อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง เยนญี่ปุ่น และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เยนญี่ปุ่น และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 เยนญี่ปุ่น แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เยนญี่ปุ่น
ต่ำสุด = 0.2346 (16/11/2566) เฉลี่ย = 0.2480 สูงสุด = 0.2643 (2/1/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เยนญี่ปุ่น และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
0.2643
JPY THB
3.7833
THB JPY
อังคาร
0.2634
JPY THB
3.7959
THB JPY
พุธ
0.2608
JPY THB
3.8340
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2556
JPY THB
3.9117
THB JPY
ศุกร์
0.2534
JPY THB
3.9460
THB JPY
จันทร์
0.2529
JPY THB
3.9543
THB JPY
อังคาร
0.2540
JPY THB
3.9373
THB JPY
พุธ
0.2516
JPY THB
3.9738
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2550
JPY THB
3.9223
THB JPY
ศุกร์
0.2568
JPY THB
3.8938
THB JPY
จันทร์
0.2572
JPY THB
3.8880
THB JPY
อังคาร
0.2571
JPY THB
3.8888
THB JPY
พุธ
0.2545
JPY THB
3.9290
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2572
JPY THB
3.8883
THB JPY
ศุกร์
0.2529
JPY THB
3.9534
THB JPY
จันทร์
0.2520
JPY THB
3.9679
THB JPY
อังคาร
0.2521
JPY THB
3.9666
THB JPY
พุธ
0.2528
JPY THB
3.9564
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2524
JPY THB
3.9620
THB JPY
ศุกร์
0.2530
JPY THB
3.9525
THB JPY
จันทร์
0.2516
JPY THB
3.9751
THB JPY
อังคาร
0.2537
JPY THB
3.9416
THB JPY
พุธ
0.2533
JPY THB
3.9473
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2548
JPY THB
3.9248
THB JPY
ศุกร์
0.2566
JPY THB
3.8965
THB JPY
จันทร์
0.2548
JPY THB
3.9243
THB JPY
อังคาร
0.2548
JPY THB
3.9252
THB JPY
พุธ
0.2562
JPY THB
3.9036
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2557
JPY THB
3.9112
THB JPY
ศุกร์
0.2582
JPY THB
3.8734
THB JPY
จันทร์
0.2555
JPY THB
3.9132
THB JPY
อังคาร
0.2558
JPY THB
3.9086
THB JPY
พุธ
0.2575
JPY THB
3.8833
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2563
JPY THB
3.9015
THB JPY
ศุกร์
0.2565
JPY THB
3.8979
THB JPY
จันทร์
0.2566
JPY THB
3.8972
THB JPY
อังคาร
0.2570
JPY THB
3.8905
THB JPY
พุธ
0.2566
JPY THB
3.8974
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2572
JPY THB
3.8878
THB JPY
ศุกร์
0.2576
JPY THB
3.8817
THB JPY
จันทร์
0.2574
JPY THB
3.8845
THB JPY
อังคาร
0.2585
JPY THB
3.8690
THB JPY
พุธ
0.2556
JPY THB
3.9116
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2548
JPY THB
3.9248
THB JPY
ศุกร์
0.2546
JPY THB
3.9276
THB JPY
จันทร์
0.2538
JPY THB
3.9393
THB JPY
อังคาร
0.2542
JPY THB
3.9341
THB JPY
พุธ
0.2554
JPY THB
3.9155
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2576
JPY THB
3.8819
THB JPY
ศุกร์
0.2556
JPY THB
3.9127
THB JPY
จันทร์
0.2592
JPY THB
3.8579
THB JPY
อังคาร
0.2579
JPY THB
3.8776
THB JPY
พุธ
0.2595
JPY THB
3.8543
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2591
JPY THB
3.8600
THB JPY
ศุกร์
0.2570
JPY THB
3.8903
THB JPY
จันทร์
0.2596
JPY THB
3.8516
THB JPY
อังคาร
0.2593
JPY THB
3.8568
THB JPY
พุธ
0.2590
JPY THB
3.8603
