อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง เควตซัลกัวเตมาลา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เควตซัลกัวเตมาลา และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 เควตซัลกัวเตมาลา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เควตซัลกัวเตมาลา
ต่ำสุด = 4.1751 (17/2/2565) เฉลี่ย = 4.5214 สูงสุด = 4.9179 (25/10/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เควตซัลกัวเตมาลา และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
4.3079
GTQ THB
0.2321
THB GTQ
อังคาร
4.2908
GTQ THB
0.2331
THB GTQ
พุธ
4.3025
GTQ THB
0.2324
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3390
GTQ THB
0.2305
THB GTQ
ศุกร์
4.3578
GTQ THB
0.2295
THB GTQ
จันทร์
4.3714
GTQ THB
0.2288
THB GTQ
อังคาร
4.3331
GTQ THB
0.2308
THB GTQ
พุธ
4.3327
GTQ THB
0.2308
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3392
GTQ THB
0.2305
THB GTQ
ศุกร์
4.3073
GTQ THB
0.2322
THB GTQ
จันทร์
4.2764
GTQ THB
0.2338
THB GTQ
อังคาร
4.2956
GTQ THB
0.2328
THB GTQ
พุธ
4.2574
GTQ THB
0.2349
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2826
GTQ THB
0.2335
THB GTQ
ศุกร์
4.2616
GTQ THB
0.2347
THB GTQ
จันทร์
4.2918
GTQ THB
0.2330
THB GTQ
อังคาร
4.2949
GTQ THB
0.2328
THB GTQ
พุธ
4.3032
GTQ THB
0.2324
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3023
GTQ THB
0.2324
THB GTQ
ศุกร์
4.3383
GTQ THB
0.2305
THB GTQ
จันทร์
4.3442
GTQ THB
0.2302
THB GTQ
อังคาร
4.3464
GTQ THB
0.2301
THB GTQ
พุธ
4.3215
GTQ THB
0.2314
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3044
GTQ THB
0.2323
THB GTQ
ศุกร์
4.3534
GTQ THB
0.2297
THB GTQ
จันทร์
4.2746
GTQ THB
0.2339
THB GTQ
อังคาร
4.2717
GTQ THB
0.2341
THB GTQ
พุธ
4.2512
GTQ THB
0.2352
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2388
GTQ THB
0.2359
THB GTQ
ศุกร์
4.2386
GTQ THB
0.2359
THB GTQ
จันทร์
4.2168
GTQ THB
0.2371
THB GTQ
อังคาร
4.2077
GTQ THB
0.2377
THB GTQ
พุธ
4.2074
GTQ THB
0.2377
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1751
GTQ THB
0.2395
THB GTQ
ศุกร์
4.1850
GTQ THB
0.2389
THB GTQ
จันทร์
4.1808
GTQ THB
0.2392
THB GTQ
อังคาร
4.1827
GTQ THB
0.2391
THB GTQ
พุธ
4.1803
GTQ THB
0.2392
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2166
GTQ THB
0.2372
THB GTQ
ศุกร์
4.2217
GTQ THB
0.2369
THB GTQ
จันทร์
4.2247
GTQ THB
0.2367
THB GTQ
อังคาร
4.2241
GTQ THB
0.2367
THB GTQ
พุธ
4.2360
GTQ THB
0.2361
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2230
GTQ THB
0.2368
THB GTQ
ศุกร์
4.2166
GTQ THB
0.2372
THB GTQ
จันทร์
4.2544
GTQ THB
0.2351
THB GTQ
อังคาร
4.3106
GTQ THB
0.2320
THB GTQ
พุธ
4.2959
GTQ THB
0.2328
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3283
GTQ THB
0.2310
THB GTQ
ศุกร์
4.2980
GTQ THB
0.2327
THB GTQ
จันทร์
4.2959
GTQ THB
0.2328
THB GTQ
อังคาร
4.3554
GTQ THB
0.2296
THB GTQ
พุธ
4.3186
GTQ THB
0.2316
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3263
GTQ THB
0.2311
THB GTQ
ศุกร์
4.3431
GTQ THB
0.2303
THB GTQ
จันทร์
4.3622
GTQ THB
0.2292
THB GTQ
อังคาร
4.3329
GTQ THB
0.2308
THB GTQ
พุธ
