อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง เยนญี่ปุ่น และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เยนญี่ปุ่น และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 เยนญี่ปุ่น แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เยนญี่ปุ่น
ต่ำสุด = 0.2831 (1/10/2561) เฉลี่ย = 0.2927 สูงสุด = 0.3026 (13/8/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เยนญี่ปุ่น และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
0.2885
JPY THB
3.4664
THB JPY
อังคาร
0.2882
JPY THB
3.4696
THB JPY
พุธ
0.2883
JPY THB
3.4688
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2864
JPY THB
3.4916
THB JPY
ศุกร์
0.2850
JPY THB
3.5093
THB JPY
จันทร์
0.2842
JPY THB
3.5182
THB JPY
อังคาร
0.2859
JPY THB
3.4979
THB JPY
พุธ
0.2875
JPY THB
3.4788
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2866
JPY THB
3.4890
THB JPY
ศุกร์
0.2871
JPY THB
3.4835
THB JPY
จันทร์
0.2882
JPY THB
3.4703
THB JPY
อังคาร
0.2882
JPY THB
3.4704
THB JPY
พุธ
0.2886
JPY THB
3.4648
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2868
JPY THB
3.4862
THB JPY
ศุกร์
0.2873
JPY THB
3.4801
THB JPY
จันทร์
0.2876
JPY THB
3.4774
THB JPY
อังคาร
0.2865
JPY THB
3.4899
THB JPY
พุธ
0.2881
JPY THB
3.4709
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2881
JPY THB
3.4706
THB JPY
ศุกร์
0.2869
JPY THB
3.4857
THB JPY
จันทร์
0.2880
JPY THB
3.4726
THB JPY
อังคาร
0.2891
JPY THB
3.4588
THB JPY
พุธ
0.2884
JPY THB
3.4673
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2863
JPY THB
3.4928
THB JPY
ศุกร์
0.2858
JPY THB
3.4994
THB JPY
จันทร์
0.2863
JPY THB
3.4926
THB JPY
อังคาร
0.2898
JPY THB
3.4508
THB JPY
พุธ
0.2885
JPY THB
3.4661
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2899
JPY THB
3.4496
THB JPY
ศุกร์
0.2921
JPY THB
3.4236
THB JPY
จันทร์
0.2911
JPY THB
3.4354
THB JPY
อังคาร
0.2915
JPY THB
3.4301
THB JPY
พุธ
0.2927
JPY THB
3.4168
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2939
JPY THB
3.4024
THB JPY
ศุกร์
0.2953
JPY THB
3.3868
THB JPY
จันทร์
0.2943
JPY THB
3.3979
THB JPY
อังคาร
0.2945
JPY THB
3.3958
THB JPY
พุธ
0.2926
JPY THB
3.4176
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2940
JPY THB
3.4017
THB JPY
ศุกร์
0.2943
JPY THB
3.3979
THB JPY
จันทร์
0.2942
JPY THB
3.3992
THB JPY
อังคาร
0.2929
JPY THB
3.4140
THB JPY
พุธ
0.2938
JPY THB
3.4034
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2952
JPY THB
3.3877
THB JPY
ศุกร์
0.2973
JPY THB
3.3641
THB JPY
จันทร์
0.2979
JPY THB
3.3567
THB JPY
อังคาร
0.2954
JPY THB
3.3857
THB JPY
พุธ
0.2969
JPY THB
3.3677
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2954
JPY THB
3.3849
THB JPY
ศุกร์
0.2938
JPY THB
3.4039
THB JPY
จันทร์
0.2936
JPY THB
3.4063
THB JPY
อังคาร
0.2924
JPY THB
3.4203
THB JPY
พุธ
0.2922
JPY THB
3.4218
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2941
JPY THB
3.4002
THB JPY
ศุกร์
0.2946
JPY THB
3.3944
THB JPY
จันทร์
0.2951
JPY THB
3.3885
THB JPY
อังคาร
0.2935
JPY THB
3.4068
THB JPY
พุธ
0.2935
