.01037
THB BHD
พฤหัสบดี
95.173
BHD THB
0.01051
THB BHD
ศุกร์
95.220
BHD THB
0.01050
THB BHD
จันทร์
94.565
BHD THB
0.01057
THB BHD
อังคาร
94.122
BHD THB
0.01062
THB BHD
พุธ
93.813
BHD THB
0.01066
THB BHD
พฤหัสบดี
93.005
BHD THB
0.01075
THB BHD
ศุกร์
92.394
BHD THB
0.01082
THB BHD
จันทร์
92.340
BHD THB
0.01083
THB BHD
อังคาร
93.271
BHD THB
0.01072
THB BHD
พุธ
93.298
BHD THB
0.01072
THB BHD
พฤหัสบดี
92.511
BHD THB
0.01081
THB BHD
ศุกร์
92.531
BHD THB
0.01081
THB BHD
จันทร์
92.364
BHD THB
0.01083
THB BHD
อังคาร
92.521
BHD THB
0.01081
THB BHD
พุธ
91.886
BHD THB
0.01088
THB BHD
พฤหัสบดี
92.977
BHD THB
0.01076
THB BHD
ศุกร์
92.963
BHD THB
0.01076
THB BHD
จันทร์
92.608
BHD THB
0.01080
THB BHD
อังคาร
92.372
BHD THB
0.01083
THB BHD
พุธ
92.374
BHD THB
0.01083
THB BHD
พฤหัสบดี
92.218
BHD THB
0.01084
THB BHD
ศุกร์
92.376
BHD THB
0.01083
THB BHD
จันทร์
92.394
BHD THB
0.01082
THB BHD
อังคาร
92.061
BHD THB
0.01086
THB BHD
พุธ
92.368
BHD THB
0.01083
THB BHD
พฤหัสบดี
92.162
BHD THB
0.01085
THB BHD
ศุกร์
91.923
BHD THB
0.01088
THB BHD