4.3741
GTQ THB
0.2286
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3720
GTQ THB
0.2287
THB GTQ
ศุกร์
4.3600
GTQ THB
0.2294
THB GTQ
จันทร์
4.3726
GTQ THB
0.2287
THB GTQ
อังคาร
4.3645
GTQ THB
0.2291
THB GTQ
พุธ
4.3614
GTQ THB
0.2293
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3452
GTQ THB
0.2301
THB GTQ
ศุกร์
4.3409
GTQ THB
0.2304
THB GTQ
จันทร์
4.3544
GTQ THB
0.2297
THB GTQ
อังคาร
4.3410
GTQ THB
0.2304
THB GTQ
พุธ
4.3353
GTQ THB
0.2307
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.3588
GTQ THB
0.2294
THB GTQ
ศุกร์
4.3586
GTQ THB
0.2294
THB GTQ
จันทร์
4.3730
GTQ THB
0.2287
THB GTQ
อังคาร
4.3702
GTQ THB
0.2288
THB GTQ
พุธ
4.3481
GTQ THB
0.2300
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4174
GTQ THB
0.2264
THB GTQ
ศุกร์
4.3654
GTQ THB
0.2291
THB GTQ
จันทร์
4.3991
GTQ THB
0.2273
THB GTQ
อังคาร
4.3529
GTQ THB
0.2297
THB GTQ
พุธ
4.4078
GTQ THB
0.2269
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4099
GTQ THB
0.2268
THB GTQ
ศุกร์
4.4034
GTQ THB
0.2271
THB GTQ
จันทร์
4.4390
GTQ THB
0.2253
THB GTQ
อังคาร
4.4772
GTQ THB
0.2234
THB GTQ
พุธ
4.4580
GTQ THB
0.2243
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4673
GTQ THB
0.2238
THB GTQ
ศุกร์
4.4709
GTQ THB
0.2237
THB GTQ
จันทร์
4.4882
GTQ THB
0.2228
THB GTQ
อังคาร
4.5013
GTQ THB
0.2222
THB GTQ
พุธ
4.4839
GTQ THB
0.2230
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4816
GTQ THB
0.2231
THB GTQ
ศุกร์
4.4498
GTQ THB
0.2247
THB GTQ
จันทร์
4.4863
GTQ THB
0.2229
THB GTQ
อังคาร
4.5127
GTQ THB
0.2216
THB GTQ
พุธ
4.5092
GTQ THB
0.2218
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5139
GTQ THB
0.2215
THB GTQ
ศุกร์
4.5087
GTQ THB
0.2218
THB GTQ
จันทร์
4.5513
GTQ THB
0.2197
THB GTQ
อังคาร
4.4933
GTQ THB
0.2226
THB GTQ
พุธ
4.5146
GTQ THB
0.2215
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4983
GTQ THB
0.2223
THB GTQ
ศุกร์
4.4626
GTQ THB
0.2241
THB GTQ
จันทร์
4.4472
GTQ THB
0.2249
THB GTQ
อังคาร
4.4425
GTQ THB
0.2251
THB GTQ
พุธ
4.4708
GTQ THB
0.2237
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4725
GTQ THB
0.2236
THB GTQ
ศุกร์
4.4471
GTQ THB
0.2249
THB GTQ
จันทร์
4.4387
GTQ THB
0.2253
THB GTQ
อังคาร
4.4535
GTQ THB
0.2245
THB GTQ
พุธ
4.4874
GTQ THB
0.2228
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4364
GTQ THB
0.2254
THB GTQ
ศุกร์
4.4644
GTQ THB
0.2240
THB GTQ
จันทร์
4.4473
GTQ THB
0.2249
THB GTQ
อังคาร
4.4578
GTQ THB
0.2243
THB GTQ
พุธ
4.4914
GTQ THB
0.2226
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4746
GTQ THB
0.2235
THB GTQ
ศุกร์
4.4653
GTQ THB
0.2239
THB GTQ
จันทร์
4.4567
GTQ THB
0.2244
THB GTQ
อังคาร
4.5033
GTQ THB
0.2221
THB GTQ
พุธ
4.5299
GTQ THB
0.2208
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5322
GTQ THB
0.2206
THB GTQ
ศุกร์
4.5501
GTQ THB
0.2198
THB GTQ
จันทร์
4.5537
GTQ THB
0.2196
THB GTQ
อังคาร
4.5661
GTQ THB
0.2190
THB GTQ
พุธ
4.5842
GTQ THB
0.2181
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5777
GTQ THB
0.2184
THB GTQ
ศุกร์
4.5856
GTQ THB
