อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง เลมปิราฮอนดูรัส และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เลมปิราฮอนดูรัส และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 เลมปิราฮอนดูรัส แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เลมปิราฮอนดูรัส
ต่ำสุด = 1.3238 (30/1/2566) เฉลี่ย = 1.4127 สูงสุด = 1.5074 (9/10/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เลมปิราฮอนดูรัส และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
1.4041
HNL THB
0.7122
THB HNL
อังคาร
1.3920
HNL THB
0.7184
THB HNL
พุธ
1.3838
HNL THB
0.7226
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3746
HNL THB
0.7275
THB HNL
ศุกร์
1.3791
HNL THB
0.7251
THB HNL
จันทร์
1.3816
HNL THB
0.7238
THB HNL
อังคาร
1.3651
HNL THB
0.7326
THB HNL
พุธ
1.3509
HNL THB
0.7403
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3560
HNL THB
0.7374
THB HNL
ศุกร์
1.3478
HNL THB
0.7420
THB HNL
จันทร์
1.3454
HNL THB
0.7433
THB HNL
อังคาร
1.3422
HNL THB
0.7451
THB HNL
พุธ
1.3283
HNL THB
0.7528
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3362
HNL THB
0.7484
THB HNL
ศุกร์
1.3309
HNL THB
0.7514
THB HNL
จันทร์
1.3370
HNL THB
0.7479
THB HNL
อังคาร
1.3300
HNL THB
0.7519
THB HNL
พุธ
1.3350
HNL THB
0.7491
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3334
HNL THB
0.7499
THB HNL
ศุกร์
1.3302
HNL THB
0.7518
THB HNL
จันทร์
1.3238
HNL THB
0.7554
THB HNL
อังคาร
1.3366
HNL THB
0.7482
THB HNL
พุธ
1.3368
HNL THB
0.7480
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3467
HNL THB
0.7426
THB HNL
ศุกร์
1.3247
HNL THB
0.7549
THB HNL
จันทร์
1.3488
HNL THB
0.7414
THB HNL
อังคาร
1.3606
HNL THB
0.7350
THB HNL
พุธ
1.3620
HNL THB
0.7342
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3557
HNL THB
0.7376
THB HNL
ศุกร์
1.3671
HNL THB
0.7315
THB HNL
จันทร์
1.3701
HNL THB
0.7299
THB HNL
อังคาร
1.3841
HNL THB
0.7225
THB HNL
พุธ
1.3912
HNL THB
0.7188
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3918
HNL THB
0.7185
THB HNL
ศุกร์
1.3974
HNL THB
0.7156
THB HNL
จันทร์
1.4024
HNL THB
0.7130
THB HNL
อังคาร
1.4027
HNL THB
0.7129
THB HNL
พุธ
1.4040
HNL THB
0.7123
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4061
HNL THB
0.7112
THB HNL
ศุกร์
1.4128
HNL THB
0.7078
THB HNL
จันทร์
1.4205
HNL THB
0.7040
THB HNL
อังคาร
1.4367
HNL THB
0.6960
THB HNL
พุธ
1.4034
HNL THB
0.7126
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4086
HNL THB
0.7099
THB HNL
ศุกร์
1.4049
HNL THB
0.7118
THB HNL
จันทร์
1.4033
HNL THB
0.7126
THB HNL
อังคาร
1.4079
HNL THB
0.7103
THB HNL
พุธ
1.4234
HNL THB
0.7026
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4222
HNL THB
0.7031
THB HNL
ศุกร์
1.4228
HNL THB
0.7028
THB HNL
จันทร์
1.4004
HNL THB
0.7141
THB HNL
อังคาร
1.4078
HNL THB
0.7103
THB HNL
พุธ
1.4075
HNL THB
0.7105
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3963
HNL THB
0.7162
THB HNL
ศุกร์
1.3891
HNL THB
0.7199
THB HNL
จันทร์
1.3880
HNL THB
0.7204
THB HNL
อังคาร
1.3912
HNL THB
0.7188
THB HNL
