อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง เควตซัลกัวเตมาลา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เควตซัลกัวเตมาลา และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 เควตซัลกัวเตมาลา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เควตซัลกัวเตมาลา
ต่ำสุด = 3.8704 (31/12/2562) เฉลี่ย = 4.0320 สูงสุด = 4.2062 (25/4/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เควตซัลกัวเตมาลา และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
4.1728
GTQ THB
0.2396
THB GTQ
พุธ
4.1792
GTQ THB
0.2393
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1479
GTQ THB
0.2411
THB GTQ
ศุกร์
4.1494
GTQ THB
0.2410
THB GTQ
จันทร์
4.1448
GTQ THB
0.2413
THB GTQ
อังคาร
4.1532
GTQ THB
0.2408
THB GTQ
พุธ
4.1464
GTQ THB
0.2412
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1353
GTQ THB
0.2418
THB GTQ
ศุกร์
4.1270
GTQ THB
0.2423
THB GTQ
จันทร์
4.1322
GTQ THB
0.2420
THB GTQ
อังคาร
4.1263
GTQ THB
0.2423
THB GTQ
พุธ
4.0981
GTQ THB
0.2440
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1016
GTQ THB
0.2438
THB GTQ
ศุกร์
4.1024
GTQ THB
0.2438
THB GTQ
จันทร์
4.1096
GTQ THB
0.2433
THB GTQ
อังคาร
4.1174
GTQ THB
0.2429
THB GTQ
พุธ
4.1092
GTQ THB
0.2434
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1083
GTQ THB
0.2434
THB GTQ
ศุกร์
4.0974
GTQ THB
0.2441
THB GTQ
จันทร์
4.0835
GTQ THB
0.2449
THB GTQ
อังคาร
4.0873
GTQ THB
0.2447
THB GTQ
พุธ
4.0657
GTQ THB
0.2460
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0519
GTQ THB
0.2468
THB GTQ
ศุกร์
4.0542
GTQ THB
0.2467
THB GTQ
จันทร์
4.0597
GTQ THB
0.2463
THB GTQ
อังคาร
4.0369
GTQ THB
0.2477
THB GTQ
พุธ
4.0167
GTQ THB
0.2490
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0202
GTQ THB
0.2487
THB GTQ
ศุกร์
4.0488
GTQ THB
0.2470
THB GTQ
จันทร์
4.0434
GTQ THB
0.2473
THB GTQ
อังคาร
4.0356
GTQ THB
0.2478
THB GTQ
พุธ
4.0378
GTQ THB
0.2477
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0400
GTQ THB
0.2475
THB GTQ
ศุกร์
4.0316
GTQ THB
0.2480
THB GTQ
จันทร์
4.0279
GTQ THB
0.2483
THB GTQ
อังคาร
4.0248
GTQ THB
0.2485
THB GTQ
พุธ
4.0091
GTQ THB
0.2494
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0283
GTQ THB
0.2482
THB GTQ
ศุกร์
4.0547
GTQ THB
0.2466
THB GTQ
จันทร์
4.0509
GTQ THB
0.2469
THB GTQ
อังคาร
4.0553
GTQ THB
0.2466
THB GTQ
พุธ
4.0678
GTQ THB
0.2458
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0810
GTQ THB
0.2450
THB GTQ
ศุกร์
4.1097
GTQ THB
0.2433
THB GTQ
จันทร์
4.1295
GTQ THB
0.2422
THB GTQ
อังคาร
4.1244
GTQ THB
0.2425
THB GTQ
พุธ
4.1294
GTQ THB
0.2422
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1239
GTQ THB
0.2425
THB GTQ
ศุกร์
4.1205
GTQ THB
0.2427
THB GTQ
จันทร์
4.1164
GTQ THB
0.2429
THB GTQ
อังคาร
4.1058
GTQ THB
0.2436
THB GTQ
พุธ
4.1048
GTQ THB
0.2436
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1330
GTQ THB
0.2420
THB GTQ
ศุกร์
4.1235
GTQ THB
0.2425
THB GTQ
จันทร์
4.1228
GTQ THB
0.2426
THB GTQ
อังคาร
