อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง เยนญี่ปุ่น และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เยนญี่ปุ่น และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 เยนญี่ปุ่น แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เยนญี่ปุ่น
ต่ำสุด = 0.2731 (1/1/2563) เฉลี่ย = 0.2931 สูงสุด = 0.3076 (9/3/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เยนญี่ปุ่น และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
0.2731
JPY THB
3.6611
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2770
JPY THB
3.6106
THB JPY
ศุกร์
0.2791
JPY THB
3.5834
THB JPY
จันทร์
0.2791
JPY THB
3.5834
THB JPY
อังคาร
0.2783
JPY THB
3.5933
THB JPY
พุธ
0.2793
JPY THB
3.5806
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2767
JPY THB
3.6136
THB JPY
ศุกร์
0.2758
JPY THB
3.6258
THB JPY
จันทร์
0.2752
JPY THB
3.6334
THB JPY
อังคาร
0.2751
JPY THB
3.6349
THB JPY
พุธ
0.2753
JPY THB
3.6324
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2762
JPY THB
3.6207
THB JPY
ศุกร์
0.2761
JPY THB
3.6214
THB JPY
จันทร์
0.2755
JPY THB
3.6295
THB JPY
อังคาร
0.2763
JPY THB
3.6194
THB JPY
พุธ
0.2764
JPY THB
3.6185
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2784
JPY THB
3.5919
THB JPY
ศุกร์
0.2791
JPY THB
3.5827
THB JPY
จันทร์
0.2821
JPY THB
3.5446
THB JPY
อังคาร
0.2838
JPY THB
3.5239
THB JPY
พุธ
0.2841
JPY THB
3.5205
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2859
JPY THB
3.4972
THB JPY
ศุกร์
0.2860
JPY THB
3.4971
THB JPY
จันทร์
0.2863
JPY THB
3.4923
THB JPY
อังคาร
0.2841
JPY THB
3.5193
THB JPY
พุธ
0.2824
JPY THB
3.5407
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2828
JPY THB
3.5359
THB JPY
ศุกร์
0.2847
JPY THB
3.5121
THB JPY
จันทร์
0.2847
JPY THB
3.5129
THB JPY
อังคาร
0.2848
JPY THB
3.5111
THB JPY
พุธ
0.2834
JPY THB
3.5281
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2840
JPY THB
3.5206
THB JPY
ศุกร์
0.2836
JPY THB
3.5256
THB JPY
จันทร์
0.2837
JPY THB
3.5246
THB JPY
อังคาร
0.2846
JPY THB
3.5131
THB JPY
พุธ
0.2826
JPY THB
3.5388
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2809
JPY THB
3.5602
THB JPY
ศุกร์
0.2830
JPY THB
3.5332
THB JPY
จันทร์
0.2848
JPY THB
3.5113
THB JPY
อังคาร
0.2871
JPY THB
3.4826
THB JPY
พุธ
0.2882
JPY THB
3.4695
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2877
JPY THB
3.4764
THB JPY
ศุกร์
0.2905
JPY THB
3.4423
THB JPY
จันทร์
0.2921
JPY THB
3.4229
THB JPY
อังคาร
0.2922
JPY THB
3.4227
THB JPY
พุธ
0.2912
JPY THB
3.4342
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2954
JPY THB
3.3855
THB JPY
ศุกร์
0.2980
JPY THB
3.3556
THB JPY
จันทร์
0.3076
JPY THB
3.2506
THB JPY
อังคาร
0.3000
JPY THB
3.3331
THB JPY
พุธ
0.2988
JPY THB
3.3466
THB JPY
พฤหัสบดี
0.3048
JPY THB
3.2812
THB JPY
ศุกร์
0.2995
JPY THB
3.3393
THB JPY
จันทร์
0.3034
JPY THB
3.2961
THB JPY
อังคาร
0.3025
JPY THB
3.3062
THB JPY
พุธ
0.3023
JPY THB
3.3082
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2976
