อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง เทงเจคาซัคสถาน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เทงเจคาซัคสถาน และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 เทงเจคาซัคสถาน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เทงเจคาซัคสถาน
ต่ำสุด = 0.06998 (10/11/2563) เฉลี่ย = 0.07573 สูงสุด = 0.08466 (26/2/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เทงเจคาซัคสถาน และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
0.07752
KZT THB
12.899
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07849
KZT THB
12.740
THB KZT
ศุกร์
0.07840
KZT THB
12.756
THB KZT
จันทร์
0.07918
KZT THB
12.630
THB KZT
อังคาร
0.07903
KZT THB
12.653
THB KZT
พุธ
0.07931
KZT THB
12.608
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07995
KZT THB
12.507
THB KZT
ศุกร์
0.08020
KZT THB
12.469
THB KZT
จันทร์
0.08021
KZT THB
12.467
THB KZT
อังคาร
0.08009
KZT THB
12.486
THB KZT
พุธ
0.07972
KZT THB
12.544
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08017
KZT THB
12.473
THB KZT
ศุกร์
0.08022
KZT THB
12.465
THB KZT
จันทร์
0.08040
KZT THB
12.438
THB KZT
อังคาร
0.08085
KZT THB
12.369
THB KZT
พุธ
0.08042
KZT THB
12.434
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08092
KZT THB
12.358
THB KZT
ศุกร์
0.08050
KZT THB
12.423
THB KZT
จันทร์
0.08108
KZT THB
12.334
THB KZT
อังคาร
0.08103
KZT THB
12.341
THB KZT
พุธ
0.08131
KZT THB
12.298
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08236
KZT THB
12.142
THB KZT
ศุกร์
0.08218
KZT THB
12.168
THB KZT
จันทร์
0.08201
KZT THB
12.194
THB KZT
อังคาร
0.08126
KZT THB
12.307
THB KZT
พุธ
0.08133
KZT THB
12.295
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08193
KZT THB
12.205
THB KZT
ศุกร์
0.08236
KZT THB
12.142
THB KZT
จันทร์
0.08244
KZT THB
12.130
THB KZT
อังคาร
0.08241
KZT THB
12.135
THB KZT
พุธ
0.08251
KZT THB
12.120
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08243
KZT THB
12.131
THB KZT
ศุกร์
0.08251
KZT THB
12.120
THB KZT
จันทร์
0.08285
KZT THB
12.070
THB KZT
อังคาร
0.08279
KZT THB
12.079
THB KZT
พุธ
0.08238
KZT THB
12.139
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08358
KZT THB
11.964
THB KZT
ศุกร์
0.08419
KZT THB
11.878
THB KZT
จันทร์
0.08423
KZT THB
11.873
THB KZT
อังคาร
0.08441
KZT THB
11.847
THB KZT
พุธ
0.08466
KZT THB
11.812
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08402
KZT THB
11.902
THB KZT
ศุกร์
0.08376
KZT THB
11.939
THB KZT
อังคาร
0.08259
KZT THB
12.108
THB KZT
พุธ
0.08244
KZT THB
12.131
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08323
KZT THB
12.015
THB KZT
ศุกร์
0.08343
KZT THB
11.987
THB KZT
จันทร์
0.08277
KZT THB
12.082
THB KZT
อังคาร
0.08104
KZT THB
12.340
THB KZT
พุธ
0.07899
KZT THB
12.660
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07922
KZT THB
12.623
THB KZT
ศุกร์
0.07885
KZT THB
12.683
THB KZT
จันทร์
0.07909
KZT THB
12.644
THB KZT
อังคาร
0.07318
KZT THB
13.664
THB KZT
พุธ
0.07418
KZT THB
13.480
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07229
KZT THB
13.832
THB KZT
ศุกร์
0.07099
