อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง เควตซัลกัวเตมาลา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เควตซัลกัวเตมาลา และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 เควตซัลกัวเตมาลา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เควตซัลกัวเตมาลา
ต่ำสุด = 3.8262 (21/12/2563) เฉลี่ย = 4.0525 สูงสุด = 4.3497 (24/3/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เควตซัลกัวเตมาลา และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
3.8528
GTQ THB
0.2596
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9010
GTQ THB
0.2563
THB GTQ
ศุกร์
3.8962
GTQ THB
0.2567
THB GTQ
จันทร์
3.9324
GTQ THB
0.2543
THB GTQ
อังคาร
3.9038
GTQ THB
0.2562
THB GTQ
พุธ
3.9176
GTQ THB
0.2553
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9222
GTQ THB
0.2550
THB GTQ
ศุกร์
3.9147
GTQ THB
0.2555
THB GTQ
จันทร์
3.9285
GTQ THB
0.2545
THB GTQ
อังคาร
3.9290
GTQ THB
0.2545
THB GTQ
พุธ
3.9237
GTQ THB
0.2549
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9408
GTQ THB
0.2538
THB GTQ
ศุกร์
3.9344
GTQ THB
0.2542
THB GTQ
จันทร์
3.9350
GTQ THB
0.2541
THB GTQ
อังคาร
3.9560
GTQ THB
0.2528
THB GTQ
พุธ
3.9451
GTQ THB
0.2535
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9714
GTQ THB
0.2518
THB GTQ
ศุกร์
3.9575
GTQ THB
0.2527
THB GTQ
จันทร์
3.9910
GTQ THB
0.2506
THB GTQ
อังคาร
4.0150
GTQ THB
0.2491
THB GTQ
พุธ
4.0394
GTQ THB
0.2476
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0682
GTQ THB
0.2458
THB GTQ
ศุกร์
4.0676
GTQ THB
0.2458
THB GTQ
จันทร์
4.0605
GTQ THB
0.2463
THB GTQ
อังคาร
4.0383
GTQ THB
0.2476
THB GTQ
พุธ
4.0361
GTQ THB
0.2478
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0531
GTQ THB
0.2467
THB GTQ
ศุกร์
4.0712
GTQ THB
0.2456
THB GTQ
จันทร์
4.0852
GTQ THB
0.2448
THB GTQ
อังคาร
4.0814
GTQ THB
0.2450
THB GTQ
พุธ
4.0776
GTQ THB
0.2452
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0613
GTQ THB
0.2462
THB GTQ
ศุกร์
4.0769
GTQ THB
0.2453
THB GTQ
จันทร์
4.0893
GTQ THB
0.2445
THB GTQ
อังคาร
4.0844
GTQ THB
0.2448
THB GTQ
พุธ
4.0767
GTQ THB
0.2453
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1273
GTQ THB
0.2423
THB GTQ
ศุกร์
4.1429
GTQ THB
0.2414
THB GTQ
จันทร์
4.1519
GTQ THB
0.2409
THB GTQ
อังคาร
4.1571
GTQ THB
0.2406
THB GTQ
พุธ
4.1821
GTQ THB
0.2391
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1581
GTQ THB
0.2405
THB GTQ
ศุกร์
4.1569
GTQ THB
0.2406
THB GTQ
จันทร์
4.1240
GTQ THB
0.2425
THB GTQ
อังคาร
4.1033
GTQ THB
0.2437
THB GTQ
พุธ
4.0845
GTQ THB
0.2448
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1161
GTQ THB
0.2429
THB GTQ
ศุกร์
4.1450
GTQ THB
0.2413
THB GTQ
จันทร์
4.1297
GTQ THB
0.2422
THB GTQ
อังคาร
4.0785
GTQ THB
0.2452
THB GTQ
พุธ
4.0790
GTQ THB
0.2452
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0936
GTQ THB
0.2443
THB GTQ
ศุกร์
4.1285
GTQ THB
0.2422
THB GTQ
จันทร์
4.2082
GTQ THB
0.2376
THB GTQ
อังคาร
4.1714
GTQ THB
0.2397
THB GTQ
พุธ
4.2365
GTQ THB
0.2360
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1925
GTQ THB
0.2385
THB GTQ
