อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง เลมปิราฮอนดูรัส และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เลมปิราฮอนดูรัส และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 เลมปิราฮอนดูรัส แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เลมปิราฮอนดูรัส
ต่ำสุด = 1.2057 (1/1/2563) เฉลี่ย = 1.2700 สูงสุด = 1.3515 (24/3/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เลมปิราฮอนดูรัส และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
1.2057
HNL THB
0.8294
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2208
HNL THB
0.8191
THB HNL
ศุกร์
1.2193
HNL THB
0.8201
THB HNL
จันทร์
1.2316
HNL THB
0.8120
THB HNL
อังคาร
1.2231
HNL THB
0.8176
THB HNL
พุธ
1.2268
HNL THB
0.8151
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2282
HNL THB
0.8142
THB HNL
ศุกร์
1.2265
HNL THB
0.8153
THB HNL
จันทร์
1.2308
HNL THB
0.8125
THB HNL
อังคาร
1.2308
HNL THB
0.8125
THB HNL
พุธ
1.2291
HNL THB
0.8136
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2345
HNL THB
0.8100
THB HNL
ศุกร์
1.2297
HNL THB
0.8132
THB HNL
จันทร์
1.2295
HNL THB
0.8133
THB HNL
อังคาร
1.2361
HNL THB
0.8090
THB HNL
พุธ
1.2319
HNL THB
0.8117
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2401
HNL THB
0.8064
THB HNL
ศุกร์
1.2357
HNL THB
0.8092
THB HNL
จันทร์
1.2462
HNL THB
0.8024
THB HNL
อังคาร
1.2537
HNL THB
0.7976
THB HNL
พุธ
1.2572
HNL THB
0.7954
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2662
HNL THB
0.7898
THB HNL
ศุกร์
1.2660
HNL THB
0.7899
THB HNL
จันทร์
1.2639
HNL THB
0.7912
THB HNL
อังคาร
1.2570
HNL THB
0.7956
THB HNL
พุธ
1.2538
HNL THB
0.7976
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2591
HNL THB
0.7942
THB HNL
ศุกร์
1.2638
HNL THB
0.7913
THB HNL
จันทร์
1.2681
HNL THB
0.7886
THB HNL
อังคาร
1.2669
HNL THB
0.7893
THB HNL
พุธ
1.2656
HNL THB
0.7901
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2605
HNL THB
0.7933
THB HNL
ศุกร์
1.2629
HNL THB
0.7919
THB HNL
จันทร์
1.2666
HNL THB
0.7895
THB HNL
อังคาร
1.2667
HNL THB
0.7895
THB HNL
พุธ
1.2626
HNL THB
0.7920
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2782
HNL THB
0.7824
THB HNL
ศุกร์
1.2847
HNL THB
0.7784
THB HNL
จันทร์
1.2874
HNL THB
0.7768
THB HNL
อังคาร
1.2898
HNL THB
0.7753
THB HNL
พุธ
1.2974
HNL THB
0.7708
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2912
HNL THB
0.7745
THB HNL
ศุกร์
1.2911
HNL THB
0.7745
THB HNL
จันทร์
1.2842
HNL THB
0.7787
THB HNL
อังคาร
1.2789
HNL THB
0.7819
THB HNL
พุธ
1.2723
HNL THB
0.7860
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2821
HNL THB
0.7800
THB HNL
ศุกร์
1.2894
HNL THB
0.7756
THB HNL
จันทร์
1.2862
HNL THB
0.7775
THB HNL
อังคาร
1.2680
HNL THB
0.7886
THB HNL
พุธ
1.2680
HNL THB
0.7886
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2717
HNL THB
0.7863
THB HNL
ศุกร์
1.2819
HNL THB
0.7801
THB HNL
จันทร์
1.3039
HNL THB
0.7669
THB HNL
อังคาร
1.2922
HNL THB
0.7739
THB HNL
พุธ
1.3127
HNL THB
0.7618
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2960
HNL THB
0.7716
THB HNL