JPY THB
3.3601
THB JPY
ศุกร์
0.2963
JPY THB
3.3747
THB JPY
จันทร์
0.2978
JPY THB
3.3584
THB JPY
อังคาร
0.2965
JPY THB
3.3725
THB JPY
พุธ
0.2951
JPY THB
3.3890
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2972
JPY THB
3.3650
THB JPY
ศุกร์
0.2992
JPY THB
3.3422
THB JPY
จันทร์
0.3027
JPY THB
3.3038
THB JPY
อังคาร
0.3017
JPY THB
3.3140
THB JPY
พุธ
0.3061
JPY THB
3.2666
THB JPY
พฤหัสบดี
0.3067
JPY THB
3.2608
THB JPY
ศุกร์
0.3041
JPY THB
3.2879
THB JPY
จันทร์
0.3013
JPY THB
3.3192
THB JPY
อังคาร
0.3001
JPY THB
3.3327
THB JPY
พุธ
0.3010
JPY THB
3.3218
THB JPY
พฤหัสบดี
0.3017
JPY THB
3.3150
THB JPY
ศุกร์
0.3011
JPY THB
3.3209
THB JPY
จันทร์
0.3024
JPY THB
3.3070
THB JPY
อังคาร
0.3047
JPY THB
3.2822
THB JPY
พุธ
0.3040
JPY THB
3.2896
THB JPY
พฤหัสบดี
0.3035
JPY THB
3.2946
THB JPY
ศุกร์
0.3018
JPY THB
3.3130
THB JPY
จันทร์
0.3016
JPY THB
3.3157
THB JPY
อังคาร
0.3029
JPY THB
3.3016
THB JPY
พุธ
0.3004
JPY THB
3.3286
THB JPY
พฤหัสบดี
0.3007
JPY THB
3.3251
THB JPY
ศุกร์
0.3014
JPY THB
3.3182
THB JPY
จันทร์
0.3033
JPY THB
3.2968
THB JPY
อังคาร
0.3040
JPY THB
3.2898
THB JPY
พุธ
0.3044
JPY THB
3.2848
THB JPY
พฤหัสบดี
0.3036
JPY THB
3.2939
THB JPY
ศุกร์
0.3031
JPY THB
3.2993
THB JPY
จันทร์
0.3030
JPY THB
3.3003
THB JPY
อังคาร
0.3037
JPY THB
3.2932
THB JPY
พุธ
0.3052
JPY THB
3.2770
THB JPY
พฤหัสบดี
0.3042
JPY THB
3.2870
THB JPY
ศุกร์
0.3030
JPY THB
3.3007
THB JPY
จันทร์
0.3003
JPY THB
3.3296
THB JPY
อังคาร
0.2986
JPY THB
3.3491
THB JPY
พุธ
0.2996
JPY THB
3.3374
THB JPY
พฤหัสบดี
0.3002
JPY THB
3.3314
THB JPY
ศุกร์
0.2998
JPY THB
3.3351
THB JPY
จันทร์
0.2984
JPY THB
3.3517
THB JPY
อังคาร
0.2963
JPY THB
3.3747
THB JPY
พุธ
0.2956
JPY THB
3.3829
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2954
JPY THB
3.3851
THB JPY
ศุกร์
0.2969
JPY THB
3.3686
THB JPY
จันทร์
0.2968
JPY THB
3.3687
THB JPY
อังคาร
0.2962
JPY THB
3.3761
THB JPY
พุธ
0.2960
JPY THB
3.3787
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2957
JPY THB
3.3817
THB JPY
ศุกร์
0.2966
JPY THB
3.3713
THB JPY
จันทร์
0.2941
JPY THB
3.4000
THB JPY
อังคาร
0.2927
JPY THB
3.4167
THB JPY
พุธ
0.2902
JPY THB
3.4459
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2902
JPY THB
3.4460
THB JPY
ศุกร์
0.2879
JPY THB
3.4733
THB JPY
จันทร์
0.2874
JPY THB
3.4793
THB JPY
อังคาร
0.2903
JPY THB
3.4452
THB JPY
พุธ
0.2901
JPY THB
3.4467
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2890
JPY THB
3.4599
THB JPY
ศุกร์
0.2882
JPY THB
3.4700
THB JPY
จันทร์
0.2902
JPY THB
3.4459
THB JPY
อังคาร
0.2898
JPY THB
3.4509
THB JPY
พุธ
0.2907
JPY THB
3.4394
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2906
JPY THB
3.4414
THB JPY
ศุกร์
0.2901
JPY THB
3.4467
THB JPY
จันทร์
0.2904
JPY THB
3.4437
THB JPY
อังคาร
0.2891
JPY THB
3.4595
THB JPY
พุธ
0.2893
JPY THB
3.4568
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2883
JPY THB
3.4682
THB JPY
ศุกร์
0.2892
JPY THB
3.4576
THB JPY
จันทร์