พุธ
1.3950
HNL THB
0.7169
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3829
HNL THB
0.7231
THB HNL
ศุกร์
1.3854
HNL THB
0.7218
THB HNL
จันทร์
1.3961
HNL THB
0.7163
THB HNL
อังคาร
1.3906
HNL THB
0.7191
THB HNL
พุธ
1.3862
HNL THB
0.7214
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3884
HNL THB
0.7203
THB HNL
ศุกร์
1.3870
HNL THB
0.7210
THB HNL
จันทร์
1.3955
HNL THB
0.7166
THB HNL
อังคาร
1.3911
HNL THB
0.7189
THB HNL
พุธ
1.3781
HNL THB
0.7256
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3862
HNL THB
0.7214
THB HNL
ศุกร์
1.3868
HNL THB
0.7211
THB HNL
จันทร์
1.3935
HNL THB
0.7176
THB HNL
อังคาร
1.3925
HNL THB
0.7181
THB HNL
พุธ
1.3929
HNL THB
0.7179
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3862
HNL THB
0.7214
THB HNL
ศุกร์
1.3841
HNL THB
0.7225
THB HNL
จันทร์
1.3876
HNL THB
0.7207
THB HNL
อังคาร
1.3872
HNL THB
0.7209
THB HNL
พุธ
1.4034
HNL THB
0.7126
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3997
HNL THB
0.7145
THB HNL
ศุกร์
1.3980
HNL THB
0.7153
THB HNL
จันทร์
1.4018
HNL THB
0.7133
THB HNL
อังคาร
1.4059
HNL THB
0.7113
THB HNL
พุธ
1.3852
HNL THB
0.7219
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3871
HNL THB
0.7209
THB HNL
ศุกร์
1.3874
HNL THB
0.7208
THB HNL
จันทร์
1.3937
HNL THB
0.7175
THB HNL
อังคาร
1.3890
HNL THB
0.7200
THB HNL
พุธ
1.3927
HNL THB
0.7180
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3812
HNL THB
0.7240
THB HNL
ศุกร์
1.3665
HNL THB
0.7318
THB HNL
จันทร์
1.3771
HNL THB
0.7262
THB HNL
อังคาร
1.3626
HNL THB
0.7339
THB HNL
พุธ
1.3682
HNL THB
0.7309
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3673
HNL THB
0.7314
THB HNL
ศุกร์
1.3833
HNL THB
0.7229
THB HNL
จันทร์
1.3680
HNL THB
0.7310
THB HNL
อังคาร
1.3822
HNL THB
0.7235
THB HNL
พุธ
1.3909
HNL THB
0.7189
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3985
HNL THB
0.7150
THB HNL
ศุกร์
1.3954
HNL THB
0.7166
THB HNL
จันทร์
1.4051
HNL THB
0.7117
THB HNL
อังคาร
1.4114
HNL THB
0.7085
THB HNL
พุธ
1.4063
HNL THB
0.7111
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4093
HNL THB
0.7096
THB HNL
ศุกร์
1.4049
HNL THB
0.7118
THB HNL
จันทร์
1.4116
HNL THB
0.7084
THB HNL
อังคาร
1.4135
HNL THB
0.7074
THB HNL
พุธ
1.4161
HNL THB
0.7062
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4148
HNL THB
0.7068
THB HNL
ศุกร์
1.4135
HNL THB
0.7074
THB HNL
จันทร์
1.4098
HNL THB
0.7093
THB HNL
อังคาร
1.4169
HNL THB
0.7058
THB HNL
พุธ
1.4116
HNL THB
0.7084
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4100
HNL THB
0.7092
THB HNL
ศุกร์
1.4008
HNL THB
0.7139
THB HNL
จันทร์
1.4033
HNL THB
0.7126
THB HNL
อังคาร
1.4024
HNL THB
0.7131
THB HNL
พุธ
1.4142
HNL THB
0.7071
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4242
HNL THB
0.7022
THB HNL
ศุกร์
1.4216
HNL THB
0.7034
THB HNL
จันทร์
1.4112
HNL THB
0.7086
THB HNL
อังคาร
1.4119
HNL THB
0.7083
THB HNL
พุธ
1.4134
HNL THB
0.7075
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4317
HNL THB
0.6984
THB HNL
