อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง เลมปิราฮอนดูรัส และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เลมปิราฮอนดูรัส และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 เลมปิราฮอนดูรัส แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เลมปิราฮอนดูรัส
ต่ำสุด = 1.2112 (31/12/2562) เฉลี่ย = 1.2671 สูงสุด = 1.3251 (2/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เลมปิราฮอนดูรัส และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
1.3235
HNL THB
0.7556
THB HNL
พุธ
1.3251
HNL THB
0.7547
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3150
HNL THB
0.7604
THB HNL
ศุกร์
1.3157
HNL THB
0.7600
THB HNL
จันทร์
1.3139
HNL THB
0.7611
THB HNL
อังคาร
1.3167
HNL THB
0.7595
THB HNL
พุธ
1.3140
HNL THB
0.7610
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3098
HNL THB
0.7635
THB HNL
ศุกร์
1.3072
HNL THB
0.7650
THB HNL
จันทร์
1.3088
HNL THB
0.7641
THB HNL
อังคาร
1.3069
HNL THB
0.7651
THB HNL
พุธ
1.2982
HNL THB
0.7703
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2995
HNL THB
0.7695
THB HNL
ศุกร์
1.2999
HNL THB
0.7693
THB HNL
จันทร์
1.3030
HNL THB
0.7675
THB HNL
อังคาร
1.3042
HNL THB
0.7667
THB HNL
พุธ
1.3013
HNL THB
0.7684
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3008
HNL THB
0.7687
THB HNL
ศุกร์
1.2973
HNL THB
0.7709
THB HNL
จันทร์
1.2930
HNL THB
0.7734
THB HNL
อังคาร
1.2947
HNL THB
0.7724
THB HNL
พุธ
1.2879
HNL THB
0.7765
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2833
HNL THB
0.7793
THB HNL
ศุกร์
1.2839
HNL THB
0.7789
THB HNL
จันทร์
1.2832
HNL THB
0.7793
THB HNL
อังคาร
1.2815
HNL THB
0.7803
THB HNL
พุธ
1.2782
HNL THB
0.7823
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2797
HNL THB
0.7814
THB HNL
ศุกร์
1.2891
HNL THB
0.7757
THB HNL
จันทร์
1.2862
HNL THB
0.7775
THB HNL
อังคาร
1.2834
HNL THB
0.7792
THB HNL
พุธ
1.2831
HNL THB
0.7793
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2839
HNL THB
0.7789
THB HNL
ศุกร์
1.2803
HNL THB
0.7811
THB HNL
จันทร์
1.2787
HNL THB
0.7820
THB HNL
อังคาร
1.2779
HNL THB
0.7825
THB HNL
พุธ
1.2729
HNL THB
0.7856
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2766
HNL THB
0.7833
THB HNL
ศุกร์
1.2830
HNL THB
0.7794
THB HNL
จันทร์
1.2802
HNL THB
0.7811
THB HNL
อังคาร
1.2814
HNL THB
0.7804
THB HNL
พุธ
1.2851
HNL THB
0.7781
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2891
HNL THB
0.7757
THB HNL
ศุกร์
1.2980
HNL THB
0.7704
THB HNL
จันทร์
1.3037
HNL THB
0.7670
THB HNL
อังคาร
1.3015
HNL THB
0.7683
THB HNL
พุธ
1.3030
HNL THB
0.7675
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3042
HNL THB
0.7667
THB HNL
ศุกร์
1.3023
HNL THB
0.7679
THB HNL
จันทร์
1.2983
HNL THB
0.7702
THB HNL
อังคาร
1.2948
HNL THB
0.7723
THB HNL
พุธ
1.2930
HNL THB
0.7734
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3007
HNL THB
0.7688
THB HNL
ศุกร์
1.2986
HNL THB
0.7701
THB HNL
จันทร์
1.2979
HNL THB
0.7705
THB HNL
อังคาร
1.2956
HNL THB
0.7718
THB HNL
พุธ
1.2989
HNL THB
0.7699