KZT THB
14.087
THB KZT
จันทร์
0.07345
KZT THB
13.615
THB KZT
อังคาร
0.07486
KZT THB
13.359
THB KZT
พุธ
0.07568
KZT THB
13.214
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07417
KZT THB
13.482
THB KZT
ศุกร์
0.07469
KZT THB
13.388
THB KZT
จันทร์
0.07599
KZT THB
13.160
THB KZT
อังคาร
0.07258
KZT THB
13.777
THB KZT
พุธ
0.07336
KZT THB
13.632
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07308
KZT THB
13.683
THB KZT
ศุกร์
0.07285
KZT THB
13.727
THB KZT
จันทร์
0.07390
KZT THB
13.532
THB KZT
อังคาร
0.07508
KZT THB
13.319
THB KZT
พุธ
0.07514
KZT THB
13.309
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07523
KZT THB
13.292
THB KZT
ศุกร์
0.07643
KZT THB
13.085
THB KZT
จันทร์
0.07629
KZT THB
13.107
THB KZT
อังคาร
0.07666
KZT THB
13.044
THB KZT
พุธ
0.07638
KZT THB
13.093
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07642
KZT THB
13.086
THB KZT
ศุกร์
0.07571
KZT THB
13.208
THB KZT
จันทร์
0.07636
KZT THB
13.095
THB KZT
อังคาร
0.07466
KZT THB
13.393
THB KZT
พุธ
0.07449
KZT THB
13.425
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07325
KZT THB
13.651
THB KZT
ศุกร์
0.07508
KZT THB
13.319
THB KZT
จันทร์
0.07533
KZT THB
13.275
THB KZT
อังคาร
0.07542
KZT THB
13.260
THB KZT
พุธ
0.07492
KZT THB
13.347
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07595
KZT THB
13.166
THB KZT
ศุกร์
0.07672
KZT THB
13.035
THB KZT
จันทร์
0.07642
KZT THB
13.085
THB KZT
อังคาร
0.07513
KZT THB
13.311
THB KZT
พุธ
0.07621
KZT THB
13.122
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07681
KZT THB
13.018
THB KZT
ศุกร์
0.07672
KZT THB
13.035
THB KZT
จันทร์
0.07616
KZT THB
13.130
THB KZT
อังคาร
0.07637
KZT THB
13.095
THB KZT
พุธ
0.07633
KZT THB
13.100
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07559
KZT THB
13.229
THB KZT
ศุกร์
0.07591
KZT THB
13.173
THB KZT
จันทร์
0.07673
KZT THB
13.033
THB KZT
อังคาร
0.07758
KZT THB
12.890
THB KZT
พุธ
0.07649
KZT THB
13.074
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07692
KZT THB
13.000
THB KZT
ศุกร์
0.07667
KZT THB
13.042
THB KZT
จันทร์
0.07685
KZT THB
13.012
THB KZT
อังคาร
0.07725
KZT THB
12.945
THB KZT
พุธ
0.07763
KZT THB
12.881
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07716
KZT THB
12.960
THB KZT
ศุกร์
0.07795
KZT THB
12.829
THB KZT
จันทร์
0.07674
KZT THB
13.031
THB KZT
อังคาร
0.07776
KZT THB
12.859
THB KZT
พุธ
0.07880
KZT THB
12.690
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07885
KZT THB
12.682
THB KZT
ศุกร์
0.07926
KZT THB
12.616
THB KZT
จันทร์
0.07827
KZT THB
12.777
THB KZT
อังคาร
0.07896
KZT THB
12.665
THB KZT
พุธ
0.07828
KZT THB
12.775
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07725
KZT THB
12.946
THB KZT
ศุกร์
0.07686
KZT THB
13.011
THB KZT
จันทร์
0.07660
KZT THB
13.054
THB KZT
อังคาร
0.07700
KZT THB
12.987
THB KZT
พุธ
0.07678
KZT THB
13.025
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07684
KZT THB
13.013
THB KZT
ศุกร์
0.07626
KZT THB
13.113
THB KZT
จันทร์
0.07703
KZT THB
12.982
THB KZT
อังคาร
0.07732
KZT THB
12.933
THB KZT
พุธ
