อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง เยนญี่ปุ่น และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เยนญี่ปุ่น และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 เยนญี่ปุ่น แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เยนญี่ปุ่น
ต่ำสุด = 0.2741 (31/12/2562) เฉลี่ย = 0.2848 สูงสุด = 0.3000 (3/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เยนญี่ปุ่น และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
0.2944
JPY THB
3.3970
THB JPY
พุธ
0.2956
JPY THB
3.3831
THB JPY
พฤหัสบดี
0.3000
JPY THB
3.3337
THB JPY
ศุกร์
0.2972
JPY THB
3.3652
THB JPY
จันทร์
0.2956
JPY THB
3.3833
THB JPY
อังคาร
0.2951
JPY THB
3.3885
THB JPY
พุธ
0.2942
JPY THB
3.3993
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2953
JPY THB
3.3866
THB JPY
ศุกร์
0.2945
JPY THB
3.3961
THB JPY
จันทร์
0.2953
JPY THB
3.3867
THB JPY
อังคาร
0.2940
JPY THB
3.4018
THB JPY
พุธ
0.2914
JPY THB
3.4314
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2916
JPY THB
3.4298
THB JPY
ศุกร์
0.2901
JPY THB
3.4473
THB JPY
จันทร์
0.2899
JPY THB
3.4498
THB JPY
อังคาร
0.2908
JPY THB
3.4390
THB JPY
พุธ
0.2896
JPY THB
3.4530
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2891
JPY THB
3.4586
THB JPY
ศุกร์
0.2883
JPY THB
3.4688
THB JPY
จันทร์
0.2884
JPY THB
3.4680
THB JPY
อังคาร
0.2880
JPY THB
3.4721
THB JPY
พุธ
0.2867
JPY THB
3.4874
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2878
JPY THB
3.4751
THB JPY
ศุกร์
0.2873
JPY THB
3.4807
THB JPY
จันทร์
0.2851
JPY THB
3.5072
THB JPY
อังคาร
0.2846
JPY THB
3.5138
THB JPY
พุธ
0.2848
JPY THB
3.5112
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2845
JPY THB
3.5144
THB JPY
ศุกร์
0.2864
JPY THB
3.4913
THB JPY
จันทร์
0.2850
JPY THB
3.5093
THB JPY
อังคาร
0.2836
JPY THB
3.5258
THB JPY
พุธ
0.2831
JPY THB
3.5328
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2822
JPY THB
3.5434
THB JPY
ศุกร์
0.2831
JPY THB
3.5323
THB JPY
จันทร์
0.2825
JPY THB
3.5397
THB JPY
อังคาร
0.2817
JPY THB
3.5498
THB JPY
พุธ
0.2806
JPY THB
3.5632
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2816
JPY THB
3.5518
THB JPY
ศุกร์
0.2826
JPY THB
3.5383
THB JPY
จันทร์
0.2824
JPY THB
3.5415
THB JPY
อังคาร
0.2824
JPY THB
3.5414
THB JPY
พุธ
0.2842
JPY THB
3.5192
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2843
JPY THB
3.5172
THB JPY
ศุกร์
0.2835
JPY THB
3.5277
THB JPY
จันทร์
0.2848
JPY THB
3.5108
THB JPY
อังคาร
0.2841
JPY THB
3.5195
THB JPY
พุธ
0.2848
JPY THB
3.5115
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2848
JPY THB
3.5109
THB JPY
ศุกร์
0.2858
JPY THB
3.4987
THB JPY
จันทร์
0.2853
JPY THB
3.5054
THB JPY
อังคาร
0.2841
JPY THB
3.5195
THB JPY
พุธ
0.2838
JPY THB
3.5238
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2848
JPY THB
3.5116
THB JPY
ศุกร์
0.2838
JPY THB
3.5240
THB JPY
จันทร์
0.2843
JPY THB
3.5173
THB JPY
อังคาร
0.2847
JPY THB
3.5126
THB JPY
พุธ
0.2847
JPY THB
3.5121
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2865
JPY THB
3.4901
