อัตราแลกเปลี่ยนปี 2567 ระหว่าง เลมปิราฮอนดูรัส และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เลมปิราฮอนดูรัส และ บาทไทย ในปี 2567 กราฟแสดงค่าของ 1 เลมปิราฮอนดูรัส แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เลมปิราฮอนดูรัส
ต่ำสุด = 1.3802 (2/1/2567) เฉลี่ย = 1.4656 สูงสุด = 1.5070 (24/4/2567)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เลมปิราฮอนดูรัส และ บาทไทย ในปี 2567
จันทร์
1.3895
HNL THB
0.7197
THB HNL
อังคาร
1.3802
HNL THB
0.7245
THB HNL
พุธ
1.3913
HNL THB
0.7188
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3973
HNL THB
0.7157
THB HNL
ศุกร์
1.4038
HNL THB
0.7124
THB HNL
จันทร์
1.4211
HNL THB
0.7037
THB HNL
อังคาร
1.4207
HNL THB
0.7039
THB HNL
พุธ
1.4196
HNL THB
0.7044
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4263
HNL THB
0.7011
THB HNL
ศุกร์
1.4214
HNL THB
0.7035
THB HNL
จันทร์
1.4176
HNL THB
0.7054
THB HNL
อังคาร
1.4336
HNL THB
0.6975
THB HNL
พุธ
1.4382
HNL THB
0.6953
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4446
HNL THB
0.6922
THB HNL
ศุกร์
1.4361
HNL THB
0.6963
THB HNL
จันทร์
1.4482
HNL THB
0.6905
THB HNL
อังคาร
1.4487
HNL THB
0.6903
THB HNL
พุธ
1.4456
HNL THB
0.6918
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4453
HNL THB
0.6919
THB HNL
ศุกร์
1.4386
HNL THB
0.6951
THB HNL
จันทร์
1.4384
HNL THB
0.6952
THB HNL
อังคาร
1.4363
HNL THB
0.6962
THB HNL
พุธ
1.4370
HNL THB
0.6959
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4376
HNL THB
0.6956
THB HNL
ศุกร์
1.4363
HNL THB
0.6962
THB HNL
จันทร์
1.4350
HNL THB
0.6969
THB HNL
อังคาร
1.4447
HNL THB
0.6922
THB HNL
พุธ
1.4474
HNL THB
0.6909
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4531
HNL THB
0.6882
THB HNL
ศุกร์
1.4577
HNL THB
0.6860
THB HNL
จันทร์
1.4563
HNL THB
0.6867
THB HNL
อังคาร
1.4438
HNL THB
0.6926
THB HNL
พุธ
1.4624
HNL THB
0.6838
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4673
HNL THB
0.6815
THB HNL
ศุกร์
1.4631
HNL THB
0.6835
THB HNL
จันทร์
1.4592
HNL THB
0.6853
THB HNL
อังคาร
1.4583
HNL THB
0.6857
THB HNL
พุธ
1.4523
HNL THB
0.6886
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4545
HNL THB
0.6875
THB HNL
ศุกร์
1.4569
HNL THB
0.6864
THB HNL
จันทร์
1.4505
HNL THB
0.6894
THB HNL
อังคาร
1.4507
HNL THB
0.6893
THB HNL
พุธ
1.4567
HNL THB
0.6865
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4572
HNL THB
0.6863
THB HNL
ศุกร์
1.4519
HNL THB
0.6888
THB HNL
จันทร์
1.4535
HNL THB
0.6880
THB HNL
อังคาร
1.4492
HNL THB
0.6900
THB HNL
พุธ
1.4464
HNL THB
0.6914
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4428
HNL THB
0.6931
THB HNL
ศุกร์
1.4423
HNL THB
0.6934
THB HNL
จันทร์
1.4349
HNL THB
0.6969
THB HNL
อังคาร
1.4394
HNL THB
0.6947
THB HNL
พุธ
1.4441
HNL THB
0.6925
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4428
HNL THB
0.6931
THB HNL
ศุกร์
1.4463
HNL THB
0.6914
THB HNL
จันทร์
1.4555
HNL THB
0.6871
THB HNL
อังคาร
1.4566
HNL THB
0.6865
THB HNL
พุธ
1.4672
HNL THB
0.6816
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4721
HNL THB
0.6793
THB HNL
ศุกร์
1.4746
HNL THB
0.6782
THB HNL
จันทร์
1.4739
HNL THB
0.6785
THB HNL
อังคาร
1.4699
HNL THB
0.6803
THB HNL
พุธ
1.4702
HNL THB
0.6802
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4775
HNL THB
0.6768
THB HNL
ศุกร์
1.4720
HNL THB
0.6793
THB HNL
