อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง เควตซัลกัวเตมาลา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เควตซัลกัวเตมาลา และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 เควตซัลกัวเตมาลา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เควตซัลกัวเตมาลา
ต่ำสุด = 4.1596 (30/1/2566) เฉลี่ย = 4.4446 สูงสุด = 4.7391 (9/10/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เควตซัลกัวเตมาลา และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
4.4157
GTQ THB
0.2265
THB GTQ
อังคาร
4.3772
GTQ THB
0.2285
THB GTQ
พุธ
4.3350
GTQ THB
0.2307
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3220
GTQ THB
0.2314
THB GTQ
ศุกร์
4.3367
GTQ THB
0.2306
THB GTQ
จันทร์
4.3440
GTQ THB
0.2302
THB GTQ
อังคาร
4.2934
GTQ THB
0.2329
THB GTQ
พุธ
4.2486
GTQ THB
0.2354
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2658
GTQ THB
0.2344
THB GTQ
ศุกร์
4.2398
GTQ THB
0.2359
THB GTQ
จันทร์
4.2209
GTQ THB
0.2369
THB GTQ
อังคาร
4.2181
GTQ THB
0.2371
THB GTQ
พุธ
4.1760
GTQ THB
0.2395
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2010
GTQ THB
0.2380
THB GTQ
ศุกร์
4.1826
GTQ THB
0.2391
THB GTQ
จันทร์
4.2018
GTQ THB
0.2380
THB GTQ
อังคาร
4.1796
GTQ THB
0.2393
THB GTQ
พุธ
4.1955
GTQ THB
0.2384
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1932
GTQ THB
0.2385
THB GTQ
ศุกร์
4.1817
GTQ THB
0.2391
THB GTQ
จันทร์
4.1596
GTQ THB
0.2404
THB GTQ
อังคาร
4.2153
GTQ THB
0.2372
THB GTQ
พุธ
4.1981
GTQ THB
0.2382
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1844
GTQ THB
0.2390
THB GTQ
ศุกร์
4.2005
GTQ THB
0.2381
THB GTQ
จันทร์
4.2359
GTQ THB
0.2361
THB GTQ
อังคาร
4.2730
GTQ THB
0.2340
THB GTQ
พุธ
4.2753
GTQ THB
0.2339
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2613
GTQ THB
0.2347
THB GTQ
ศุกร์
4.2964
GTQ THB
0.2328
THB GTQ
จันทร์
4.3080
GTQ THB
0.2321
THB GTQ
อังคาร
4.3378
GTQ THB
0.2305
THB GTQ
พุธ
4.3759
GTQ THB
0.2285
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3816
GTQ THB
0.2282
THB GTQ
ศุกร์
4.4024
GTQ THB
0.2271
THB GTQ
จันทร์
4.4179
GTQ THB
0.2264
THB GTQ
อังคาร
4.4186
GTQ THB
0.2263
THB GTQ
พุธ
4.4274
GTQ THB
0.2259
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4346
GTQ THB
0.2255
THB GTQ
ศุกร์
4.4599
GTQ THB
0.2242
THB GTQ
จันทร์
4.4840
GTQ THB
0.2230
THB GTQ
อังคาร
4.5325
GTQ THB
0.2206
THB GTQ
พุธ
4.4310
GTQ THB
0.2257
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4475
GTQ THB
0.2248
THB GTQ
ศุกร์
4.4356
GTQ THB
0.2254
THB GTQ
จันทร์
4.4305
GTQ THB
0.2257
THB GTQ
อังคาร
4.4458
GTQ THB
0.2249
THB GTQ
พุธ
4.4952
GTQ THB
0.2225
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4937
GTQ THB
0.2225
THB GTQ
ศุกร์
4.4955
GTQ THB
0.2224
THB GTQ
จันทร์
4.4247
GTQ THB
0.2260
THB GTQ
อังคาร
4.4441
GTQ THB
0.2250
THB GTQ
พุธ
4.4536
GTQ THB
0.2245
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4180
GTQ THB
0.2263
THB GTQ
ศุกร์
4.3949
GTQ THB
0.2275
THB GTQ
จันทร์
4.3890
GTQ THB
0.2278
THB GTQ
อังคาร
4.3997
GTQ THB
0.2273
THB GTQ
พุธ
