อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง เควตซัลกัวเตมาลา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เควตซัลกัวเตมาลา และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 เควตซัลกัวเตมาลา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เควตซัลกัวเตมาลา
ต่ำสุด = 4.1848 (28/12/2561) เฉลี่ย = 4.3024 สูงสุด = 4.4888 (24/7/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เควตซัลกัวเตมาลา และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
4.4249
GTQ THB
0.2260
THB GTQ
อังคาร
4.4219
GTQ THB
0.2261
THB GTQ
พุธ
4.4080
GTQ THB
0.2269
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3916
GTQ THB
0.2277
THB GTQ
ศุกร์
4.3880
GTQ THB
0.2279
THB GTQ
จันทร์
4.3831
GTQ THB
0.2281
THB GTQ
อังคาร
4.3916
GTQ THB
0.2277
THB GTQ
พุธ
4.3879
GTQ THB
0.2279
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3651
GTQ THB
0.2291
THB GTQ
ศุกร์
4.3517
GTQ THB
0.2298
THB GTQ
จันทร์
4.3533
GTQ THB
0.2297
THB GTQ
อังคาร
4.3524
GTQ THB
0.2298
THB GTQ
พุธ
4.3592
GTQ THB
0.2294
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3488
GTQ THB
0.2299
THB GTQ
ศุกร์
4.3378
GTQ THB
0.2305
THB GTQ
จันทร์
4.3440
GTQ THB
0.2302
THB GTQ
อังคาร
4.3354
GTQ THB
0.2307
THB GTQ
พุธ
4.3162
GTQ THB
0.2317
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2726
GTQ THB
0.2340
THB GTQ
ศุกร์
4.2620
GTQ THB
0.2346
THB GTQ
จันทร์
4.2620
GTQ THB
0.2346
THB GTQ
อังคาร
4.2820
GTQ THB
0.2335
THB GTQ
พุธ
4.2613
GTQ THB
0.2347
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2652
GTQ THB
0.2345
THB GTQ
ศุกร์
4.2704
GTQ THB
0.2342
THB GTQ
จันทร์
4.2869
GTQ THB
0.2333
THB GTQ
อังคาร
4.2943
GTQ THB
0.2329
THB GTQ
พุธ
4.2845
GTQ THB
0.2334
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3277
GTQ THB
0.2311
THB GTQ
ศุกร์
4.3257
GTQ THB
0.2312
THB GTQ
จันทร์
4.2988
GTQ THB
0.2326
THB GTQ
อังคาร
4.2861
GTQ THB
0.2333
THB GTQ
พุธ
4.2632
GTQ THB
0.2346
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2516
GTQ THB
0.2352
THB GTQ
ศุกร์
4.2443
GTQ THB
0.2356
THB GTQ
จันทร์
4.2607
GTQ THB
0.2347
THB GTQ
อังคาร
4.2768
GTQ THB
0.2338
THB GTQ
พุธ
4.2770
GTQ THB
0.2338
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2941
GTQ THB
0.2329
THB GTQ
ศุกร์
4.2757
GTQ THB
0.2339
THB GTQ
จันทร์
4.2518
GTQ THB
0.2352
THB GTQ
อังคาร
4.2465
GTQ THB
0.2355
THB GTQ
พุธ
4.2656
GTQ THB
0.2344
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2710
GTQ THB
0.2341
THB GTQ
ศุกร์
4.2663
GTQ THB
0.2344
THB GTQ
จันทร์
4.2608
GTQ THB
0.2347
THB GTQ
อังคาร
4.2536
GTQ THB
0.2351
THB GTQ
พุธ
4.2487
GTQ THB
0.2354
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2429
GTQ THB
0.2357
THB GTQ
ศุกร์
4.2439
GTQ THB
0.2356
THB GTQ
จันทร์
4.2364
GTQ THB
0.2361
THB GTQ
อังคาร
4.2259
GTQ THB
0.2366
THB GTQ
พุธ
4.2062
GTQ THB
0.2377
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2155
GTQ THB
0.2372
THB GTQ
ศุกร์
4.2181
GTQ THB
0.2371
THB GTQ
จันทร์
4.2172
GTQ THB
0.2371
THB GTQ
อังคาร
4.2141
GTQ THB
0.2373
THB GTQ
พุธ
4.2200
GTQ THB