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2598
JPY THB
3.8489
THB JPY
ศุกร์
0.2628
JPY THB
3.8057
THB JPY
จันทร์
0.2621
JPY THB
3.8147
THB JPY
อังคาร
0.2618
JPY THB
3.8203
THB JPY
พุธ
0.2589
JPY THB
3.8623
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2582
JPY THB
3.8736
THB JPY
ศุกร์
0.2564
JPY THB
3.9005
THB JPY
จันทร์
0.2580
JPY THB
3.8759
THB JPY
อังคาร
0.2575
JPY THB
3.8841
THB JPY
พุธ
0.2574
JPY THB
3.8850
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2594
JPY THB
3.8549
THB JPY
ศุกร์
0.2591
JPY THB
3.8590
THB JPY
จันทร์
0.2594
JPY THB
3.8548
THB JPY
อังคาร
0.2573
JPY THB
3.8864
THB JPY
พุธ
0.2561
JPY THB
3.9048
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2561
JPY THB
3.9046
THB JPY
ศุกร์
0.2571
JPY THB
3.8893
THB JPY
จันทร์
0.2566
JPY THB
3.8970
THB JPY
อังคาร
0.2557
JPY THB
3.9103
THB JPY
พุธ
0.2558
JPY THB
3.9086
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2552
JPY THB
3.9178
THB JPY
ศุกร์
0.2569
JPY THB
3.8919
THB JPY
จันทร์
0.2554
JPY THB
3.9156
THB JPY
อังคาร
0.2567
JPY THB
3.8949
THB JPY
พุธ
0.2562
JPY THB
3.9030
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2552
JPY THB
3.9187
THB JPY
ศุกร์
0.2508
JPY THB
3.9869
THB JPY
จันทร์
0.2502
JPY THB
3.9963
THB JPY
อังคาร
0.2487
JPY THB
4.0202
THB JPY
พุธ
0.2511
JPY THB
3.9821
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2514
JPY THB
3.9777
THB JPY
ศุกร์
0.2513
JPY THB
3.9796
THB JPY
จันทร์
0.2506
JPY THB
3.9903
THB JPY
อังคาร
0.2497
JPY THB
4.0045
THB JPY
พุธ
0.2489
JPY THB
4.0178
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2507
JPY THB
3.9887
THB JPY
ศุกร์
0.2524
JPY THB
3.9618
THB JPY
จันทร์
0.2482
JPY THB
4.0297
THB JPY
อังคาร
0.2500
JPY THB
4.0005
THB JPY
พุธ
0.2501
JPY THB
3.9986
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2493
JPY THB
4.0114
THB JPY
ศุกร์
0.2486
JPY THB
4.0219
THB JPY
จันทร์
0.2496
JPY THB
4.0060
THB JPY
อังคาร
0.2507
JPY THB
3.9888
THB JPY
พุธ
0.2497
JPY THB
4.0053
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2482
JPY THB
4.0292
THB JPY
ศุกร์
0.2481
JPY THB
4.0311
THB JPY
จันทร์
0.2477
JPY THB
4.0376
THB JPY
อังคาร
0.2480
JPY THB
4.0320
THB JPY
พุธ
0.2486
JPY THB
4.0227
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2490
JPY THB
4.0153
THB JPY
ศุกร์
0.2490
JPY THB
4.0165
THB JPY
จันทร์
0.2488
JPY THB
4.0201
THB JPY
อังคาร
0.2493
JPY THB
4.0106
THB JPY
พุธ
0.2491
JPY THB
4.0152
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2492
JPY THB
4.0136
THB JPY
ศุกร์
0.2481
JPY THB
4.0311
THB JPY
จันทร์
0.2485
JPY THB
4.0248
THB JPY
อังคาร
0.2476
JPY THB
4.0383
THB JPY
พุธ
0.2478
JPY THB
4.0358
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2466
JPY THB
4.0546
THB JPY
ศุกร์
0.2460
JPY THB
4.0643
THB JPY
จันทร์
0.2451
JPY THB
4.0797
THB JPY
อังคาร
0.2458
JPY THB
4.0685
THB JPY
พุธ
0.2457
JPY THB
4.0706
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2466
JPY THB
4.0559
THB JPY
ศุกร์
0.2457
JPY THB
4.0697
