อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง เทงเจคาซัคสถาน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เทงเจคาซัคสถาน และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 เทงเจคาซัคสถาน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เทงเจคาซัคสถาน
ต่ำสุด = 0.07039 (2/2/2564) เฉลี่ย = 0.07494 สูงสุด = 0.07964 (11/10/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เทงเจคาซัคสถาน และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
0.07083
KZT THB
14.118
THB KZT
จันทร์
0.07103
KZT THB
14.079
THB KZT
อังคาร
0.07097
KZT THB
14.091
THB KZT
พุธ
0.07119
KZT THB
14.048
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07117
KZT THB
14.052
THB KZT
ศุกร์
0.07161
KZT THB
13.965
THB KZT
จันทร์
0.07133
KZT THB
14.020
THB KZT
อังคาร
0.07170
KZT THB
13.946
THB KZT
พุธ
0.07163
KZT THB
13.960
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07157
KZT THB
13.972
THB KZT
ศุกร์
0.07142
KZT THB
14.001
THB KZT
จันทร์
0.07144
KZT THB
13.999
THB KZT
อังคาร
0.07173
KZT THB
13.942
THB KZT
พุธ
0.07131
KZT THB
14.023
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07160
KZT THB
13.967
THB KZT
ศุกร์
0.07170
KZT THB
13.947
THB KZT
จันทร์
0.07108
KZT THB
14.069
THB KZT
อังคาร
0.07107
KZT THB
14.072
THB KZT
พุธ
0.07096
KZT THB
14.093
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07104
KZT THB
14.076
THB KZT
ศุกร์
0.07068
KZT THB
14.149
THB KZT
จันทร์
0.07042
KZT THB
14.200
THB KZT
อังคาร
0.07039
KZT THB
14.207
THB KZT
พุธ
0.07085
KZT THB
14.114
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07084
KZT THB
14.117
THB KZT
ศุกร์
0.07121
KZT THB
14.043
THB KZT
จันทร์
0.07171
KZT THB
13.944
THB KZT
อังคาร
0.07197
KZT THB
13.894
THB KZT
พุธ
0.07159
KZT THB
13.968
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07152
KZT THB
13.983
THB KZT
ศุกร์
0.07128
KZT THB
14.028
THB KZT
จันทร์
0.07133
KZT THB
14.020
THB KZT
อังคาร
0.07181
KZT THB
13.926
THB KZT
พุธ
0.07133
KZT THB
14.019
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07203
KZT THB
13.883
THB KZT
ศุกร์
0.07239
KZT THB
13.815
THB KZT
จันทร์
0.07188
KZT THB
13.911
THB KZT
อังคาร
0.07211
KZT THB
13.868
THB KZT
พุธ
0.07239
KZT THB
13.813
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07287
KZT THB
13.723
THB KZT
ศุกร์
0.07247
KZT THB
13.799
THB KZT
จันทร์
0.07190
KZT THB
13.909
THB KZT
อังคาร
0.07226
KZT THB
13.839
THB KZT
พุธ
0.07249
KZT THB
13.796
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07223
KZT THB
13.845
THB KZT
ศุกร์
0.07197
KZT THB
13.895
THB KZT
จันทร์
0.07295
KZT THB
13.708
THB KZT
อังคาร
0.07340
KZT THB
13.623
THB KZT
พุธ
0.07314
KZT THB
13.673
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07314
KZT THB
13.672
THB KZT
ศุกร์
0.07310
KZT THB
13.680
THB KZT
จันทร์
0.07341
KZT THB
13.623
THB KZT
อังคาร
0.07353
KZT THB
13.601
THB KZT
พุธ
0.07326
KZT THB
13.649
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07374
KZT THB
13.562
THB KZT
ศุกร์
0.07325
KZT THB
13.652
THB KZT
อังคาร
0.07332
KZT THB