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2969
HNL THB
0.7711
THB HNL
ศุกร์
1.2957
HNL THB
0.7718
THB HNL
จันทร์
1.2923
HNL THB
0.7738
THB HNL
อังคาร
1.2944
HNL THB
0.7726
THB HNL
พุธ
1.3019
HNL THB
0.7681
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3001
HNL THB
0.7692
THB HNL
ศุกร์
1.2976
HNL THB
0.7706
THB HNL
จันทร์
1.2969
HNL THB
0.7710
THB HNL
อังคาร
1.2977
HNL THB
0.7706
THB HNL
พุธ
1.2980
HNL THB
0.7704
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2993
HNL THB
0.7696
THB HNL
ศุกร์
1.3045
HNL THB
0.7666
THB HNL
จันทร์
1.3068
HNL THB
0.7652
THB HNL
อังคาร
1.3005
HNL THB
0.7689
THB HNL
พุธ
1.3004
HNL THB
0.7690
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3005
HNL THB
0.7689
THB HNL
ศุกร์
1.2988
HNL THB
0.7699
THB HNL
จันทร์
1.2973
HNL THB
0.7708
THB HNL
อังคาร
1.3000
HNL THB
0.7693
THB HNL
พุธ
1.2982
HNL THB
0.7703
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3009
HNL THB
0.7687
THB HNL
ศุกร์
1.3012
HNL THB
0.7685
THB HNL
จันทร์
1.3017
HNL THB
0.7682
THB HNL
อังคาร
1.3062
HNL THB
0.7656
THB HNL
พุธ
1.3085
HNL THB
0.7642
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3123
HNL THB
0.7620
THB HNL
ศุกร์
1.3074
HNL THB
0.7648
THB HNL
จันทร์
1.3068
HNL THB
0.7652
THB HNL
อังคาร
1.3076
HNL THB
0.7647
THB HNL
พุธ
1.3068
HNL THB
0.7652
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3115
HNL THB
0.7625
THB HNL
ศุกร์
1.3112
HNL THB
0.7627
THB HNL
จันทร์
1.3050
HNL THB
0.7663
THB HNL
อังคาร
1.3053
HNL THB
0.7661
THB HNL
พุธ
1.3004
HNL THB
0.7690
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3000
HNL THB
0.7692
THB HNL
ศุกร์
1.2921
HNL THB
0.7740
THB HNL
จันทร์
1.2964
HNL THB
0.7714
THB HNL
อังคาร
1.2888
HNL THB
0.7759
THB HNL
พุธ
1.2929
HNL THB
0.7734
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2924
HNL THB
0.7738
THB HNL
ศุกร์
1.2992
HNL THB
0.7697
THB HNL
จันทร์
1.3024
HNL THB
0.7678
THB HNL
อังคาร
1.3062
HNL THB
0.7656
THB HNL
พุธ
1.3067
HNL THB
0.7653
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3071
HNL THB
0.7650
THB HNL
ศุกร์
1.3014
HNL THB
0.7684
THB HNL
จันทร์
1.3028
HNL THB
0.7676
THB HNL
อังคาร
1.3023
HNL THB
0.7679
THB HNL
พุธ
1.3008
HNL THB
0.7688
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2998
HNL THB
0.7693
THB HNL
ศุกร์
1.2947
HNL THB
0.7724
THB HNL
จันทร์
1.2838
HNL THB
0.7789
THB HNL
อังคาร
1.2787
HNL THB
0.7820
THB HNL
พุธ
1.2805
HNL THB
0.7809
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2803
HNL THB
0.7810
THB HNL
ศุกร์
1.2802
HNL THB
0.7811
THB HNL
จันทร์
1.2802
HNL THB
0.7811
THB HNL
อังคาร
1.2795
HNL THB
0.7815
THB HNL
พุธ
1.2769
HNL THB
0.7832
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2771
HNL THB
0.7830
THB HNL
ศุกร์
1.2737
HNL THB
0.7851
THB HNL
จันทร์
1.2763
HNL THB
0.7835
THB HNL
อังคาร
1.2751
HNL THB
0.7843
THB HNL
พุธ
1.2763
HNL THB
0.7835
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2610
HNL THB
0.7930
THB HNL
ศุกร์
1.2582
HNL THB
0.7948
THB HNL
อาทิตย์
1.2584
HNL THB
0.7946
THB HNL