THB JPY
จันทร์
0.2459
JPY THB
4.0668
THB JPY
อังคาร
0.2453
JPY THB
4.0762
THB JPY
พุธ
0.2471
JPY THB
4.0473
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2467
JPY THB
4.0535
THB JPY
ศุกร์
0.2449
JPY THB
4.0833
THB JPY
จันทร์
0.2433
JPY THB
4.1108
THB JPY
อังคาร
0.2416
JPY THB
4.1382
THB JPY
พุธ
0.2420
JPY THB
4.1326
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2436
JPY THB
4.1051
THB JPY
ศุกร์
0.2461
JPY THB
4.0642
THB JPY
จันทร์
0.2466
JPY THB
4.0547
THB JPY
อังคาร
0.2476
JPY THB
4.0380
THB JPY
พุธ
0.2502
JPY THB
3.9965
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2494
JPY THB
4.0093
THB JPY
ศุกร์
0.2501
JPY THB
3.9988
THB JPY
จันทร์
0.2504
JPY THB
3.9930
THB JPY
อังคาร
0.2472
JPY THB
4.0453
THB JPY
พุธ
0.2439
JPY THB
4.0995
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2438
JPY THB
4.1011
THB JPY
ศุกร์
0.2429
JPY THB
4.1173
THB JPY
จันทร์
0.2439
JPY THB
4.0999
THB JPY
อังคาร
0.2441
JPY THB
4.0966
THB JPY
พุธ
0.2441
JPY THB
4.0959
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2431
JPY THB
4.1136
THB JPY
ศุกร์
0.2473
JPY THB
4.0445
THB JPY
จันทร์
0.2406
JPY THB
4.1558
THB JPY
อังคาร
0.2397
JPY THB
4.1714
THB JPY
พุธ
0.2401
JPY THB
4.1647
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2427
JPY THB
4.1199
THB JPY
ศุกร์
0.2438
JPY THB
4.1025
THB JPY
จันทร์
0.2447
JPY THB
4.0869
THB JPY
อังคาร
0.2445
JPY THB
4.0907
THB JPY
พุธ
0.2437
JPY THB
4.1041
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2439
JPY THB
4.0999
THB JPY
ศุกร์
0.2426
JPY THB
4.1220
THB JPY
จันทร์
0.2426
JPY THB
4.1215
THB JPY
อังคาร
0.2432
JPY THB
4.1124
THB JPY
พุธ
0.2429
JPY THB
4.1172
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2427
JPY THB
4.1211
THB JPY
ศุกร์
0.2432
JPY THB
4.1124
THB JPY
จันทร์
0.2411
JPY THB
4.1469
THB JPY
อังคาร
0.2402
JPY THB
4.1631
THB JPY
พุธ
0.2415
JPY THB
4.1414
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2404
JPY THB
4.1592
THB JPY
ศุกร์
0.2404
JPY THB
4.1599
THB JPY
จันทร์
0.2407
JPY THB
4.1548
THB JPY
อังคาร
0.2396
JPY THB
4.1729
THB JPY
พุธ
0.2398
JPY THB
4.1697
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2397
JPY THB
4.1712
THB JPY
ศุกร์
0.2406
JPY THB
4.1563
THB JPY
จันทร์
0.2405
JPY THB
4.1572
THB JPY
อังคาร
0.2410
JPY THB
4.1489
THB JPY
พุธ
0.2409
JPY THB
4.1513
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2416
JPY THB
4.1395
THB JPY
ศุกร์
0.2410
JPY THB
4.1491
THB JPY
จันทร์
0.2417
JPY THB
4.1381
THB JPY
อังคาร
0.2428
JPY THB
4.1189
THB JPY
พุธ
0.2426
JPY THB
4.1223
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2429
JPY THB
4.1170
THB JPY
ศุกร์
0.2421
JPY THB
4.1297
THB JPY
จันทร์
0.2419
JPY THB
4.1331
THB JPY
อังคาร
0.2435
JPY THB
4.1060
THB JPY
พุธ
0.2437
JPY THB
4.1031
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2446
JPY THB
4.0879
THB JPY
ศุกร์
0.2428
JPY THB
4.1184
THB JPY
จันทร์
0.2429
JPY THB
4.1162
THB JPY
อังคาร
0.2443
JPY THB
4.0926
THB JPY
พุธ
0.2449
JPY THB
4.0841