4.4116
GTQ THB
0.2267
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3729
GTQ THB
0.2287
THB GTQ
ศุกร์
4.3809
GTQ THB
0.2283
THB GTQ
จันทร์
4.4129
GTQ THB
0.2266
THB GTQ
อังคาร
4.3951
GTQ THB
0.2275
THB GTQ
พุธ
4.3876
GTQ THB
0.2279
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3921
GTQ THB
0.2277
THB GTQ
ศุกร์
4.3853
GTQ THB
0.2280
THB GTQ
จันทร์
4.4178
GTQ THB
0.2264
THB GTQ
อังคาร
4.3852
GTQ THB
0.2280
THB GTQ
พุธ
4.3383
GTQ THB
0.2305
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3703
GTQ THB
0.2288
THB GTQ
ศุกร์
4.3751
GTQ THB
0.2286
THB GTQ
จันทร์
4.3964
GTQ THB
0.2275
THB GTQ
อังคาร
4.3849
GTQ THB
0.2281
THB GTQ
พุธ
4.3900
GTQ THB
0.2278
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3757
GTQ THB
0.2285
THB GTQ
ศุกร์
4.3701
GTQ THB
0.2288
THB GTQ
จันทร์
4.3759
GTQ THB
0.2285
THB GTQ
อังคาร
4.3736
GTQ THB
0.2286
THB GTQ
พุธ
4.4241
GTQ THB
0.2260
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4123
GTQ THB
0.2266
THB GTQ
ศุกร์
4.4096
GTQ THB
0.2268
THB GTQ
จันทร์
4.4120
GTQ THB
0.2267
THB GTQ
อังคาร
4.4326
GTQ THB
0.2256
THB GTQ
พุธ
4.3863
GTQ THB
0.2280
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3707
GTQ THB
0.2288
THB GTQ
ศุกร์
4.3734
GTQ THB
0.2287
THB GTQ
จันทร์
4.3902
GTQ THB
0.2278
THB GTQ
อังคาร
4.3919
GTQ THB
0.2277
THB GTQ
พุธ
4.3849
GTQ THB
0.2281
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3488
GTQ THB
0.2300
THB GTQ
ศุกร์
4.3072
GTQ THB
0.2322
THB GTQ
จันทร์
4.3353
GTQ THB
0.2307
THB GTQ
อังคาร
4.3106
GTQ THB
0.2320
THB GTQ
พุธ
4.3102
GTQ THB
0.2320
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3213
GTQ THB
0.2314
THB GTQ
ศุกร์
4.3571
GTQ THB
0.2295
THB GTQ
จันทร์
4.3103
GTQ THB
0.2320
THB GTQ
อังคาร
4.3541
GTQ THB
0.2297
THB GTQ
พุธ
4.3824
GTQ THB
0.2282
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4032
GTQ THB
0.2271
THB GTQ
ศุกร์
4.3907
GTQ THB
0.2278
THB GTQ
จันทร์
4.4250
GTQ THB
0.2260
THB GTQ
อังคาร
4.4452
GTQ THB
0.2250
THB GTQ
พุธ
4.4285
GTQ THB
0.2258
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4382
GTQ THB
0.2253
THB GTQ
ศุกร์
4.4420
GTQ THB
0.2251
THB GTQ
จันทร์
4.4462
GTQ THB
0.2249
THB GTQ
อังคาร
4.4439
GTQ THB
0.2250
THB GTQ
พุธ
4.4516
GTQ THB
0.2246
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4482
GTQ THB
0.2248
THB GTQ
ศุกร์
4.4181
GTQ THB
0.2263
THB GTQ
จันทร์
4.4261
GTQ THB
0.2259
THB GTQ
อังคาร
4.4503
GTQ THB
0.2247
THB GTQ
พุธ
4.4347
GTQ THB
0.2255
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4455
GTQ THB
0.2249
THB GTQ
ศุกร์
4.4419
GTQ THB
0.2251
THB GTQ
จันทร์
4.4103
GTQ THB
0.2267
THB GTQ
อังคาร
4.4054
GTQ THB
0.2270
THB GTQ
พุธ
4.4240
GTQ THB
0.2260
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4427
GTQ THB
0.2251
THB GTQ
ศุกร์
4.4229
GTQ THB
0.2261
THB GTQ
จันทร์
4.4349
GTQ THB
0.2255
THB GTQ
อังคาร
4.4364
GTQ THB
0.2254
THB GTQ
พุธ
4.4446
GTQ THB
0.2250
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4680
GTQ THB
0.2238
THB GTQ
ศุกร์
4.4895
