อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง เทงเจคาซัคสถาน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เทงเจคาซัคสถาน และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 เทงเจคาซัคสถาน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เทงเจคาซัคสถาน
ต่ำสุด = 0.06330 (14/3/2565) เฉลี่ย = 0.07608 สูงสุด = 0.08275 (26/5/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เทงเจคาซัคสถาน และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
0.07646
KZT THB
13.079
THB KZT
อังคาร
0.07606
KZT THB
13.148
THB KZT
พุธ
0.07648
KZT THB
13.076
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07689
KZT THB
13.005
THB KZT
ศุกร์
0.07729
KZT THB
12.939
THB KZT
จันทร์
0.07734
KZT THB
12.929
THB KZT
อังคาร
0.07675
KZT THB
13.029
THB KZT
พุธ
0.07670
KZT THB
13.038
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07710
KZT THB
12.970
THB KZT
ศุกร์
0.07630
KZT THB
13.106
THB KZT
จันทร์
0.07580
KZT THB
13.192
THB KZT
อังคาร
0.07582
KZT THB
13.188
THB KZT
พุธ
0.07541
KZT THB
13.260
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07547
KZT THB
13.251
THB KZT
ศุกร์
0.07546
KZT THB
13.251
THB KZT
จันทร์
0.07569
KZT THB
13.211
THB KZT
อังคาร
0.07546
KZT THB
13.252
THB KZT
พุธ
0.07566
KZT THB
13.218
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07570
KZT THB
13.210
THB KZT
ศุกร์
0.07676
KZT THB
13.027
THB KZT
จันทร์
0.07683
KZT THB
13.016
THB KZT
อังคาร
0.07711
KZT THB
12.969
THB KZT
พุธ
0.07674
KZT THB
13.031
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07622
KZT THB
13.120
THB KZT
ศุกร์
0.07706
KZT THB
12.977
THB KZT
จันทร์
0.07597
KZT THB
13.164
THB KZT
อังคาร
0.07633
KZT THB
13.102
THB KZT
พุธ
0.07658
KZT THB
13.057
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07662
KZT THB
13.051
THB KZT
ศุกร์
0.07624
KZT THB
13.116
THB KZT
จันทร์
0.07514
KZT THB
13.309
THB KZT
อังคาร
0.07525
KZT THB
13.290
THB KZT
พุธ
0.07553
KZT THB
13.240
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07499
KZT THB
13.336
THB KZT
ศุกร์
0.07496
KZT THB
13.340
THB KZT
จันทร์
0.07510
KZT THB
13.315
THB KZT
อังคาร
0.07576
KZT THB
13.199
THB KZT
พุธ
0.07382
KZT THB
13.546
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07357
KZT THB
13.593
THB KZT
ศุกร์
0.06934
KZT THB
14.422
THB KZT
จันทร์
0.07118
KZT THB
14.049
THB KZT
อังคาร
0.06655
KZT THB
15.027
THB KZT
พุธ
0.06630
KZT THB
15.084
THB KZT
พฤหัสบดี
0.06558
KZT THB
15.248
THB KZT
ศุกร์
0.06517
KZT THB
15.345
THB KZT
จันทร์
0.06375
KZT THB
15.687
THB KZT
อังคาร
0.06527
KZT THB
15.320
THB KZT
พุธ
0.06519
KZT THB
15.341
THB KZT
พฤหัสบดี
0.06519
KZT THB
15.339
THB KZT
ศุกร์
0.06352
KZT THB
15.742
THB KZT
จันทร์
0.06330
KZT THB
15.797
THB KZT
อังคาร
0.06494
KZT THB
15.399
THB KZT
พุธ
0.06478
KZT THB
15.437
THB KZT
พฤหัสบดี
0.06547
KZT THB
15.275
THB KZT
ศุกร์
0.06548
KZT THB
15.273
THB KZT
จันทร์
0.06606
KZT THB
15.137
THB KZT
อังคาร
0.06566
KZT THB
15.231
THB KZT
พุธ
0.06605
KZT THB
15.141
THB KZT
พฤหัสบดี
0.06603
KZT THB
15.144
THB KZT
ศุกร์
