อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง เยนญี่ปุ่น และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เยนญี่ปุ่น และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 เยนญี่ปุ่น แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เยนญี่ปุ่น
ต่ำสุด = 0.2811 (5/3/2564) เฉลี่ย = 0.2912 สูงสุด = 0.3057 (16/8/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เยนญี่ปุ่น และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
0.2925
JPY THB
3.4193
THB JPY
จันทร์
0.2908
JPY THB
3.4392
THB JPY
อังคาร
0.2911
JPY THB
3.4352
THB JPY
พุธ
0.2905
JPY THB
3.4425
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2899
JPY THB
3.4500
THB JPY
ศุกร์
0.2893
JPY THB
3.4561
THB JPY
จันทร์
0.2893
JPY THB
3.4568
THB JPY
อังคาร
0.2892
JPY THB
3.4579
THB JPY
พุธ
0.2891
JPY THB
3.4590
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2884
JPY THB
3.4680
THB JPY
ศุกร์
0.2898
JPY THB
3.4512
THB JPY
จันทร์
0.2899
JPY THB
3.4490
THB JPY
อังคาร
0.2886
JPY THB
3.4645
THB JPY
พุธ
0.2887
JPY THB
3.4641
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2895
JPY THB
3.4547
THB JPY
ศุกร์
0.2892
JPY THB
3.4581
THB JPY
จันทร์
0.2886
JPY THB
3.4652
THB JPY
อังคาร
0.2889
JPY THB
3.4617
THB JPY
พุธ
0.2890
JPY THB
3.4596
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2880
JPY THB
3.4725
THB JPY
ศุกร์
0.2855
JPY THB
3.5029
THB JPY
จันทร์
0.2857
JPY THB
3.5002
THB JPY
อังคาร
0.2857
JPY THB
3.5007
THB JPY
พุธ
0.2859
JPY THB
3.4981
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2856
JPY THB
3.5018
THB JPY
ศุกร์
0.2850
JPY THB
3.5092
THB JPY
จันทร์
0.2842
JPY THB
3.5184
THB JPY
อังคาร
0.2862
JPY THB
3.4938
THB JPY
พุธ
0.2856
JPY THB
3.5009
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2853
JPY THB
3.5050
THB JPY
ศุกร์
0.2845
JPY THB
3.5146
THB JPY
จันทร์
0.2834
JPY THB
3.5281
THB JPY
อังคาร
0.2838
JPY THB
3.5231
THB JPY
พุธ
0.2828
JPY THB
3.5358
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2839
JPY THB
3.5227
THB JPY
ศุกร์
0.2846
JPY THB
3.5139
THB JPY
จันทร์
0.2842
JPY THB
3.5183
THB JPY
อังคาร
0.2853
JPY THB
3.5045
THB JPY
พุธ
0.2838
JPY THB
3.5234
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2840
JPY THB
3.5212
THB JPY
ศุกร์
0.2854
JPY THB
3.5039
THB JPY
จันทร์
0.2829
JPY THB
3.5344
THB JPY
อังคาร
0.2833
JPY THB
3.5293
THB JPY
พุธ
0.2834
JPY THB
3.5290
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2829
JPY THB
3.5351
THB JPY
ศุกร์
0.2811
JPY THB
3.5579
THB JPY
จันทร์
0.2836
JPY THB
3.5257
THB JPY
อังคาร
0.2827
JPY THB
3.5369
THB JPY
พุธ
0.2825
JPY THB
3.5398
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2817
JPY THB
3.5504
THB JPY
ศุกร์
0.2822
JPY THB
3.5431
THB JPY
จันทร์
0.2818
JPY THB
3.5492
THB JPY
อังคาร
0.2818
JPY THB
3.5485
THB JPY
พุธ
0.2822
JPY THB
3.5441
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2826
JPY THB
3.5382
THB JPY
ศุกร์
0.2832
JPY THB
3.5307
THB JPY
จันทร์
0.2842
JPY THB