0.2370
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2181
GTQ THB
0.2371
THB GTQ
ศุกร์
4.2213
GTQ THB
0.2369
THB GTQ
จันทร์
4.2122
GTQ THB
0.2374
THB GTQ
อังคาร
4.2065
GTQ THB
0.2377
THB GTQ
พุธ
4.2202
GTQ THB
0.2370
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2214
GTQ THB
0.2369
THB GTQ
ศุกร์
4.2180
GTQ THB
0.2371
THB GTQ
จันทร์
4.2150
GTQ THB
0.2372
THB GTQ
อังคาร
4.2139
GTQ THB
0.2373
THB GTQ
พุธ
4.2202
GTQ THB
0.2370
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2159
GTQ THB
0.2372
THB GTQ
ศุกร์
4.2269
GTQ THB
0.2366
THB GTQ
จันทร์
4.2231
GTQ THB
0.2368
THB GTQ
อังคาร
4.2208
GTQ THB
0.2369
THB GTQ
พุธ
4.2113
GTQ THB
0.2375
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2125
GTQ THB
0.2374
THB GTQ
ศุกร์
4.2115
GTQ THB
0.2374
THB GTQ
จันทร์
4.2224
GTQ THB
0.2368
THB GTQ
อังคาร
4.2134
GTQ THB
0.2373
THB GTQ
พุธ
4.2246
GTQ THB
0.2367
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2147
GTQ THB
0.2373
THB GTQ
ศุกร์
4.2217
GTQ THB
0.2369
THB GTQ
จันทร์
4.2516
GTQ THB
0.2352
THB GTQ
อังคาร
4.2537
GTQ THB
0.2351
THB GTQ
พุธ
4.2631
GTQ THB
0.2346
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2648
GTQ THB
0.2345
THB GTQ
ศุกร์
4.2705
GTQ THB
0.2342
THB GTQ
จันทร์
4.2426
GTQ THB
0.2357
THB GTQ
อังคาร
4.2569
GTQ THB
0.2349
THB GTQ
พุธ
4.2695
GTQ THB
0.2342
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2591
GTQ THB
0.2348
THB GTQ
ศุกร์
4.2563
GTQ THB
0.2349
THB GTQ
จันทร์
4.2934
GTQ THB
0.2329
THB GTQ
อังคาร
4.2952
GTQ THB
0.2328
THB GTQ
พุธ
4.3267
GTQ THB
0.2311
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3231
GTQ THB
0.2313
THB GTQ
ศุกร์
4.3074
GTQ THB
0.2322
THB GTQ
จันทร์
4.2915
GTQ THB
0.2330
THB GTQ
อังคาร
4.3027
GTQ THB
0.2324
THB GTQ
พุธ
4.3143
GTQ THB
0.2318
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3114
GTQ THB
0.2319
THB GTQ
ศุกร์
4.3226
GTQ THB
0.2313
THB GTQ
จันทร์
4.3400
GTQ THB
0.2304
THB GTQ
อังคาร
4.3183
GTQ THB
0.2316
THB GTQ
พุธ
4.3183
GTQ THB
0.2316
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3151
GTQ THB
0.2317
THB GTQ
ศุกร์
4.2912
GTQ THB
0.2330
THB GTQ
จันทร์
4.2889
GTQ THB
0.2332
THB GTQ
อังคาร
4.3100
GTQ THB
0.2320
THB GTQ
พุธ
4.2979
GTQ THB
0.2327
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2786
GTQ THB
0.2337
THB GTQ
ศุกร์
4.2803
GTQ THB
0.2336
THB GTQ
อาทิตย์
4.2825
GTQ THB
0.2335
THB GTQ
จันทร์
4.2791
GTQ THB
0.2337
THB GTQ
อังคาร
4.2647
GTQ THB
0.2345
THB GTQ
พุธ
4.2538
GTQ THB
0.2351
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2618
GTQ THB
0.2346
THB GTQ
ศุกร์
4.2780
GTQ THB
0.2338
THB GTQ
อาทิตย์
4.2637
GTQ THB
0.2345
THB GTQ
จันทร์
4.2849
GTQ THB
0.2334
THB GTQ
อังคาร
4.2918
GTQ THB
0.2330
THB GTQ
พุธ
4.2972
GTQ THB
0.2327
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2983
GTQ THB
0.2327
THB GTQ
ศุกร์
4.3329
GTQ THB
0.2308
THB GTQ
อาทิตย์
4.3563
GTQ THB
0.2296
THB GTQ
จันทร์
4.3604
GTQ THB
0.2293
THB GTQ
อังคาร
4.3667
GTQ THB
0.2290
THB GTQ
พุธ
4.3602
GTQ THB
0.2293