0.2181
THB GTQ
จันทร์
4.5659
GTQ THB
0.2190
THB GTQ
อังคาร
4.5317
GTQ THB
0.2207
THB GTQ
พุธ
4.5315
GTQ THB
0.2207
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5657
GTQ THB
0.2190
THB GTQ
ศุกร์
4.5989
GTQ THB
0.2174
THB GTQ
จันทร์
4.5922
GTQ THB
0.2178
THB GTQ
อังคาร
4.6111
GTQ THB
0.2169
THB GTQ
พุธ
4.6588
GTQ THB
0.2146
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6542
GTQ THB
0.2149
THB GTQ
ศุกร์
4.6444
GTQ THB
0.2153
THB GTQ
จันทร์
4.6762
GTQ THB
0.2138
THB GTQ
อังคาร
4.6420
GTQ THB
0.2154
THB GTQ
พุธ
4.6684
GTQ THB
0.2142
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7094
GTQ THB
0.2123
THB GTQ
ศุกร์
4.7305
GTQ THB
0.2114
THB GTQ
จันทร์
4.7475
GTQ THB
0.2106
THB GTQ
อังคาร
4.7186
GTQ THB
0.2119
THB GTQ
พุธ
4.7296
GTQ THB
0.2114
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7637
GTQ THB
0.2099
THB GTQ
ศุกร์
4.7506
GTQ THB
0.2105
THB GTQ
จันทร์
4.7434
GTQ THB
0.2108
THB GTQ
อังคาร
4.7436
GTQ THB
0.2108
THB GTQ
พุธ
4.7595
GTQ THB
0.2101
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7509
GTQ THB
0.2105
THB GTQ
ศุกร์
4.6826
GTQ THB
0.2136
THB GTQ
จันทร์
4.6619
GTQ THB
0.2145
THB GTQ
อังคาร
4.6677
GTQ THB
0.2142
THB GTQ
พุธ
4.6939
GTQ THB
0.2130
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6418
GTQ THB
0.2154
THB GTQ
ศุกร์
4.6146
GTQ THB
0.2167
THB GTQ
จันทร์
4.5870
GTQ THB
0.2180
THB GTQ
อังคาร
4.5842
GTQ THB
0.2181
THB GTQ
พุธ
4.5883
GTQ THB
0.2179
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5457
GTQ THB
0.2200
THB GTQ
ศุกร์
4.5592
GTQ THB
0.2193
THB GTQ
จันทร์
4.5728
GTQ THB
0.2187
THB GTQ
อังคาร
4.5589
GTQ THB
0.2194
THB GTQ
พุธ
4.5950
GTQ THB
0.2176
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6080
GTQ THB
0.2170
THB GTQ
ศุกร์
4.6179
GTQ THB
0.2165
THB GTQ
จันทร์
4.6554
GTQ THB
0.2148
THB GTQ
อังคาร
4.6353
GTQ THB
0.2157
THB GTQ
พุธ
4.6724
GTQ THB
0.2140
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6591
GTQ THB
0.2146
THB GTQ
ศุกร์
4.6471
GTQ THB
0.2152
THB GTQ
จันทร์
4.6650
GTQ THB
0.2144
THB GTQ
อังคาร
4.7084
GTQ THB
0.2124
THB GTQ
พุธ
4.7101
GTQ THB
0.2123
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7647
GTQ THB
0.2099
THB GTQ
ศุกร์
4.7168
GTQ THB
0.2120
THB GTQ
จันทร์
4.6852
GTQ THB
0.2134
THB GTQ
อังคาร
4.7257
GTQ THB
0.2116
THB GTQ
พุธ
4.7425
GTQ THB
0.2109
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6860
GTQ THB
0.2134
THB GTQ
ศุกร์
4.6900
GTQ THB
0.2132
THB GTQ
จันทร์
4.6678
GTQ THB
0.2142
THB GTQ
อังคาร
4.6468
GTQ THB
0.2152
THB GTQ
พุธ
4.6993
GTQ THB
0.2128
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7240
GTQ THB
0.2117
THB GTQ
ศุกร์
4.7517
GTQ THB
0.2105
THB GTQ
จันทร์
4.7442
GTQ THB
0.2108
THB GTQ
อังคาร
4.7561
GTQ THB
0.2103
THB GTQ
พุธ
4.7399
GTQ THB
0.2110
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7349
GTQ THB
0.2112
THB GTQ
ศุกร์
4.7892
GTQ THB
0.2088
THB GTQ
จันทร์
4.8032
GTQ THB
0.2082
THB GTQ
อังคาร
4.8413
GTQ THB
0.2066
THB GTQ
พุธ
4.8517
GTQ THB
0.2061