ศุกร์
1.3186
HNL THB
0.7584
THB HNL
จันทร์
1.3300
HNL THB
0.7519
THB HNL
อังคาร
1.3515
HNL THB
0.7399
THB HNL
พุธ
1.3210
HNL THB
0.7570
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3415
HNL THB
0.7454
THB HNL
ศุกร์
1.3212
HNL THB
0.7569
THB HNL
จันทร์
1.3300
HNL THB
0.7519
THB HNL
อังคาร
1.3101
HNL THB
0.7633
THB HNL
พุธ
1.3300
HNL THB
0.7519
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3266
HNL THB
0.7538
THB HNL
ศุกร์
1.3187
HNL THB
0.7583
THB HNL
จันทร์
1.3268
HNL THB
0.7537
THB HNL
อังคาร
1.3301
HNL THB
0.7518
THB HNL
พุธ
1.3198
HNL THB
0.7577
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3214
HNL THB
0.7568
THB HNL
ศุกร์
1.3255
HNL THB
0.7544
THB HNL
จันทร์
1.3232
HNL THB
0.7557
THB HNL
อังคาร
1.3296
HNL THB
0.7521
THB HNL
พุธ
1.3103
HNL THB
0.7632
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3118
HNL THB
0.7623
THB HNL
ศุกร์
1.3054
HNL THB
0.7660
THB HNL
จันทร์
1.3124
HNL THB
0.7620
THB HNL
อังคาร
1.3090
HNL THB
0.7639
THB HNL
พุธ
1.3060
HNL THB
0.7657
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2900
HNL THB
0.7752
THB HNL
ศุกร์
1.3067
HNL THB
0.7653
THB HNL
จันทร์
1.3090
HNL THB
0.7639
THB HNL
อังคาร
1.3105
HNL THB
0.7631
THB HNL
พุธ
1.3028
HNL THB
0.7676
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3041
HNL THB
0.7668
THB HNL
ศุกร์
1.3173
HNL THB
0.7591
THB HNL
จันทร์
1.3122
HNL THB
0.7621
THB HNL
อังคาร
1.2948
HNL THB
0.7723
THB HNL
พุธ
1.3024
HNL THB
0.7678
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3022
HNL THB
0.7679
THB HNL
ศุกร์
1.3058
HNL THB
0.7658
THB HNL
จันทร์
1.2952
HNL THB
0.7721
THB HNL
อังคาร
1.2950
HNL THB
0.7722
THB HNL
พุธ
1.2951
HNL THB
0.7721
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2840
HNL THB
0.7788
THB HNL
ศุกร์
1.2931
HNL THB
0.7733
THB HNL
จันทร์
1.2880
HNL THB
0.7764
THB HNL
อังคาร
1.3023
HNL THB
0.7679
THB HNL
พุธ
1.2809
HNL THB
0.7807
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2836
HNL THB
0.7791
THB HNL
ศุกร์
1.2759
HNL THB
0.7838
THB HNL
จันทร์
1.2881
HNL THB
0.7764
THB HNL
อังคาร
1.2908
HNL THB
0.7747
THB HNL
พุธ
1.2922
HNL THB
0.7739
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2828
HNL THB
0.7796
THB HNL
ศุกร์
1.2967
HNL THB
0.7712
THB HNL
จันทร์
1.2741
HNL THB
0.7849
THB HNL
อังคาร
1.2780
HNL THB
0.7825
THB HNL
พุธ
1.2753
HNL THB
0.7841
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2743
HNL THB
0.7848
THB HNL
ศุกร์
1.2815
HNL THB
0.7803
THB HNL
จันทร์
1.2607
HNL THB
0.7932
THB HNL
อังคาร
1.2645
HNL THB
0.7908
THB HNL
พุธ
1.2647
HNL THB
0.7907
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2469
HNL THB
0.8020
THB HNL
ศุกร์
1.2407
HNL THB
0.8060
THB HNL
จันทร์
1.2484
HNL THB
0.8010
THB HNL
อังคาร
1.2617
HNL THB
0.7926
THB HNL
พุธ
1.2517
HNL THB
0.7989
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2549
HNL THB
0.7969
THB HNL
ศุกร์
1.2455
HNL THB
0.8029
THB HNL
จันทร์
1.2535
HNL THB
0.7977
THB HNL
อังคาร
1.2574
HNL THB
0.7953
THB HNL
พุธ
1.2458
HNL THB
0.8027