GTQ THB
0.2227
THB GTQ
จันทร์
4.5015
GTQ THB
0.2221
THB GTQ
อังคาร
4.4981
GTQ THB
0.2223
THB GTQ
พุธ
4.5423
GTQ THB
0.2202
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5307
GTQ THB
0.2207
THB GTQ
ศุกร์
4.5152
GTQ THB
0.2215
THB GTQ
จันทร์
4.5078
GTQ THB
0.2218
THB GTQ
อังคาร
4.4565
GTQ THB
0.2244
THB GTQ
พุธ
4.4454
GTQ THB
0.2250
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4568
GTQ THB
0.2244
THB GTQ
ศุกร์
4.4922
GTQ THB
0.2226
THB GTQ
จันทร์
4.5087
GTQ THB
0.2218
THB GTQ
อังคาร
4.4505
GTQ THB
0.2247
THB GTQ
พุธ
4.4577
GTQ THB
0.2243
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4521
GTQ THB
0.2246
THB GTQ
ศุกร์
4.4402
GTQ THB
0.2252
THB GTQ
จันทร์
4.4108
GTQ THB
0.2267
THB GTQ
อังคาร
4.3572
GTQ THB
0.2295
THB GTQ
พุธ
4.3425
GTQ THB
0.2303
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3330
GTQ THB
0.2308
THB GTQ
ศุกร์
4.3865
GTQ THB
0.2280
THB GTQ
จันทร์
4.3901
GTQ THB
0.2278
THB GTQ
อังคาร
4.3887
GTQ THB
0.2279
THB GTQ
พุธ
4.3661
GTQ THB
0.2290
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3388
GTQ THB
0.2305
THB GTQ
ศุกร์
4.3846
GTQ THB
0.2281
THB GTQ
จันทร์
4.3634
GTQ THB
0.2292
THB GTQ
อังคาร
4.3378
GTQ THB
0.2305
THB GTQ
พุธ
4.3646
GTQ THB
0.2291
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3964
GTQ THB
0.2275
THB GTQ
ศุกร์
4.4350
GTQ THB
0.2255
THB GTQ
จันทร์
4.4563
GTQ THB
0.2244
THB GTQ
อังคาร
4.4603
GTQ THB
0.2242
THB GTQ
พุธ
4.4431
GTQ THB
0.2251
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4591
GTQ THB
0.2243
THB GTQ
ศุกร์
4.4436
GTQ THB
0.2250
THB GTQ
จันทร์
4.4501
GTQ THB
0.2247
THB GTQ
อังคาร
4.4880
GTQ THB
0.2228
THB GTQ
พุธ
4.4896
GTQ THB
0.2227
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4892
GTQ THB
0.2228
THB GTQ
ศุกร์
4.5072
GTQ THB
0.2219
THB GTQ
จันทร์
4.4902
GTQ THB
0.2227
THB GTQ
อังคาร
4.4588
GTQ THB
0.2243
THB GTQ
พุธ
4.4754
GTQ THB
0.2234
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4535
GTQ THB
0.2245
THB GTQ
ศุกร์
4.4675
GTQ THB
0.2238
THB GTQ
จันทร์
4.4897
GTQ THB
0.2227
THB GTQ
อังคาร
4.4773
GTQ THB
0.2233
THB GTQ
พุธ
4.4685
GTQ THB
0.2238
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4715
GTQ THB
0.2236
THB GTQ
ศุกร์
4.4400
GTQ THB
0.2252
THB GTQ
จันทร์
4.4448
GTQ THB
0.2250
THB GTQ
อังคาร
4.5013
GTQ THB
0.2222
THB GTQ
พุธ
4.5009
GTQ THB
0.2222
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5190
GTQ THB
0.2213
THB GTQ
ศุกร์
4.5170
GTQ THB
0.2214
THB GTQ
จันทร์
4.5162
GTQ THB
0.2214
THB GTQ
อังคาร
4.5338
GTQ THB
0.2206
THB GTQ
พุธ
4.5391
GTQ THB
0.2203
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5474
GTQ THB
0.2199
THB GTQ
ศุกร์
4.5521
GTQ THB
0.2197
THB GTQ
จันทร์
4.5440
GTQ THB
0.2201
THB GTQ
อังคาร
4.5769
GTQ THB
0.2185
THB GTQ
พุธ
4.5729
GTQ THB
0.2187
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5930
GTQ THB
0.2177
THB GTQ
ศุกร์
4.5800
GTQ THB
0.2183
THB GTQ
จันทร์
4.5959
GTQ THB
0.2176
THB GTQ
อังคาร
4.6278
GTQ THB
0.2161
THB GTQ
พุธ
4.6329
GTQ THB
0.2158