4.1155
GTQ THB
0.2430
THB GTQ
พุธ
4.1260
GTQ THB
0.2424
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1198
GTQ THB
0.2427
THB GTQ
ศุกร์
4.1175
GTQ THB
0.2429
THB GTQ
จันทร์
4.1110
GTQ THB
0.2433
THB GTQ
อังคาร
4.1178
GTQ THB
0.2428
THB GTQ
พุธ
4.1426
GTQ THB
0.2414
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1384
GTQ THB
0.2416
THB GTQ
ศุกร์
4.1313
GTQ THB
0.2421
THB GTQ
จันทร์
4.1278
GTQ THB
0.2423
THB GTQ
อังคาร
4.1298
GTQ THB
0.2421
THB GTQ
พุธ
4.1301
GTQ THB
0.2421
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1342
GTQ THB
0.2419
THB GTQ
ศุกร์
4.1503
GTQ THB
0.2409
THB GTQ
จันทร์
4.1596
GTQ THB
0.2404
THB GTQ
อังคาร
4.1409
GTQ THB
0.2415
THB GTQ
พุธ
4.1432
GTQ THB
0.2414
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1471
GTQ THB
0.2411
THB GTQ
ศุกร์
4.1478
GTQ THB
0.2411
THB GTQ
จันทร์
4.1518
GTQ THB
0.2409
THB GTQ
อังคาร
4.1605
GTQ THB
0.2404
THB GTQ
พุธ
4.1550
GTQ THB
0.2407
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1645
GTQ THB
0.2401
THB GTQ
ศุกร์
4.1661
GTQ THB
0.2400
THB GTQ
จันทร์
4.1686
GTQ THB
0.2399
THB GTQ
อังคาร
4.1839
GTQ THB
0.2390
THB GTQ
พุธ
4.1931
GTQ THB
0.2385
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.2062
GTQ THB
0.2377
THB GTQ
ศุกร์
4.1905
GTQ THB
0.2386
THB GTQ
จันทร์
4.1854
GTQ THB
0.2389
THB GTQ
อังคาร
4.1838
GTQ THB
0.2390
THB GTQ
พุธ
4.1774
GTQ THB
0.2394
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1931
GTQ THB
0.2385
THB GTQ
ศุกร์
4.1891
GTQ THB
0.2387
THB GTQ
จันทร์
4.1661
GTQ THB
0.2400
THB GTQ
อังคาร
4.1660
GTQ THB
0.2400
THB GTQ
พุธ
4.1501
GTQ THB
0.2410
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1487
GTQ THB
0.2410
THB GTQ
ศุกร์
4.1231
GTQ THB
0.2425
THB GTQ
จันทร์
4.1368
GTQ THB
0.2417
THB GTQ
อังคาร
4.1130
GTQ THB
0.2431
THB GTQ
พุธ
4.1264
GTQ THB
0.2423
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1245
GTQ THB
0.2425
THB GTQ
ศุกร์
4.1464
GTQ THB
0.2412
THB GTQ
จันทร์
4.1575
GTQ THB
0.2405
THB GTQ
อังคาร
4.1697
GTQ THB
0.2398
THB GTQ
พุธ
4.1664
GTQ THB
0.2400
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1660
GTQ THB
0.2400
THB GTQ
ศุกร์
4.1481
GTQ THB
0.2411
THB GTQ
จันทร์
4.1507
GTQ THB
0.2409
THB GTQ
อังคาร
4.1488
GTQ THB
0.2410
THB GTQ
พุธ
4.1434
GTQ THB
0.2413
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.1421
GTQ THB
0.2414
THB GTQ
ศุกร์
4.1178
GTQ THB
0.2428
THB GTQ
จันทร์
4.0813
GTQ THB
0.2450
THB GTQ
อังคาร
4.0625
GTQ THB
0.2462
THB GTQ
พุธ
4.0653
GTQ THB
0.2460
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0632
GTQ THB
0.2461
THB GTQ
ศุกร์
4.0620
GTQ THB
0.2462
THB GTQ
จันทร์
4.0616
GTQ THB
0.2462
THB GTQ
อังคาร
4.0616
GTQ THB
0.2462
THB GTQ
พุธ
4.0547
GTQ THB
0.2466
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0589
GTQ THB
0.2464
THB GTQ
ศุกร์
4.0517
GTQ THB
0.2468
THB GTQ
จันทร์
4.0652
GTQ THB
0.2460
THB GTQ
อังคาร
4.0567
GTQ THB
0.2465
THB GTQ
พุธ
4.0605
