อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง เทงเจคาซัคสถาน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เทงเจคาซัคสถาน และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 เทงเจคาซัคสถาน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เทงเจคาซัคสถาน
ต่ำสุด = 0.07062 (18/1/2566) เฉลี่ย = 0.07625 สูงสุด = 0.08026 (6/3/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เทงเจคาซัคสถาน และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
0.07487
KZT THB
13.356
THB KZT
อังคาร
0.07422
KZT THB
13.474
THB KZT
พุธ
0.07351
KZT THB
13.604
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07284
KZT THB
13.729
THB KZT
ศุกร์
0.07318
KZT THB
13.665
THB KZT
จันทร์
0.07341
KZT THB
13.622
THB KZT
อังคาร
0.07247
KZT THB
13.800
THB KZT
พุธ
0.07206
KZT THB
13.878
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07238
KZT THB
13.817
THB KZT
ศุกร์
0.07195
KZT THB
13.898
THB KZT
จันทร์
0.07169
KZT THB
13.948
THB KZT
อังคาร
0.07145
KZT THB
13.996
THB KZT
พุธ
0.07062
KZT THB
14.160
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07104
KZT THB
14.077
THB KZT
ศุกร์
0.07081
KZT THB
14.121
THB KZT
จันทร์
0.07126
KZT THB
14.033
THB KZT
อังคาร
0.07101
KZT THB
14.083
THB KZT
พุธ
0.07134
KZT THB
14.017
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07094
KZT THB
14.097
THB KZT
ศุกร์
0.07118
KZT THB
14.048
THB KZT
จันทร์
0.07093
KZT THB
14.099
THB KZT
อังคาร
0.07169
KZT THB
13.948
THB KZT
พุธ
0.07155
KZT THB
13.975
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07132
KZT THB
14.021
THB KZT
ศุกร์
0.07119
KZT THB
14.048
THB KZT
จันทร์
0.07259
KZT THB
13.775
THB KZT
อังคาร
0.07333
KZT THB
13.637
THB KZT
พุธ
0.07359
KZT THB
13.589
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07344
KZT THB
13.616
THB KZT
ศุกร์
0.07452
KZT THB
13.418
THB KZT
จันทร์
0.07491
KZT THB
13.350
THB KZT
อังคาร
0.07527
KZT THB
13.286
THB KZT
พุธ
0.07642
KZT THB
13.085
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07674
KZT THB
13.031
THB KZT
ศุกร์
0.07792
KZT THB
12.834
THB KZT
จันทร์
0.07705
KZT THB
12.978
THB KZT
อังคาร
0.07735
KZT THB
12.928
THB KZT
พุธ
0.07744
KZT THB
12.914
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07715
KZT THB
12.962
THB KZT
ศุกร์
0.07770
KZT THB
12.871
THB KZT
จันทร์
0.07798
KZT THB
12.824
THB KZT
อังคาร
0.07918
KZT THB
12.629
THB KZT
พุธ
0.07774
KZT THB
12.863
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07876
KZT THB
12.696
THB KZT
ศุกร์
0.07949
KZT THB
12.580
THB KZT
จันทร์
0.08026
KZT THB
12.459
THB KZT
อังคาร
0.07955
KZT THB
12.571
THB KZT
พุธ
0.08003
KZT THB
12.495
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07997
KZT THB
12.505
THB KZT
ศุกร์
0.07948
KZT THB
12.582
THB KZT
จันทร์
0.07736
KZT THB
12.927
THB KZT
อังคาร
0.07604
KZT THB
13.151
THB KZT
พุธ
0.07526
KZT THB
13.287
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07424
KZT THB
13.469
THB KZT
ศุกร์
0.07373
KZT THB
13.563
THB KZT
จันทร์
0.07469
KZT THB
13.390
THB KZT
อังคาร
0.07384
KZT THB
13.543
THB KZT
พุธ
0.07405
KZT THB