ศุกร์
4.2608
GTQ THB
0.2347
THB GTQ
จันทร์
4.3081
GTQ THB
0.2321
THB GTQ
อังคาร
4.3497
GTQ THB
0.2299
THB GTQ
พุธ
4.2318
GTQ THB
0.2363
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2132
GTQ THB
0.2374
THB GTQ
ศุกร์
4.1239
GTQ THB
0.2425
THB GTQ
จันทร์
4.2202
GTQ THB
0.2370
THB GTQ
อังคาร
4.1850
GTQ THB
0.2389
THB GTQ
พุธ
4.2726
GTQ THB
0.2340
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2674
GTQ THB
0.2343
THB GTQ
ศุกร์
4.2353
GTQ THB
0.2361
THB GTQ
จันทร์
4.2617
GTQ THB
0.2346
THB GTQ
อังคาร
4.2740
GTQ THB
0.2340
THB GTQ
พุธ
4.2423
GTQ THB
0.2357
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2476
GTQ THB
0.2354
THB GTQ
ศุกร์
4.2605
GTQ THB
0.2347
THB GTQ
จันทร์
4.2532
GTQ THB
0.2351
THB GTQ
อังคาร
4.2737
GTQ THB
0.2340
THB GTQ
พุธ
4.2207
GTQ THB
0.2369
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2273
GTQ THB
0.2366
THB GTQ
ศุกร์
4.2041
GTQ THB
0.2379
THB GTQ
จันทร์
4.2265
GTQ THB
0.2366
THB GTQ
อังคาร
4.2186
GTQ THB
0.2370
THB GTQ
พุธ
4.2087
GTQ THB
0.2376
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1553
GTQ THB
0.2407
THB GTQ
ศุกร์
4.2026
GTQ THB
0.2379
THB GTQ
จันทร์
4.2097
GTQ THB
0.2375
THB GTQ
อังคาร
4.2144
GTQ THB
0.2373
THB GTQ
พุธ
4.1923
GTQ THB
0.2385
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1925
GTQ THB
0.2385
THB GTQ
ศุกร์
4.2349
GTQ THB
0.2361
THB GTQ
จันทร์
4.2186
GTQ THB
0.2370
THB GTQ
อังคาร
4.1626
GTQ THB
0.2402
THB GTQ
พุธ
4.1871
GTQ THB
0.2388
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1998
GTQ THB
0.2381
THB GTQ
ศุกร์
4.2049
GTQ THB
0.2378
THB GTQ
จันทร์
4.1711
GTQ THB
0.2397
THB GTQ
อังคาร
4.1707
GTQ THB
0.2398
THB GTQ
พุธ
4.1741
GTQ THB
0.2396
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1441
GTQ THB
0.2413
THB GTQ
ศุกร์
4.1746
GTQ THB
0.2395
THB GTQ
จันทร์
4.1563
GTQ THB
0.2406
THB GTQ
อังคาร
4.2024
GTQ THB
0.2380
THB GTQ
พุธ
4.1203
GTQ THB
0.2427
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1468
GTQ THB
0.2412
THB GTQ
ศุกร์
4.1174
GTQ THB
0.2429
THB GTQ
จันทร์
4.1565
GTQ THB
0.2406
THB GTQ
อังคาร
4.1655
GTQ THB
0.2401
THB GTQ
พุธ
4.1699
GTQ THB
0.2398
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1449
GTQ THB
0.2413
THB GTQ
ศุกร์
4.1822
GTQ THB
0.2391
THB GTQ
จันทร์
4.1119
GTQ THB
0.2432
THB GTQ
อังคาร
4.1234
GTQ THB
0.2425
THB GTQ
พุธ
4.1184
GTQ THB
0.2428
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1151
GTQ THB
0.2430
THB GTQ
ศุกร์
4.1386
GTQ THB
0.2416
THB GTQ
จันทร์
4.0729
GTQ THB
0.2455
THB GTQ
อังคาร
4.0852
GTQ THB
0.2448
THB GTQ
พุธ
4.0816
GTQ THB
0.2450
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0208
GTQ THB
0.2487
THB GTQ
ศุกร์
4.0007
GTQ THB
0.2500
THB GTQ
จันทร์
4.0257
GTQ THB
0.2484
THB GTQ
อังคาร
4.0608
GTQ THB
0.2463
THB GTQ
พุธ
4.0282
GTQ THB
0.2483
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0383
GTQ THB
0.2476
THB GTQ
ศุกร์
4.0069
GTQ THB
0.2496
THB GTQ
จันทร์
4.0339
GTQ THB
0.2479
THB GTQ
อังคาร
4.0409
GTQ THB
0.2475
THB GTQ
พุธ
4.0034
GTQ THB
0.2498