จันทร์
1.4770
HNL THB
0.6770
THB HNL
อังคาร
1.4807
HNL THB
0.6753
THB HNL
พุธ
1.4905
HNL THB
0.6709
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4901
HNL THB
0.6711
THB HNL
ศุกร์
1.4815
HNL THB
0.6750
THB HNL
จันทร์
1.4851
HNL THB
0.6733
THB HNL
อังคาร
1.4771
HNL THB
0.6770
THB HNL
พุธ
1.4724
HNL THB
0.6792
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4802
HNL THB
0.6756
THB HNL
ศุกร์
1.4786
HNL THB
0.6763
THB HNL
จันทร์
1.4872
HNL THB
0.6724
THB HNL
อังคาร
1.4800
HNL THB
0.6757
THB HNL
พุธ
1.4909
HNL THB
0.6707
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4933
HNL THB
0.6696
THB HNL
ศุกร์
1.4880
HNL THB
0.6720
THB HNL
จันทร์
1.4996
HNL THB
0.6668
THB HNL
อังคาร
1.5014
HNL THB
0.6660
THB HNL
พุธ
1.5070
HNL THB
0.6636
THB HNL
พฤหัสบดี
1.5020
HNL THB
0.6658
THB HNL
ศุกร์
1.4968
HNL THB
0.6681
THB HNL
จันทร์
1.4971
HNL THB
0.6680
THB HNL
อังคาร
1.5000
HNL THB
0.6667
THB HNL
พุธ
1.4945
HNL THB
0.6691
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4923
HNL THB
0.6701
THB HNL
ศุกร์
1.4862
HNL THB
0.6728
THB HNL
จันทร์
1.4911
HNL THB
0.6707
THB HNL
อังคาร
1.4925
HNL THB
0.6700
THB HNL
พุธ
1.4924
HNL THB
0.6701
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4932
HNL THB
0.6697
THB HNL
ศุกร์
1.4952
HNL THB
0.6688
THB HNL
จันทร์
1.4879
HNL THB
0.6721
THB HNL
อังคาร
1.4840
HNL THB
0.6739
THB HNL
พุธ
1.4813
HNL THB
0.6751
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4708
HNL THB
0.6799
THB HNL
ศุกร์
1.4670
HNL THB
0.6817
THB HNL
จันทร์
1.4606
HNL THB
0.6846
THB HNL
อังคาร
1.4678
HNL THB
0.6813
THB HNL
พุธ
1.4697
HNL THB
0.6804
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4767
HNL THB
0.6772
THB HNL
ศุกร์
1.4796
HNL THB
0.6759
THB HNL
จันทร์
1.4829
HNL THB
0.6743
THB HNL
อังคาร
1.4828
HNL THB
0.6744
THB HNL
พุธ
1.4839
HNL THB
0.6739
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4808
HNL THB
0.6753
THB HNL
ศุกร์
1.4908
HNL THB
0.6708
THB HNL
จันทร์
1.4914
HNL THB
0.6705
THB HNL
อังคาร
1.4914
HNL THB
0.6705
THB HNL
พุธ
1.4887
HNL THB
0.6717
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4777
HNL THB
0.6767
THB HNL
ศุกร์
1.4793
HNL THB
0.6760
THB HNL
จันทร์
1.4713
HNL THB
0.6797
THB HNL
อังคาร
1.4912
HNL THB
0.6706
THB HNL
พุธ
1.4837
HNL THB
0.6740
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4918
HNL THB
0.6703
THB HNL
ศุกร์
1.4777
HNL THB
0.6767
THB HNL
จันทร์
1.4891
HNL THB
0.6715
THB HNL
อังคาร
1.4940
HNL THB
0.6693
THB HNL
พุธ
1.4855
HNL THB
0.6732
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4856
HNL THB
0.6731
THB HNL
ศุกร์
1.4798
HNL THB
0.6758
THB HNL
จันทร์
1.4836
HNL THB
0.6741
THB HNL
อังคาร
1.4821
HNL THB
0.6747
THB HNL
พุธ
1.4876
HNL THB
0.6722
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4874
HNL THB
0.6723
THB HNL
ศุกร์
1.4821
HNL THB
0.6747
THB HNL
จันทร์
1.4880
HNL THB
0.6721
THB HNL
อังคาร
1.4820
HNL THB
0.6748
THB HNL
พุธ
1.4882
HNL THB
0.6720
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4832
HNL THB
0.6742
THB HNL
ศุกร์
1.4777
HNL THB
0.6767
THB HNL
จันทร์
1.4706
HNL THB
0.6800
THB HNL
อังคาร
1.4693
HNL THB
0.6806
THB HNL
พุธ
1.4681
HNL THB
0.6811
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4672
HNL THB
0.6815
THB HNL
ศุกร์
1.4625
HNL THB
0.6838
THB HNL