อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง เลมปิราฮอนดูรัส และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เลมปิราฮอนดูรัส และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 เลมปิราฮอนดูรัส แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เลมปิราฮอนดูรัส
ต่ำสุด = 1.2351 (17/2/2564) เฉลี่ย = 1.3304 สูงสุด = 1.4136 (16/8/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เลมปิราฮอนดูรัส และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
1.2381
HNL THB
0.8077
THB HNL
จันทร์
1.2415
HNL THB
0.8055
THB HNL
อังคาร
1.2398
HNL THB
0.8066
THB HNL
พุธ
1.2439
HNL THB
0.8039
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2366
HNL THB
0.8086
THB HNL
ศุกร์
1.2448
HNL THB
0.8033
THB HNL
จันทร์
1.2413
HNL THB
0.8056
THB HNL
อังคาร
1.2491
HNL THB
0.8006
THB HNL
พุธ
1.2477
HNL THB
0.8015
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2436
HNL THB
0.8041
THB HNL
ศุกร์
1.2438
HNL THB
0.8040
THB HNL
จันทร์
1.2416
HNL THB
0.8054
THB HNL
อังคาร
1.2510
HNL THB
0.7993
THB HNL
พุธ
1.2423
HNL THB
0.8049
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2444
HNL THB
0.8036
THB HNL
ศุกร์
1.2484
HNL THB
0.8010
THB HNL
จันทร์
1.2405
HNL THB
0.8061
THB HNL
อังคาร
1.2411
HNL THB
0.8057
THB HNL
พุธ
1.2435
HNL THB
0.8042
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2452
HNL THB
0.8031
THB HNL
ศุกร์
1.2441
HNL THB
0.8038
THB HNL
จันทร์
1.2391
HNL THB
0.8070
THB HNL
อังคาร
1.2395
HNL THB
0.8068
THB HNL
พุธ
1.2454
HNL THB
0.8030
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2450
HNL THB
0.8032
THB HNL
ศุกร์
1.2477
HNL THB
0.8015
THB HNL
จันทร์
1.2519
HNL THB
0.7988
THB HNL
อังคาร
1.2508
HNL THB
0.7995
THB HNL
พุธ
1.2440
HNL THB
0.8038
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2397
HNL THB
0.8067
THB HNL
ศุกร์
1.2378
HNL THB
0.8079
THB HNL
จันทร์
1.2426
HNL THB
0.8048
THB HNL
อังคาร
1.2433
HNL THB
0.8043
THB HNL
พุธ
1.2351
HNL THB
0.8097
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2468
HNL THB
0.8020
THB HNL
ศุกร์
1.2522
HNL THB
0.7986
THB HNL
จันทร์
1.2452
HNL THB
0.8031
THB HNL
อังคาร
1.2475
HNL THB
0.8016
THB HNL
พุธ
1.2465
HNL THB
0.8023
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2360
HNL THB
0.8091
THB HNL
ศุกร์
1.2608
HNL THB
0.7931
THB HNL
จันทร์
1.2468
HNL THB
0.8020
THB HNL
อังคาร
1.2545
HNL THB
0.7971
THB HNL
พุธ
1.2632
HNL THB
0.7917
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2579
HNL THB
0.7950
THB HNL
ศุกร์
1.2583
HNL THB
0.7947
THB HNL
จันทร์
1.2776
HNL THB
0.7827
THB HNL
อังคาร
1.2733
HNL THB
0.7853
THB HNL
พุธ
1.2750
HNL THB
0.7843
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2768
HNL THB
0.7832
THB HNL
ศุกร์
1.2685
HNL THB
0.7883
THB HNL
จันทร์
1.2791
HNL THB
0.7818
THB HNL
อังคาร
1.2756
HNL THB
0.7839
THB HNL
พุธ
1.2677
HNL THB
0.7888
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2696
HNL THB
0.7877
THB HNL
ศุกร์
1.2792
HNL THB
0.7818
THB HNL
จันทร์
1.2796
HNL THB
0.7815