3.5191
THB JPY
อังคาร
0.2855
JPY THB
3.5022
THB JPY
พุธ
0.2854
JPY THB
3.5043
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2849
JPY THB
3.5103
THB JPY
ศุกร์
0.2838
JPY THB
3.5240
THB JPY
จันทร์
0.2846
JPY THB
3.5142
THB JPY
อังคาร
0.2832
JPY THB
3.5316
THB JPY
พุธ
0.2825
JPY THB
3.5401
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2827
JPY THB
3.5370
THB JPY
ศุกร์
0.2824
JPY THB
3.5412
THB JPY
จันทร์
0.2839
JPY THB
3.5227
THB JPY
อังคาร
0.2839
JPY THB
3.5218
THB JPY
พุธ
0.2855
JPY THB
3.5027
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2873
JPY THB
3.4809
THB JPY
ศุกร์
0.2866
JPY THB
3.4891
THB JPY
จันทร์
0.2881
JPY THB
3.4709
THB JPY
อังคาร
0.2887
JPY THB
3.4638
THB JPY
พุธ
0.2881
JPY THB
3.4705
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2875
JPY THB
3.4787
THB JPY
ศุกร์
0.2870
JPY THB
3.4847
THB JPY
จันทร์
0.2885
JPY THB
3.4658
THB JPY
อังคาร
0.2885
JPY THB
3.4665
THB JPY
พุธ
0.2899
JPY THB
3.4497
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2900
JPY THB
3.4485
THB JPY
ศุกร์
0.2909
JPY THB
3.4371
THB JPY
จันทร์
0.2916
JPY THB
3.4299
THB JPY
อังคาร
0.2898
JPY THB
3.4509
THB JPY
พุธ
0.2879
JPY THB
3.4736
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2864
JPY THB
3.4912
THB JPY
ศุกร์
0.2863
JPY THB
3.4934
THB JPY
จันทร์
0.2851
JPY THB
3.5081
THB JPY
อังคาร
0.2848
JPY THB
3.5117
THB JPY
พุธ
0.2846
JPY THB
3.5132
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2863
JPY THB
3.4923
THB JPY
ศุกร์
0.2855
JPY THB
3.5028
THB JPY
จันทร์
0.2859
JPY THB
3.4978
THB JPY
อังคาร
0.2858
JPY THB
3.4995
THB JPY
พุธ
0.2873
JPY THB
3.4802
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2860
JPY THB
3.4968
THB JPY
ศุกร์
0.2866
JPY THB
3.4888
THB JPY
จันทร์
0.2879
JPY THB
3.4736
THB JPY
อังคาร
0.2887
JPY THB
3.4642
THB JPY
พุธ
0.2878
JPY THB
3.4748
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2879
JPY THB
3.4730
THB JPY
ศุกร์
0.2888
JPY THB
3.4622
THB JPY
จันทร์
0.2880
JPY THB
3.4723
THB JPY
อังคาร
0.2881
JPY THB
3.4708
THB JPY
พุธ
0.2871
JPY THB
3.4834
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2867
JPY THB
3.4875
THB JPY
ศุกร์
0.2844
JPY THB
3.5159
THB JPY
จันทร์
0.2843
JPY THB
3.5169
THB JPY
อังคาร
0.2845
JPY THB
3.5151
THB JPY
พุธ
0.2837
JPY THB
3.5245
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2837
JPY THB
3.5250
THB JPY
ศุกร์
0.2840
JPY THB
3.5217
THB JPY
จันทร์
0.2850
JPY THB
3.5083
THB JPY
อังคาร
0.2849
JPY THB
3.5096
THB JPY
พุธ
0.2847
JPY THB
3.5125
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2847
JPY THB
3.5121
THB JPY
ศุกร์
0.2837
JPY THB
3.5249
THB JPY
จันทร์
0.2837
JPY THB
3.5244
THB JPY
อังคาร
0.2827
JPY THB
3.5367
THB JPY
พุธ
0.2834
JPY THB
3.5281
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2838
JPY THB
3.5241
THB JPY
ศุกร์
0.2856
JPY THB
3.5018
THB JPY
จันทร์
0.2870
JPY THB
3.4843
THB JPY
อังคาร
0.2874
JPY THB
3.4796
THB JPY
พุธ
0.2868
JPY THB