ศุกร์
1.4252
HNL THB
0.7016
THB HNL
จันทร์
1.4336
HNL THB
0.6975
THB HNL
อังคาร
1.4323
HNL THB
0.6982
THB HNL
พุธ
1.4464
HNL THB
0.6914
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4386
HNL THB
0.6951
THB HNL
ศุกร์
1.4341
HNL THB
0.6973
THB HNL
จันทร์
1.4366
HNL THB
0.6961
THB HNL
อังคาร
1.4203
HNL THB
0.7041
THB HNL
พุธ
1.4122
HNL THB
0.7081
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4174
HNL THB
0.7055
THB HNL
ศุกร์
1.4316
HNL THB
0.6985
THB HNL
จันทร์
1.4363
HNL THB
0.6962
THB HNL
อังคาร
1.4188
HNL THB
0.7048
THB HNL
พุธ
1.4205
HNL THB
0.7040
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4187
HNL THB
0.7049
THB HNL
ศุกร์
1.4148
HNL THB
0.7068
THB HNL
จันทร์
1.4063
HNL THB
0.7111
THB HNL
อังคาร
1.3892
HNL THB
0.7199
THB HNL
พุธ
1.3832
HNL THB
0.7230
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3752
HNL THB
0.7272
THB HNL
ศุกร์
1.3988
HNL THB
0.7149
THB HNL
จันทร์
1.3998
HNL THB
0.7144
THB HNL
อังคาร
1.3996
HNL THB
0.7145
THB HNL
พุธ
1.3924
HNL THB
0.7182
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3833
HNL THB
0.7229
THB HNL
ศุกร์
1.3978
HNL THB
0.7154
THB HNL
จันทร์
1.3926
HNL THB
0.7181
THB HNL
อังคาร
1.3847
HNL THB
0.7222
THB HNL
พุธ
1.3936
HNL THB
0.7176
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4053
HNL THB
0.7116
THB HNL
ศุกร์
1.4178
HNL THB
0.7053
THB HNL
จันทร์
1.4254
HNL THB
0.7015
THB HNL
อังคาร
1.4261
HNL THB
0.7012
THB HNL
พุธ
1.4209
HNL THB
0.7038
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4257
HNL THB
0.7014
THB HNL
ศุกร์
1.4208
HNL THB
0.7038
THB HNL
จันทร์
1.4230
HNL THB
0.7028
THB HNL
อังคาร
1.4337
HNL THB
0.6975
THB HNL
พุธ
1.4304
HNL THB
0.6991
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4332
HNL THB
0.6977
THB HNL
ศุกร์
1.4376
HNL THB
0.6956
THB HNL
จันทร์
1.4322
HNL THB
0.6982
THB HNL
อังคาร
1.4223
HNL THB
0.7031
THB HNL
พุธ
1.4219
HNL THB
0.7033
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4024
HNL THB
0.7130
THB HNL
ศุกร์
1.4109
HNL THB
0.7088
THB HNL
จันทร์
1.4326
HNL THB
0.6980
THB HNL
อังคาร
1.4303
HNL THB
0.6992
THB HNL
พุธ
1.4257
HNL THB
0.7014
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4265
HNL THB
0.7010
THB HNL
ศุกร์
1.4165
HNL THB
0.7060
THB HNL
จันทร์
1.4205
HNL THB
0.7040
THB HNL
อังคาร
1.4395
HNL THB
0.6947
THB HNL
พุธ
1.4389
HNL THB
0.6950
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4439
HNL THB
0.6926
THB HNL
ศุกร์
1.4432
HNL THB
0.6929
THB HNL
จันทร์
1.4428
HNL THB
0.6931
THB HNL
อังคาร
1.4494
HNL THB
0.6899
THB HNL
พุธ
1.4572
HNL THB
0.6863
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4529
HNL THB
0.6883
THB HNL
ศุกร์
1.4451
HNL THB
0.6920
THB HNL
จันทร์
1.4520
HNL THB
0.6887
THB HNL
อังคาร
1.4623
HNL THB
0.6838
THB HNL
พุธ
1.4603
HNL THB
0.6848
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4561
HNL THB
0.6868
THB HNL
ศุกร์
1.4617
HNL THB
0.6841
THB HNL
จันทร์
1.4675
HNL THB
0.6814
THB HNL
อังคาร
1.4684
HNL THB
0.6810
THB HNL
