อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง เลมปิราฮอนดูรัส และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เลมปิราฮอนดูรัส และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 เลมปิราฮอนดูรัส แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เลมปิราฮอนดูรัส
ต่ำสุด = 1.3041 (17/2/2565) เฉลี่ย = 1.4235 สูงสุด = 1.5581 (24/10/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เลมปิราฮอนดูรัส และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
1.3556
HNL THB
0.7377
THB HNL
อังคาร
1.3502
HNL THB
0.7407
THB HNL
พุธ
1.3538
HNL THB
0.7387
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3644
HNL THB
0.7329
THB HNL
ศุกร์
1.3702
HNL THB
0.7298
THB HNL
จันทร์
1.3743
HNL THB
0.7276
THB HNL
อังคาร
1.3611
HNL THB
0.7347
THB HNL
พุธ
1.3600
HNL THB
0.7353
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3603
HNL THB
0.7351
THB HNL
ศุกร์
1.3508
HNL THB
0.7403
THB HNL
จันทร์
1.3406
HNL THB
0.7459
THB HNL
อังคาร
1.3466
HNL THB
0.7426
THB HNL
พุธ
1.3330
HNL THB
0.7502
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3414
HNL THB
0.7455
THB HNL
ศุกร์
1.3346
HNL THB
0.7493
THB HNL
จันทร์
1.3440
HNL THB
0.7440
THB HNL
อังคาร
1.3445
HNL THB
0.7438
THB HNL
พุธ
1.3443
HNL THB
0.7439
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3439
HNL THB
0.7441
THB HNL
ศุกร์
1.3544
HNL THB
0.7383
THB HNL
จันทร์
1.3569
HNL THB
0.7370
THB HNL
อังคาร
1.3574
HNL THB
0.7367
THB HNL
พุธ
1.3497
HNL THB
0.7409
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3447
HNL THB
0.7437
THB HNL
ศุกร์
1.3389
HNL THB
0.7469
THB HNL
จันทร์
1.3354
HNL THB
0.7489
THB HNL
อังคาร
1.3418
HNL THB
0.7452
THB HNL
พุธ
1.3288
HNL THB
0.7525
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3245
HNL THB
0.7550
THB HNL
ศุกร์
1.3240
HNL THB
0.7553
THB HNL
จันทร์
1.3170
HNL THB
0.7593
THB HNL
อังคาร
1.3141
HNL THB
0.7610
THB HNL
พุธ
1.3141
HNL THB
0.7610
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3041
HNL THB
0.7668
THB HNL
ศุกร์
1.3070
HNL THB
0.7651
THB HNL
จันทร์
1.3122
HNL THB
0.7621
THB HNL
อังคาร
1.3096
HNL THB
0.7636
THB HNL
พุธ
1.3089
HNL THB
0.7640
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3211
HNL THB
0.7569
THB HNL
ศุกร์
1.3222
HNL THB
0.7563
THB HNL
จันทร์
1.3236
HNL THB
0.7555
THB HNL
อังคาร
1.3294
HNL THB
0.7522
THB HNL
พุธ
1.3281
HNL THB
0.7530
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3273
HNL THB
0.7534
THB HNL
ศุกร์
1.3203
HNL THB
0.7574
THB HNL
จันทร์
1.3222
HNL THB
0.7563
THB HNL
อังคาร
1.3559
HNL THB
0.7375
THB HNL
พุธ
1.3450
HNL THB
0.7435
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3548
HNL THB
0.7381
THB HNL
ศุกร์
1.3454
HNL THB
0.7433
THB HNL
จันทร์
1.3447
HNL THB
0.7437
THB HNL
อังคาร
1.3607
HNL THB
0.7349
THB HNL
พุธ
1.3561
HNL THB
0.7374
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3581
HNL THB
0.7363
THB HNL
ศุกร์
1.3633
HNL THB
0.7335
THB HNL
จันทร์
1.3693