13.638
THB KZT
พุธ
0.07334
KZT THB
13.635
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07371
KZT THB
13.567
THB KZT
ศุกร์
0.07315
KZT THB
13.671
THB KZT
จันทร์
0.07343
KZT THB
13.618
THB KZT
อังคาร
0.07340
KZT THB
13.625
THB KZT
พุธ
0.07356
KZT THB
13.594
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07361
KZT THB
13.585
THB KZT
ศุกร์
0.07323
KZT THB
13.655
THB KZT
จันทร์
0.07348
KZT THB
13.609
THB KZT
อังคาร
0.07384
KZT THB
13.543
THB KZT
พุธ
0.07345
KZT THB
13.615
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07243
KZT THB
13.806
THB KZT
ศุกร์
0.07262
KZT THB
13.770
THB KZT
จันทร์
0.07287
KZT THB
13.723
THB KZT
อังคาร
0.07273
KZT THB
13.749
THB KZT
พุธ
0.07271
KZT THB
13.753
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07266
KZT THB
13.763
THB KZT
ศุกร์
0.07243
KZT THB
13.807
THB KZT
จันทร์
0.07282
KZT THB
13.732
THB KZT
อังคาร
0.07264
KZT THB
13.767
THB KZT
พุธ
0.07256
KZT THB
13.783
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07275
KZT THB
13.746
THB KZT
ศุกร์
0.07259
KZT THB
13.775
THB KZT
อังคาร
0.07286
KZT THB
13.725
THB KZT
พุธ
0.07290
KZT THB
13.718
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07304
KZT THB
13.691
THB KZT
ศุกร์
0.07251
KZT THB
13.792
THB KZT
จันทร์
0.07238
KZT THB
13.816
THB KZT
อังคาร
0.07218
KZT THB
13.855
THB KZT
พุธ
0.07265
KZT THB
13.764
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07340
KZT THB
13.623
THB KZT
ศุกร์
0.07319
KZT THB
13.664
THB KZT
จันทร์
0.07343
KZT THB
13.618
THB KZT
อังคาร
0.07283
KZT THB
13.731
THB KZT
พุธ
0.07291
KZT THB
13.715
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07314
KZT THB
13.672
THB KZT
ศุกร์
0.07336
KZT THB
13.631
THB KZT
จันทร์
0.07370
KZT THB
13.569
THB KZT
อังคาร
0.07382
KZT THB
13.547
THB KZT
พุธ
0.07367
KZT THB
13.574
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07321
KZT THB
13.659
THB KZT
ศุกร์
0.07334
KZT THB
13.635
THB KZT
จันทร์
0.07314
KZT THB
13.673
THB KZT
อังคาร
0.07357
KZT THB
13.593
THB KZT
พุธ
0.07305
KZT THB
13.689
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07291
KZT THB
13.715
THB KZT
ศุกร์
0.07270
KZT THB
13.756
THB KZT
จันทร์
0.07284
KZT THB
13.728
THB KZT
อังคาร
0.07297
KZT THB
13.704
THB KZT
พุธ
0.07252
KZT THB
13.788
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07269
KZT THB
13.758
THB KZT
ศุกร์
0.07261
KZT THB
13.773
THB KZT
จันทร์
0.07322
KZT THB
13.657
THB KZT
อังคาร
0.07314
KZT THB
13.672
THB KZT
พุธ
0.07297
KZT THB
13.704
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07279
KZT THB
13.737
THB KZT
ศุกร์
0.07252
KZT THB
13.789
THB KZT
จันทร์
0.07270
KZT THB
13.755
THB KZT
อังคาร
0.07280
KZT THB
13.736
THB KZT
พุธ
0.07295
KZT THB
13.707
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07253
KZT THB
13.788
THB KZT
ศุกร์
0.07337
KZT THB
13.630
THB KZT
จันทร์
0.07371
KZT THB
13.567
THB KZT
อังคาร
0.07415
KZT THB
13.485
THB KZT
พุธ
0.07478
KZT THB
13.373
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07437
KZT THB
13.446