พุธ
1.4769
HNL THB
0.6771
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4801
HNL THB
0.6756
THB HNL
ศุกร์
1.4805
HNL THB
0.6754
THB HNL
จันทร์
1.4923
HNL THB
0.6701
THB HNL
อังคาร
1.4945
HNL THB
0.6691
THB HNL
พุธ
1.5009
HNL THB
0.6663
THB HNL
พฤหัสบดี
1.5011
HNL THB
0.6662
THB HNL
ศุกร์
1.5036
HNL THB
0.6651
THB HNL
จันทร์
1.5074
HNL THB
0.6634
THB HNL
อังคาร
1.4951
HNL THB
0.6688
THB HNL
พุธ
1.4781
HNL THB
0.6766
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4694
HNL THB
0.6806
THB HNL
ศุกร์
1.4747
HNL THB
0.6781
THB HNL
จันทร์
1.4698
HNL THB
0.6804
THB HNL
อังคาร
1.4778
HNL THB
0.6767
THB HNL
พุธ
1.4732
HNL THB
0.6788
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4734
HNL THB
0.6787
THB HNL
ศุกร์
1.4850
HNL THB
0.6734
THB HNL
จันทร์
1.4797
HNL THB
0.6758
THB HNL
อังคาร
1.4781
HNL THB
0.6765
THB HNL
พุธ
1.4627
HNL THB
0.6837
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4673
HNL THB
0.6815
THB HNL
ศุกร์
1.4704
HNL THB
0.6801
THB HNL
จันทร์
1.4578
HNL THB
0.6860
THB HNL
อังคาร
1.4598
HNL THB
0.6850
THB HNL
พุธ
1.4641
HNL THB
0.6830
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4615
HNL THB
0.6842
THB HNL
ศุกร์
1.4445
HNL THB
0.6923
THB HNL
จันทร์
1.4501
HNL THB
0.6896
THB HNL
อังคาร
1.4376
HNL THB
0.6956
THB HNL
พุธ
1.4432
HNL THB
0.6929
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4460
HNL THB
0.6916
THB HNL
ศุกร์
1.4503
HNL THB
0.6895
THB HNL
จันทร์
1.4575
HNL THB
0.6861
THB HNL
อังคาร
1.4620
HNL THB
0.6840
THB HNL
พุธ
1.4387
HNL THB
0.6951
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4329
HNL THB
0.6979
THB HNL
ศุกร์
1.4179
HNL THB
0.7053
THB HNL
จันทร์
1.4291
HNL THB
0.6997
THB HNL
อังคาร
1.4295
HNL THB
0.6995
THB HNL
พุธ
1.4230
HNL THB
0.7027
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4275
HNL THB
0.7005
THB HNL
ศุกร์
1.4345
HNL THB
0.6971
THB HNL
จันทร์
1.4259
HNL THB
0.7013
THB HNL
อังคาร
1.4117
HNL THB
0.7084
THB HNL
พุธ
1.4161
HNL THB
0.7061
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4262
HNL THB
0.7011
THB HNL
ศุกร์
1.4189
HNL THB
0.7048
THB HNL
จันทร์
1.4127
HNL THB
0.7079
THB HNL
อังคาร
1.4278
HNL THB
0.7004
THB HNL
พุธ
1.4216
HNL THB
0.7035
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4249
HNL THB
0.7018
THB HNL
ศุกร์
1.4351
HNL THB
0.6968
THB HNL
จันทร์
1.4447
HNL THB
0.6922
THB HNL
อังคาร
1.4456
HNL THB
0.6918
THB HNL
พุธ
1.4502
HNL THB
0.6896
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4161
HNL THB
0.7062
THB HNL
ศุกร์
1.4199
HNL THB
0.7043
THB HNL
จันทร์
1.4115
HNL THB
0.7084
THB HNL
อังคาร
1.4150
HNL THB
0.7067
THB HNL
พุธ
1.4210
HNL THB
0.7037
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4168
HNL THB
0.7058
THB HNL
ศุกร์
1.4045
HNL THB
0.7120
THB HNL
จันทร์
1.3996
HNL THB
0.7145
THB HNL
อังคาร
1.3989
HNL THB
0.7149
THB HNL
พุธ
1.3905
HNL THB
0.7191
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3913
HNL THB
0.7188
THB HNL
ศุกร์
1.3875
HNL THB
0.7207
THB HNL