เครื่องแปลงสกุลเงิน สลับสกุลเงิน

เทงเจคาซัคสถาน
 
=
บาทไทย
2/8/2564 1:00 (UTC)

อัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด

KZT/THB
0.07707
THB/KZT 12.975
อัปเดตล่าสุด:
2/8/2564 1:00 (UTC)
เปลี่ยนแปลง:
-0.0003 (-0.41%)
ปิดล่าสุด:
0.07739
ต่ำสุด/สูงสุด 52 สัปดาห์
฿ 0.06998
฿ 0.07765

เทงเจคาซัคสถาน เป็น บาทไทย สลับสกุลเงิน

ต่ำสุด = 0.06998 (10/11/2563) เฉลี่ย = 0.07295 สูงสุด = 0.07765 (29/7/2564)
กราฟด้านบนแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อแปลง 1 เทงเจคาซัคสถาน เป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อแปลงจาก บาทไทย เป็น เทงเจคาซัคสถาน

สรุปอัตราแลกเปลี่ยน (KZT/THB)

ต่ำสุดสูงสุดเปลี่ยนแปลง
1 เดือน ฿ 0.07496 ฿ 0.07765 +3.24%
1 ไตรมาส ฿ 0.07218 ฿ 0.07765 +6.92%
1 ปี ฿ 0.06998 ฿ 0.07765 +3.75%
3 ปี ฿ 0.06998 ฿ 0.09585 -19.26%
5 ปี ฿ 0.06998 ฿ 0.1121 -21.60%

อัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆ สำหรับ เทงเจคาซัคสถาน

สกุลเงิน
%
+0.41%
3.8898
JPY KZT
0.2571
KZT JPY
+0.49%
426.63
USD KZT
0.002344
KZT USD
+0.44%
315.22
SGD KZT
0.003172
KZT SGD
+0.07%
313.21
AUD KZT
0.003193
KZT AUD
-0.05%
592.88
GBP KZT
0.001687
KZT GBP
+0.23%
506.45
EUR KZT
0.001975
KZT EUR
+0.45%
100.84
MYR KZT
0.009917
KZT MYR
+0.22%
0.02942
IDR KZT
33.986
KZT IDR
+0.34%
5.7262
INR KZT
0.1746
KZT INR
+0.34%
0.3704
KRW KZT
2.7000
KZT KRW
+0.48%
66.027
CNY KZT
0.01515
KZT CNY

อัตราแลกเปลี่ยนตามปี

กรุณาคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง เพื่อแสดงอัตราแลกเปลี่ยนตามปีที่ต้องการ ระหว่าง เทงเจคาซัคสถาน และ บาทไทย