อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง เยนญี่ปุ่น และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เยนญี่ปุ่น และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 เยนญี่ปุ่น แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เยนญี่ปุ่น
ต่ำสุด = 0.2518 (10/11/2565) เฉลี่ย = 0.2674 สูงสุด = 0.2915 (14/1/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เยนญี่ปุ่น และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
0.2881
JPY THB
3.4708
THB JPY
อังคาร
0.2870
JPY THB
3.4843
THB JPY
พุธ
0.2866
JPY THB
3.4896
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2892
JPY THB
3.4584
THB JPY
ศุกร์
0.2907
JPY THB
3.4399
THB JPY
จันทร์
0.2908
JPY THB
3.4392
THB JPY
อังคาร
0.2894
JPY THB
3.4557
THB JPY
พุธ
0.2888
JPY THB
3.4627
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2901
JPY THB
3.4467
THB JPY
ศุกร์
0.2915
JPY THB
3.4301
THB JPY
จันทร์
0.2892
JPY THB
3.4584
THB JPY
อังคาร
0.2884
JPY THB
3.4672
THB JPY
พุธ
0.2882
JPY THB
3.4703
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2882
JPY THB
3.4697
THB JPY
ศุกร์
0.2889
JPY THB
3.4618
THB JPY
จันทร์
0.2906
JPY THB
3.4417
THB JPY
อังคาร
0.2896
JPY THB
3.4531
THB JPY
พุธ
0.2887
JPY THB
3.4638
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2884
JPY THB
3.4672
THB JPY
ศุกร์
0.2888
JPY THB
3.4620
THB JPY
จันทร์
0.2886
JPY THB
3.4647
THB JPY
อังคาร
0.2895
JPY THB
3.4541
THB JPY
พุธ
0.2903
JPY THB
3.4453
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2888
JPY THB
3.4624
THB JPY
ศุกร์
0.2869
JPY THB
3.4858
THB JPY
จันทร์
0.2867
JPY THB
3.4875
THB JPY
อังคาร
0.2855
JPY THB
3.5030
THB JPY
พุธ
0.2835
JPY THB
3.5277
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2819
JPY THB
3.5472
THB JPY
ศุกร์
0.2817
JPY THB
3.5500
THB JPY
จันทร์
0.2826
JPY THB
3.5382
THB JPY
อังคาร
0.2798
JPY THB
3.5737
THB JPY
พุธ
0.2795
JPY THB
3.5778
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2792
JPY THB
3.5819
THB JPY
ศุกร์
0.2793
JPY THB
3.5798
THB JPY
จันทร์
0.2803
JPY THB
3.5676
THB JPY
อังคาร
0.2817
JPY THB
3.5503
THB JPY
พุธ
0.2804
JPY THB
3.5661
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2849
JPY THB
3.5096
THB JPY
ศุกร์
0.2814
JPY THB
3.5534
THB JPY
จันทร์
0.2823
JPY THB
3.5421
THB JPY
อังคาร
0.2842
JPY THB
3.5192
THB JPY
พุธ
0.2835
JPY THB
3.5271
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2817
JPY THB
3.5503
THB JPY
ศุกร์
0.2835
JPY THB
3.5272
THB JPY
จันทร์
0.2864
JPY THB
3.4917
THB JPY
อังคาร
0.2872
JPY THB
3.4824
THB JPY
พุธ
0.2852
JPY THB
3.5063
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2855
JPY THB
3.5025
THB JPY
ศุกร์
0.2847
JPY THB
3.5119
THB JPY
จันทร์
0.2829
JPY THB
3.5351
THB JPY
อังคาร
0.2841
JPY THB
3.5202
THB JPY
พุธ
0.2818
JPY THB
3.5483
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2805
JPY THB
3.5655
THB JPY
ศุกร์
0.2801
JPY THB
3.5695
THB JPY
จันทร์
0.2813
JPY THB
3.5546
THB JPY
อังคาร
0.2771
JPY THB
3.6091
THB JPY
พุธ
0.2776
JPY THB
3.6017