THB HNL
อังคาร
1.2883
HNL THB
0.7762
THB HNL
พุธ
1.2876
HNL THB
0.7767
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2862
HNL THB
0.7775
THB HNL
ศุกร์
1.2909
HNL THB
0.7747
THB HNL
จันทร์
1.2971
HNL THB
0.7710
THB HNL
อังคาร
1.3013
HNL THB
0.7685
THB HNL
พุธ
1.2991
HNL THB
0.7697
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3023
HNL THB
0.7678
THB HNL
ศุกร์
1.3015
HNL THB
0.7684
THB HNL
จันทร์
1.3062
HNL THB
0.7656
THB HNL
อังคาร
1.3136
HNL THB
0.7613
THB HNL
พุธ
1.3097
HNL THB
0.7635
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3060
HNL THB
0.7657
THB HNL
ศุกร์
1.3141
HNL THB
0.7610
THB HNL
จันทร์
1.3124
HNL THB
0.7619
THB HNL
อังคาร
1.3087
HNL THB
0.7641
THB HNL
พุธ
1.3012
HNL THB
0.7685
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2971
HNL THB
0.7709
THB HNL
ศุกร์
1.2943
HNL THB
0.7726
THB HNL
จันทร์
1.2941
HNL THB
0.7727
THB HNL
อังคาร
1.2970
HNL THB
0.7710
THB HNL
พุธ
1.3006
HNL THB
0.7689
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2999
HNL THB
0.7693
THB HNL
ศุกร์
1.3009
HNL THB
0.7687
THB HNL
จันทร์
1.3117
HNL THB
0.7624
THB HNL
อังคาร
1.3030
HNL THB
0.7674
THB HNL
พุธ
1.3045
HNL THB
0.7666
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3064
HNL THB
0.7654
THB HNL
ศุกร์
1.2966
HNL THB
0.7713
THB HNL
จันทร์
1.2934
HNL THB
0.7732
THB HNL
อังคาร
1.2972
HNL THB
0.7709
THB HNL
พุธ
1.2961
HNL THB
0.7715
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2953
HNL THB
0.7720
THB HNL
ศุกร์
1.2957
HNL THB
0.7718
THB HNL
จันทร์
1.3047
HNL THB
0.7665
THB HNL
อังคาร
1.2904
HNL THB
0.7750
THB HNL
พุธ
1.2976
HNL THB
0.7707
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3006
HNL THB
0.7689
THB HNL
ศุกร์
1.3062
HNL THB
0.7656
THB HNL
จันทร์
1.3116
HNL THB
0.7624
THB HNL
อังคาร
1.3060
HNL THB
0.7657
THB HNL
พุธ
1.3030
HNL THB
0.7675
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3007
HNL THB
0.7688
THB HNL
ศุกร์
1.3019
HNL THB
0.7681
THB HNL
จันทร์
1.3034
HNL THB
0.7672
THB HNL
อังคาร
1.3086
HNL THB
0.7642
THB HNL
พุธ
1.3000
HNL THB
0.7692
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2967
HNL THB
0.7712
THB HNL
ศุกร์
1.2990
HNL THB
0.7698
THB HNL
จันทร์
1.2994
HNL THB
0.7696
THB HNL
อังคาร
1.3016
HNL THB
0.7683
THB HNL
พุธ
1.2961
HNL THB
0.7716
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2992
HNL THB
0.7697
THB HNL
ศุกร์
1.2944
HNL THB
0.7725
THB HNL
จันทร์
1.3040
HNL THB
0.7669
THB HNL
อังคาร
1.2944
HNL THB
0.7726
THB HNL
พุธ
1.2970
HNL THB
0.7710
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2955
HNL THB
0.7719
THB HNL
ศุกร์
1.2932
HNL THB
0.7732
THB HNL
จันทร์
1.2896
HNL THB
0.7754
THB HNL
อังคาร
1.2963
HNL THB
0.7714
THB HNL
พุธ
1.2985
HNL THB
0.7701
THB HNL
พฤหัสบดี
1.2939
HNL THB
0.7729
THB HNL
ศุกร์
1.3037
HNL THB
0.7670
THB HNL
จันทร์
1.3127
HNL THB
0.7618
THB HNL
อังคาร
1.3261
HNL THB
0.7541
THB HNL
พุธ
1.3339
HNL THB
0.7497
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3264
