อัตราแลกเปลี่ยนปี 2567 ระหว่าง เควตซัลกัวเตมาลา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เควตซัลกัวเตมาลา และ บาทไทย ในปี 2567 กราฟแสดงค่าของ 1 เควตซัลกัวเตมาลา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เควตซัลกัวเตมาลา
ต่ำสุด = 4.3532 (2/1/2567) เฉลี่ย = 4.6351 สูงสุด = 4.7701 (25/4/2567)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เควตซัลกัวเตมาลา และ บาทไทย ในปี 2567
จันทร์
4.3825
GTQ THB
0.2282
THB GTQ
อังคาร
4.3532
GTQ THB
0.2297
THB GTQ
พุธ
4.3880
GTQ THB
0.2279
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4067
GTQ THB
0.2269
THB GTQ
ศุกร์
4.4411
GTQ THB
0.2252
THB GTQ
จันทร์
4.4815
GTQ THB
0.2231
THB GTQ
อังคาร
4.4819
GTQ THB
0.2231
THB GTQ
พุธ
4.4760
GTQ THB
0.2234
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5011
GTQ THB
0.2222
THB GTQ
ศุกร์
4.4826
GTQ THB
0.2231
THB GTQ
จันทร์
4.4729
GTQ THB
0.2236
THB GTQ
อังคาร
4.5330
GTQ THB
0.2206
THB GTQ
พุธ
4.5351
GTQ THB
0.2205
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5577
GTQ THB
0.2194
THB GTQ
ศุกร์
4.5393
GTQ THB
0.2203
THB GTQ
จันทร์
4.5664
GTQ THB
0.2190
THB GTQ
อังคาร
4.5669
GTQ THB
0.2190
THB GTQ
พุธ
4.5588
GTQ THB
0.2194
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5576
GTQ THB
0.2194
THB GTQ
ศุกร์
4.5437
GTQ THB
0.2201
THB GTQ
จันทร์
4.5360
GTQ THB
0.2205
THB GTQ
อังคาร
4.5302
GTQ THB
0.2207
THB GTQ
พุธ
4.5385
GTQ THB
0.2203
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5578
GTQ THB
0.2194
THB GTQ
ศุกร์
4.5317
GTQ THB
0.2207
THB GTQ
จันทร์
4.5310
GTQ THB
0.2207
THB GTQ
อังคาร
4.5619
GTQ THB
0.2192
THB GTQ
พุธ
4.5728
GTQ THB
0.2187
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5907
GTQ THB
0.2178
THB GTQ
ศุกร์
4.6056
GTQ THB
0.2171
THB GTQ
จันทร์
4.6008
GTQ THB
0.2174
THB GTQ
อังคาร
4.5743
GTQ THB
0.2186
THB GTQ
พุธ
4.6309
GTQ THB
0.2159
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6282
GTQ THB
0.2161
THB GTQ
ศุกร์
4.6247
GTQ THB
0.2162
THB GTQ
จันทร์
4.6110
GTQ THB
0.2169
THB GTQ
อังคาร
4.6097
GTQ THB
0.2169
THB GTQ
พุธ
4.5894
GTQ THB
0.2179
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5920
GTQ THB
0.2178
THB GTQ
ศุกร์
4.6121
GTQ THB
0.2168
THB GTQ
จันทร์
4.5914
GTQ THB
0.2178
THB GTQ
อังคาร
4.5838
GTQ THB
0.2182
THB GTQ
พุธ
4.6085
GTQ THB
0.2170
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6107
GTQ THB
0.2169
THB GTQ
ศุกร์
4.5943
GTQ THB
0.2177
THB GTQ
จันทร์
4.5949
GTQ THB
0.2176
THB GTQ
อังคาร
4.5818
GTQ THB
0.2183
THB GTQ
พุธ
4.5721
GTQ THB
0.2187
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5624
GTQ THB
0.2192
THB GTQ
ศุกร์
4.5606
GTQ THB
0.2193
THB GTQ
จันทร์
4.5372
GTQ THB
0.2204
THB GTQ
อังคาร
4.5519
GTQ THB
0.2197
THB GTQ
พุธ
4.5668
GTQ THB
0.2190
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5602
GTQ THB
0.2193
THB GTQ
ศุกร์
4.5870
GTQ THB
0.2180
THB GTQ
จันทร์
4.6037
GTQ THB
0.2172
THB GTQ