0.06807
KZT THB
14.691
THB KZT
อังคาร
0.07020
KZT THB
14.246
THB KZT
พุธ
0.07185
KZT THB
13.919
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07129
KZT THB
14.028
THB KZT
ศุกร์
0.07073
KZT THB
14.139
THB KZT
จันทร์
0.07007
KZT THB
14.272
THB KZT
อังคาร
0.07131
KZT THB
14.023
THB KZT
พุธ
0.07146
KZT THB
13.993
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07184
KZT THB
13.921
THB KZT
ศุกร์
0.07380
KZT THB
13.550
THB KZT
จันทร์
0.07587
KZT THB
13.181
THB KZT
อังคาร
0.07438
KZT THB
13.445
THB KZT
พุธ
0.07443
KZT THB
13.435
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07542
KZT THB
13.260
THB KZT
ศุกร์
0.07377
KZT THB
13.555
THB KZT
จันทร์
0.07435
KZT THB
13.450
THB KZT
อังคาร
0.07368
KZT THB
13.572
THB KZT
พุธ
0.07611
KZT THB
13.138
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07674
KZT THB
13.031
THB KZT
ศุกร์
0.07594
KZT THB
13.168
THB KZT
จันทร์
0.07603
KZT THB
13.152
THB KZT
อังคาร
0.07601
KZT THB
13.157
THB KZT
พุธ
0.07538
KZT THB
13.267
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07623
KZT THB
13.118
THB KZT
ศุกร์
0.07701
KZT THB
12.985
THB KZT
จันทร์
0.07700
KZT THB
12.987
THB KZT
อังคาร
0.07767
KZT THB
12.876
THB KZT
พุธ
0.07801
KZT THB
12.819
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07817
KZT THB
12.792
THB KZT
ศุกร์
0.08028
KZT THB
12.457
THB KZT
จันทร์
0.07848
KZT THB
12.742
THB KZT
อังคาร
0.07870
KZT THB
12.706
THB KZT
พุธ
0.07881
KZT THB
12.688
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07786
KZT THB
12.843
THB KZT
ศุกร์
0.07976
KZT THB
12.537
THB KZT
จันทร์
0.08093
KZT THB
12.356
THB KZT
อังคาร
0.08027
KZT THB
12.458
THB KZT
พุธ
0.07970
KZT THB
12.548
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07974
KZT THB
12.541
THB KZT
ศุกร์
0.08035
KZT THB
12.446
THB KZT
จันทร์
0.08088
KZT THB
12.364
THB KZT
อังคาร
0.08104
KZT THB
12.340
THB KZT
พุธ
0.08188
KZT THB
12.213
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08275
KZT THB
12.084
THB KZT
ศุกร์
0.08020
KZT THB
12.469
THB KZT
จันทร์
0.07878
KZT THB
12.693
THB KZT
อังคาร
0.08030
KZT THB
12.454
THB KZT
พุธ
0.08096
KZT THB
12.352
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07936
KZT THB
12.601
THB KZT
ศุกร์
0.07894
KZT THB
12.669
THB KZT
จันทร์
0.07879
KZT THB
12.692
THB KZT
อังคาร
0.07939
KZT THB
12.596
THB KZT
พุธ
0.08041
KZT THB
12.436
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07944
KZT THB
12.589
THB KZT
ศุกร์
0.07878
KZT THB
12.693
THB KZT
จันทร์
0.07879
KZT THB
12.692
THB KZT
อังคาร
0.07957
KZT THB
12.567
THB KZT
พุธ
0.08005
KZT THB
12.493
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07973
KZT THB
12.542
THB KZT
ศุกร์
0.08026
KZT THB
12.460
THB KZT
จันทร์
0.07858
KZT THB
12.725
THB KZT
อังคาร
0.07911
KZT THB
12.641
THB KZT
พุธ
0.07871
KZT THB
12.705
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07837
KZT THB
12.760
THB KZT
ศุกร์
0.07598
KZT THB
13.161
THB KZT
จันทร์
0.07573
KZT THB
13.204
THB KZT
อังคาร
0.07613
KZT THB
13.135
THB KZT