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.8401
GTQ THB
0.2066
THB GTQ
ศุกร์
4.8553
GTQ THB
0.2060
THB GTQ
จันทร์
4.8556
GTQ THB
0.2059
THB GTQ
อังคาร
4.7800
GTQ THB
0.2092
THB GTQ
พุธ
4.7797
GTQ THB
0.2092
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7217
GTQ THB
0.2118
THB GTQ
ศุกร์
4.7254
GTQ THB
0.2116
THB GTQ
จันทร์
4.7757
GTQ THB
0.2094
THB GTQ
อังคาร
4.8409
GTQ THB
0.2066
THB GTQ
พุธ
4.8207
GTQ THB
0.2074
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.8042
GTQ THB
0.2082
THB GTQ
ศุกร์
4.8724
GTQ THB
0.2052
THB GTQ
จันทร์
4.8649
GTQ THB
0.2056
THB GTQ
อังคาร
4.8469
GTQ THB
0.2063
THB GTQ
พุธ
4.8972
GTQ THB
0.2042
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.8387
GTQ THB
0.2067
THB GTQ
ศุกร์
4.8978
GTQ THB
0.2042
THB GTQ
จันทร์
4.9136
GTQ THB
0.2035
THB GTQ
อังคาร
4.9179
GTQ THB
0.2033
THB GTQ
พุธ
4.8148
GTQ THB
0.2077
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.8511
GTQ THB
0.2061
THB GTQ
ศุกร์
4.8380
GTQ THB
0.2067
THB GTQ
จันทร์
4.8667
GTQ THB
0.2055
THB GTQ
อังคาร
4.8134
GTQ THB
0.2078
THB GTQ
พุธ
4.7819
GTQ THB
0.2091
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.8300
GTQ THB
0.2070
THB GTQ
ศุกร์
4.8096
GTQ THB
0.2079
THB GTQ
จันทร์
4.8478
GTQ THB
0.2063
THB GTQ
อังคาร
4.7845
GTQ THB
0.2090
THB GTQ
พุธ
4.7463
GTQ THB
0.2107
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7025
GTQ THB
0.2127
THB GTQ
ศุกร์
4.5965
GTQ THB
0.2176
THB GTQ
จันทร์
4.6092
GTQ THB
0.2170
THB GTQ
อังคาร
4.5530
GTQ THB
0.2196
THB GTQ
พุธ
4.5259
GTQ THB
0.2209
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5931
GTQ THB
0.2177
THB GTQ
ศุกร์
4.5862
GTQ THB
0.2180
THB GTQ
จันทร์
4.6150
GTQ THB
0.2167
THB GTQ
อังคาร
4.6431
GTQ THB
0.2154
THB GTQ
พุธ
4.6526
GTQ THB
0.2149
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5930
GTQ THB
0.2177
THB GTQ
ศุกร์
4.5862
GTQ THB
0.2180
THB GTQ
จันทร์
4.5340
GTQ THB
0.2206
THB GTQ
อังคาร
4.5188
GTQ THB
0.2213
THB GTQ
พุธ
4.4984
GTQ THB
0.2223
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4980
GTQ THB
0.2223
THB GTQ
ศุกร์
4.4662
GTQ THB
0.2239
THB GTQ
จันทร์
4.4372
GTQ THB
0.2254
THB GTQ
อังคาร
4.4402
GTQ THB
0.2252
THB GTQ
พุธ
4.4317
GTQ THB
0.2256
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4138
GTQ THB
0.2266
THB GTQ
ศุกร์
4.4339
GTQ THB
0.2255
THB GTQ
จันทร์
4.3735
GTQ THB
0.2286
THB GTQ
อังคาร
4.3981
GTQ THB
0.2274
THB GTQ
พุธ
4.3809
GTQ THB
0.2283
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4468
GTQ THB
0.2249
THB GTQ
ศุกร์
4.4463
GTQ THB
0.2249
THB GTQ
จันทร์
4.4123
GTQ THB
0.2266
THB GTQ
อังคาร
4.4127
GTQ THB
0.2266
THB GTQ
พุธ
4.4100
GTQ THB
0.2268
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4221
GTQ THB
0.2261
THB GTQ
ศุกร์
4.4149
GTQ THB
0.2265
THB GTQ
จันทร์
4.4223
GTQ THB
0.2261
THB GTQ
อังคาร
4.4209
GTQ THB
0.2262
THB GTQ
พุธ
4.4166
GTQ THB
0.2264
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4092
GTQ THB
0.2268
THB GTQ
ศุกร์
4.4046
GTQ THB
0.2270
THB GTQ