GTQ THB
0.2463
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0109
GTQ THB
0.2493
THB GTQ
ศุกร์
4.0005
GTQ THB
0.2500
THB GTQ
อาทิตย์
4.0014
GTQ THB
0.2499
THB GTQ
จันทร์
3.9819
GTQ THB
0.2511
THB GTQ
อังคาร
3.9797
GTQ THB
0.2513
THB GTQ
พุธ
3.9961
GTQ THB
0.2502
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9923
GTQ THB
0.2505
THB GTQ
ศุกร์
3.9781
GTQ THB
0.2514
THB GTQ
จันทร์
3.9604
GTQ THB
0.2525
THB GTQ
พุธ
3.9663
GTQ THB
0.2521
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9739
GTQ THB
0.2516
THB GTQ
ศุกร์
3.9744
GTQ THB
0.2516
THB GTQ
จันทร์
3.9829
GTQ THB
0.2511
THB GTQ
อังคาร
4.0001
GTQ THB
0.2500
THB GTQ
พุธ
4.0096
GTQ THB
0.2494
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0063
GTQ THB
0.2496
THB GTQ
ศุกร์
4.0211
GTQ THB
0.2487
THB GTQ
จันทร์
4.0333
GTQ THB
0.2479
THB GTQ
อังคาร
4.0050
GTQ THB
0.2497
THB GTQ
พุธ
4.0278
GTQ THB
0.2483
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0283
GTQ THB
0.2482
THB GTQ
ศุกร์
4.0213
GTQ THB
0.2487
THB GTQ
จันทร์
4.0191
GTQ THB
0.2488
THB GTQ
อังคาร
4.0178
GTQ THB
0.2489
THB GTQ
พุธ
4.0254
GTQ THB
0.2484
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0336
GTQ THB
0.2479
THB GTQ
ศุกร์
4.0366
GTQ THB
0.2477
THB GTQ
จันทร์
4.0203
GTQ THB
0.2487
THB GTQ
อังคาร
4.0205
GTQ THB
0.2487
THB GTQ
พุธ
3.9970
GTQ THB
0.2502
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9728
GTQ THB
0.2517
THB GTQ
ศุกร์
4.0294
GTQ THB
0.2482
THB GTQ
จันทร์
4.0389
GTQ THB
0.2476
THB GTQ
อังคาร
4.0173
GTQ THB
0.2489
THB GTQ
พุธ
4.0092
GTQ THB
0.2494
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0148
GTQ THB
0.2491
THB GTQ
ศุกร์
4.0099
GTQ THB
0.2494
THB GTQ
จันทร์
4.0199
GTQ THB
0.2488
THB GTQ
อังคาร
4.0310
GTQ THB
0.2481
THB GTQ
พุธ
4.0040
GTQ THB
0.2497
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0142
GTQ THB
0.2491
THB GTQ
ศุกร์
3.9982
GTQ THB
0.2501
THB GTQ
จันทร์
4.0284
GTQ THB
0.2482
THB GTQ
อังคาร
4.0000
GTQ THB
0.2500
THB GTQ
พุธ
4.0147
GTQ THB
0.2491
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.0006
GTQ THB
0.2500
THB GTQ
ศุกร์
3.9957
GTQ THB
0.2503
THB GTQ
จันทร์
4.0087
GTQ THB
0.2495
THB GTQ
อังคาร
3.9758
GTQ THB
0.2515
THB GTQ
พุธ
3.9821
GTQ THB
0.2511
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9817
GTQ THB
0.2512
THB GTQ
ศุกร์
3.9690
GTQ THB
0.2520
THB GTQ
จันทร์
3.9613
GTQ THB
0.2524
THB GTQ
อังคาร
3.9805
GTQ THB
0.2512
THB GTQ
พุธ
4.0109
GTQ THB
0.2493
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9933
GTQ THB
0.2504
THB GTQ
ศุกร์
3.9797
GTQ THB
0.2513
THB GTQ
จันทร์
3.9819
GTQ THB
0.2511
THB GTQ
อังคาร
3.9841
GTQ THB
0.2510
THB GTQ
พุธ
3.9612
GTQ THB
0.2524
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9601
GTQ THB
0.2525
THB GTQ
ศุกร์
3.9755
GTQ THB
0.2515
THB GTQ
จันทร์
3.9447
GTQ THB
0.2535
THB GTQ
อังคาร
3.9633
GTQ THB
0.2523
THB GTQ
พุธ
3.9709
GTQ THB
0.2518