JPY THB
3.4070
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2949
JPY THB
3.3912
THB JPY
ศุกร์
0.2980
JPY THB
3.3560
THB JPY
จันทร์
0.2966
JPY THB
3.3713
THB JPY
อังคาร
0.2945
JPY THB
3.3951
THB JPY
พุธ
0.2956
JPY THB
3.3827
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2930
JPY THB
3.4134
THB JPY
ศุกร์
0.2939
JPY THB
3.4025
THB JPY
จันทร์
0.2934
JPY THB
3.4088
THB JPY
อังคาร
0.2946
JPY THB
3.3943
THB JPY
พุธ
0.2929
JPY THB
3.4142
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2916
JPY THB
3.4290
THB JPY
ศุกร์
0.2914
JPY THB
3.4316
THB JPY
จันทร์
0.2919
JPY THB
3.4263
THB JPY
อังคาร
0.2915
JPY THB
3.4309
THB JPY
พุธ
0.2912
JPY THB
3.4335
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2918
JPY THB
3.4269
THB JPY
ศุกร์
0.2898
JPY THB
3.4510
THB JPY
จันทร์
0.2915
JPY THB
3.4308
THB JPY
อังคาร
0.2917
JPY THB
3.4276
THB JPY
พุธ
0.2914
JPY THB
3.4323
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2907
JPY THB
3.4403
THB JPY
ศุกร์
0.2907
JPY THB
3.4397
THB JPY
จันทร์
0.2917
JPY THB
3.4285
THB JPY
อังคาร
0.2892
JPY THB
3.4573
THB JPY
พุธ
0.2891
JPY THB
3.4592
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2890
JPY THB
3.4605
THB JPY
ศุกร์
0.2892
JPY THB
3.4576
THB JPY
จันทร์
0.2887
JPY THB
3.4633
THB JPY
อังคาร
0.2887
JPY THB
3.4633
THB JPY
พุธ
0.2886
JPY THB
3.4648
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2890
JPY THB
3.4604
THB JPY
ศุกร์
0.2903
JPY THB
3.4447
THB JPY
จันทร์
0.2918
JPY THB
3.4271
THB JPY
อังคาร
0.2925
JPY THB
3.4192
THB JPY
พุธ
0.2928
JPY THB
3.4152
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2921
JPY THB
3.4233
THB JPY
ศุกร์
0.2924
JPY THB
3.4199
THB JPY
จันทร์
0.2908
JPY THB
3.4386
THB JPY
อังคาร
0.2906
JPY THB
3.4409
THB JPY
พุธ
0.2909
JPY THB
3.4375
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2903
JPY THB
3.4443
THB JPY
ศุกร์
0.2899
JPY THB
3.4495
THB JPY
จันทร์
0.2898
JPY THB
3.4505
THB JPY
อังคาร
0.2889
JPY THB
3.4616
THB JPY
พุธ
0.2912
JPY THB
3.4336
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2932
JPY THB
3.4101
THB JPY
ศุกร์
0.2921
JPY THB
3.4233
THB JPY
จันทร์
0.2918
JPY THB
3.4275
THB JPY
อังคาร
0.2946
JPY THB
3.3943
THB JPY
พุธ
0.2951
JPY THB
3.3882
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2944
JPY THB
3.3963
THB JPY
ศุกร์
0.2933
JPY THB
3.4095
THB JPY
อาทิตย์
0.2927
JPY THB
3.4163
THB JPY
จันทร์
0.2921
JPY THB
3.4233
THB JPY
อังคาร
0.2909
JPY THB
3.4375
THB JPY
พุธ
0.2898
JPY THB
3.4508
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2903
JPY THB
3.4444
THB JPY
ศุกร์
0.2932
JPY THB
3.4110
THB JPY
อาทิตย์
0.2924
JPY THB
3.4203
THB JPY
จันทร์
0.2913
JPY THB
3.4334
THB JPY
อังคาร
0.2908
JPY THB
3.4384
THB JPY
พุธ
0.2905
JPY THB
3.4424
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2923
JPY THB
3.4212
THB JPY
ศุกร์
0.2928
JPY THB
3.4153
THB JPY
อาทิตย์
0.2954
JPY THB
3.3858
THB JPY
จันทร์
0.2961
JPY THB
3.3775
THB JPY
อังคาร
0.2990
JPY THB
3.3448