พุธ
0.07609
KZT THB
13.143
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07498
KZT THB
13.336
THB KZT
ศุกร์
0.07630
KZT THB
13.106
THB KZT
จันทร์
0.07667
KZT THB
13.044
THB KZT
อังคาร
0.07651
KZT THB
13.071
THB KZT
พุธ
0.07727
KZT THB
12.942
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07746
KZT THB
12.911
THB KZT
ศุกร์
0.07515
KZT THB
13.307
THB KZT
จันทร์
0.07650
KZT THB
13.072
THB KZT
อังคาร
0.07617
KZT THB
13.129
THB KZT
พุธ
0.07621
KZT THB
13.121
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07690
KZT THB
13.003
THB KZT
ศุกร์
0.07632
KZT THB
13.103
THB KZT
จันทร์
0.07623
KZT THB
13.119
THB KZT
อังคาร
0.07507
KZT THB
13.321
THB KZT
พุธ
0.07623
KZT THB
13.118
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07653
KZT THB
13.068
THB KZT
ศุกร์
0.07622
KZT THB
13.119
THB KZT
จันทร์
0.07606
KZT THB
13.147
THB KZT
อังคาร
0.07675
KZT THB
13.029
THB KZT
พุธ
0.07669
KZT THB
13.040
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07684
KZT THB
13.014
THB KZT
ศุกร์
0.07600
KZT THB
13.158
THB KZT
จันทร์
0.07560
KZT THB
13.228
THB KZT
อังคาร
0.07547
KZT THB
13.251
THB KZT
พุธ
0.07599
KZT THB
13.160
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07561
KZT THB
13.226
THB KZT
ศุกร์
0.07479
KZT THB
13.371
THB KZT
จันทร์
0.07446
KZT THB
13.430
THB KZT
อังคาร
0.07432
KZT THB
13.455
THB KZT
พุธ
0.07398
KZT THB
13.518
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07395
KZT THB
13.522
THB KZT
ศุกร์
0.07409
KZT THB
13.497
THB KZT
จันทร์
0.07436
KZT THB
13.449
THB KZT
อังคาร
0.07406
KZT THB
13.503
THB KZT
พุธ
0.07439
KZT THB
13.442
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07473
KZT THB
13.382
THB KZT
ศุกร์
0.07499
KZT THB
13.335
THB KZT
จันทร์
0.07561
KZT THB
13.226
THB KZT
อังคาร
0.07572
KZT THB
13.206
THB KZT
พุธ
0.07768
KZT THB
12.873
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07765
KZT THB
12.878
THB KZT
ศุกร์
0.07712
KZT THB
12.967
THB KZT
จันทร์
0.07603
KZT THB
13.153
THB KZT
อังคาร
0.07692
KZT THB
13.001
THB KZT
พุธ
0.07692
KZT THB
13.001
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07796
KZT THB
12.828
THB KZT
ศุกร์
0.07752
KZT THB
12.900
THB KZT
จันทร์
0.07700
KZT THB
12.987
THB KZT
อังคาร
0.07755
KZT THB
12.894
THB KZT
พุธ
0.07746
KZT THB
12.910
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07741
KZT THB
12.918
THB KZT
ศุกร์
0.07656
KZT THB
13.061
THB KZT
จันทร์
0.07670
KZT THB
13.037
THB KZT
อังคาร
0.07662
KZT THB
13.051
THB KZT
พุธ
0.07745
KZT THB
12.911
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07753
KZT THB
12.898
THB KZT
ศุกร์
0.07785
KZT THB
12.845
THB KZT
จันทร์
0.07788
KZT THB
12.840
THB KZT
อังคาร
0.07757
KZT THB
12.891
THB KZT
พุธ
0.07752
KZT THB
12.899
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07705
KZT THB
12.979
THB KZT
ศุกร์
0.07811
KZT THB
12.802
THB KZT
จันทร์
0.07814
KZT THB
12.798
THB KZT
อังคาร
0.07935
KZT THB
12.603
THB KZT
พุธ
0.07954
KZT THB
12.573
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08071
