อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง เทงเจคาซัคสถาน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เทงเจคาซัคสถาน และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 เทงเจคาซัคสถาน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เทงเจคาซัคสถาน
ต่ำสุด = 0.07746 (5/11/2562) เฉลี่ย = 0.08110 สูงสุด = 0.08553 (8/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เทงเจคาซัคสถาน และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
0.08392
KZT THB
11.916
THB KZT
พุธ
0.08408
KZT THB
11.893
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08338
KZT THB
11.994
THB KZT
ศุกร์
0.08470
KZT THB
11.807
THB KZT
จันทร์
0.08523
KZT THB
11.733
THB KZT
อังคาร
0.08553
KZT THB
11.692
THB KZT
พุธ
0.08538
KZT THB
11.712
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08497
KZT THB
11.769
THB KZT
ศุกร์
0.08495
KZT THB
11.772
THB KZT
จันทร์
0.08434
KZT THB
11.857
THB KZT
อังคาร
0.08411
KZT THB
11.889
THB KZT
พุธ
0.08368
KZT THB
11.951
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08392
KZT THB
11.916
THB KZT
ศุกร์
0.08392
KZT THB
11.916
THB KZT
จันทร์
0.08345
KZT THB
11.984
THB KZT
อังคาร
0.08399
KZT THB
11.907
THB KZT
พุธ
0.08375
KZT THB
11.940
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08391
KZT THB
11.918
THB KZT
ศุกร์
0.08395
KZT THB
11.912
THB KZT
จันทร์
0.08363
KZT THB
11.958
THB KZT
อังคาร
0.08317
KZT THB
12.023
THB KZT
พุธ
0.08262
KZT THB
12.103
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08201
KZT THB
12.194
THB KZT
ศุกร์
0.08213
KZT THB
12.175
THB KZT
จันทร์
0.08168
KZT THB
12.243
THB KZT
อังคาร
0.08186
KZT THB
12.217
THB KZT
พุธ
0.08274
KZT THB
12.086
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08285
KZT THB
12.070
THB KZT
ศุกร์
0.08331
KZT THB
12.003
THB KZT
จันทร์
0.08307
KZT THB
12.038
THB KZT
อังคาร
0.08350
KZT THB
11.976
THB KZT
พุธ
0.08379
KZT THB
11.935
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08367
KZT THB
11.952
THB KZT
ศุกร์
0.08266
KZT THB
12.097
THB KZT
จันทร์
0.08303
KZT THB
12.044
THB KZT
อังคาร
0.08289
KZT THB
12.064
THB KZT
พุธ
0.08235
KZT THB
12.144
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08289
KZT THB
12.064
THB KZT
ศุกร์
0.08331
KZT THB
12.004
THB KZT
จันทร์
0.08322
KZT THB
12.017
THB KZT
อังคาร
0.08316
KZT THB
12.025
THB KZT
พุธ
0.08323
KZT THB
12.015
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08344
KZT THB
11.984
THB KZT
ศุกร์
0.08471
KZT THB
11.804
THB KZT
จันทร์
0.08429
KZT THB
11.864
THB KZT
อังคาร
0.08443
KZT THB
11.844
THB KZT
พุธ
0.08435
KZT THB
11.856
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08412
KZT THB
11.888
THB KZT
ศุกร์
0.08390
KZT THB
11.918
THB KZT
จันทร์
0.08388
KZT THB
11.922
THB KZT
อังคาร
0.08356
KZT THB
11.968
THB KZT
พุธ
0.08356
KZT THB
11.967
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08412
KZT THB
11.888
THB KZT
ศุกร์
0.08389
KZT THB
11.920
THB KZT
จันทร์
0.08356
KZT THB
11.968
THB KZT
อังคาร
0.08427
KZT THB
11.867
THB KZT
พุธ
0.08434
KZT THB
11.856