HNL THB
0.7539
THB HNL
ศุกร์
1.3266
HNL THB
0.7538
THB HNL
จันทร์
1.3343
HNL THB
0.7494
THB HNL
อังคาร
1.3364
HNL THB
0.7483
THB HNL
พุธ
1.3349
HNL THB
0.7491
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3358
HNL THB
0.7486
THB HNL
ศุกร์
1.3412
HNL THB
0.7456
THB HNL
จันทร์
1.3489
HNL THB
0.7413
THB HNL
อังคาร
1.3477
HNL THB
0.7420
THB HNL
พุธ
1.3507
HNL THB
0.7404
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3593
HNL THB
0.7357
THB HNL
ศุกร์
1.3656
HNL THB
0.7323
THB HNL
จันทร์
1.3756
HNL THB
0.7270
THB HNL
อังคาร
1.3587
HNL THB
0.7360
THB HNL
พุธ
1.3624
HNL THB
0.7340
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3768
HNL THB
0.7263
THB HNL
ศุกร์
1.3754
HNL THB
0.7271
THB HNL
จันทร์
1.3807
HNL THB
0.7242
THB HNL
อังคาร
1.3827
HNL THB
0.7232
THB HNL
พุธ
1.3814
HNL THB
0.7239
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3845
HNL THB
0.7223
THB HNL
ศุกร์
1.3848
HNL THB
0.7221
THB HNL
จันทร์
1.3895
HNL THB
0.7197
THB HNL
อังคาร
1.3908
HNL THB
0.7190
THB HNL
พุธ
1.3865
HNL THB
0.7212
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3891
HNL THB
0.7199
THB HNL
ศุกร์
1.3849
HNL THB
0.7221
THB HNL
จันทร์
1.3849
HNL THB
0.7221
THB HNL
อังคาร
1.3902
HNL THB
0.7193
THB HNL
พุธ
1.3927
HNL THB
0.7180
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3964
HNL THB
0.7161
THB HNL
ศุกร์
1.4017
HNL THB
0.7134
THB HNL
จันทร์
1.4018
HNL THB
0.7134
THB HNL
อังคาร
1.4068
HNL THB
0.7108
THB HNL
พุธ
1.4037
HNL THB
0.7124
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3953
HNL THB
0.7167
THB HNL
ศุกร์
1.4045
HNL THB
0.7120
THB HNL
จันทร์
1.4136
HNL THB
0.7074
THB HNL
อังคาร
1.3986
HNL THB
0.7150
THB HNL
พุธ
1.4036
HNL THB
0.7125
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4040
HNL THB
0.7123
THB HNL
ศุกร์
1.4054
HNL THB
0.7116
THB HNL
จันทร์
1.4058
HNL THB
0.7114
THB HNL
อังคาร
1.3867
HNL THB
0.7212
THB HNL
พุธ
1.3776
HNL THB
0.7259
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3781
HNL THB
0.7256
THB HNL
ศุกร์
1.3678
HNL THB
0.7311
THB HNL
จันทร์
1.3684
HNL THB
0.7308
THB HNL
อังคาร
1.3572
HNL THB
0.7368
THB HNL
พุธ
1.3512
HNL THB
0.7401
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3619
HNL THB
0.7343
THB HNL
ศุกร์
1.3644
HNL THB
0.7329
THB HNL
จันทร์
1.3547
HNL THB
0.7382
THB HNL
อังคาร
1.3602
HNL THB
0.7352
THB HNL
พุธ
1.3671
HNL THB
0.7315
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3651
HNL THB
0.7326
THB HNL
ศุกร์
1.3581
HNL THB
0.7363
THB HNL
จันทร์
1.3654
HNL THB
0.7324
THB HNL
อังคาร
1.3714
HNL THB
0.7292
THB HNL
พุธ
1.3579
HNL THB
0.7364
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3628
HNL THB
0.7338
THB HNL
ศุกร์
1.3783
HNL THB
0.7255
THB HNL
จันทร์
1.3761
HNL THB
0.7267
THB HNL
อังคาร
1.3854
HNL THB
0.7218
THB HNL
พุธ
1.3854
HNL THB
0.7218
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3732
HNL THB
0.7282
THB HNL
ศุกร์
1.3895
HNL THB
0.7197
THB HNL
จันทร์
1.3910
HNL THB
0.7189
THB HNL
อังคาร