0.2878
JPY THB
3.4743
THB JPY
อังคาร
0.2871
JPY THB
3.4828
THB JPY
พุธ
0.2881
JPY THB
3.4709
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2890
JPY THB
3.4597
THB JPY
ศุกร์
0.2895
JPY THB
3.4542
THB JPY
จันทร์
0.2889
JPY THB
3.4612
THB JPY
อังคาร
0.2902
JPY THB
3.4455
THB JPY
พุธ
0.2903
JPY THB
3.4447
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2905
JPY THB
3.4428
THB JPY
ศุกร์
0.2928
JPY THB
3.4157
THB JPY
จันทร์
0.2932
JPY THB
3.4109
THB JPY
อังคาร
0.2939
JPY THB
3.4027
THB JPY
พุธ
0.2945
JPY THB
3.3953
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2958
JPY THB
3.3803
THB JPY
ศุกร์
0.2959
JPY THB
3.3791
THB JPY
จันทร์
0.2968
JPY THB
3.3694
THB JPY
อังคาร
0.2951
JPY THB
3.3881
THB JPY
พุธ
0.2952
JPY THB
3.3880
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2957
JPY THB
3.3818
THB JPY
ศุกร์
0.2980
JPY THB
3.3561
THB JPY
จันทร์
0.2995
JPY THB
3.3390
THB JPY
อังคาร
0.2996
JPY THB
3.3379
THB JPY
พุธ
0.2993
JPY THB
3.3408
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2992
JPY THB
3.3427
THB JPY
ศุกร์
0.2979
JPY THB
3.3564
THB JPY
จันทร์
0.2943
JPY THB
3.3982
THB JPY
อังคาร
0.2932
JPY THB
3.4101
THB JPY
พุธ
0.2931
JPY THB
3.4124
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2949
JPY THB
3.3909
THB JPY
ศุกร์
0.2946
JPY THB
3.3941
THB JPY
จันทร์
0.2932
JPY THB
3.4104
THB JPY
อังคาร
0.2928
JPY THB
3.4152
THB JPY
พุธ
0.2907
JPY THB
3.4396
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2907
JPY THB
3.4402
THB JPY
ศุกร์
0.2916
JPY THB
3.4289
THB JPY
จันทร์
0.2936
JPY THB
3.4064
THB JPY
อังคาร
0.2949
JPY THB
3.3909
THB JPY
พุธ
0.2966
JPY THB
3.3719
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2968
JPY THB
3.3698
THB JPY
ศุกร์
0.2985
JPY THB
3.3503
THB JPY
จันทร์
0.2972
JPY THB
3.3646
THB JPY
อังคาร
0.2959
JPY THB
3.3791
THB JPY
พุธ
0.2948
JPY THB
3.3919
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2949
JPY THB
3.3907
THB JPY
ศุกร์
0.2955
JPY THB
3.3842
THB JPY
จันทร์
0.2934
JPY THB
3.4088
THB JPY
อังคาร
0.2935
JPY THB
3.4069
THB JPY
พุธ
0.2941
JPY THB
3.3998
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2955
JPY THB
3.3838
THB JPY
ศุกร์
0.2955
JPY THB
3.3846
THB JPY
จันทร์
0.2953
JPY THB
3.3864
THB JPY
อังคาร
0.2955
JPY THB
3.3840
THB JPY
พุธ
0.2958
JPY THB
3.3804
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2952
JPY THB
3.3872
THB JPY
ศุกร์
0.2952
JPY THB
3.3877
THB JPY
จันทร์
0.2958
JPY THB
3.3806
THB JPY
อังคาร
0.2950
JPY THB
3.3901
THB JPY
พุธ
0.2963
JPY THB
3.3746
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2981
JPY THB
3.3547
THB JPY
ศุกร์
0.2983
JPY THB
3.3520
THB JPY
จันทร์
0.3002
JPY THB
3.3313
THB JPY
อังคาร
0.3003
JPY THB
3.3305
THB JPY
พุธ
0.2997
JPY THB
3.3369
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2997
JPY THB
3.3366
THB JPY
ศุกร์
0.3000
JPY THB
3.3336
THB JPY
จันทร์
0.3010
JPY THB
3.3228
THB JPY
อังคาร
0.2992
JPY THB