HNL THB
0.7303
THB HNL
อังคาร
1.3602
HNL THB
0.7352
THB HNL
พุธ
1.3722
HNL THB
0.7287
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3714
HNL THB
0.7292
THB HNL
ศุกร์
1.3761
HNL THB
0.7267
THB HNL
จันทร์
1.3679
HNL THB
0.7310
THB HNL
อังคาร
1.3671
HNL THB
0.7315
THB HNL
พุธ
1.3653
HNL THB
0.7325
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3602
HNL THB
0.7352
THB HNL
ศุกร์
1.3591
HNL THB
0.7358
THB HNL
จันทร์
1.3632
HNL THB
0.7336
THB HNL
อังคาร
1.3590
HNL THB
0.7359
THB HNL
พุธ
1.3574
HNL THB
0.7367
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3639
HNL THB
0.7332
THB HNL
ศุกร์
1.3638
HNL THB
0.7332
THB HNL
จันทร์
1.3683
HNL THB
0.7308
THB HNL
อังคาร
1.3666
HNL THB
0.7318
THB HNL
พุธ
1.3593
HNL THB
0.7357
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3804
HNL THB
0.7244
THB HNL
ศุกร์
1.3625
HNL THB
0.7340
THB HNL
จันทร์
1.3729
HNL THB
0.7284
THB HNL
อังคาร
1.3586
HNL THB
0.7361
THB HNL
พุธ
1.3757
HNL THB
0.7269
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3770
HNL THB
0.7262
THB HNL
ศุกร์
1.3746
HNL THB
0.7275
THB HNL
จันทร์
1.3853
HNL THB
0.7219
THB HNL
อังคาร
1.3971
HNL THB
0.7158
THB HNL
พุธ
1.3911
HNL THB
0.7189
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3940
HNL THB
0.7174
THB HNL
ศุกร์
1.3953
HNL THB
0.7167
THB HNL
จันทร์
1.3960
HNL THB
0.7163
THB HNL
อังคาร
1.4059
HNL THB
0.7113
THB HNL
พุธ
1.4009
HNL THB
0.7138
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3998
HNL THB
0.7144
THB HNL
ศุกร์
1.3900
HNL THB
0.7194
THB HNL
จันทร์
1.4010
HNL THB
0.7138
THB HNL
อังคาร
1.4095
HNL THB
0.7095
THB HNL
พุธ
1.4081
HNL THB
0.7102
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4093
HNL THB
0.7096
THB HNL
ศุกร์
1.4082
HNL THB
0.7101
THB HNL
จันทร์
1.4214
HNL THB
0.7035
THB HNL
อังคาร
1.4086
HNL THB
0.7099
THB HNL
พุธ
1.4149
HNL THB
0.7068
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4113
HNL THB
0.7086
THB HNL
ศุกร์
1.4001
HNL THB
0.7142
THB HNL
จันทร์
1.3894
HNL THB
0.7197
THB HNL
อังคาร
1.3874
HNL THB
0.7208
THB HNL
พุธ
1.3962
HNL THB
0.7162
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3964
HNL THB
0.7161
THB HNL
ศุกร์
1.3929
HNL THB
0.7179
THB HNL
จันทร์
1.3895
HNL THB
0.7197
THB HNL
อังคาร
1.3910
HNL THB
0.7189
THB HNL
พุธ
1.4024
HNL THB
0.7131
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3873
HNL THB
0.7208
THB HNL
ศุกร์
1.4004
HNL THB
0.7141
THB HNL
จันทร์
1.3926
HNL THB
0.7181
THB HNL
อังคาร
1.3960
HNL THB
0.7163
THB HNL
พุธ
1.4084
HNL THB
0.7100
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4031
HNL THB
0.7127
THB HNL
ศุกร์
1.4031
HNL THB
0.7127
THB HNL
จันทร์
1.4013
HNL THB
0.7136
THB HNL
อังคาร
1.4167
HNL THB
0.7059
THB HNL
พุธ
1.4291
HNL THB
0.6997
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4264
HNL THB
0.7011
THB HNL
ศุกร์
1.4325
HNL THB
0.6981
THB HNL
จันทร์
1.4338
HNL THB
0.6974
THB HNL
อังคาร
1.4385
HNL THB