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08376
KZT THB
11.939
THB KZT
ศุกร์
0.08373
KZT THB
11.943
THB KZT
จันทร์
0.08346
KZT THB
11.982
THB KZT
อังคาร
0.08367
KZT THB
11.951
THB KZT
พุธ
0.08382
KZT THB
11.930
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08378
KZT THB
11.936
THB KZT
ศุกร์
0.08311
KZT THB
12.032
THB KZT
จันทร์
0.08351
KZT THB
11.974
THB KZT
อังคาร
0.08336
KZT THB
11.997
THB KZT
พุธ
0.08364
KZT THB
11.956
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08379
KZT THB
11.935
THB KZT
ศุกร์
0.08415
KZT THB
11.884
THB KZT
จันทร์
0.08395
KZT THB
11.913
THB KZT
อังคาร
0.08350
KZT THB
11.975
THB KZT
พุธ
0.08359
KZT THB
11.963
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08389
KZT THB
11.920
THB KZT
ศุกร์
0.08375
KZT THB
11.941
THB KZT
จันทร์
0.08362
KZT THB
11.959
THB KZT
อังคาร
0.08380
KZT THB
11.933
THB KZT
พุธ
0.08351
KZT THB
11.975
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08378
KZT THB
11.936
THB KZT
ศุกร์
0.08375
KZT THB
11.940
THB KZT
จันทร์
0.08388
KZT THB
11.922
THB KZT
อังคาร
0.08427
KZT THB
11.867
THB KZT
พุธ
0.08448
KZT THB
11.837
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08446
KZT THB
11.840
THB KZT
ศุกร์
0.08413
KZT THB
11.886
THB KZT
จันทร์
0.08365
KZT THB
11.955
THB KZT
อังคาร
0.08383
KZT THB
11.929
THB KZT
พุธ
0.08380
KZT THB
11.933
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08401
KZT THB
11.903
THB KZT
ศุกร์
0.08375
KZT THB
11.941
THB KZT
จันทร์
0.08361
KZT THB
11.960
THB KZT
อังคาร
0.08376
KZT THB
11.939
THB KZT
พุธ
0.08339
KZT THB
11.991
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08359
KZT THB
11.963
THB KZT
ศุกร์
0.08306
KZT THB
12.039
THB KZT
จันทร์
0.08339
KZT THB
11.992
THB KZT
อังคาร
0.08298
KZT THB
12.051
THB KZT
พุธ
0.08289
KZT THB
12.064
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08329
KZT THB
12.007
THB KZT
ศุกร์
0.08360
KZT THB
11.961
THB KZT
จันทร์
0.08384
KZT THB
11.927
THB KZT
อังคาร
0.08438
KZT THB
11.851
THB KZT
พุธ
0.08422
KZT THB
11.873
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08430
KZT THB
11.863
THB KZT
ศุกร์
0.08393
KZT THB
11.915
THB KZT
จันทร์
0.08391
KZT THB
11.918
THB KZT
อังคาร
0.08373
KZT THB
11.943
THB KZT
พุธ
0.08341
KZT THB
11.989
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08310
KZT THB
12.033
THB KZT
ศุกร์
0.08311
KZT THB
12.033
THB KZT
จันทร์
0.08211
KZT THB
12.179
THB KZT
อังคาร
0.08150
KZT THB
12.270
THB KZT
พุธ
0.08146
KZT THB
12.275
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08123
KZT THB
12.311
THB KZT
ศุกร์
0.08174
KZT THB
12.234
THB KZT
จันทร์
0.08176
KZT THB
12.231
THB KZT
อังคาร
0.08159
KZT THB
12.257
THB KZT
พุธ
0.08143
KZT THB
12.280
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08109
KZT THB
12.332
THB KZT
ศุกร์
0.08108
KZT THB
12.334
THB KZT
จันทร์
0.08120
KZT THB
12.315
THB KZT
อังคาร
0.08130
KZT THB
12.300
THB KZT
พุธ
0.08140
KZT THB
12.285
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08123
KZT THB
12.311
THB KZT
ศุกร์
0.08152
KZT THB
12.267