อังคาร
4.6073
GTQ THB
0.2170
THB GTQ
พุธ
4.6449
GTQ THB
0.2153
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6215
GTQ THB
0.2164
THB GTQ
ศุกร์
4.6682
GTQ THB
0.2142
THB GTQ
จันทร์
4.6660
GTQ THB
0.2143
THB GTQ
อังคาร
4.6528
GTQ THB
0.2149
THB GTQ
พุธ
4.6527
GTQ THB
0.2149
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6774
GTQ THB
0.2138
THB GTQ
ศุกร์
4.6601
GTQ THB
0.2146
THB GTQ
จันทร์
4.6761
GTQ THB
0.2139
THB GTQ
อังคาร
4.7038
GTQ THB
0.2126
THB GTQ
พุธ
4.7185
GTQ THB
0.2119
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7129
GTQ THB
0.2122
THB GTQ
ศุกร์
4.6941
GTQ THB
0.2130
THB GTQ
จันทร์
4.7058
GTQ THB
0.2125
THB GTQ
อังคาร
4.6806
GTQ THB
0.2137
THB GTQ
พุธ
4.6670
GTQ THB
0.2143
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6916
GTQ THB
0.2131
THB GTQ
ศุกร์
4.6869
GTQ THB
0.2134
THB GTQ
จันทร์
4.7139
GTQ THB
0.2121
THB GTQ
อังคาร
4.7121
GTQ THB
0.2122
THB GTQ
พุธ
4.7324
GTQ THB
0.2113
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7403
GTQ THB
0.2110
THB GTQ
ศุกร์
4.7231
GTQ THB
0.2117
THB GTQ
จันทร์
4.7601
GTQ THB
0.2101
THB GTQ
อังคาร
4.7644
GTQ THB
0.2099
THB GTQ
พุธ
4.7655
GTQ THB
0.2098
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7701
GTQ THB
0.2096
THB GTQ
ศุกร์
4.7501
GTQ THB
0.2105
THB GTQ
จันทร์
4.7533
GTQ THB
0.2104
THB GTQ
อังคาร
4.7669
GTQ THB
0.2098
THB GTQ
พุธ
4.7514
GTQ THB
0.2105
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7562
GTQ THB
0.2103
THB GTQ
ศุกร์
4.7465
GTQ THB
0.2107
THB GTQ
จันทร์
4.7387
GTQ THB
0.2110
THB GTQ
อังคาร
4.7437
GTQ THB
0.2108
THB GTQ
พุธ
4.7465
GTQ THB
0.2107
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7490
GTQ THB
0.2106
THB GTQ
ศุกร์
4.7238
GTQ THB
0.2117
THB GTQ
จันทร์
4.7331
GTQ THB
0.2113
THB GTQ
อังคาร
4.7209
GTQ THB
0.2118
THB GTQ
พุธ
4.7035
GTQ THB
0.2126
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6506
GTQ THB
0.2150
THB GTQ
ศุกร์
4.6675
GTQ THB
0.2142
THB GTQ
จันทร์
4.6550
GTQ THB
0.2148
THB GTQ
อังคาร
4.6692
GTQ THB
0.2142
THB GTQ
พุธ
4.6788
GTQ THB
0.2137
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6966
GTQ THB
0.2129
THB GTQ
ศุกร์
4.7059
GTQ THB
0.2125
THB GTQ
จันทร์
4.7177
GTQ THB
0.2120
THB GTQ
อังคาร
4.7172
GTQ THB
0.2120
THB GTQ
พุธ
4.7214
GTQ THB
0.2118
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7257
GTQ THB
0.2116
THB GTQ
ศุกร์
4.7414
GTQ THB
0.2109
THB GTQ
จันทร์
4.7432
GTQ THB
0.2108
THB GTQ
อังคาร
4.7135
GTQ THB
0.2122
THB GTQ
พุธ
4.7351
GTQ THB
0.2112
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7020
GTQ THB
0.2127
THB GTQ
ศุกร์
4.7036
GTQ THB
0.2126
THB GTQ
จันทร์
4.6782
GTQ THB
0.2138
THB GTQ
อังคาร
4.7411
GTQ THB
0.2109
THB GTQ
พุธ
4.7193
GTQ THB
0.2119
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7458
GTQ THB
0.2107
THB GTQ
ศุกร์
4.7013
GTQ THB
0.2127
THB GTQ
จันทร์
4.7386
GTQ THB
0.2110
THB GTQ