THB KZT
ศุกร์
0.07430
KZT THB
13.459
THB KZT
จันทร์
0.07483
KZT THB
13.364
THB KZT
อังคาร
0.07492
KZT THB
13.348
THB KZT
พุธ
0.07464
KZT THB
13.398
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07496
KZT THB
13.341
THB KZT
ศุกร์
0.07512
KZT THB
13.312
THB KZT
จันทร์
0.07557
KZT THB
13.234
THB KZT
อังคาร
0.07523
KZT THB
13.292
THB KZT
พุธ
0.07552
KZT THB
13.242
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07596
KZT THB
13.164
THB KZT
ศุกร์
0.07556
KZT THB
13.234
THB KZT
จันทร์
0.07616
KZT THB
13.131
THB KZT
อังคาร
0.07602
KZT THB
13.154
THB KZT
พุธ
0.07611
KZT THB
13.139
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07663
KZT THB
13.049
THB KZT
ศุกร์
0.07675
KZT THB
13.029
THB KZT
จันทร์
0.07676
KZT THB
13.027
THB KZT
อังคาร
0.07668
KZT THB
13.041
THB KZT
พุธ
0.07658
KZT THB
13.059
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07699
KZT THB
12.989
THB KZT
ศุกร์
0.07706
KZT THB
12.976
THB KZT
จันทร์
0.07755
KZT THB
12.894
THB KZT
อังคาร
0.07728
KZT THB
12.940
THB KZT
พุธ
0.07731
KZT THB
12.936
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07765
KZT THB
12.878
THB KZT
ศุกร์
0.07739
KZT THB
12.922
THB KZT
จันทร์
0.07733
KZT THB
12.931
THB KZT
อังคาร
0.07775
KZT THB
12.861
THB KZT
พุธ
0.07784
KZT THB
12.847
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07826
KZT THB
12.779
THB KZT
ศุกร์
0.07810
KZT THB
12.804
THB KZT
จันทร์
0.07837
KZT THB
12.760
THB KZT
อังคาร
0.07815
KZT THB
12.797
THB KZT
พุธ
0.07817
KZT THB
12.792
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07771
KZT THB
12.869
THB KZT
ศุกร์
0.07849
KZT THB
12.740
THB KZT
จันทร์
0.07882
KZT THB
12.687
THB KZT
อังคาร
0.07811
KZT THB
12.803
THB KZT
พุธ
0.07795
KZT THB
12.829
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07818
KZT THB
12.791
THB KZT
ศุกร์
0.07807
KZT THB
12.808
THB KZT
อังคาร
0.07741
KZT THB
12.918
THB KZT
พุธ
0.07706
KZT THB
12.976
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07700
KZT THB
12.987
THB KZT
ศุกร์
0.07634
KZT THB
13.100
THB KZT
จันทร์
0.07612
KZT THB
13.138
THB KZT
อังคาร
0.07571
KZT THB
13.208
THB KZT
พุธ
0.07576
KZT THB
13.200
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07635
KZT THB
13.098
THB KZT
ศุกร์
0.07674
KZT THB
13.032
THB KZT
จันทร์
0.07621
KZT THB
13.122
THB KZT
อังคาร
0.07670
KZT THB
13.038
THB KZT
พุธ
0.07647
KZT THB
13.077
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07674
KZT THB
13.031
THB KZT
ศุกร์
0.07660
KZT THB
13.055
THB KZT
จันทร์
0.07683
KZT THB
13.016
THB KZT
อังคาร
0.07743
KZT THB
12.914
THB KZT
พุธ
0.07721
KZT THB
12.952
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07711
KZT THB
12.969
THB KZT
ศุกร์
0.07819
KZT THB
12.789
THB KZT
จันทร์
0.07792
KZT THB
12.834
THB KZT
อังคาร
0.07835
KZT THB
12.764
THB KZT
พุธ
0.07843
KZT THB
12.750
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07794
KZT THB
12.831
THB KZT
ศุกร์
0.07862
KZT THB
12.720
THB KZT
อังคาร
0.07931
KZT THB
12.609
THB KZT
พุธ
0.07957
KZT THB
12.567