THB KZT
อาทิตย์
0.08143
KZT THB
12.281
THB KZT
จันทร์
0.08155
KZT THB
12.263
THB KZT
อังคาร
0.08094
KZT THB
12.355
THB KZT
พุธ
0.08107
KZT THB
12.334
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08084
KZT THB
12.371
THB KZT
ศุกร์
0.08053
KZT THB
12.418
THB KZT
จันทร์
0.08000
KZT THB
12.500
THB KZT
พุธ
0.07990
KZT THB
12.516
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07961
KZT THB
12.562
THB KZT
ศุกร์
0.07990
KZT THB
12.515
THB KZT
จันทร์
0.07982
KZT THB
12.529
THB KZT
อังคาร
0.08016
KZT THB
12.475
THB KZT
พุธ
0.08027
KZT THB
12.458
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08005
KZT THB
12.492
THB KZT
ศุกร์
0.08054
KZT THB
12.417
THB KZT
จันทร์
0.08072
KZT THB
12.389
THB KZT
อังคาร
0.08030
KZT THB
12.454
THB KZT
พุธ
0.08066
KZT THB
12.397
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08044
KZT THB
12.432
THB KZT
ศุกร์
0.08018
KZT THB
12.472
THB KZT
จันทร์
0.08001
KZT THB
12.498
THB KZT
อังคาร
0.08018
KZT THB
12.472
THB KZT
พุธ
0.08003
KZT THB
12.496
THB KZT
พฤหัสบดี
0.08027
KZT THB
12.458
THB KZT
ศุกร์
0.08025
KZT THB
12.461
THB KZT
จันทร์
0.08008
KZT THB
12.488
THB KZT
อังคาร
0.08019
KZT THB
12.471
THB KZT
พุธ
0.07991
KZT THB
12.514
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07952
KZT THB
12.575
THB KZT
ศุกร์
0.08034
KZT THB
12.448
THB KZT
จันทร์
0.08027
KZT THB
12.458
THB KZT
อังคาร
0.07979
KZT THB
12.533
THB KZT
พุธ
0.07939
KZT THB
12.596
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07947
KZT THB
12.584
THB KZT
ศุกร์
0.07924
KZT THB
12.620
THB KZT
จันทร์
0.07947
KZT THB
12.583
THB KZT
อังคาร
0.07969
KZT THB
12.549
THB KZT
พุธ
0.07929
KZT THB
12.612
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07979
KZT THB
12.533
THB KZT
ศุกร์
0.07918
KZT THB
12.629
THB KZT
จันทร์
0.07992
KZT THB
12.513
THB KZT
อังคาร
0.07937
KZT THB
12.598
THB KZT
พุธ
0.07970
KZT THB
12.547
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07959
KZT THB
12.564
THB KZT
ศุกร์
0.07946
KZT THB
12.584
THB KZT
จันทร์
0.07973
KZT THB
12.543
THB KZT
อังคาร
0.07885
KZT THB
12.682
THB KZT
พุธ
0.07875
KZT THB
12.699
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07885
KZT THB
12.683
THB KZT
ศุกร์
0.07873
KZT THB
12.701
THB KZT
จันทร์
0.07858
KZT THB
12.725
THB KZT
อังคาร
0.07876
KZT THB
12.697
THB KZT
พุธ
0.07931
KZT THB
12.608
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07892
KZT THB
12.672
THB KZT
ศุกร์
0.07883
KZT THB
12.685
THB KZT
จันทร์
0.07934
KZT THB
12.603
THB KZT
อังคาร
0.07939
KZT THB
12.596
THB KZT
พุธ
0.07899
KZT THB
12.659
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07890
KZT THB
12.674
THB KZT
ศุกร์
0.07909
KZT THB
12.643
THB KZT
จันทร์
0.07856
KZT THB
12.729
THB KZT
อังคาร
0.07907
KZT THB
12.647
THB KZT
พุธ
0.07934
KZT THB
12.605
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07907
KZT THB
12.648
THB KZT
ศุกร์
0.07859
KZT THB
12.724
THB KZT
จันทร์
0.07852
KZT THB
12.736
THB KZT
อังคาร
0.07912
KZT THB
12.639
THB KZT
พุธ
0.07902
KZT THB
12.654