THB JPY
ศุกร์
0.2869
JPY THB
3.4854
THB JPY
จันทร์
0.2869
JPY THB
3.4860
THB JPY
อังคาร
0.2866
JPY THB
3.4894
THB JPY
พุธ
0.2885
JPY THB
3.4663
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2881
JPY THB
3.4710
THB JPY
ศุกร์
0.2865
JPY THB
3.4907
THB JPY
จันทร์
0.2859
JPY THB
3.4975
THB JPY
อังคาร
0.2851
JPY THB
3.5073
THB JPY
พุธ
0.2846
JPY THB
3.5132
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2852
JPY THB
3.5063
THB JPY
ศุกร์
0.2855
JPY THB
3.5030
THB JPY
จันทร์
0.2866
JPY THB
3.4889
THB JPY
อังคาร
0.2856
JPY THB
3.5019
THB JPY
พุธ
0.2857
JPY THB
3.5002
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2861
JPY THB
3.4951
THB JPY
ศุกร์
0.2838
JPY THB
3.5238
THB JPY
จันทร์
0.2838
JPY THB
3.5241
THB JPY
อังคาร
0.2843
JPY THB
3.5171
THB JPY
พุธ
0.2837
JPY THB
3.5244
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2843
JPY THB
3.5171
THB JPY
ศุกร์
0.2843
JPY THB
3.5169
THB JPY
จันทร์
0.2845
JPY THB
3.5155
THB JPY
อังคาร
0.2856
JPY THB
3.5017
THB JPY
พุธ
0.2862
JPY THB
3.4941
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2868
JPY THB
3.4868
THB JPY
ศุกร์
0.2859
JPY THB
3.4971
THB JPY
จันทร์
0.2858
JPY THB
3.4995
THB JPY
อังคาร
0.2869
JPY THB
3.4860
THB JPY
พุธ
0.2866
JPY THB
3.4890
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2871
JPY THB
3.4828
THB JPY
ศุกร์
0.2872
JPY THB
3.4815
THB JPY
จันทร์
0.2878
JPY THB
3.4745
THB JPY
อังคาร
0.2885
JPY THB
3.4664
THB JPY
พุธ
0.2890
JPY THB
3.4597
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2892
JPY THB
3.4575
THB JPY
ศุกร์
0.2876
JPY THB
3.4768
THB JPY
จันทร์
0.2889
JPY THB
3.4615
THB JPY
อังคาร
0.2872
JPY THB
3.4816
THB JPY
พุธ
0.2890
JPY THB
3.4608
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2880
JPY THB
3.4720
THB JPY
ศุกร์
0.2896
JPY THB
3.4533
THB JPY
จันทร์
0.2898
JPY THB
3.4506
THB JPY
อังคาร
0.2896
JPY THB
3.4530
THB JPY
พุธ
0.2891
JPY THB
3.4591
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2906
JPY THB
3.4417
THB JPY
ศุกร์
0.2903
JPY THB
3.4449
THB JPY
จันทร์
0.2908
JPY THB
3.4386
THB JPY
อังคาร
0.2909
JPY THB
3.4375
THB JPY
พุธ
0.2908
JPY THB
3.4392
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2898
JPY THB
3.4505
THB JPY
ศุกร์
0.2914
JPY THB
3.4317
THB JPY
จันทร์
0.2903
JPY THB
3.4450
THB JPY
อังคาร
0.2900
JPY THB
3.4483
THB JPY
พุธ
0.2894
JPY THB
3.4554
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2897
JPY THB
3.4521
THB JPY
ศุกร์
0.2887
JPY THB
3.4636
THB JPY
จันทร์
0.2885
JPY THB
3.4666
THB JPY
อังคาร
0.2879
JPY THB
3.4732
THB JPY
พุธ
0.2883
JPY THB
3.4683
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2880
JPY THB
3.4725
THB JPY
ศุกร์
0.2880
JPY THB
3.4719
THB JPY
จันทร์
0.2883
JPY THB
3.4680
THB JPY
อังคาร
0.2879
JPY THB
3.4739
THB JPY
พุธ
0.2892
JPY THB
3.4584
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2876
JPY THB
3.4769
THB JPY
ศุกร์
0.2862
JPY THB
3.4935
THB JPY
อาทิตย์
0.2870
JPY THB
3.4849
THB JPY
จันทร์
0.2858
JPY THB
3.4989