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2382
HNL THB
0.8076
THB HNL
ศุกร์
1.2507
HNL THB
0.7996
THB HNL
จันทร์
1.2530
HNL THB
0.7981
THB HNL
อังคาร
1.2408
HNL THB
0.8059
THB HNL
พุธ
1.2504
HNL THB
0.7998
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2634
HNL THB
0.7915
THB HNL
ศุกร์
1.2521
HNL THB
0.7987
THB HNL
จันทร์
1.2622
HNL THB
0.7922
THB HNL
อังคาร
1.2607
HNL THB
0.7932
THB HNL
พุธ
1.2620
HNL THB
0.7924
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2644
HNL THB
0.7909
THB HNL
ศุกร์
1.2600
HNL THB
0.7936
THB HNL
จันทร์
1.2686
HNL THB
0.7883
THB HNL
อังคาร
1.2798
HNL THB
0.7814
THB HNL
พุธ
1.2802
HNL THB
0.7812
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2756
HNL THB
0.7839
THB HNL
ศุกร์
1.2850
HNL THB
0.7782
THB HNL
จันทร์
1.2848
HNL THB
0.7783
THB HNL
อังคาร
1.2784
HNL THB
0.7822
THB HNL
พุธ
1.2906
HNL THB
0.7749
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2831
HNL THB
0.7794
THB HNL
ศุกร์
1.2817
HNL THB
0.7802
THB HNL
จันทร์
1.2902
HNL THB
0.7750
THB HNL
อังคาร
1.2756
HNL THB
0.7840
THB HNL
พุธ
1.2717
HNL THB
0.7864
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2716
HNL THB
0.7864
THB HNL
ศุกร์
1.2725
HNL THB
0.7859
THB HNL
จันทร์
1.2499
HNL THB
0.8001
THB HNL
อังคาร
1.2639
HNL THB
0.7912
THB HNL
พุธ
1.2614
HNL THB
0.7927
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2606
HNL THB
0.7933
THB HNL
ศุกร์
1.2582
HNL THB
0.7948
THB HNL
จันทร์
1.2524
HNL THB
0.7984
THB HNL
อังคาร
1.2634
HNL THB
0.7915
THB HNL
พุธ
1.2573
HNL THB
0.7954
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2654
HNL THB
0.7903
THB HNL
ศุกร์
1.2581
HNL THB
0.7948
THB HNL
จันทร์
1.2703
HNL THB
0.7872
THB HNL
อังคาร
1.2659
HNL THB
0.7899
THB HNL
พุธ
1.2701
HNL THB
0.7873
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2648
HNL THB
0.7907
THB HNL
ศุกร์
1.2751
HNL THB
0.7842
THB HNL
จันทร์
1.2779
HNL THB
0.7825
THB HNL
อังคาร
1.2771
HNL THB
0.7830
THB HNL
พุธ
1.2690
HNL THB
0.7881
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2676
HNL THB
0.7889
THB HNL
ศุกร์
1.2729
HNL THB
0.7856
THB HNL
จันทร์
1.2617
HNL THB
0.7926
THB HNL
อังคาร
1.2669
HNL THB
0.7893
THB HNL
พุธ
1.2535
HNL THB
0.7978
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2709
HNL THB
0.7868
THB HNL
ศุกร์
1.2764
HNL THB
0.7834
THB HNL
จันทร์
1.2696
HNL THB
0.7877
THB HNL
อังคาร
1.2724
HNL THB
0.7859
THB HNL
พุธ
1.2687
HNL THB
0.7882
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2795
HNL THB
0.7815
THB HNL
ศุกร์
1.2741
HNL THB
0.7849
THB HNL
จันทร์
1.2731
HNL THB
0.7855
THB HNL
อังคาร
1.2666
HNL THB
0.7895
THB HNL
พุธ
1.2596
HNL THB
0.7939
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2596
HNL THB
0.7939
THB HNL
ศุกร์
1.2676
HNL THB
0.7889
THB HNL
จันทร์
1.2617
HNL THB
0.7926
THB HNL
อังคาร
1.2699
HNL THB
0.7875
THB HNL
พุธ
1.2716
HNL THB
0.7864
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2758
HNL THB
0.7838
THB HNL
ศุกร์
1.2840
HNL THB
0.7788
THB HNL
จันทร์
1.2884
HNL THB
0.7761
THB HNL