13.505
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07340
KZT THB
13.624
THB KZT
ศุกร์
0.07355
KZT THB
13.596
THB KZT
จันทร์
0.07525
KZT THB
13.289
THB KZT
อังคาร
0.07492
KZT THB
13.347
THB KZT
พุธ
0.07533
KZT THB
13.275
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07649
KZT THB
13.074
THB KZT
ศุกร์
0.07592
KZT THB
13.172
THB KZT
จันทร์
0.07560
KZT THB
13.228
THB KZT
อังคาร
0.07547
KZT THB
13.250
THB KZT
พุธ
0.07562
KZT THB
13.223
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07592
KZT THB
13.171
THB KZT
ศุกร์
0.07638
KZT THB
13.092
THB KZT
จันทร์
0.07686
KZT THB
13.011
THB KZT
อังคาร
0.07666
KZT THB
13.045
THB KZT
พุธ
0.07586
KZT THB
13.183
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07535
KZT THB
13.271
THB KZT
ศุกร์
0.07555
KZT THB
13.236
THB KZT
จันทร์
0.07561
KZT THB
13.226
THB KZT
อังคาร
0.07578
KZT THB
13.196
THB KZT
พุธ
0.07635
KZT THB
13.097
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07521
KZT THB
13.296
THB KZT
ศุกร์
0.07525
KZT THB
13.290
THB KZT
จันทร์
0.07571
KZT THB
13.208
THB KZT
อังคาร
0.07567
KZT THB
13.216
THB KZT
พุธ
0.07495
KZT THB
13.342
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07494
KZT THB
13.344
THB KZT
ศุกร์
0.07482
KZT THB
13.366
THB KZT
จันทร์
0.07583
KZT THB
13.187
THB KZT
อังคาร
0.07586
KZT THB
13.182
THB KZT
พุธ
0.07638
KZT THB
13.093
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07613
KZT THB
13.136
THB KZT
ศุกร์
0.07550
KZT THB
13.244
THB KZT
จันทร์
0.07634
KZT THB
13.099
THB KZT
อังคาร
0.07586
KZT THB
13.183
THB KZT
พุธ
0.07577
KZT THB
13.198
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07622
KZT THB
13.119
THB KZT
ศุกร์
0.07645
KZT THB
13.081
THB KZT
จันทร์
0.07502
KZT THB
13.330
THB KZT
อังคาร
0.07529
KZT THB
13.282
THB KZT
พุธ
0.07595
KZT THB
13.166
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07632
KZT THB
13.102
THB KZT
ศุกร์
0.07641
KZT THB
13.088
THB KZT
จันทร์
0.07703
KZT THB
12.982
THB KZT
อังคาร
0.07814
KZT THB
12.798
THB KZT
พุธ
0.07816
KZT THB
12.795
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07757
KZT THB
12.892
THB KZT
ศุกร์
0.07772
KZT THB
12.866
THB KZT
จันทร์
0.07805
KZT THB
12.812
THB KZT
อังคาร
0.07803
KZT THB
12.816
THB KZT
พุธ
0.07779
KZT THB
12.855
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07767
KZT THB
12.875
THB KZT
ศุกร์
0.07744
KZT THB
12.913
THB KZT
จันทร์
0.07722
KZT THB
12.949
THB KZT
อังคาร
0.07774
KZT THB
12.863
THB KZT
พุธ
0.07749
KZT THB
12.905
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07813
KZT THB
12.800
THB KZT
ศุกร์
0.07795
KZT THB
12.829
THB KZT
จันทร์
0.07736
KZT THB
12.927
THB KZT
อังคาร
0.07710
KZT THB
12.971
THB KZT
พุธ
0.07727
KZT THB
12.941
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07750
KZT THB
12.904
THB KZT
ศุกร์
0.07729
KZT THB
12.938
THB KZT
จันทร์
0.07760
KZT THB
12.887
THB KZT
อังคาร
0.07755
KZT THB
12.895
THB KZT
พุธ
0.07756
KZT THB
12.894
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07801
KZT THB
12.818
THB KZT
ศุกร์
0.07835
KZT THB
12.764