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07904
KZT THB
12.652
THB KZT
ศุกร์
0.07898
KZT THB
12.661
THB KZT
จันทร์
0.07945
KZT THB
12.587
THB KZT
อังคาร
0.07919
KZT THB
12.628
THB KZT
พุธ
0.07933
KZT THB
12.606
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07957
KZT THB
12.567
THB KZT
ศุกร์
0.07952
KZT THB
12.575
THB KZT
จันทร์
0.07964
KZT THB
12.556
THB KZT
อังคาร
0.07837
KZT THB
12.760
THB KZT
พุธ
0.07826
KZT THB
12.777
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07829
KZT THB
12.772
THB KZT
ศุกร์
0.07820
KZT THB
12.788
THB KZT
จันทร์
0.07840
KZT THB
12.756
THB KZT
อังคาร
0.07871
KZT THB
12.705
THB KZT
พุธ
0.07812
KZT THB
12.800
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07830
KZT THB
12.772
THB KZT
ศุกร์
0.07814
KZT THB
12.797
THB KZT
จันทร์
0.07773
KZT THB
12.865
THB KZT
อังคาร
0.07775
KZT THB
12.862
THB KZT
พุธ
0.07814
KZT THB
12.797
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07805
KZT THB
12.813
THB KZT
ศุกร์
0.07791
KZT THB
12.836
THB KZT
จันทร์
0.07739
KZT THB
12.921
THB KZT
อังคาร
0.07793
KZT THB
12.832
THB KZT
พุธ
0.07772
KZT THB
12.867
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07757
KZT THB
12.891
THB KZT
ศุกร์
0.07740
KZT THB
12.919
THB KZT
จันทร์
0.07708
KZT THB
12.974
THB KZT
อังคาร
0.07645
KZT THB
13.081
THB KZT
พุธ
0.07627
KZT THB
13.111
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07608
KZT THB
13.145
THB KZT
ศุกร์
0.07622
KZT THB
13.120
THB KZT
จันทร์
0.07591
KZT THB
13.173
THB KZT
อังคาร
0.07527
KZT THB
13.286
THB KZT
พุธ
0.07537
KZT THB
13.269
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07527
KZT THB
13.286
THB KZT
ศุกร์
0.07528
KZT THB
13.283
THB KZT
จันทร์
0.07589
KZT THB
13.177
THB KZT
อังคาร
0.07613
KZT THB
13.135
THB KZT
พุธ
0.07658
KZT THB
13.058
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07703
KZT THB
12.983
THB KZT
ศุกร์
0.07818
KZT THB
12.791
THB KZT
จันทร์
0.07718
KZT THB
12.957
THB KZT
อังคาร
0.07727
KZT THB
12.941
THB KZT
พุธ
0.07639
KZT THB
13.091
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07768
KZT THB
12.873
THB KZT
ศุกร์
0.07704
KZT THB
12.980
THB KZT
จันทร์
0.07713
KZT THB
12.965
THB KZT
อังคาร
0.07657
KZT THB
13.059
THB KZT
พุธ
0.07678
KZT THB
13.024
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07688
KZT THB
13.008
THB KZT
ศุกร์
0.07688
KZT THB
13.006
THB KZT
จันทร์
0.07647
KZT THB
13.076
THB KZT
อังคาร
0.07681
KZT THB
13.018
THB KZT
พุธ
0.07605
KZT THB
13.150
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07648
KZT THB
13.075
THB KZT
ศุกร์
0.07633
KZT THB
13.101
THB KZT
จันทร์
0.07628
KZT THB
13.109
THB KZT
อังคาร
0.07691
KZT THB
13.002
THB KZT
พุธ
0.07717
KZT THB
12.958
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07686
KZT THB
13.011
THB KZT
ศุกร์
0.07681
KZT THB
13.018
THB KZT
จันทร์
0.07735
KZT THB
12.928
THB KZT
อังคาร
0.07724
KZT THB
12.946
THB KZT
พุธ
0.07680
KZT THB
13.021
THB KZT
พฤหัสบดี
0.07666
KZT THB
13.044
THB KZT
ศุกร์
0.07586
KZT THB
13.182
THB KZT