อังคาร
1.2868
HNL THB
0.7771
THB HNL
พุธ
1.2865
HNL THB
0.7773
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2856
HNL THB
0.7779
THB HNL
ศุกร์
1.2784
HNL THB
0.7822
THB HNL
จันทร์
1.2806
HNL THB
0.7809
THB HNL
อังคาร
1.2708
HNL THB
0.7869
THB HNL
พุธ
1.2663
HNL THB
0.7897
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2672
HNL THB
0.7892
THB HNL
ศุกร์
1.2664
HNL THB
0.7897
THB HNL
จันทร์
1.2654
HNL THB
0.7903
THB HNL
อังคาร
1.2634
HNL THB
0.7915
THB HNL
พุธ
1.2612
HNL THB
0.7929
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2659
HNL THB
0.7900
THB HNL
ศุกร์
1.2667
HNL THB
0.7894
THB HNL
จันทร์
1.2716
HNL THB
0.7864
THB HNL
อังคาร
1.2762
HNL THB
0.7836
THB HNL
พุธ
1.2747
HNL THB
0.7845
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2690
HNL THB
0.7880
THB HNL
ศุกร์
1.2724
HNL THB
0.7859
THB HNL
จันทร์
1.2674
HNL THB
0.7890
THB HNL
อังคาร
1.2693
HNL THB
0.7878
THB HNL
พุธ
1.2613
HNL THB
0.7928
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2697
HNL THB
0.7876
THB HNL
ศุกร์
1.2655
HNL THB
0.7902
THB HNL
จันทร์
1.2643
HNL THB
0.7910
THB HNL
อังคาร
1.2690
HNL THB
0.7880
THB HNL
พุธ
1.2652
HNL THB
0.7904
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2659
HNL THB
0.7899
THB HNL
ศุกร์
1.2494
HNL THB
0.8004
THB HNL
จันทร์
1.2423
HNL THB
0.8050
THB HNL
อังคาร
1.2287
HNL THB
0.8138
THB HNL
พุธ
1.2313
HNL THB
0.8122
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2359
HNL THB
0.8091
THB HNL
ศุกร์
1.2297
HNL THB
0.8132
THB HNL
จันทร์
1.2351
HNL THB
0.8096
THB HNL
อังคาร
1.2329
HNL THB
0.8111
THB HNL
พุธ
1.2327
HNL THB
0.8113
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2345
HNL THB
0.8100
THB HNL
ศุกร์
1.2363
HNL THB
0.8089
THB HNL
จันทร์
1.2360
HNL THB
0.8090
THB HNL
อังคาร
1.2485
HNL THB
0.8010
THB HNL
พุธ
1.2524
HNL THB
0.7985
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2501
HNL THB
0.7999
THB HNL
ศุกร์
1.2519
HNL THB
0.7988
THB HNL
จันทร์
1.2533
HNL THB
0.7979
THB HNL
อังคาร
1.2467
HNL THB
0.8021
THB HNL
พุธ
1.2563
HNL THB
0.7960
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2526
HNL THB
0.7983
THB HNL
ศุกร์
1.2495
HNL THB
0.8003
THB HNL
จันทร์
1.2427
HNL THB
0.8047
THB HNL
อังคาร
1.2425
HNL THB
0.8048
THB HNL
พุธ
1.2438
HNL THB
0.8040
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2407
HNL THB
0.8060
THB HNL
ศุกร์
1.2460
HNL THB
0.8026
THB HNL
จันทร์
1.2477
HNL THB
0.8015
THB HNL
อังคาร
1.2438
HNL THB
0.8040
THB HNL
พุธ
1.2446
HNL THB
0.8035
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2392
HNL THB
0.8070
THB HNL
ศุกร์
1.2355
HNL THB
0.8094
THB HNL
จันทร์
1.2356
HNL THB
0.8093
THB HNL
อังคาร
1.2570
HNL THB
0.7956
THB HNL
พุธ
1.2454
HNL THB
0.8029
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2403
HNL THB
0.8063
THB HNL
ศุกร์
1.2415
HNL THB
0.8055
THB HNL
จันทร์
1.2503
HNL THB
0.7998
THB HNL
อังคาร
1.2511
HNL THB
0.7993
THB HNL
พุธ
1.2444
HNL THB
0.8036
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2421
HNL THB
0.8051
THB HNL