THB KZT
จันทร์
0.07871
KZT THB
12.706
THB KZT
อังคาร
0.07834
KZT THB
12.765
THB KZT
พุธ
0.07888
KZT THB
12.678
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07853
KZT THB
12.734
THB KZT
ศุกร์
0.07795
KZT THB
12.829
THB KZT
จันทร์
0.07832
KZT THB
12.768
THB KZT
อังคาร
0.07797
KZT THB
12.825
THB KZT
พุธ
0.07833
KZT THB
12.767
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07838
KZT THB
12.758
THB KZT
ศุกร์
0.07904
KZT THB
12.651
THB KZT
จันทร์
0.07933
KZT THB
12.605
THB KZT
อังคาร
0.07880
KZT THB
12.691
THB KZT
พุธ
0.07915
KZT THB
12.634
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07867
KZT THB
12.712
THB KZT
ศุกร์
0.07827
KZT THB
12.776
THB KZT
จันทร์
0.07774
KZT THB
12.863
THB KZT
อังคาร
0.07685
KZT THB
13.012
THB KZT
พุธ
0.07671
KZT THB
13.035
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07659
KZT THB
13.056
THB KZT
ศุกร์
0.07747
KZT THB
12.908
THB KZT
จันทร์
0.07727
KZT THB
12.941
THB KZT
อังคาร
0.07723
KZT THB
12.948
THB KZT
พุธ
0.07702
KZT THB
12.983
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07653
KZT THB
13.067
THB KZT
ศุกร์
0.07742
KZT THB
12.917
THB KZT
จันทร์
0.07696
KZT THB
12.994
THB KZT
อังคาร
0.07660
KZT THB
13.055
THB KZT
พุธ
0.07712
KZT THB
12.966
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07774
KZT THB
12.864
THB KZT
ศุกร์
0.07831
KZT THB
12.771
THB KZT
จันทร์
0.07866
KZT THB
12.713
THB KZT
อังคาร
0.07849
KZT THB
12.741
THB KZT
พุธ
0.07823
KZT THB
12.783
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07864
KZT THB
12.717
THB KZT
ศุกร์
0.07849
KZT THB
12.740
THB KZT
จันทร์
0.07836
KZT THB
12.762
THB KZT
อังคาร
0.07836
KZT THB
12.761
THB KZT
พุธ
0.07801
KZT THB
12.819
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07687
KZT THB
13.009
THB KZT
ศุกร์
0.07655
KZT THB
13.064
THB KZT
จันทร์
0.07762
KZT THB
12.883
THB KZT
อังคาร
0.07697
KZT THB
12.991
THB KZT
พุธ
0.07718
KZT THB
12.958
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07615
KZT THB
13.132
THB KZT
ศุกร์
0.07592
KZT THB
13.171
THB KZT
จันทร์
0.07584
KZT THB
13.187
THB KZT
อังคาร
0.07595
KZT THB
13.167
THB KZT
พุธ
0.07584
KZT THB
13.185
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07582
KZT THB
13.190
THB KZT
ศุกร์
0.07626
KZT THB
13.113
THB KZT
จันทร์
0.07645
KZT THB
13.081
THB KZT
อังคาร
0.07731
KZT THB
12.936
THB KZT
พุธ
0.07692
KZT THB
13.001
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07664
KZT THB
13.049
THB KZT
ศุกร์
0.07639
KZT THB
13.091
THB KZT
จันทร์
0.07653
KZT THB
13.067
THB KZT
อังคาร
0.07716
KZT THB
12.961
THB KZT
พุธ
0.07751
KZT THB
12.902
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07679
KZT THB
13.022
THB KZT
ศุกร์
0.07689
KZT THB
13.005
THB KZT
จันทร์
0.07643
KZT THB
13.083
THB KZT
อังคาร
0.07612
KZT THB
13.138
THB KZT
พุธ
0.07639
KZT THB
13.091
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07575
KZT THB
13.201
THB KZT
ศุกร์
0.07553
KZT THB
13.240
THB KZT
จันทร์
0.07611
KZT THB
13.138
THB KZT
อังคาร
0.07675
KZT THB
13.029
THB KZT
พุธ
0.07593
KZT THB
13.170