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9873
GTQ THB
0.2508
THB GTQ
ศุกร์
4.0223
GTQ THB
0.2486
THB GTQ
จันทร์
4.0286
GTQ THB
0.2482
THB GTQ
อังคาร
3.9894
GTQ THB
0.2507
THB GTQ
พุธ
4.0203
GTQ THB
0.2487
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0621
GTQ THB
0.2462
THB GTQ
ศุกร์
4.0254
GTQ THB
0.2484
THB GTQ
จันทร์
4.0581
GTQ THB
0.2464
THB GTQ
อังคาร
4.0532
GTQ THB
0.2467
THB GTQ
พุธ
4.0567
GTQ THB
0.2465
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0642
GTQ THB
0.2461
THB GTQ
ศุกร์
4.0541
GTQ THB
0.2467
THB GTQ
จันทร์
4.0811
GTQ THB
0.2450
THB GTQ
อังคาร
4.1134
GTQ THB
0.2431
THB GTQ
พุธ
4.1155
GTQ THB
0.2430
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1006
GTQ THB
0.2439
THB GTQ
ศุกร์
4.1308
GTQ THB
0.2421
THB GTQ
จันทร์
4.1292
GTQ THB
0.2422
THB GTQ
อังคาร
4.1084
GTQ THB
0.2434
THB GTQ
พุธ
4.1495
GTQ THB
0.2410
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1228
GTQ THB
0.2426
THB GTQ
ศุกร์
4.1186
GTQ THB
0.2428
THB GTQ
จันทร์
4.1474
GTQ THB
0.2411
THB GTQ
อังคาร
4.1001
GTQ THB
0.2439
THB GTQ
พุธ
4.0847
GTQ THB
0.2448
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0838
GTQ THB
0.2449
THB GTQ
ศุกร์
4.0860
GTQ THB
0.2447
THB GTQ
จันทร์
4.0091
GTQ THB
0.2494
THB GTQ
อังคาร
4.0519
GTQ THB
0.2468
THB GTQ
พุธ
4.0441
GTQ THB
0.2473
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0397
GTQ THB
0.2475
THB GTQ
ศุกร์
4.0324
GTQ THB
0.2480
THB GTQ
จันทร์
4.0166
GTQ THB
0.2490
THB GTQ
อังคาร
4.0507
GTQ THB
0.2469
THB GTQ
พุธ
4.0300
GTQ THB
0.2481
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0558
GTQ THB
0.2466
THB GTQ
ศุกร์
4.0291
GTQ THB
0.2482
THB GTQ
จันทร์
4.0688
GTQ THB
0.2458
THB GTQ
อังคาร
4.0615
GTQ THB
0.2462
THB GTQ
พุธ
4.0672
GTQ THB
0.2459
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0500
GTQ THB
0.2469
THB GTQ
ศุกร์
4.0823
GTQ THB
0.2450
THB GTQ
จันทร์
4.0912
GTQ THB
0.2444
THB GTQ
อังคาร
4.0898
GTQ THB
0.2445
THB GTQ
พุธ
4.0642
GTQ THB
0.2460
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0596
GTQ THB
0.2463
THB GTQ
ศุกร์
4.0726
GTQ THB
0.2455
THB GTQ
จันทร์
4.0356
GTQ THB
0.2478
THB GTQ
อังคาร
4.0466
GTQ THB
0.2471
THB GTQ
พุธ
3.9983
GTQ THB
0.2501
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0535
GTQ THB
0.2467
THB GTQ
ศุกร์
4.0709
GTQ THB
0.2456
THB GTQ
จันทร์
4.0488
GTQ THB
0.2470
THB GTQ
อังคาร
4.0556
GTQ THB
0.2466
THB GTQ
พุธ
4.0447
GTQ THB
0.2472
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0751
GTQ THB
0.2454
THB GTQ
ศุกร์
4.0532
GTQ THB
0.2467
THB GTQ
จันทร์
4.0447
GTQ THB
0.2472
THB GTQ
อังคาร
4.0204
GTQ THB
0.2487
THB GTQ
พุธ
3.9981
GTQ THB
0.2501
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9972
GTQ THB
0.2502
THB GTQ
ศุกร์
4.0227
GTQ THB
0.2486
THB GTQ
จันทร์
4.0038
GTQ THB
0.2498
THB GTQ
อังคาร
4.0294
GTQ THB
0.2482
THB GTQ
พุธ
4.0348
GTQ THB
0.2478
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0507
GTQ THB
0.2469
THB GTQ
ศุกร์
4.0729
GTQ THB
0.2455
THB GTQ
จันทร์
4.0830
GTQ THB
0.2449
THB GTQ