KZT THB
12.390
THB KZT
ศุกร์
0.08007
KZT THB
12.490
THB KZT
จันทร์
0.07995
KZT THB
12.507
THB KZT
อังคาร
0.07929
KZT THB
12.612
THB KZT
พุธ
0.07911
KZT THB
12.640
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07942
KZT THB
12.591
THB KZT
ศุกร์
0.07857
KZT THB
12.727
THB KZT
จันทร์
0.07991
KZT THB
12.514
THB KZT
อังคาร
0.08032
KZT THB
12.451
THB KZT
พุธ
0.07958
KZT THB
12.566
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07906
KZT THB
12.648
THB KZT
ศุกร์
0.08026
KZT THB
12.460
THB KZT
จันทร์
0.08038
KZT THB
12.441
THB KZT
อังคาร
0.08130
KZT THB
12.301
THB KZT
พุธ
0.08155
KZT THB
12.263
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08081
KZT THB
12.375
THB KZT
ศุกร์
0.08137
KZT THB
12.290
THB KZT
จันทร์
0.08138
KZT THB
12.288
THB KZT
อังคาร
0.08147
KZT THB
12.274
THB KZT
พุธ
0.08044
KZT THB
12.431
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08117
KZT THB
12.320
THB KZT
ศุกร์
0.08117
KZT THB
12.320
THB KZT
จันทร์
0.08145
KZT THB
12.277
THB KZT
อังคาร
0.08041
KZT THB
12.436
THB KZT
พุธ
0.08084
KZT THB
12.370
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08191
KZT THB
12.208
THB KZT
ศุกร์
0.08060
KZT THB
12.407
THB KZT
จันทร์
0.08152
KZT THB
12.268
THB KZT
อังคาร
0.08058
KZT THB
12.409
THB KZT
พุธ
0.07928
KZT THB
12.614
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07880
KZT THB
12.690
THB KZT
ศุกร์
0.07865
KZT THB
12.715
THB KZT
จันทร์
0.07828
KZT THB
12.774
THB KZT
อังคาร
0.07719
KZT THB
12.955
THB KZT
พุธ
0.07685
KZT THB
13.012
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07794
KZT THB
12.830
THB KZT
ศุกร์
0.07812
KZT THB
12.801
THB KZT
จันทร์
0.07800
KZT THB
12.820
THB KZT
อังคาร
0.07813
KZT THB
12.800
THB KZT
พุธ
0.07849
KZT THB
12.741
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07775
KZT THB
12.862
THB KZT
ศุกร์
0.07701
KZT THB
12.986
THB KZT
จันทร์
0.07608
KZT THB
13.144
THB KZT
อังคาร
0.07451
KZT THB
13.421
THB KZT
พุธ
0.07514
KZT THB
13.309
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07457
KZT THB
13.410
THB KZT
ศุกร์
0.07479
KZT THB
13.370
THB KZT
จันทร์
0.07406
KZT THB
13.502
THB KZT
อังคาร
0.07458
KZT THB
13.409
THB KZT
พุธ
0.07418
KZT THB
13.481
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07357
KZT THB
13.592
THB KZT
ศุกร์
0.07429
KZT THB
13.460
THB KZT
จันทร์
0.07354
KZT THB
13.598
THB KZT
อังคาร
0.07386
KZT THB
13.539
THB KZT
พุธ
0.07361
KZT THB
13.586
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07452
KZT THB
13.420
THB KZT
ศุกร์
0.07500
KZT THB
13.333
THB KZT
จันทร์
0.07439
KZT THB
13.443
THB KZT
อังคาร
0.07428
KZT THB
13.463
THB KZT
พุธ
0.07376
KZT THB
13.558
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07407
KZT THB
13.500
THB KZT
ศุกร์
0.07480
KZT THB
13.369
THB KZT
จันทร์
0.07527
KZT THB
13.285
THB KZT
อังคาร
0.07523
KZT THB
13.292
THB KZT
พุธ
0.07532
KZT THB
13.277
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07475
KZT THB
13.378
THB KZT
ศุกร์
0.07504
KZT THB
13.327
THB KZT