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07627
KZT THB
13.112
THB KZT
ศุกร์
0.07693
KZT THB
13.000
THB KZT
จันทร์
0.07703
KZT THB
12.981
THB KZT
อังคาร
0.07723
KZT THB
12.948
THB KZT
พุธ
0.07761
KZT THB
12.884
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07747
KZT THB
12.907
THB KZT
ศุกร์
0.07751
KZT THB
12.901
THB KZT
จันทร์
0.07789
KZT THB
12.839
THB KZT
อังคาร
0.07711
KZT THB
12.968
THB KZT
พุธ
0.07639
KZT THB
13.092
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07584
KZT THB
13.185
THB KZT
ศุกร์
0.07647
KZT THB
13.078
THB KZT
จันทร์
0.07604
KZT THB
13.151
THB KZT
อังคาร
0.07622
KZT THB
13.120
THB KZT
พุธ
0.07604
KZT THB
13.150
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07601
KZT THB
13.156
THB KZT
ศุกร์
0.07628
KZT THB
13.109
THB KZT
จันทร์
0.07616
KZT THB
13.131
THB KZT
อังคาร
0.07633
KZT THB
13.101
THB KZT
พุธ
0.07571
KZT THB
13.208
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07597
KZT THB
13.162
THB KZT
ศุกร์
0.07652
KZT THB
13.069
THB KZT
จันทร์
0.07652
KZT THB
13.068
THB KZT
อังคาร
0.07641
KZT THB
13.088
THB KZT
พุธ
0.07724
KZT THB
12.947
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07678
KZT THB
13.024
THB KZT
ศุกร์
0.07639
KZT THB
13.090
THB KZT
จันทร์
0.07701
KZT THB
12.985
THB KZT
อังคาร
0.07638
KZT THB
13.092
THB KZT
พุธ
0.07656
KZT THB
13.062
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07622
KZT THB
13.120
THB KZT
ศุกร์
0.07642
KZT THB
13.085
THB KZT
จันทร์
0.07702
KZT THB
12.983
THB KZT
อังคาร
0.07759
KZT THB
12.888
THB KZT
พุธ
0.07656
KZT THB
13.062
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07641
KZT THB
13.088
THB KZT
ศุกร์
0.07586
KZT THB
13.182
THB KZT
จันทร์
0.07607
KZT THB
13.145
THB KZT
อังคาร
0.07628
KZT THB
13.109
THB KZT
พุธ
0.07658
KZT THB
13.059
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07703
KZT THB
12.982
THB KZT
ศุกร์
0.07675
KZT THB
13.029
THB KZT
จันทร์
0.07628
KZT THB
13.110
THB KZT
อังคาร
0.07609
KZT THB
13.143
THB KZT
พุธ
0.07580
KZT THB
13.193
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07663
KZT THB
13.050
THB KZT
ศุกร์
0.07627
KZT THB
13.111
THB KZT
จันทร์
0.07553
KZT THB
13.239
THB KZT
อังคาร
0.07623
KZT THB
13.117
THB KZT
พุธ
0.07606
KZT THB
13.147
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07628
KZT THB
13.110
THB KZT
ศุกร์
0.07692
KZT THB
13.000
THB KZT
จันทร์
0.07766
KZT THB
12.877
THB KZT
อังคาร
0.07769
KZT THB
12.872
THB KZT
พุธ
0.07824
KZT THB
12.782
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07634
KZT THB
13.099
THB KZT
ศุกร์
0.07631
KZT THB
13.105
THB KZT
จันทร์
0.07584
KZT THB
13.185
THB KZT
อังคาร
0.07626
KZT THB
13.113
THB KZT
พุธ
0.07657
KZT THB
13.061
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07659
KZT THB
13.057
THB KZT
ศุกร์
0.07526
KZT THB
13.286
THB KZT
จันทร์
0.07525
KZT THB
13.288
THB KZT
อังคาร
0.07521
KZT THB
13.295
THB KZT
พุธ
0.07488
KZT THB
13.355
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07522
KZT THB
13.294
THB KZT
ศุกร์
0.07543
KZT THB
13.258
THB KZT