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3948
GTQ THB
0.2275
THB GTQ
ศุกร์
4.3797
GTQ THB
0.2283
THB GTQ
จันทร์
4.4115
GTQ THB
0.2267
THB GTQ
อังคาร
4.4087
GTQ THB
0.2268
THB GTQ
พุธ
4.4074
GTQ THB
0.2269
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4166
GTQ THB
0.2264
THB GTQ
ศุกร์
4.4175
GTQ THB
0.2264
THB GTQ
จันทร์
4.4169
GTQ THB
0.2264
THB GTQ
อังคาร
4.4248
GTQ THB
0.2260
THB GTQ
พุธ
4.4130
GTQ THB
0.2266
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4371
GTQ THB
0.2254
THB GTQ
ศุกร์
4.4309
GTQ THB
0.2257
THB GTQ
จันทร์
4.4292
GTQ THB
0.2258
THB GTQ
อังคาร
4.4199
GTQ THB
0.2262
THB GTQ
พุธ
4.4435
GTQ THB
0.2250
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4372
GTQ THB
0.2254
THB GTQ
ศุกร์
4.4369
GTQ THB
0.2254
THB GTQ
จันทร์
4.4382
GTQ THB
0.2253
THB GTQ
อังคาร
4.4335
GTQ THB
0.2256
THB GTQ
พุธ
4.4497
GTQ THB
0.2247
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4562
GTQ THB
0.2244
THB GTQ
ศุกร์
4.4586
GTQ THB
0.2243
THB GTQ
จันทร์
4.4762
GTQ THB
0.2234
THB GTQ
อังคาร
4.4888
GTQ THB
0.2228
THB GTQ
พุธ
4.4708
GTQ THB
0.2237
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4574
GTQ THB
0.2243
THB GTQ
ศุกร์
4.4716
GTQ THB
0.2236
THB GTQ
จันทร์
4.4556
GTQ THB
0.2244
THB GTQ
อังคาร
4.4357
GTQ THB
0.2254
THB GTQ
พุธ
4.4286
GTQ THB
0.2258
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4262
GTQ THB
0.2259
THB GTQ
ศุกร์
4.4459
GTQ THB
0.2249
THB GTQ
จันทร์
4.4340
GTQ THB
0.2255
THB GTQ
อังคาร
4.4378
GTQ THB
0.2253
THB GTQ
พุธ
4.4274
GTQ THB
0.2259
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4273
GTQ THB
0.2259
THB GTQ
ศุกร์
4.4413
GTQ THB
0.2252
THB GTQ
จันทร์
4.4538
GTQ THB
0.2245
THB GTQ
อังคาร
4.4413
GTQ THB
0.2252
THB GTQ
พุธ
4.4490
GTQ THB
0.2248
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4375
GTQ THB
0.2254
THB GTQ
ศุกร์
4.4331
GTQ THB
0.2256
THB GTQ
จันทร์
4.4239
GTQ THB
0.2260
THB GTQ
อังคาร
4.3778
GTQ THB
0.2284
THB GTQ
พุธ
4.3775
GTQ THB
0.2284
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3894
GTQ THB
0.2278
THB GTQ
ศุกร์
4.3808
GTQ THB
0.2283
THB GTQ
จันทร์
4.3511
GTQ THB
0.2298
THB GTQ
อังคาร
4.3454
GTQ THB
0.2301
THB GTQ
พุธ
4.3684
GTQ THB
0.2289
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3539
GTQ THB
0.2297
THB GTQ
ศุกร์
4.3597
GTQ THB
0.2294
THB GTQ
จันทร์
4.3559
GTQ THB
0.2296
THB GTQ
อังคาร
4.3640
GTQ THB
0.2291
THB GTQ
พุธ
4.3376
GTQ THB
0.2305
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3314
GTQ THB
0.2309
THB GTQ
ศุกร์
4.3196
GTQ THB
0.2315
THB GTQ
จันทร์
4.3325
GTQ THB
0.2308
THB GTQ
อังคาร
4.3186
GTQ THB
0.2316
THB GTQ
พุธ
4.2991
GTQ THB
0.2326
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2727
GTQ THB
0.2340
THB GTQ
ศุกร์
4.2581
GTQ THB
0.2348
THB GTQ
จันทร์
4.2412
GTQ THB
0.2358
THB GTQ
อังคาร
4.2597
GTQ THB
0.2348
THB GTQ
พุธ
4.2525
GTQ THB
0.2352
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2305
GTQ THB
0.2364
THB GTQ
ศุกร์
4.2277
GTQ THB
0.2365
THB GTQ
จันทร์
4.2368