0.6952
THB HNL
พุธ
1.4389
HNL THB
0.6950
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4480
HNL THB
0.6906
THB HNL
ศุกร์
1.4464
HNL THB
0.6914
THB HNL
จันทร์
1.4402
HNL THB
0.6944
THB HNL
อังคาร
1.4296
HNL THB
0.6995
THB HNL
พุธ
1.4217
HNL THB
0.7034
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4285
HNL THB
0.7000
THB HNL
ศุกร์
1.4602
HNL THB
0.6848
THB HNL
จันทร์
1.4483
HNL THB
0.6905
THB HNL
อังคาร
1.4543
HNL THB
0.6876
THB HNL
พุธ
1.4644
HNL THB
0.6829
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4677
HNL THB
0.6813
THB HNL
ศุกร์
1.4641
HNL THB
0.6830
THB HNL
จันทร์
1.4741
HNL THB
0.6784
THB HNL
อังคาร
1.4632
HNL THB
0.6834
THB HNL
พุธ
1.4715
HNL THB
0.6796
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4841
HNL THB
0.6738
THB HNL
ศุกร์
1.4901
HNL THB
0.6711
THB HNL
จันทร์
1.4946
HNL THB
0.6691
THB HNL
อังคาร
1.4850
HNL THB
0.6734
THB HNL
พุธ
1.4882
HNL THB
0.6720
THB HNL
พฤหัสบดี
1.5021
HNL THB
0.6657
THB HNL
ศุกร์
1.4947
HNL THB
0.6691
THB HNL
จันทร์
1.4920
HNL THB
0.6703
THB HNL
อังคาร
1.4917
HNL THB
0.6704
THB HNL
พุธ
1.4965
HNL THB
0.6682
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4937
HNL THB
0.6695
THB HNL
ศุกร์
1.4820
HNL THB
0.6748
THB HNL
จันทร์
1.4662
HNL THB
0.6820
THB HNL
อังคาร
1.4734
HNL THB
0.6787
THB HNL
พุธ
1.4646
HNL THB
0.6828
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4593
HNL THB
0.6853
THB HNL
ศุกร์
1.4507
HNL THB
0.6893
THB HNL
จันทร์
1.4418
HNL THB
0.6936
THB HNL
อังคาร
1.4411
HNL THB
0.6939
THB HNL
พุธ
1.4425
HNL THB
0.6933
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4317
HNL THB
0.6985
THB HNL
ศุกร์
1.4343
HNL THB
0.6972
THB HNL
จันทร์
1.4387
HNL THB
0.6951
THB HNL
อังคาร
1.4344
HNL THB
0.6972
THB HNL
พุธ
1.4456
HNL THB
0.6917
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4491
HNL THB
0.6901
THB HNL
ศุกร์
1.4531
HNL THB
0.6882
THB HNL
จันทร์
1.4650
HNL THB
0.6826
THB HNL
อังคาร
1.4579
HNL THB
0.6859
THB HNL
พุธ
1.4740
HNL THB
0.6784
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4621
HNL THB
0.6839
THB HNL
ศุกร์
1.4616
HNL THB
0.6842
THB HNL
จันทร์
1.4671
HNL THB
0.6816
THB HNL
อังคาร
1.4818
HNL THB
0.6749
THB HNL
พุธ
1.4813
HNL THB
0.6751
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4984
HNL THB
0.6674
THB HNL
ศุกร์
1.4834
HNL THB
0.6741
THB HNL
จันทร์
1.4734
HNL THB
0.6787
THB HNL
อังคาร
1.4869
HNL THB
0.6725
THB HNL
พุธ
1.4963
HNL THB
0.6683
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4819
HNL THB
0.6748
THB HNL
ศุกร์
1.4774
HNL THB
0.6769
THB HNL
จันทร์
1.4740
HNL THB
0.6784
THB HNL
อังคาร
1.4703
HNL THB
0.6801
THB HNL
พุธ
1.4820
HNL THB
0.6747
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4909
HNL THB
0.6707
THB HNL
ศุกร์
1.5021
HNL THB
0.6658
THB HNL
จันทร์
1.4999
HNL THB
0.6667
THB HNL
อังคาร
1.5042
HNL THB
0.6648
THB HNL
พุธ
1.5095
HNL THB
0.6625
THB HNL
พฤหัสบดี
1.5153
HNL THB
0.6599
THB HNL