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2761
JPY THB
3.6222
THB JPY
ศุกร์
0.2756
JPY THB
3.6284
THB JPY
จันทร์
0.2714
JPY THB
3.6842
THB JPY
อังคาร
0.2721
JPY THB
3.6750
THB JPY
พุธ
0.2735
JPY THB
3.6567
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2734
JPY THB
3.6581
THB JPY
ศุกร์
0.2731
JPY THB
3.6610
THB JPY
จันทร์
0.2730
JPY THB
3.6634
THB JPY
อังคาร
0.2721
JPY THB
3.6748
THB JPY
พุธ
0.2706
JPY THB
3.6953
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2704
JPY THB
3.6986
THB JPY
ศุกร์
0.2705
JPY THB
3.6963
THB JPY
จันทร์
0.2676
JPY THB
3.7365
THB JPY
อังคาร
0.2680
JPY THB
3.7313
THB JPY
พุธ
0.2659
JPY THB
3.7602
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2691
JPY THB
3.7161
THB JPY
ศุกร์
0.2668
JPY THB
3.7485
THB JPY
จันทร์
0.2687
JPY THB
3.7218
THB JPY
อังคาร
0.2629
JPY THB
3.8042
THB JPY
พุธ
0.2642
JPY THB
3.7850
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2644
JPY THB
3.7818
THB JPY
ศุกร์
0.2640
JPY THB
3.7881
THB JPY
จันทร์
0.2656
JPY THB
3.7652
THB JPY
อังคาร
0.2683
JPY THB
3.7269
THB JPY
พุธ
0.2680
JPY THB
3.7309
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2641
JPY THB
3.7870
THB JPY
ศุกร์
0.2629
JPY THB
3.8044
THB JPY
จันทร์
0.2646
JPY THB
3.7788
THB JPY
อังคาร
0.2652
JPY THB
3.7709
THB JPY
พุธ
0.2639
JPY THB
3.7890
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2623
JPY THB
3.8125
THB JPY
ศุกร์
0.2634
JPY THB
3.7965
THB JPY
จันทร์
0.2641
JPY THB
3.7868
THB JPY
อังคาร
0.2656
JPY THB
3.7645
THB JPY
พุธ
0.2668
JPY THB
3.7479
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2695
JPY THB
3.7109
THB JPY
ศุกร์
0.2696
JPY THB
3.7092
THB JPY
จันทร์
0.2691
JPY THB
3.7158
THB JPY
อังคาร
0.2665
JPY THB
3.7521
THB JPY
พุธ
0.2678
JPY THB
3.7337
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2702
JPY THB
3.7016
THB JPY
ศุกร์
0.2676
JPY THB
3.7368
THB JPY
จันทร์
0.2678
JPY THB
3.7342
THB JPY
อังคาร
0.2676
JPY THB
3.7368
THB JPY
พุธ
0.2694
JPY THB
3.7113
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2697
JPY THB
3.7071
THB JPY
ศุกร์
0.2686
JPY THB
3.7227
THB JPY
จันทร์
0.2673
JPY THB
3.7413
THB JPY
อังคาร
0.2678
JPY THB
3.7336
THB JPY
พุธ
0.2655
JPY THB
3.7662
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2643
JPY THB
3.7829
THB JPY
ศุกร์
0.2629
JPY THB
3.8041
THB JPY
จันทร์
0.2625
JPY THB
3.8093
THB JPY
อังคาร
0.2593
JPY THB
3.8565
THB JPY
พุธ
0.2578
JPY THB
3.8791
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2588
JPY THB
3.8641
THB JPY
ศุกร์
0.2599
JPY THB
3.8475
THB JPY
จันทร์
0.2586
JPY THB
3.8663
THB JPY
อังคาร
0.2605
JPY THB
3.8390
THB JPY
พุธ
0.2606
JPY THB
3.8379
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2641
JPY THB
3.7865
THB JPY
ศุกร์
0.2614
JPY THB
3.8250
THB JPY
จันทร์
0.2618
JPY THB
3.8201
THB JPY
อังคาร
0.2602
JPY THB
3.8428
THB JPY
พุธ
0.2607
JPY THB
3.8360
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2622
JPY THB
3.8140
THB JPY
ศุกร์
0.2628
JPY THB
3.8059