GTQ THB
0.2360
THB GTQ
อังคาร
4.2044
GTQ THB
0.2378
THB GTQ
ศุกร์
4.1975
GTQ THB
0.2382
THB GTQ
จันทร์
4.1894
GTQ THB
0.2387
THB GTQ
อังคาร
4.2024
GTQ THB
0.2380
THB GTQ
พุธ
4.1977
GTQ THB
0.2382
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2367
GTQ THB
0.2360
THB GTQ
ศุกร์
4.2603
GTQ THB
0.2347
THB GTQ
จันทร์
4.2822
GTQ THB
0.2335
THB GTQ
อังคาร
4.2772
GTQ THB
0.2338
THB GTQ
พุธ
4.2692
GTQ THB
0.2342
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2679
GTQ THB
0.2343
THB GTQ
ศุกร์
4.2495
GTQ THB
0.2353
THB GTQ
จันทร์
4.2502
GTQ THB
0.2353
THB GTQ
อังคาร
4.2432
GTQ THB
0.2357
THB GTQ
พุธ
4.2232
GTQ THB
0.2368
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2384
GTQ THB
0.2359
THB GTQ
ศุกร์
4.2329
GTQ THB
0.2362
THB GTQ
จันทร์
4.2359
GTQ THB
0.2361
THB GTQ
อังคาร
4.2679
GTQ THB
0.2343
THB GTQ
พุธ
4.2601
GTQ THB
0.2347
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2778
GTQ THB
0.2338
THB GTQ
ศุกร์
4.2936
GTQ THB
0.2329
THB GTQ
จันทร์
4.3117
GTQ THB
0.2319
THB GTQ
อังคาร
4.3146
GTQ THB
0.2318
THB GTQ
พุธ
4.3211
GTQ THB
0.2314
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2853
GTQ THB
0.2334
THB GTQ
ศุกร์
4.2676
GTQ THB
0.2343
THB GTQ
จันทร์
4.2505
GTQ THB
0.2353
THB GTQ
อังคาร
4.2549
GTQ THB
0.2350
THB GTQ
พุธ
4.2571
GTQ THB
0.2349
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2515
GTQ THB
0.2352
THB GTQ
ศุกร์
4.2786
GTQ THB
0.2337
THB GTQ
จันทร์
4.2980
GTQ THB
0.2327
THB GTQ
อังคาร
4.2734
GTQ THB
0.2340
THB GTQ
พุธ
4.2620
GTQ THB
0.2346
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2656
GTQ THB
0.2344
THB GTQ
ศุกร์
4.2795
GTQ THB
0.2337
THB GTQ
จันทร์
4.2782
GTQ THB
0.2337
THB GTQ
อังคาร
4.2925
GTQ THB
0.2330
THB GTQ
พุธ
4.2956
GTQ THB
0.2328
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2974
GTQ THB
0.2327
THB GTQ
ศุกร์
4.2815
GTQ THB
0.2336
THB GTQ
จันทร์
4.2784
GTQ THB
0.2337
THB GTQ
อังคาร
4.2813
GTQ THB
0.2336
THB GTQ
พุธ
4.2792
GTQ THB
0.2337
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2657
GTQ THB
0.2344
THB GTQ
ศุกร์
4.2611
GTQ THB
0.2347
THB GTQ
จันทร์
4.2473
GTQ THB
0.2354
THB GTQ
อังคาร
4.2365
GTQ THB
0.2360
THB GTQ
พุธ
4.2372
GTQ THB
0.2360
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2480
GTQ THB
0.2354
THB GTQ
ศุกร์
4.2480
GTQ THB
0.2354
THB GTQ
จันทร์
4.2516
GTQ THB
0.2352
THB GTQ
อังคาร
4.2522
GTQ THB
0.2352
THB GTQ
พุธ
4.2393
GTQ THB
0.2359
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2266
GTQ THB
0.2366
THB GTQ
ศุกร์
4.2376
GTQ THB
0.2360
THB GTQ
จันทร์
4.2378
GTQ THB
0.2360
THB GTQ
อังคาร
4.2341
GTQ THB
0.2362
THB GTQ
พุธ
4.2283
GTQ THB
0.2365
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2294
GTQ THB
0.2364
THB GTQ
ศุกร์
4.2207
GTQ THB
0.2369
THB GTQ
จันทร์
4.2115
GTQ THB
0.2374
THB GTQ
อังคาร
4.2117
GTQ THB
0.2374
THB GTQ
พุธ
4.2064
GTQ THB
0.2377
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2051
GTQ THB
0.2378
THB GTQ
ศุกร์
4.1848
GTQ THB
0.2390
THB GTQ
จันทร์
4.2070
GTQ THB
0.2377
THB GTQ