จันทร์
1.2532
HNL THB
0.7980
THB HNL
อังคาร
1.2526
HNL THB
0.7984
THB HNL
พุธ
1.2577
HNL THB
0.7951
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2565
HNL THB
0.7958
THB HNL
ศุกร์
1.2521
HNL THB
0.7986
THB HNL
จันทร์
1.2465
HNL THB
0.8022
THB HNL
พุธ
1.2484
HNL THB
0.8010
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2509
HNL THB
0.7994
THB HNL
ศุกร์
1.2503
HNL THB
0.7998
THB HNL
จันทร์
1.2530
HNL THB
0.7981
THB HNL
อังคาร
1.2584
HNL THB
0.7947
THB HNL
พุธ
1.2610
HNL THB
0.7930
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2575
HNL THB
0.7952
THB HNL
ศุกร์
1.2616
HNL THB
0.7926
THB HNL
จันทร์
1.2657
HNL THB
0.7901
THB HNL
อังคาร
1.2566
HNL THB
0.7958
THB HNL
พุธ
1.2637
HNL THB
0.7913
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2618
HNL THB
0.7925
THB HNL
ศุกร์
1.2602
HNL THB
0.7935
THB HNL
จันทร์
1.2590
HNL THB
0.7943
THB HNL
อังคาร
1.2583
HNL THB
0.7947
THB HNL
พุธ
1.2564
HNL THB
0.7959
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2605
HNL THB
0.7933
THB HNL
ศุกร์
1.2614
HNL THB
0.7928
THB HNL
จันทร์
1.2597
HNL THB
0.7939
THB HNL
อังคาร
1.2612
HNL THB
0.7929
THB HNL
พุธ
1.2563
HNL THB
0.7960
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2489
HNL THB
0.8007
THB HNL
ศุกร์
1.2640
HNL THB
0.7911
THB HNL
จันทร์
1.2662
HNL THB
0.7897
THB HNL
อังคาร
1.2604
HNL THB
0.7934
THB HNL
พุธ
1.2559
HNL THB
0.7962
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2581
HNL THB
0.7949
THB HNL
ศุกร์
1.2553
HNL THB
0.7967
THB HNL
จันทร์
1.2583
HNL THB
0.7947
THB HNL
อังคาร
1.2616
HNL THB
0.7926
THB HNL
พุธ
1.2547
HNL THB
0.7970
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2577
HNL THB
0.7951
THB HNL
ศุกร์
1.2529
HNL THB
0.7982
THB HNL
จันทร์
1.2622
HNL THB
0.7923
THB HNL
อังคาร
1.2540
HNL THB
0.7975
THB HNL
พุธ
1.2585
HNL THB
0.7946
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2542
HNL THB
0.7973
THB HNL
ศุกร์
1.2516
HNL THB
0.7990
THB HNL
จันทร์
1.2557
HNL THB
0.7964
THB HNL
อังคาร
1.2454
HNL THB
0.8030
THB HNL
พุธ
1.2472
HNL THB
0.8018
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2462
HNL THB
0.8024
THB HNL
ศุกร์
1.2435
HNL THB
0.8042
THB HNL
จันทร์
1.2411
HNL THB
0.8058
THB HNL
อังคาร
1.2474
HNL THB
0.8017
THB HNL
พุธ
1.2569
HNL THB
0.7956
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2505
HNL THB
0.7997
THB HNL
ศุกร์
1.2466
HNL THB
0.8022
THB HNL
จันทร์
1.2484
HNL THB
0.8011
THB HNL
อังคาร
1.2491
HNL THB
0.8006
THB HNL
พุธ
1.2425
HNL THB
0.8048
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2426
HNL THB
0.8047
THB HNL
ศุกร์
1.2474
HNL THB
0.8017
THB HNL
จันทร์
1.2350
HNL THB
0.8097
THB HNL
อังคาร
1.2405
HNL THB
0.8061
THB HNL
พุธ
1.2429
HNL THB
0.8046
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2436
HNL THB
0.8041
THB HNL
ศุกร์
1.2357
HNL THB
0.8092
THB HNL
จันทร์
1.2329
HNL THB
0.8111
THB HNL
อังคาร
1.2423
HNL THB
0.8050
THB HNL
พุธ
1.2420
HNL THB
0.8051
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2374
HNL THB