อังคาร
4.0741
GTQ THB
0.2455
THB GTQ
พุธ
4.0715
GTQ THB
0.2456
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0686
GTQ THB
0.2458
THB GTQ
ศุกร์
4.0449
GTQ THB
0.2472
THB GTQ
จันทร์
4.0503
GTQ THB
0.2469
THB GTQ
อังคาร
4.0202
GTQ THB
0.2487
THB GTQ
พุธ
4.0072
GTQ THB
0.2496
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0098
GTQ THB
0.2494
THB GTQ
ศุกร์
4.0067
GTQ THB
0.2496
THB GTQ
จันทร์
4.0036
GTQ THB
0.2498
THB GTQ
อังคาร
3.9971
GTQ THB
0.2502
THB GTQ
พุธ
3.9902
GTQ THB
0.2506
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0051
GTQ THB
0.2497
THB GTQ
ศุกร์
4.0079
GTQ THB
0.2495
THB GTQ
จันทร์
4.0227
GTQ THB
0.2486
THB GTQ
อังคาร
4.0372
GTQ THB
0.2477
THB GTQ
พุธ
4.0308
GTQ THB
0.2481
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0120
GTQ THB
0.2493
THB GTQ
ศุกร์
4.0244
GTQ THB
0.2485
THB GTQ
จันทร์
4.0060
GTQ THB
0.2496
THB GTQ
อังคาร
4.0104
GTQ THB
0.2493
THB GTQ
พุธ
3.9830
GTQ THB
0.2511
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0103
GTQ THB
0.2494
THB GTQ
ศุกร์
3.9879
GTQ THB
0.2508
THB GTQ
จันทร์
3.9826
GTQ THB
0.2511
THB GTQ
อังคาร
3.9984
GTQ THB
0.2501
THB GTQ
พุธ
3.9863
GTQ THB
0.2509
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9923
GTQ THB
0.2505
THB GTQ
ศุกร์
3.9440
GTQ THB
0.2536
THB GTQ
จันทร์
3.9191
GTQ THB
0.2552
THB GTQ
อังคาร
3.8764
GTQ THB
0.2580
THB GTQ
พุธ
3.8839
GTQ THB
0.2575
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9001
GTQ THB
0.2564
THB GTQ
ศุกร์
3.8797
GTQ THB
0.2578
THB GTQ
จันทร์
3.8965
GTQ THB
0.2566
THB GTQ
อังคาร
3.8894
GTQ THB
0.2571
THB GTQ
พุธ
3.8894
GTQ THB
0.2571
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.8935
GTQ THB
0.2568
THB GTQ
ศุกร์
3.8986
GTQ THB
0.2565
THB GTQ
จันทร์
3.8980
GTQ THB
0.2565
THB GTQ
อังคาร
3.8922
GTQ THB
0.2569
THB GTQ
พุธ
3.9044
GTQ THB
0.2561
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.8958
GTQ THB
0.2567
THB GTQ
ศุกร์
3.8948
GTQ THB
0.2568
THB GTQ
จันทร์
3.8907
GTQ THB
0.2570
THB GTQ
อังคาร
3.8631
GTQ THB
0.2589
THB GTQ
พุธ
3.8944
GTQ THB
0.2568
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.8830
GTQ THB
0.2575
THB GTQ
ศุกร์
3.8716
GTQ THB
0.2583
THB GTQ
จันทร์
3.8471
GTQ THB
0.2599
THB GTQ
อังคาร
3.8452
GTQ THB
0.2601
THB GTQ
พุธ
3.8505
GTQ THB
0.2597
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.8458
GTQ THB
0.2600
THB GTQ
ศุกร์
3.8636
GTQ THB
0.2588
THB GTQ
จันทร์
3.8631
GTQ THB
0.2589
THB GTQ
อังคาร
3.8523
GTQ THB
0.2596
THB GTQ
พุธ
3.8540
GTQ THB
0.2595
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.8391
GTQ THB
0.2605
THB GTQ
ศุกร์
3.8268
GTQ THB
0.2613
THB GTQ
จันทร์
3.8262
GTQ THB
0.2614
THB GTQ
อังคาร
3.8924
GTQ THB
0.2569
THB GTQ
พุธ
3.8536
GTQ THB
0.2595
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.8593
GTQ THB
0.2591
THB GTQ
ศุกร์
3.8441
GTQ THB
0.2601
THB GTQ
จันทร์
3.8714
GTQ THB
0.2583
THB GTQ
อังคาร
3.8690
GTQ THB
0.2585
THB GTQ
พุธ
3.8494
GTQ THB
0.2598
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.8425
GTQ THB
0.2603
THB GTQ