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07849
KZT THB
12.741
THB KZT
ศุกร์
0.07917
KZT THB
12.631
THB KZT
จันทร์
0.07870
KZT THB
12.706
THB KZT
อังคาร
0.07889
KZT THB
12.676
THB KZT
พุธ
0.07902
KZT THB
12.654
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07880
KZT THB
12.691
THB KZT
ศุกร์
0.07838
KZT THB
12.758
THB KZT
จันทร์
0.07819
KZT THB
12.789
THB KZT
อังคาร
0.07821
KZT THB
12.787
THB KZT
พุธ
0.07771
KZT THB
12.869
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07831
KZT THB
12.769
THB KZT
ศุกร์
0.07803
KZT THB
12.816
THB KZT
อังคาร
0.07785
KZT THB
12.845
THB KZT
พุธ
0.07810
KZT THB
12.804
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07771
KZT THB
12.869
THB KZT
ศุกร์
0.07779
KZT THB
12.856
THB KZT
อังคาร
0.07757
KZT THB
12.891
THB KZT
พุธ
0.07786
KZT THB
12.844
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07787
KZT THB
12.842
THB KZT
ศุกร์
0.07762
KZT THB
12.883
THB KZT
จันทร์
0.07755
KZT THB
12.895
THB KZT
อังคาร
0.07782
KZT THB
12.850
THB KZT
พุธ
0.07803
KZT THB
12.815
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07796
KZT THB
12.827
THB KZT
ศุกร์
0.07752
KZT THB
12.900
THB KZT
จันทร์
0.07752
KZT THB
12.900
THB KZT
อังคาร
0.07746
KZT THB
12.910
THB KZT
พุธ
0.07780
KZT THB
12.854
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07804
KZT THB
12.815
THB KZT
ศุกร์
0.07783
KZT THB
12.848
THB KZT
จันทร์
0.07806
KZT THB
12.811
THB KZT
อังคาร
0.07798
KZT THB
12.824
THB KZT
พุธ
0.07772
KZT THB
12.867
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07748
KZT THB
12.906
THB KZT
ศุกร์
0.07812
KZT THB
12.801
THB KZT
จันทร์
0.07814
KZT THB
12.797
THB KZT
อังคาร
0.07802
KZT THB
12.817
THB KZT
พุธ
0.07787
KZT THB
12.842
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07817
KZT THB
12.792
THB KZT
ศุกร์
0.07803
KZT THB
12.816
THB KZT
จันทร์
0.07798
KZT THB
12.823
THB KZT
อังคาร
0.07825
KZT THB
12.780
THB KZT
พุธ
0.07819
KZT THB
12.789
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07825
KZT THB
12.779
THB KZT
ศุกร์
0.07824
KZT THB
12.781
THB KZT
จันทร์
0.07846
KZT THB
12.745
THB KZT
อังคาร
0.07878
KZT THB
12.694
THB KZT
พุธ
0.07817
KZT THB
12.792
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07860
KZT THB
12.723
THB KZT
ศุกร์
0.07882
KZT THB
12.687
THB KZT
จันทร์
0.07838
KZT THB
12.759
THB KZT
อังคาร
0.07855
KZT THB
12.731
THB KZT
พุธ
0.07825
KZT THB
12.780
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07847
KZT THB
12.743
THB KZT
ศุกร์
0.07885
KZT THB
12.682
THB KZT
จันทร์
0.07833
KZT THB
12.766
THB KZT
อังคาร
0.07863
KZT THB
12.718
THB KZT
พุธ
0.07835
KZT THB
12.764
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07857
KZT THB
12.727
THB KZT
ศุกร์
0.07857
KZT THB
12.727
THB KZT
จันทร์
0.07865
KZT THB
12.715
THB KZT
อังคาร
0.07864
KZT THB
12.716
THB KZT
พุธ
0.07924
KZT THB
12.619
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07915
KZT THB
12.635
THB KZT
ศุกร์
0.07961
KZT THB
12.562
THB KZT
จันทร์
0.07887
KZT THB
12.679
THB KZT
อังคาร
0.07802
KZT THB
12.817
THB KZT