3.4864
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2873
JPY THB
3.4803
THB JPY
ศุกร์
0.2870
JPY THB
3.4849
THB JPY
จันทร์
0.2884
JPY THB
3.4678
THB JPY
อังคาร
0.2900
JPY THB
3.4483
THB JPY
พุธ
0.2900
JPY THB
3.4480
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2877
JPY THB
3.4764
THB JPY
ศุกร์
0.2888
JPY THB
3.4622
THB JPY
จันทร์
0.2898
JPY THB
3.4506
THB JPY
อังคาร
0.2907
JPY THB
3.4401
THB JPY
พุธ
0.2912
JPY THB
3.4337
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2958
JPY THB
3.3811
THB JPY
ศุกร์
0.2956
JPY THB
3.3832
THB JPY
จันทร์
0.2966
JPY THB
3.3716
THB JPY
อังคาร
0.2958
JPY THB
3.3805
THB JPY
พุธ
0.2957
JPY THB
3.3820
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2970
JPY THB
3.3667
THB JPY
ศุกร์
0.2971
JPY THB
3.3662
THB JPY
จันทร์
0.2991
JPY THB
3.3429
THB JPY
อังคาร
0.3001
JPY THB
3.3326
THB JPY
พุธ
0.2982
JPY THB
3.3538
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2979
JPY THB
3.3573
THB JPY
ศุกร์
0.2981
JPY THB
3.3546
THB JPY
จันทร์
0.2988
JPY THB
3.3463
THB JPY
อังคาร
0.2992
JPY THB
3.3422
THB JPY
พุธ
0.2988
JPY THB
3.3471
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2992
JPY THB
3.3420
THB JPY
ศุกร์
0.2998
JPY THB
3.3357
THB JPY
จันทร์
0.3008
JPY THB
3.3248
THB JPY
อังคาร
0.3026
JPY THB
3.3051
THB JPY
พุธ
0.3035
JPY THB
3.2952
THB JPY
พฤหัสบดี
0.3035
JPY THB
3.2945
THB JPY
ศุกร์
0.3037
JPY THB
3.2924
THB JPY
จันทร์
0.3036
JPY THB
3.2941
THB JPY
อังคาร
0.3026
JPY THB
3.3042
THB JPY
พุธ
0.3011
JPY THB
3.3214
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2992
JPY THB
3.3420
THB JPY
ศุกร์
0.3024
JPY THB
3.3071
THB JPY
จันทร์
0.3057
JPY THB
3.2711
THB JPY
อังคาร
0.3044
JPY THB
3.2853
THB JPY
พุธ
0.3037
JPY THB
3.2932
THB JPY
พฤหัสบดี
0.3040
JPY THB
3.2895
THB JPY
ศุกร์
0.3044
JPY THB
3.2849
THB JPY
จันทร์
0.3029
JPY THB
3.3011
THB JPY
อังคาร
0.3001
JPY THB
3.3328
THB JPY
พุธ
0.2979
JPY THB
3.3570
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2973
JPY THB
3.3638
THB JPY
ศุกร์
0.2963
JPY THB
3.3746
THB JPY
จันทร์
0.2954
JPY THB
3.3851
THB JPY
อังคาร
0.2933
JPY THB
3.4092
THB JPY
พุธ
0.2933
JPY THB
3.4095
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2950
JPY THB
3.3894
THB JPY
ศุกร์
0.2966
JPY THB
3.3719
THB JPY
จันทร์
0.2953
JPY THB
3.3860
THB JPY
อังคาร
0.2964
JPY THB
3.3737
THB JPY
พุธ
0.2972
JPY THB
3.3644
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2976
JPY THB
3.3600
THB JPY
ศุกร์
0.2971
JPY THB
3.3656
THB JPY
จันทร์
0.2990
JPY THB
3.3450
THB JPY
อังคาร
0.2992
JPY THB
3.3428
THB JPY
พุธ
0.3008
JPY THB
3.3247
THB JPY
พฤหัสบดี
0.3022
JPY THB
3.3094
THB JPY
ศุกร์
0.3022
JPY THB
3.3090
THB JPY
จันทร์
0.3044
JPY THB
3.2847
THB JPY
อังคาร
0.3046
JPY THB
3.2826
THB JPY
พุธ
0.3054
JPY THB
3.2747
THB JPY
พฤหัสบดี
0.3025
JPY THB
3.3056
THB JPY
ศุกร์
0.3024
JPY THB
3.3068
THB JPY
จันทร์
0.3027
JPY THB
3.3038
THB JPY
อังคาร
0.3029
JPY THB
3.3010
THB JPY
พุธ