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2458
JPY THB
4.0684
THB JPY
ศุกร์
0.2443
JPY THB
4.0939
THB JPY
จันทร์
0.2468
JPY THB
4.0512
THB JPY
อังคาร
0.2475
JPY THB
4.0408
THB JPY
พุธ
0.2485
JPY THB
4.0246
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2482
JPY THB
4.0290
THB JPY
ศุกร์
0.2483
JPY THB
4.0280
THB JPY
จันทร์
0.2489
JPY THB
4.0185
THB JPY
อังคาร
0.2465
JPY THB
4.0563
THB JPY
พุธ
0.2447
JPY THB
4.0867
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2425
JPY THB
4.1236
THB JPY
ศุกร์
0.2434
JPY THB
4.1077
THB JPY
จันทร์
0.2424
JPY THB
4.1246
THB JPY
อังคาร
0.2433
JPY THB
4.1108
THB JPY
พุธ
0.2426
JPY THB
4.1221
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2431
JPY THB
4.1132
THB JPY
ศุกร์
0.2436
JPY THB
4.1047
THB JPY
จันทร์
0.2435
JPY THB
4.1074
THB JPY
อังคาร
0.2417
JPY THB
4.1366
THB JPY
พุธ
0.2414
JPY THB
4.1422
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2414
JPY THB
4.1426
THB JPY
ศุกร์
0.2415
JPY THB
4.1412
THB JPY
จันทร์
0.2403
JPY THB
4.1615
THB JPY
อังคาร
0.2387
JPY THB
4.1900
THB JPY
พุธ
0.2395
JPY THB
4.1746
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2388
JPY THB
4.1876
THB JPY
ศุกร์
0.2377
JPY THB
4.2063
THB JPY
จันทร์
0.2375
JPY THB
4.2108
THB JPY
อังคาร
0.2365
JPY THB
4.2281
THB JPY
พุธ
0.2360
JPY THB
4.2369
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2356
JPY THB
4.2452
THB JPY
ศุกร์
0.2370
JPY THB
4.2198
THB JPY
จันทร์
0.2371
JPY THB
4.2174
THB JPY
อังคาร
0.2378
JPY THB
4.2053
THB JPY
พุธ
0.2359
JPY THB
4.2387
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2346
JPY THB
4.2632
THB JPY
ศุกร์
0.2346
JPY THB
4.2624
THB JPY
จันทร์
0.2371
JPY THB
4.2184
THB JPY
อังคาร
0.2385
JPY THB
4.1932
THB JPY
พุธ
0.2365
JPY THB
4.2277
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2363
JPY THB
4.2311
THB JPY
ศุกร์
0.2371
JPY THB
4.2175
THB JPY
จันทร์
0.2356
JPY THB
4.2448
THB JPY
อังคาร
0.2351
JPY THB
4.2533
THB JPY
พุธ
0.2360
JPY THB
4.2380
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2389
JPY THB
4.1867
THB JPY
ศุกร์
0.2370
JPY THB
4.2191
THB JPY
จันทร์
0.2384
JPY THB
4.1948
THB JPY
อังคาร
0.2402
JPY THB
4.1629
THB JPY
พุธ
0.2386
JPY THB
4.1905
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2430
JPY THB
4.1153
THB JPY
ศุกร์
0.2447
JPY THB
4.0870
THB JPY
จันทร์
0.2440
JPY THB
4.0983
THB JPY
อังคาร
0.2454
JPY THB
4.0742
THB JPY
พุธ
0.2456
JPY THB
4.0716
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2474
JPY THB
4.0421
THB JPY
ศุกร์
0.2459
JPY THB
4.0669
THB JPY
จันทร์
0.2454
JPY THB
4.0745
THB JPY
อังคาร
0.2415
JPY THB
4.1412
THB JPY
พุธ
0.2438
JPY THB
4.1022
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2440
JPY THB
4.0983
THB JPY
ศุกร์
0.2434
JPY THB
4.1088
THB JPY
จันทร์
0.2429
JPY THB
4.1163
THB JPY
อังคาร
0.2429
JPY THB
4.1176
THB JPY
พุธ
0.2413
JPY THB
4.1444
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2426
JPY THB
4.1216
THB JPY
ศุกร์
0.2425
JPY THB
4.1238
THB JPY