THB JPY
อังคาร
0.2866
JPY THB
3.4891
THB JPY
พุธ
0.2856
JPY THB
3.5017
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2856
JPY THB
3.5018
THB JPY
ศุกร์
0.2843
JPY THB
3.5179
THB JPY
จันทร์
0.2827
JPY THB
3.5378
THB JPY
พุธ
0.2840
JPY THB
3.5214
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2843
JPY THB
3.5168
THB JPY
ศุกร์
0.2838
JPY THB
3.5233
THB JPY
จันทร์
0.2838
JPY THB
3.5241
THB JPY
อังคาร
0.2834
JPY THB
3.5287
THB JPY
พุธ
0.2830
JPY THB
3.5335
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2832
JPY THB
3.5316
THB JPY
ศุกร์
0.2853
JPY THB
3.5053
THB JPY
จันทร์
0.2864
JPY THB
3.4914
THB JPY
อังคาร
0.2862
JPY THB
3.4942
THB JPY
พุธ
0.2858
JPY THB
3.4990
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2864
JPY THB
3.4916
THB JPY
ศุกร์
0.2860
JPY THB
3.4964
THB JPY
จันทร์
0.2860
JPY THB
3.4964
THB JPY
อังคาร
0.2859
JPY THB
3.4975
THB JPY
พุธ
0.2858
JPY THB
3.4987
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2859
JPY THB
3.4974
THB JPY
ศุกร์
0.2844
JPY THB
3.5166
THB JPY
จันทร์
0.2841
JPY THB
3.5203
THB JPY
อังคาร
0.2837
JPY THB
3.5245
THB JPY
พุธ
0.2833
JPY THB
3.5302
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2834
JPY THB
3.5290
THB JPY
ศุกร์
0.2879
JPY THB
3.4731
THB JPY
จันทร์
0.2902
JPY THB
3.4456
THB JPY
อังคาร
0.2893
JPY THB
3.4561
THB JPY
พุธ
0.2900
JPY THB
3.4484
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2899
JPY THB
3.4493
THB JPY
ศุกร์
0.2905
JPY THB
3.4426
THB JPY
จันทร์
0.2933
JPY THB
3.4094
THB JPY
อังคาร
0.2932
JPY THB
3.4107
THB JPY
พุธ
0.2905
JPY THB
3.4429
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2920
JPY THB
3.4248
THB JPY
ศุกร์
0.2905
JPY THB
3.4422
THB JPY
จันทร์
0.2894
JPY THB
3.4559
THB JPY
อังคาร
0.2896
JPY THB
3.4533
THB JPY
พุธ
0.2891
JPY THB
3.4585
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2895
JPY THB
3.4539
THB JPY
ศุกร์
0.2881
JPY THB
3.4708
THB JPY
จันทร์
0.2892
JPY THB
3.4574
THB JPY
อังคาร
0.2889
JPY THB
3.4611
THB JPY
พุธ
0.2896
JPY THB
3.4536
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2881
JPY THB
3.4715
THB JPY
ศุกร์
0.2875
JPY THB
3.4787
THB JPY
จันทร์
0.2880
JPY THB
3.4725
THB JPY
อังคาร
0.2889
JPY THB
3.4613
THB JPY
พุธ
0.2881
JPY THB
3.4709
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2866
JPY THB
3.4894
THB JPY
ศุกร์
0.2867
JPY THB
3.4875
THB JPY
จันทร์
0.2863
JPY THB
3.4923
THB JPY
อังคาร
0.2852
JPY THB
3.5068
THB JPY
พุธ
0.2840
JPY THB
3.5205
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2823
JPY THB
3.5425
THB JPY
ศุกร์
0.2816
JPY THB
3.5507
THB JPY
จันทร์
0.2833
JPY THB
3.5301
THB JPY
อังคาร
0.2826
JPY THB
3.5382
THB JPY
พุธ
0.2822
JPY THB
3.5432
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2830
JPY THB
3.5336
THB JPY
ศุกร์
0.2822
JPY THB
3.5434
THB JPY
จันทร์
0.2840
JPY THB
3.5212
THB JPY
อังคาร
0.2838
JPY THB
3.5237
THB JPY
พุธ
0.2847
JPY THB
3.5122
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2847
JPY THB
3.5120
THB JPY