ศุกร์
1.5166
HNL THB
0.6594
THB HNL
จันทร์
1.5251
HNL THB
0.6557
THB HNL
อังคาร
1.5372
HNL THB
0.6505
THB HNL
พุธ
1.5414
HNL THB
0.6487
THB HNL
พฤหัสบดี
1.5350
HNL THB
0.6515
THB HNL
ศุกร์
1.5298
HNL THB
0.6537
THB HNL
จันทร์
1.5489
HNL THB
0.6456
THB HNL
อังคาร
1.5273
HNL THB
0.6548
THB HNL
พุธ
1.5085
HNL THB
0.6629
THB HNL
พฤหัสบดี
1.5106
HNL THB
0.6620
THB HNL
ศุกร์
1.4992
HNL THB
0.6670
THB HNL
จันทร์
1.5259
HNL THB
0.6554
THB HNL
อังคาร
1.5468
HNL THB
0.6465
THB HNL
พุธ
1.5377
HNL THB
0.6503
THB HNL
พฤหัสบดี
1.5319
HNL THB
0.6528
THB HNL
ศุกร์
1.5535
HNL THB
0.6437
THB HNL
จันทร์
1.5486
HNL THB
0.6457
THB HNL
อังคาร
1.5572
HNL THB
0.6422
THB HNL
พุธ
1.5555
HNL THB
0.6429
THB HNL
พฤหัสบดี
1.5367
HNL THB
0.6507
THB HNL
ศุกร์
1.5466
HNL THB
0.6466
THB HNL
จันทร์
1.5581
HNL THB
0.6418
THB HNL
อังคาร
1.5471
HNL THB
0.6464
THB HNL
พุธ
1.5401
HNL THB
0.6493
THB HNL
พฤหัสบดี
1.5385
HNL THB
0.6500
THB HNL
ศุกร์
1.5296
HNL THB
0.6538
THB HNL
จันทร์
1.5425
HNL THB
0.6483
THB HNL
อังคาร
1.5201
HNL THB
0.6579
THB HNL
พุธ
1.5127
HNL THB
0.6611
THB HNL
พฤหัสบดี
1.5280
HNL THB
0.6544
THB HNL
ศุกร์
1.5216
HNL THB
0.6572
THB HNL
จันทร์
1.5340
HNL THB
0.6519
THB HNL
อังคาร
1.5133
HNL THB
0.6608
THB HNL
พุธ
1.5016
HNL THB
0.6659
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4879
HNL THB
0.6721
THB HNL
ศุกร์
1.4480
HNL THB
0.6906
THB HNL
จันทร์
1.4582
HNL THB
0.6858
THB HNL
อังคาร
1.4406
HNL THB
0.6941
THB HNL
พุธ
1.4301
HNL THB
0.6992
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4506
HNL THB
0.6894
THB HNL
ศุกร์
1.4486
HNL THB
0.6903
THB HNL
จันทร์
1.4581
HNL THB
0.6858
THB HNL
อังคาร
1.4654
HNL THB
0.6824
THB HNL
พุธ
1.4726
HNL THB
0.6791
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4428
HNL THB
0.6931
THB HNL
ศุกร์
1.4497
HNL THB
0.6898
THB HNL
จันทร์
1.4332
HNL THB
0.6977
THB HNL
อังคาร
1.4270
HNL THB
0.7008
THB HNL
พุธ
1.4235
HNL THB
0.7025
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4127
HNL THB
0.7079
THB HNL
ศุกร์
1.4034
HNL THB
0.7125
THB HNL
จันทร์
1.4105
HNL THB
0.7090
THB HNL
อังคาร
1.4132
HNL THB
0.7076
THB HNL
พุธ
1.4150
HNL THB
0.7067
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4108
HNL THB
0.7088
THB HNL
ศุกร์
1.4188
HNL THB
0.7048
THB HNL
จันทร์
1.4012
HNL THB
0.7137
THB HNL
อังคาร
1.4057
HNL THB
0.7114
THB HNL
พุธ
1.4128
HNL THB
0.7078
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4179
HNL THB
0.7053
THB HNL
ศุกร์
1.4187
HNL THB
0.7049
THB HNL
จันทร์
1.4068
HNL THB
0.7108
THB HNL
อังคาร
1.4070
HNL THB
0.7107
THB HNL
พุธ
1.4044
HNL THB
0.7121
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4082
HNL THB
0.7101
THB HNL
ศุกร์
1.4057
HNL THB
0.7114
THB HNL
จันทร์
1.4082
HNL THB
0.7101
THB HNL
อังคาร
1.4078
HNL THB
0.7103
THB HNL
พุธ
1.4056
HNL THB
0.7114
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4017
HNL THB
0.7134
THB HNL
ศุกร์
1.4035
HNL THB
0.7125
THB HNL