0.07689
KZT THB
13.006
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07628
KZT THB
13.109
THB KZT
ศุกร์
0.07658
KZT THB
13.058
THB KZT
จันทร์
0.07708
KZT THB
12.974
THB KZT
อังคาร
0.07591
KZT THB
13.173
THB KZT
พุธ
0.07626
KZT THB
13.114
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07692
KZT THB
13.001
THB KZT
ศุกร์
0.07619
KZT THB
13.125
THB KZT
จันทร์
0.07676
KZT THB
13.027
THB KZT
อังคาร
0.07667
KZT THB
13.042
THB KZT
พุธ
0.07614
KZT THB
13.134
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07626
KZT THB
13.114
THB KZT
ศุกร์
0.07581
KZT THB
13.192
THB KZT
อังคาร
0.07681
KZT THB
13.019
THB KZT
พุธ
0.07667
KZT THB
13.042
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07642
KZT THB
13.086
THB KZT
ศุกร์
0.07691
KZT THB
13.001
THB KZT
อังคาร
0.07620
KZT THB
13.123
THB KZT
พุธ
0.07725
KZT THB
12.944
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07680
KZT THB
13.021
THB KZT
ศุกร์
0.07664
KZT THB
13.049
THB KZT
จันทร์
0.07705
KZT THB
12.979
THB KZT
อังคาร
0.07606
KZT THB
13.148
THB KZT
พุธ
0.07572
KZT THB
13.207
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07526
KZT THB
13.287
THB KZT
ศุกร์
0.07459
KZT THB
13.406
THB KZT
จันทร์
0.07326
KZT THB
13.650
THB KZT
อังคาร
0.07391
KZT THB
13.530
THB KZT
พุธ
0.07394
KZT THB
13.524
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07436
KZT THB
13.449
THB KZT
ศุกร์
0.07418
KZT THB
13.481
THB KZT
จันทร์
0.07368
KZT THB
13.573
THB KZT
อังคาร
0.07436
KZT THB
13.449
THB KZT
พุธ
0.07417
KZT THB
13.483
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07446
KZT THB
13.429
THB KZT
ศุกร์
0.07402
KZT THB
13.510
THB KZT
อังคาร
0.07460
KZT THB
13.404
THB KZT
พุธ
0.07480
KZT THB
13.369
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07447
KZT THB
13.427
THB KZT
ศุกร์
0.07493
KZT THB
13.346
THB KZT
จันทร์
0.07503
KZT THB
13.328
THB KZT
อังคาร
0.07503
KZT THB
13.329
THB KZT
พุธ
0.07467
KZT THB
13.393
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07434
KZT THB
13.452
THB KZT
ศุกร์
0.07478
KZT THB
13.372
THB KZT
จันทร์
0.07402
KZT THB
13.510
THB KZT
อังคาร
0.07434
KZT THB
13.452
THB KZT
พุธ
0.07386
KZT THB
13.538
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07477
KZT THB
13.375
THB KZT
ศุกร์
0.07476
KZT THB
13.377
THB KZT
จันทร์
0.07435
KZT THB
13.450
THB KZT
อังคาร
0.07397
KZT THB
13.519
THB KZT
พุธ
0.07363
KZT THB
13.582
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07379
KZT THB
13.552
THB KZT
ศุกร์
0.07354
KZT THB
13.598
THB KZT
จันทร์
0.07348
KZT THB
13.610
THB KZT
อังคาร
0.07312
KZT THB
13.676
THB KZT
พุธ
0.07273
KZT THB
13.749
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07308
KZT THB
13.683
THB KZT
ศุกร์
0.07365
KZT THB
13.578
THB KZT
จันทร์
0.07368
KZT THB
13.572
THB KZT
อังคาร
0.07400
KZT THB
13.513
THB KZT
พุธ
0.07389
KZT THB
13.533
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07386
KZT THB
13.539
THB KZT
ศุกร์
0.07413
KZT THB
13.491
THB KZT
จันทร์
0.07429
KZT THB
13.461
THB KZT
อังคาร
0.07355
KZT THB
13.596
THB KZT