THB JPY
จันทร์
0.2612
JPY THB
3.8284
THB JPY
อังคาร
0.2582
JPY THB
3.8723
THB JPY
พุธ
0.2574
JPY THB
3.8851
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2594
JPY THB
3.8549
THB JPY
ศุกร์
0.2633
JPY THB
3.7973
THB JPY
จันทร์
0.2634
JPY THB
3.7972
THB JPY
อังคาร
0.2633
JPY THB
3.7977
THB JPY
พุธ
0.2667
JPY THB
3.7490
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2658
JPY THB
3.7619
THB JPY
ศุกร์
0.2649
JPY THB
3.7746
THB JPY
จันทร์
0.2639
JPY THB
3.7888
THB JPY
อังคาร
0.2648
JPY THB
3.7769
THB JPY
พุธ
0.2638
JPY THB
3.7914
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2634
JPY THB
3.7969
THB JPY
ศุกร์
0.2640
JPY THB
3.7878
THB JPY
จันทร์
0.2650
JPY THB
3.7739
THB JPY
อังคาร
0.2663
JPY THB
3.7555
THB JPY
พุธ
0.2653
JPY THB
3.7695
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2663
JPY THB
3.7558
THB JPY
ศุกร์
0.2673
JPY THB
3.7408
THB JPY
จันทร์
0.2687
JPY THB
3.7220
THB JPY
อังคาร
0.2687
JPY THB
3.7222
THB JPY
พุธ
0.2696
JPY THB
3.7098
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2701
JPY THB
3.7021
THB JPY
ศุกร์
0.2719
JPY THB
3.6775
THB JPY
จันทร์
0.2733
JPY THB
3.6589
THB JPY
อังคาร
0.2758
JPY THB
3.6256
THB JPY
พุธ
0.2720
JPY THB
3.6760
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2682
JPY THB
3.7292
THB JPY
ศุกร์
0.2669
JPY THB
3.7467
THB JPY
จันทร์
0.2649
JPY THB
3.7752
THB JPY
อังคาร
0.2629
JPY THB
3.8042
THB JPY
พุธ
0.2634
JPY THB
3.7968
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2652
JPY THB
3.7704
THB JPY
ศุกร์
0.2647
JPY THB
3.7781
THB JPY
จันทร์
0.2660
JPY THB
3.7587
THB JPY
อังคาร
0.2642
JPY THB
3.7847
THB JPY
พุธ
0.2626
JPY THB
3.8084
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2633
JPY THB
3.7979
THB JPY
ศุกร์
0.2611
JPY THB
3.8301
THB JPY
จันทร์
0.2634
JPY THB
3.7972
THB JPY
อังคาร
0.2628
JPY THB
3.8053
THB JPY
พุธ
0.2644
JPY THB
3.7828
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2625
JPY THB
3.8100
THB JPY
ศุกร์
0.2630
JPY THB
3.8018
THB JPY
จันทร์
0.2628
JPY THB
3.8045
THB JPY
อังคาร
0.2631
JPY THB
3.8003
THB JPY
พุธ
0.2629
JPY THB
3.8041
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2635
JPY THB
3.7949
THB JPY
ศุกร์
0.2618
JPY THB
3.8194
THB JPY
จันทร์
0.2602
JPY THB
3.8432
THB JPY
อังคาร
0.2575
JPY THB
3.8837
THB JPY
พุธ
0.2538
JPY THB
3.9396
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2532
JPY THB
3.9498
THB JPY
ศุกร์
0.2561
JPY THB
3.9052
THB JPY
จันทร์
0.2549
JPY THB
3.9237
THB JPY
อังคาร
0.2552
JPY THB
3.9193
THB JPY
พุธ
0.2554
JPY THB
3.9152
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2567
JPY THB
3.8963
THB JPY
ศุกร์
0.2581
JPY THB
3.8747
THB JPY
จันทร์
0.2581
JPY THB
3.8745
THB JPY
อังคาร
0.2574
JPY THB
3.8856
THB JPY
พุธ
0.2582
JPY THB
3.8735
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2621
JPY THB
3.8152
THB JPY
ศุกร์
0.2623
JPY THB
3.8127
THB JPY
จันทร์
0.2626
JPY THB
3.8083
THB JPY
อังคาร
0.2632
JPY THB
3.7998
THB JPY
พุธ
0.2646
JPY THB
3.7800