0.8081
THB HNL
ศุกร์
1.2459
HNL THB
0.8026
THB HNL
จันทร์
1.2408
HNL THB
0.8060
THB HNL
อังคาร
1.2439
HNL THB
0.8039
THB HNL
พุธ
1.2477
HNL THB
0.8015
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2458
HNL THB
0.8027
THB HNL
ศุกร์
1.2392
HNL THB
0.8070
THB HNL
จันทร์
1.2357
HNL THB
0.8092
THB HNL
อังคาร
1.2369
HNL THB
0.8085
THB HNL
พุธ
1.2317
HNL THB
0.8119
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2414
HNL THB
0.8055
THB HNL
ศุกร์
1.2368
HNL THB
0.8085
THB HNL
จันทร์
1.2340
HNL THB
0.8104
THB HNL
อังคาร
1.2322
HNL THB
0.8116
THB HNL
พุธ
1.2366
HNL THB
0.8086
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2314
HNL THB
0.8121
THB HNL
ศุกร์
1.2327
HNL THB
0.8113
THB HNL
จันทร์
1.2314
HNL THB
0.8121
THB HNL
อังคาร
1.2282
HNL THB
0.8142
THB HNL
พุธ
1.2316
HNL THB
0.8119
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2317
HNL THB
0.8119
THB HNL
ศุกร์
1.2250
HNL THB
0.8163
THB HNL
จันทร์
1.2239
HNL THB
0.8171
THB HNL
อังคาร
1.2220
HNL THB
0.8183
THB HNL
พุธ
1.2280
HNL THB
0.8143
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2275
HNL THB
0.8147
THB HNL
ศุกร์
1.2215
HNL THB
0.8186
THB HNL
จันทร์
1.2253
HNL THB
0.8162
THB HNL
อังคาร
1.2195
HNL THB
0.8200
THB HNL
พุธ
1.2280
HNL THB
0.8143
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2334
HNL THB
0.8108
THB HNL
ศุกร์
1.2281
HNL THB
0.8142
THB HNL
จันทร์
1.2326
HNL THB
0.8113
THB HNL
อังคาร
1.2322
HNL THB
0.8116
THB HNL
พุธ
1.2282
HNL THB
0.8142
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2255
HNL THB
0.8160
THB HNL
ศุกร์
1.2328
HNL THB
0.8112
THB HNL
จันทร์
1.2315
HNL THB
0.8120
THB HNL
อังคาร
1.2281
HNL THB
0.8142
THB HNL
พุธ
1.2247
HNL THB
0.8165
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2300
HNL THB
0.8130
THB HNL
ศุกร์
1.2236
HNL THB
0.8173
THB HNL
จันทร์
1.2220
HNL THB
0.8183
THB HNL
อังคาร
1.2274
HNL THB
0.8148
THB HNL
พุธ
1.2265
HNL THB
0.8153
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2286
HNL THB
0.8140
THB HNL
ศุกร์
1.2275
HNL THB
0.8147
THB HNL
จันทร์
1.2317
HNL THB
0.8119
THB HNL
อังคาร
1.2367
HNL THB
0.8086
THB HNL
พุธ
1.2304
HNL THB
0.8127
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2351
HNL THB
0.8097
THB HNL
ศุกร์
1.2324
HNL THB
0.8114
THB HNL
จันทร์
1.2285
HNL THB
0.8140
THB HNL
อังคาร
1.2310
HNL THB
0.8123
THB HNL
พุธ
1.2285
HNL THB
0.8140
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2305
HNL THB
0.8127
THB HNL
ศุกร์
1.2317
HNL THB
0.8119
THB HNL
จันทร์
1.2238
HNL THB
0.8171
THB HNL
อังคาร
1.2268
HNL THB
0.8151
THB HNL
พุธ
1.2241
HNL THB
0.8169
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2274
HNL THB
0.8147
THB HNL
ศุกร์
1.2244
HNL THB
0.8167
THB HNL
จันทร์
1.2239
HNL THB
0.8171
THB HNL
อังคาร
1.2235
HNL THB
0.8173
THB HNL
พุธ
1.2260
HNL THB
0.8157
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2245
HNL THB
0.8167
THB HNL
ศุกร์
1.2316
HNL THB
0.8120
THB HNL
จันทร์
1.2202
HNL THB
0.8195
THB HNL
อังคาร
1.2112
HNL THB
0.8256
THB HNL