3.3423
THB JPY
พุธ
0.2995
JPY THB
3.3394
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2990
JPY THB
3.3440
THB JPY
ศุกร์
0.3000
JPY THB
3.3331
THB JPY
จันทร์
0.2975
JPY THB
3.3610
THB JPY
อังคาร
0.2955
JPY THB
3.3842
THB JPY
พุธ
0.2943
JPY THB
3.3981
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2942
JPY THB
3.3993
THB JPY
ศุกร์
0.2934
JPY THB
3.4079
THB JPY
จันทร์
0.2954
JPY THB
3.3853
THB JPY
อังคาร
0.2950
JPY THB
3.3896
THB JPY
พุธ
0.2959
JPY THB
3.3799
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2965
JPY THB
3.3726
THB JPY
ศุกร์
0.2961
JPY THB
3.3767
THB JPY
จันทร์
0.2958
JPY THB
3.3804
THB JPY
อังคาร
0.2963
JPY THB
3.3751
THB JPY
พุธ
0.2980
JPY THB
3.3558
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2988
JPY THB
3.3464
THB JPY
ศุกร์
0.2985
JPY THB
3.3506
THB JPY
จันทร์
0.2978
JPY THB
3.3584
THB JPY
อังคาร
0.2983
JPY THB
3.3527
THB JPY
พุธ
0.2995
JPY THB
3.3385
THB JPY
พฤหัสบดี
0.3003
JPY THB
3.3300
THB JPY
ศุกร์
0.2985
JPY THB
3.3503
THB JPY
จันทร์
0.2972
JPY THB
3.3648
THB JPY
อังคาร
0.2966
JPY THB
3.3718
THB JPY
พุธ
0.2974
JPY THB
3.3621
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2960
JPY THB
3.3784
THB JPY
ศุกร์
0.2958
JPY THB
3.3805
THB JPY
จันทร์
0.2942
JPY THB
3.3987
THB JPY
อังคาร
0.2887
JPY THB
3.4637
THB JPY
พุธ
0.2871
JPY THB
3.4832
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2871
JPY THB
3.4832
THB JPY
ศุกร์
0.2871
JPY THB
3.4833
THB JPY
จันทร์
0.2891
JPY THB
3.4590
THB JPY
อังคาร
0.2891
JPY THB
3.4586
THB JPY
พุธ
0.2915
JPY THB
3.4310
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2923
JPY THB
3.4215
THB JPY
ศุกร์
0.2919
JPY THB
3.4255
THB JPY
จันทร์
0.2921
JPY THB
3.4234
THB JPY
อังคาร
0.2913
JPY THB
3.4325
THB JPY
พุธ
0.2905
JPY THB
3.4426
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2904
JPY THB
3.4434
THB JPY
ศุกร์
0.2912
JPY THB
3.4339
THB JPY
จันทร์
0.2908
JPY THB
3.4388
THB JPY
อังคาร
0.2898
JPY THB
3.4504
THB JPY
พุธ
0.2888
JPY THB
3.4622
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2895
JPY THB
3.4546
THB JPY
ศุกร์
0.2898
JPY THB
3.4501
THB JPY
จันทร์
0.2901
JPY THB
3.4466
THB JPY
อังคาร
0.2889
JPY THB
3.4615
THB JPY
พุธ
0.2888
JPY THB
3.4632
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2877
JPY THB
3.4763
THB JPY
ศุกร์
0.2890
JPY THB
3.4605
THB JPY
จันทร์
0.2900
JPY THB
3.4479
THB JPY
อังคาร
0.2890
JPY THB
3.4605
THB JPY
พุธ
0.2899
JPY THB
3.4491
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2897
JPY THB
3.4522
THB JPY
ศุกร์
0.2882
JPY THB
3.4704
THB JPY
จันทร์
0.2900
JPY THB
3.4485
THB JPY
อังคาร
0.2920
JPY THB
3.4242
THB JPY
พุธ
0.2921
JPY THB
3.4236
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2903
JPY THB
3.4446
THB JPY
ศุกร์
0.2895
JPY THB
3.4537
THB JPY
จันทร์
0.2910
JPY THB
3.4361
THB JPY
อังคาร
0.2896
JPY THB
3.4526
THB JPY
พุธ
0.2902
JPY THB
3.4457
THB JPY
พฤหัสบดี
0.2905
JPY THB
3.4420
THB JPY