พุธ
0.07364
KZT THB
13.580
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07315
KZT THB
13.670
THB KZT
ศุกร์
0.07326
KZT THB
13.650
THB KZT
จันทร์
0.07279
KZT THB
13.738
THB KZT
อังคาร
0.07256
KZT THB
13.782
THB KZT
พุธ
0.07254
KZT THB
13.786
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07264
KZT THB
13.766
THB KZT
ศุกร์
0.07276
KZT THB
13.743
THB KZT
จันทร์
0.07290
KZT THB
13.718
THB KZT
อังคาร
0.07266
KZT THB
13.763
THB KZT
พุธ
0.07237
KZT THB
13.817
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07261
KZT THB
13.772
THB KZT
ศุกร์
0.07264
KZT THB
13.766
THB KZT
จันทร์
0.07287
KZT THB
13.723
THB KZT
อังคาร
0.07336
KZT THB
13.631
THB KZT
พุธ
0.07316
KZT THB
13.669
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07294
KZT THB
13.710
THB KZT
ศุกร์
0.07299
KZT THB
13.701
THB KZT
จันทร์
0.07284
KZT THB
13.729
THB KZT
อังคาร
0.07259
KZT THB
13.776
THB KZT
พุธ
0.07210
KZT THB
13.869
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07232
KZT THB
13.827
THB KZT
ศุกร์
0.07177
KZT THB
13.932
THB KZT
จันทร์
0.07173
KZT THB
13.941
THB KZT
อังคาร
0.07159
KZT THB
13.969
THB KZT
พุธ
0.07170
KZT THB
13.946
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07190
KZT THB
13.908
THB KZT
ศุกร์
0.07101
KZT THB
14.082
THB KZT
จันทร์
0.07055
KZT THB
14.175
THB KZT
อังคาร
0.06998
KZT THB
14.290
THB KZT
พุธ
0.07050
KZT THB
14.184
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07104
KZT THB
14.076
THB KZT
ศุกร์
0.07039
KZT THB
14.206
THB KZT
จันทร์
0.07052
KZT THB
14.181
THB KZT
อังคาร
0.07045
KZT THB
14.194
THB KZT
พุธ
0.07054
KZT THB
14.176
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07085
KZT THB
14.115
THB KZT
ศุกร์
0.07079
KZT THB
14.126
THB KZT
จันทร์
0.07091
KZT THB
14.102
THB KZT
อังคาร
0.07123
KZT THB
14.040
THB KZT
พุธ
0.07147
KZT THB
13.992
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07164
KZT THB
13.958
THB KZT
ศุกร์
0.07172
KZT THB
13.943
THB KZT
จันทร์
0.07162
KZT THB
13.963
THB KZT
อังคาร
0.07094
KZT THB
14.096
THB KZT
พุธ
0.07150
KZT THB
13.987
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07141
KZT THB
14.003
THB KZT
ศุกร์
0.07142
KZT THB
14.001
THB KZT
จันทร์
0.07152
KZT THB
13.982
THB KZT
อังคาร
0.07131
KZT THB
14.024
THB KZT
พุธ
0.07158
KZT THB
13.970
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07141
KZT THB
14.004
THB KZT
ศุกร์
0.07173
KZT THB
13.941
THB KZT
จันทร์
0.07192
KZT THB
13.904
THB KZT
อังคาร
0.07173
KZT THB
13.941
THB KZT
พุธ
0.07162
KZT THB
13.963
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07134
KZT THB
14.017
THB KZT
ศุกร์
0.07111
KZT THB
14.062
THB KZT
จันทร์
0.07110
KZT THB
14.064
THB KZT
อังคาร
0.07207
KZT THB
13.876
THB KZT
พุธ
0.07147
KZT THB
13.993
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07143
KZT THB
14.000
THB KZT
ศุกร์
0.07130
KZT THB
14.025
THB KZT
จันทร์
0.07181
KZT THB
13.926
THB KZT
อังคาร
0.07182
KZT THB
13.923
THB KZT
พุธ
0.07130
KZT THB
14.025
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07105
KZT THB
14.074
THB KZT