1.3981
HNL THB
0.7153
THB HNL
พุธ
1.4053
HNL THB
0.7116
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3997
HNL THB
0.7144
THB HNL
ศุกร์
1.3946
HNL THB
0.7171
THB HNL
จันทร์
1.4052
HNL THB
0.7116
THB HNL
อังคาร
1.4006
HNL THB
0.7140
THB HNL
พุธ
1.4072
HNL THB
0.7106
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4044
HNL THB
0.7121
THB HNL
ศุกร์
1.4056
HNL THB
0.7115
THB HNL
จันทร์
1.4072
HNL THB
0.7106
THB HNL
อังคาร
1.3819
HNL THB
0.7236
THB HNL
พุธ
1.3798
HNL THB
0.7247
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3835
HNL THB
0.7228
THB HNL
ศุกร์
1.3802
HNL THB
0.7245
THB HNL
จันทร์
1.3850
HNL THB
0.7220
THB HNL
อังคาร
1.3871
HNL THB
0.7209
THB HNL
พุธ
1.3806
HNL THB
0.7243
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3873
HNL THB
0.7208
THB HNL
ศุกร์
1.3811
HNL THB
0.7241
THB HNL
จันทร์
1.3753
HNL THB
0.7271
THB HNL
อังคาร
1.3702
HNL THB
0.7298
THB HNL
พุธ
1.3818
HNL THB
0.7237
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3809
HNL THB
0.7241
THB HNL
ศุกร์
1.3865
HNL THB
0.7212
THB HNL
จันทร์
1.3720
HNL THB
0.7288
THB HNL
อังคาร
1.3776
HNL THB
0.7259
THB HNL
พุธ
1.3767
HNL THB
0.7264
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3880
HNL THB
0.7205
THB HNL
ศุกร์
1.3784
HNL THB
0.7255
THB HNL
จันทร์
1.3689
HNL THB
0.7305
THB HNL
อังคาร
1.3601
HNL THB
0.7352
THB HNL
พุธ
1.3610
HNL THB
0.7348
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3557
HNL THB
0.7376
THB HNL
ศุกร์
1.3582
HNL THB
0.7363
THB HNL
จันทร์
1.3589
HNL THB
0.7359
THB HNL
อังคาร
1.3525
HNL THB
0.7394
THB HNL
พุธ
1.3533
HNL THB
0.7389
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3505
HNL THB
0.7404
THB HNL
ศุกร์
1.3596
HNL THB
0.7355
THB HNL
จันทร์
1.3626
HNL THB
0.7339
THB HNL
อังคาร
1.3674
HNL THB
0.7313
THB HNL
พุธ
1.3818
HNL THB
0.7237
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3815
HNL THB
0.7239
THB HNL
ศุกร์
1.3952
HNL THB
0.7167
THB HNL
จันทร์
1.3961
HNL THB
0.7163
THB HNL
อังคาร
1.3936
HNL THB
0.7176
THB HNL
พุธ
1.3928
HNL THB
0.7180
THB HNL
พฤหัสบดี
1.4041
HNL THB
0.7122
THB HNL
ศุกร์
1.3973
HNL THB
0.7157
THB HNL
จันทร์
1.4004
HNL THB
0.7141
THB HNL
อังคาร
1.3924
HNL THB
0.7182
THB HNL
พุธ
1.3880
HNL THB
0.7204
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3925
HNL THB
0.7181
THB HNL
ศุกร์
1.3905
HNL THB
0.7191
THB HNL
จันทร์
1.3785
HNL THB
0.7254
THB HNL
อังคาร
1.3815
HNL THB
0.7239
THB HNL
พุธ
1.3745
HNL THB
0.7275
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3817
HNL THB
0.7238
THB HNL
ศุกร์
1.3789
HNL THB
0.7252
THB HNL
จันทร์
1.3746
HNL THB
0.7275
THB HNL
อังคาร
1.3762
HNL THB
0.7266
THB HNL
พุธ
1.3903
HNL THB
0.7193
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3713
HNL THB
0.7292
THB HNL
ศุกร์
1.3705
HNL THB
0.7297
THB HNL
จันทร์
1.3666
HNL THB
0.7317
THB HNL
อังคาร
1.3655
HNL THB
0.7323
THB HNL
พุธ
1.3625
HNL THB
0.7340
THB HNL
พฤหัสบดี
1.3656
HNL THB
0.7323
THB HNL
ศุกร์
1.3518
HNL THB
0.7398
THB HNL