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2630
JPY THB
3.8022
THB JPY
ศุกร์
0.2615
JPY THB
3.8238
THB JPY
จันทร์
0.2624
JPY THB
3.8114
THB JPY
อังคาร
0.2593
JPY THB
3.8565
THB JPY
พุธ
0.2590
JPY THB
3.8616
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2579
JPY THB
3.8772
THB JPY
ศุกร์
0.2578
JPY THB
3.8787
THB JPY
จันทร์
0.2606
JPY THB
3.8375
THB JPY
อังคาร
0.2616
JPY THB
3.8220
THB JPY
พุธ
0.2595
JPY THB
3.8531
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2578
JPY THB
3.8785
THB JPY
ศุกร์
0.2588
JPY THB
3.8646
THB JPY
จันทร์
0.2568
JPY THB
3.8938
THB JPY
อังคาร
0.2555
JPY THB
3.9134
THB JPY
พุธ
0.2559
JPY THB
3.9075
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2541
JPY THB
3.9353
THB JPY
ศุกร์
0.2535
JPY THB
3.9448
THB JPY
จันทร์
0.2553
JPY THB
3.9163
THB JPY
อังคาร
0.2571
JPY THB
3.8903
THB JPY
พุธ
0.2564
JPY THB
3.8997
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2585
JPY THB
3.8682
THB JPY
ศุกร์
0.2569
JPY THB
3.8923
THB JPY
จันทร์
0.2565
JPY THB
3.8979
THB JPY
อังคาร
0.2563
JPY THB
3.9020
THB JPY
พุธ
0.2558
JPY THB
3.9089
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2564
JPY THB
3.8998
THB JPY
ศุกร์
0.2538
JPY THB
3.9394
THB JPY
จันทร์
0.2549
JPY THB
3.9223
THB JPY
อังคาร
0.2548
JPY THB
3.9250
THB JPY
พุธ
0.2531
JPY THB
3.9513
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2518
JPY THB
3.9707
THB JPY
ศุกร์
0.2572
JPY THB
3.8881
THB JPY
จันทร์
0.2555
JPY THB
3.9134
THB JPY
อังคาร
0.2549
JPY THB
3.9232
THB JPY
พุธ
0.2552
JPY THB
3.9190
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2571
JPY THB
3.8890
THB JPY
ศุกร์
0.2556
JPY THB
3.9131
THB JPY
จันทร์
0.2557
JPY THB
3.9105
THB JPY
อังคาร
0.2556
JPY THB
3.9123
THB JPY
พุธ
0.2563
JPY THB
3.9014
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2590
JPY THB
3.8615
THB JPY
ศุกร์
0.2570
JPY THB
3.8915
THB JPY
จันทร์
0.2580
JPY THB
3.8756
THB JPY
อังคาร
0.2565
JPY THB
3.8987
THB JPY
พุธ
0.2540
JPY THB
3.9363
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2563
JPY THB
3.9017
THB JPY
ศุกร์
0.2592
JPY THB
3.8585
THB JPY
จันทร์
0.2564
JPY THB
3.8995
THB JPY
อังคาร
0.2566
JPY THB
3.8967
THB JPY
พุธ
0.2553
JPY THB
3.9177
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2541
JPY THB
3.9351
THB JPY
ศุกร์
0.2557
JPY THB
3.9113
THB JPY
จันทร์
0.2541
JPY THB
3.9360
THB JPY
อังคาร
0.2528
JPY THB
3.9557
THB JPY
พุธ
0.2564
JPY THB
3.8995
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2556
JPY THB
3.9122
THB JPY
ศุกร์
0.2549
JPY THB
3.9232
THB JPY
จันทร์
0.2558
JPY THB
3.9091
THB JPY
อังคาร
0.2623
JPY THB
3.8125
THB JPY
พุธ
0.2634
JPY THB
3.7960
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2626
JPY THB
3.8086
THB JPY
ศุกร์
0.2619
JPY THB
3.8180
THB JPY
จันทร์
0.2609
JPY THB
3.8331
THB JPY
อังคาร
0.2597
JPY THB
3.8506
THB JPY
พุธ
0.2594
JPY THB
3.8545
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2590
JPY THB
3.8614
THB JPY
ศุกร์
0.2621
JPY THB
3.8156
THB JPY