ศุกร์
0.2834
JPY THB
3.5282
THB JPY
จันทร์
0.2834
JPY THB
3.5283
THB JPY
อังคาร
0.2833
JPY THB
3.5302
THB JPY
พุธ
0.2849
JPY THB
3.5100
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2854
JPY THB
3.5033
THB JPY
ศุกร์
0.2850
JPY THB
3.5084
THB JPY
จันทร์
0.2848
JPY THB
3.5108
THB JPY
อังคาร
0.2845
JPY THB
3.5144
THB JPY
พุธ
0.2825
JPY THB
3.5398
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2830
JPY THB
3.5338
THB JPY
ศุกร์
0.2809
JPY THB
3.5606
THB JPY
จันทร์
0.2810
JPY THB
3.5593
THB JPY
อังคาร
0.2806
JPY THB
3.5642
THB JPY
พุธ
0.2797
JPY THB
3.5752
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2787
JPY THB
3.5887
THB JPY
ศุกร์
0.2788
JPY THB
3.5867
THB JPY
จันทร์
0.2787
JPY THB
3.5885
THB JPY
อังคาร
0.2791
JPY THB
3.5835
THB JPY
พุธ
0.2795
JPY THB
3.5778
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2787
JPY THB
3.5886
THB JPY
ศุกร์
0.2778
JPY THB
3.6002
THB JPY
จันทร์
0.2777
JPY THB
3.6011
THB JPY
อังคาร
0.2772
JPY THB
3.6077
THB JPY
พุธ
0.2776
JPY THB
3.6020
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2787
JPY THB
3.5883
THB JPY
ศุกร์
0.2792
JPY THB
3.5816
THB JPY
จันทร์
0.2784
JPY THB
3.5917
THB JPY
อังคาร
0.2774
JPY THB
3.6055
THB JPY
พุธ
0.2780
JPY THB
3.5971
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2779
JPY THB
3.5985
THB JPY
ศุกร์
0.2776
JPY THB
3.6029
THB JPY
จันทร์
0.2784
JPY THB
3.5924
THB JPY
อังคาร
0.2780
JPY THB
3.5977
THB JPY
พุธ
0.2777
JPY THB
3.6010
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2780
JPY THB
3.5971
THB JPY
ศุกร์
0.2784
JPY THB
3.5920
THB JPY
จันทร์
0.2774
JPY THB
3.6046
THB JPY
อังคาร
0.2776
JPY THB
3.6018
THB JPY
พุธ
0.2783
JPY THB
3.5928
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2781
JPY THB
3.5958
THB JPY
ศุกร์
0.2782
JPY THB
3.5946
THB JPY
จันทร์
0.2777
JPY THB
3.6010
THB JPY
อังคาร
0.2773
JPY THB
3.6066
THB JPY
พุธ
0.2771
JPY THB
3.6091
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2763
JPY THB
3.6194
THB JPY
ศุกร์
0.2758
JPY THB
3.6259
THB JPY
จันทร์
0.2763
JPY THB
3.6196
THB JPY
อังคาร
0.2781
JPY THB
3.5953
THB JPY
พุธ
0.2788
JPY THB
3.5867
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2786
JPY THB
3.5897
THB JPY
ศุกร์
0.2794
JPY THB
3.5797
THB JPY
จันทร์
0.2794
JPY THB
3.5792
THB JPY
อังคาร
0.2791
JPY THB
3.5825
THB JPY
พุธ
0.2785
JPY THB
3.5913
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2776
JPY THB
3.6017
THB JPY
ศุกร์
0.2754
JPY THB
3.6313
THB JPY
จันทร์
0.2763
JPY THB
3.6192
THB JPY
อังคาร
0.2758
JPY THB
3.6262
THB JPY
พุธ
0.2760
JPY THB
3.6227
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2756
JPY THB
3.6282
THB JPY
ศุกร์
0.2761
JPY THB
3.6219
THB JPY
จันทร์
0.2759
JPY THB
3.6246
THB JPY
อังคาร
0.2757
JPY THB
3.6268
THB JPY
พุธ
0.2756
JPY THB
3.6284
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2750
JPY THB
3.6364
THB JPY
ศุกร์
0.2750
JPY THB
3.6362
THB JPY
จันทร์
0.2742
JPY THB
3.6476
THB JPY
อังคาร
0.2741
JPY THB
3.6490
THB JPY