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6520
GTQ THB
0.2150
THB GTQ
ศุกร์
4.6445
GTQ THB
0.2153
THB GTQ
จันทร์
4.6823
GTQ THB
0.2136
THB GTQ
อังคาร
4.6886
GTQ THB
0.2133
THB GTQ
พุธ
4.7104
GTQ THB
0.2123
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7160
GTQ THB
0.2120
THB GTQ
ศุกร์
4.7238
GTQ THB
0.2117
THB GTQ
จันทร์
4.7391
GTQ THB
0.2110
THB GTQ
อังคาร
4.6992
GTQ THB
0.2128
THB GTQ
พุธ
4.6479
GTQ THB
0.2151
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6205
GTQ THB
0.2164
THB GTQ
ศุกร์
4.6443
GTQ THB
0.2153
THB GTQ
จันทร์
4.6232
GTQ THB
0.2163
THB GTQ
อังคาร
4.6363
GTQ THB
0.2157
THB GTQ
พุธ
4.6371
GTQ THB
0.2157
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6345
GTQ THB
0.2158
THB GTQ
ศุกร์
4.6669
GTQ THB
0.2143
THB GTQ
จันทร์
4.6577
GTQ THB
0.2147
THB GTQ
อังคาร
4.6511
GTQ THB
0.2150
THB GTQ
พุธ
4.6062
GTQ THB
0.2171
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6206
GTQ THB
0.2164
THB GTQ
ศุกร์
4.6313
GTQ THB
0.2159
THB GTQ
จันทร์
4.5913
GTQ THB
0.2178
THB GTQ
อังคาร
4.5977
GTQ THB
0.2175
THB GTQ
พุธ
4.6207
GTQ THB
0.2164
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5823
GTQ THB
0.2182
THB GTQ
ศุกร์
4.5531
GTQ THB
0.2196
THB GTQ
จันทร์
4.5679
GTQ THB
0.2189
THB GTQ
อังคาร
4.5185
GTQ THB
0.2213
THB GTQ
พุธ
4.5535
GTQ THB
0.2196
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5614
GTQ THB
0.2192
THB GTQ
ศุกร์
4.5780
GTQ THB
0.2184
THB GTQ
จันทร์
4.6010
GTQ THB
0.2173
THB GTQ
อังคาร
4.6038
GTQ THB
0.2172
THB GTQ
พุธ
4.5381
GTQ THB
0.2204
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5244
GTQ THB
0.2210
THB GTQ
ศุกร์
4.4741
GTQ THB
0.2235
THB GTQ
จันทร์
4.5082
GTQ THB
0.2218
THB GTQ
อังคาร
4.5060
GTQ THB
0.2219
THB GTQ
พุธ
4.4878
GTQ THB
0.2228
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5028
GTQ THB
0.2221
THB GTQ
ศุกร์
4.5242
GTQ THB
0.2210
THB GTQ
จันทร์
4.4938
GTQ THB
0.2225
THB GTQ
อังคาร
4.4612
GTQ THB
0.2242
THB GTQ
พุธ
4.4752
GTQ THB
0.2235
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4977
GTQ THB
0.2223
THB GTQ
ศุกร์
4.4786
GTQ THB
0.2233
THB GTQ
จันทร์
4.4505
GTQ THB
0.2247
THB GTQ
อังคาร
4.4976
GTQ THB
0.2223
THB GTQ
พุธ
4.4800
GTQ THB
0.2232
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4906
GTQ THB
0.2227
THB GTQ
ศุกร์
4.5115
GTQ THB
0.2217
THB GTQ
จันทร์
4.5523
GTQ THB
0.2197
THB GTQ
อังคาร
4.5544
GTQ THB
0.2196
THB GTQ
พุธ
4.5686
GTQ THB
0.2189
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4740
GTQ THB
0.2235
THB GTQ
ศุกร์
4.4778
GTQ THB
0.2233
THB GTQ
จันทร์
4.4506
GTQ THB
0.2247
THB GTQ
อังคาร
4.4754
GTQ THB
0.2234
THB GTQ
พุธ
4.4819
GTQ THB
0.2231
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4686
GTQ THB
0.2238
THB GTQ
ศุกร์
4.4333
GTQ THB
0.2256
THB GTQ
จันทร์
4.4153
GTQ THB
0.2265
THB GTQ
อังคาร
4.4129
GTQ THB
0.2266
THB GTQ
พุธ
4.3933
GTQ THB
0.2276
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3824
GTQ THB
0.2282
THB GTQ
ศุกร์
4.3703
GTQ THB
0.2288
THB GTQ