0.3042
JPY THB
3.2876
THB JPY
พฤหัสบดี
0.3025
JPY THB
3.3056
THB JPY
ศุกร์
0.3024
JPY THB
3.3066
THB JPY
จันทร์
0.3036
JPY THB
3.2935
THB JPY
อังคาร
0.3037
JPY THB
3.2927
THB JPY
พุธ
0.3044
JPY THB
3.2847
THB JPY
พฤหัสบดี
0.3031
JPY THB
3.2988
THB JPY
ศุกร์
0.3030
JPY THB
3.3009
THB JPY
จันทร์
0.3000
JPY THB
3.3337
THB JPY
อังคาร
0.2941
JPY THB
3.3998
THB JPY
พุธ
0.2932
JPY THB
3.4105
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2928
JPY THB
3.4147
THB JPY
ศุกร์
0.2914
JPY THB
3.4319
THB JPY
จันทร์
0.2927
JPY THB
3.4169
THB JPY
อังคาร
0.2919
JPY THB
3.4260
THB JPY
พุธ
0.2915
JPY THB
3.4305
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2928
JPY THB
3.4155
THB JPY
ศุกร์
0.2927
JPY THB
3.4159
THB JPY
จันทร์
0.2910
JPY THB
3.4359
THB JPY
อังคาร
0.2902
JPY THB
3.4461
THB JPY
พุธ
0.2932
JPY THB
3.4103
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2930
JPY THB
3.4125
THB JPY
ศุกร์
0.2919
JPY THB
3.4262
THB JPY
จันทร์
0.2919
JPY THB
3.4254
THB JPY
อังคาร
0.2926
JPY THB
3.4174
THB JPY
พุธ
0.2926
JPY THB
3.4172
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2934
JPY THB
3.4088
THB JPY
ศุกร์
0.2924
JPY THB
3.4194
THB JPY
จันทร์
0.2911
JPY THB
3.4357
THB JPY
อังคาร
0.2904
JPY THB
3.4430
THB JPY
พุธ
0.2896
JPY THB
3.4535
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2886
JPY THB
3.4654
THB JPY
ศุกร์
0.2878
JPY THB
3.4744
THB JPY
จันทร์
0.2875
JPY THB
3.4787
THB JPY
อังคาร
0.2861
JPY THB
3.4950
THB JPY
พุธ
0.2851
JPY THB
3.5076
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2852
JPY THB
3.5061
THB JPY
ศุกร์
0.2873
JPY THB
3.4803
THB JPY
จันทร์
0.2882
JPY THB
3.4696
THB JPY
อังคาร
0.2882
JPY THB
3.4704
THB JPY
พุธ
0.2898
JPY THB
3.4506
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2891
JPY THB
3.4587
THB JPY
ศุกร์
0.2951
JPY THB
3.3886
THB JPY
จันทร์
0.2966
JPY THB
3.3718
THB JPY
อังคาร
0.2979
JPY THB
3.3567
THB JPY
พุธ
0.2969
JPY THB
3.3677
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2994
JPY THB
3.3402
THB JPY
ศุกร์
0.2989
JPY THB
3.3460
THB JPY
จันทร์
0.2990
JPY THB
3.3441
THB JPY
อังคาร
0.2964
JPY THB
3.3737
THB JPY
พุธ
0.2952
JPY THB
3.3880
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2948
JPY THB
3.3917
THB JPY
ศุกร์
0.2961
JPY THB
3.3775
THB JPY
จันทร์
0.2933
JPY THB
3.4094
THB JPY
อังคาร
0.2941
JPY THB
3.4007
THB JPY
พุธ
0.2936
JPY THB
3.4061
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2926
JPY THB
3.4174
THB JPY
ศุกร์
0.2938
JPY THB
3.4041
THB JPY
จันทร์
0.2954
JPY THB
3.3851
THB JPY
อังคาร
0.2964
JPY THB
3.3739
THB JPY
พุธ
0.2953
JPY THB
3.3860
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2932
JPY THB
3.4109
THB JPY
ศุกร์
0.2920
JPY THB
3.4246
THB JPY
จันทร์
0.2926
JPY THB
3.4181
THB JPY
อังคาร
0.2916
JPY THB
3.4299
THB JPY
พุธ
0.2914
JPY THB
3.4319
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2898
JPY THB
3.4510
THB JPY
ศุกร์
0.2882
JPY THB
3.4700
THB JPY