THB JPY
พุธ
0.2972
JPY THB
3.3652
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2980
JPY THB
3.3553
THB JPY
ศุกร์
0.2987
JPY THB
3.3481
THB JPY
จันทร์
0.3017
JPY THB
3.3147
THB JPY
อังคาร
0.3006
JPY THB
3.3263
THB JPY
พุธ
0.3002
JPY THB
3.3312
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2998
JPY THB
3.3358
THB JPY
ศุกร์
0.2995
JPY THB
3.3385
THB JPY
จันทร์
0.2989
JPY THB
3.3461
THB JPY
อังคาร
0.2991
JPY THB
3.3428
THB JPY
พุธ
0.3000
JPY THB
3.3339
THB JPY
พฤหัสบดี
0.3012
JPY THB
3.3196
THB JPY
ศุกร์
0.2998
JPY THB
3.3353
THB JPY
จันทร์
0.2999
JPY THB
3.3341
THB JPY
อังคาร
0.2985
JPY THB
3.3501
THB JPY
พุธ
0.2997
JPY THB
3.3364
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2958
JPY THB
3.3802
THB JPY
ศุกร์
0.2954
JPY THB
3.3849
THB JPY
จันทร์
0.2962
JPY THB
3.3762
THB JPY
อังคาร
0.2959
JPY THB
3.3801
THB JPY
พุธ
0.2951
JPY THB
3.3887
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2960
JPY THB
3.3780
THB JPY
ศุกร์
0.2972
JPY THB
3.3652
THB JPY
จันทร์
0.3005
JPY THB
3.3279
THB JPY
อังคาร
0.3006
JPY THB
3.3270
THB JPY
พุธ
0.2999
JPY THB
3.3348
THB JPY
พฤหัสบดี
0.3008
JPY THB
3.3248
THB JPY
ศุกร์
0.3011
JPY THB
3.3216
THB JPY
จันทร์
0.3005
JPY THB
3.3273
THB JPY
อังคาร
0.2992
JPY THB
3.3421
THB JPY
พุธ
0.2960
JPY THB
3.3786
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2975
JPY THB
3.3617
THB JPY
ศุกร์
0.2986
JPY THB
3.3490
THB JPY
จันทร์
0.2990
JPY THB
3.3445
THB JPY
อังคาร
0.2989
JPY THB
3.3453
THB JPY
พุธ
0.2988
JPY THB
3.3473
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2988
JPY THB
3.3463
THB JPY
ศุกร์
0.2998
JPY THB
3.3351
THB JPY
จันทร์
0.3026
JPY THB
3.3047
THB JPY
อังคาร
0.2997
JPY THB
3.3370
THB JPY
พุธ
0.2996
JPY THB
3.3382
THB JPY
พฤหัสบดี
0.3000
JPY THB
3.3337
THB JPY
ศุกร์
0.2999
JPY THB
3.3347
THB JPY
จันทร์
0.3000
JPY THB
3.3338
THB JPY
อังคาร
0.2979
JPY THB
3.3571
THB JPY
พุธ
0.2964
JPY THB
3.3744
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2961
JPY THB
3.3774
THB JPY
ศุกร์
0.2942
JPY THB
3.3989
THB JPY
จันทร์
0.2935
JPY THB
3.4071
THB JPY
อังคาร
0.2929
JPY THB
3.4139
THB JPY
พุธ
0.2942
JPY THB
3.3985
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2929
JPY THB
3.4142
THB JPY
ศุกร์
0.2949
JPY THB
3.3905
THB JPY
จันทร์
0.2949
JPY THB
3.3915
THB JPY
อังคาร
0.2943
JPY THB
3.3981
THB JPY
พุธ
0.2947
JPY THB
3.3929
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2948
JPY THB
3.3924
THB JPY
ศุกร์
0.2964
JPY THB
3.3739
THB JPY
จันทร์
0.2964
JPY THB
3.3743
THB JPY
อังคาร
0.2942
JPY THB
3.3990
THB JPY
พุธ
0.2943
JPY THB
3.3982
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2930
JPY THB
3.4131
THB JPY
ศุกร์
0.2910
JPY THB
3.4369
THB JPY
จันทร์
0.2918
JPY THB
3.4267
THB JPY
อังคาร
0.2910
JPY THB
3.4359
THB JPY
พุธ
0.2899
JPY THB
3.4492
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2887
JPY THB
3.4638
THB JPY
ศุกร์
0.2870
JPY THB
3.4844
THB JPY
จันทร์
0.2884
JPY THB
3.4677
THB JPY
อังคาร
0.2875
JPY THB
3.4783
THB JPY
ศุกร์
0.2851
JPY THB
3.5077
THB JPY
จันทร์
0.2831
JPY THB
3.5321
THB JPY
อังคาร
0.2845
JPY THB
3.5148
THB JPY
พุธ
0.2842
JPY THB
3.5184
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2854
JPY THB
3.5043
THB JPY
ศุกร์
0.2883
JPY THB
3.4690
THB JPY
จันทร์
0.2899
JPY THB
3.4494
THB JPY
อังคาร
0.2908
JPY THB
3.4388
THB JPY
พุธ
0.2908
JPY THB
3.4387
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2929
JPY THB
3.4145
THB JPY
ศุกร์
0.2912
JPY THB
3.4341
THB JPY
จันทร์
0.2926
JPY THB
3.4178
THB JPY
อังคาร
0.2917
JPY THB
3.4281
THB JPY
พุธ
0.2898
JPY THB
3.4507
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2902
JPY THB
3.4464
THB JPY
ศุกร์
0.2899
JPY THB
3.4497
THB JPY
จันทร์
0.2894
JPY THB
3.4559
THB JPY
อังคาร
0.2925
JPY THB
3.4191
THB JPY
พุธ
0.2917
JPY THB
3.4283
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2938
JPY THB
3.4037
THB JPY
ศุกร์
0.2948
JPY THB
3.3927
THB JPY
จันทร์
0.2967
JPY THB
3.3709
THB JPY
อังคาร
0.2948
JPY THB
3.3916
THB JPY
พุธ
0.2941
JPY THB
3.4004
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2926
JPY THB
3.4174
THB JPY
ศุกร์
0.2908
JPY THB
3.4390
THB JPY
จันทร์
0.2911
JPY THB
3.4348
THB JPY
อังคาร
0.2905
JPY THB
3.4420
THB JPY
พุธ
0.2904
JPY THB
3.4434
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2887
JPY THB
3.4637
THB JPY
ศุกร์
0.2901
JPY THB
3.4474
THB JPY
จันทร์
0.2902
JPY THB
3.4458
THB JPY
อังคาร
0.2893
JPY THB
3.4568
THB JPY
พุธ
0.2886
JPY THB
3.4647
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2898
JPY THB
3.4505
THB JPY
ศุกร์
0.2912
JPY THB
3.4342
THB JPY
จันทร์
0.2925
JPY THB
3.4190
THB JPY
อังคาร
0.2926
JPY THB
3.4174
THB JPY
พุธ
0.2921
JPY THB
3.4230
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2918
JPY THB
3.4271
THB JPY
ศุกร์
0.2925
JPY THB
3.4191
THB JPY
จันทร์
0.2919
JPY THB
3.4257
THB JPY
อังคาร
0.2909
JPY THB
3.4372
THB JPY
พุธ
0.2901
JPY THB
3.4466
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2906
JPY THB
3.4409
THB JPY
ศุกร์
0.2900
JPY THB
3.4481
THB JPY
จันทร์
0.2888
JPY THB
3.4622
THB JPY
อังคาร
0.2893
JPY THB
3.4571
THB JPY
พุธ
0.2896
JPY THB
3.4533
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2910
JPY THB
3.4361
THB JPY
ศุกร์
0.2911
JPY THB
3.4358
THB JPY
จันทร์
0.2919
JPY THB
3.4257
THB JPY
อังคาร
0.2904
JPY THB
3.4441
THB JPY
พุธ
0.2889
JPY THB
3.4611
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2881
JPY THB
3.4707
THB JPY
ศุกร์
0.2887
JPY THB
3.4639
THB JPY
จันทร์
0.2891
JPY THB
3.4592
THB JPY
อังคาร
0.2909
JPY THB
3.4378
THB JPY
พุธ
0.2911
JPY THB
3.4355
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2926
JPY THB
3.4178
THB JPY
ศุกร์
0.2934
JPY THB
3.4084
THB JPY
จันทร์
0.2936
JPY THB
3.4064
THB JPY
อังคาร
0.2954
JPY THB
3.3849
THB JPY
พุธ
0.2949
JPY THB
3.3910
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2929
JPY THB
3.4142
THB JPY
ศุกร์
0.2929
JPY THB
3.4137
THB JPY
จันทร์
0.2947
JPY THB
3.3938
THB JPY