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9687
GTQ THB
0.2520
THB GTQ
ศุกร์
3.9453
GTQ THB
0.2535
THB GTQ
จันทร์
3.9366
GTQ THB
0.2540
THB GTQ
อังคาร
3.9628
GTQ THB
0.2523
THB GTQ
พุธ
3.9576
GTQ THB
0.2527
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9422
GTQ THB
0.2537
THB GTQ
ศุกร์
3.9693
GTQ THB
0.2519
THB GTQ
จันทร์
3.9507
GTQ THB
0.2531
THB GTQ
อังคาร
3.9606
GTQ THB
0.2525
THB GTQ
พุธ
3.9728
GTQ THB
0.2517
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9513
GTQ THB
0.2531
THB GTQ
ศุกร์
3.9280
GTQ THB
0.2546
THB GTQ
จันทร์
3.9119
GTQ THB
0.2556
THB GTQ
อังคาร
3.9156
GTQ THB
0.2554
THB GTQ
พุธ
3.8992
GTQ THB
0.2565
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9259
GTQ THB
0.2547
THB GTQ
ศุกร์
3.9208
GTQ THB
0.2551
THB GTQ
จันทร์
3.9119
GTQ THB
0.2556
THB GTQ
อังคาร
3.9059
GTQ THB
0.2560
THB GTQ
พุธ
3.9203
GTQ THB
0.2551
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9046
GTQ THB
0.2561
THB GTQ
ศุกร์
3.9086
GTQ THB
0.2558
THB GTQ
จันทร์
3.9047
GTQ THB
0.2561
THB GTQ
อังคาร
3.8949
GTQ THB
0.2567
THB GTQ
พุธ
3.9021
GTQ THB
0.2563
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9024
GTQ THB
0.2563
THB GTQ
ศุกร์
3.8862
GTQ THB
0.2573
THB GTQ
จันทร์
3.8826
GTQ THB
0.2576
THB GTQ
อังคาร
3.8949
GTQ THB
0.2567
THB GTQ
พุธ
3.9195
GTQ THB
0.2551
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9204
GTQ THB
0.2551
THB GTQ
ศุกร์
3.9099
GTQ THB
0.2558
THB GTQ
จันทร์
3.9178
GTQ THB
0.2552
THB GTQ
อังคาร
3.8995
GTQ THB
0.2564
THB GTQ
พุธ
3.9231
GTQ THB
0.2549
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9400
GTQ THB
0.2538
THB GTQ
ศุกร์
3.9257
GTQ THB
0.2547
THB GTQ
จันทร์
3.9410
GTQ THB
0.2537
THB GTQ
อังคาร
3.9383
GTQ THB
0.2539
THB GTQ
พุธ
3.9245
GTQ THB
0.2548
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9161
GTQ THB
0.2554
THB GTQ
ศุกร์
3.9391
GTQ THB
0.2539
THB GTQ
จันทร์
3.9353
GTQ THB
0.2541
THB GTQ
อังคาร
3.9240
GTQ THB
0.2548
THB GTQ
พุธ
3.9145
GTQ THB
0.2555
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9239
GTQ THB
0.2548
THB GTQ
ศุกร์
3.9033
GTQ THB
0.2562
THB GTQ
จันทร์
3.9083
GTQ THB
0.2559
THB GTQ
อังคาร
3.9257
GTQ THB
0.2547
THB GTQ
พุธ
3.9195
GTQ THB
0.2551
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9282
GTQ THB
0.2546
THB GTQ
ศุกร์
3.9249
GTQ THB
0.2548
THB GTQ
จันทร์
3.9391
GTQ THB
0.2539
THB GTQ
อังคาร
3.9538
GTQ THB
0.2529
THB GTQ
พุธ
3.9344
GTQ THB
0.2542
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9523
GTQ THB
0.2530
THB GTQ
ศุกร์
3.9492
GTQ THB
0.2532
THB GTQ
จันทร์
3.9384
GTQ THB
0.2539
THB GTQ
อังคาร
3.9471
GTQ THB
0.2534
THB GTQ
พุธ
3.9442
GTQ THB
0.2535
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9525
GTQ THB
0.2530
THB GTQ
ศุกร์
3.9568
GTQ THB
0.2527
THB GTQ
จันทร์
3.9266
GTQ THB
0.2547
THB GTQ
อังคาร
3.9386
GTQ THB
0.2539
THB GTQ
พุธ
3.9171
GTQ THB
0.2553
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9285
GTQ THB
0.2546
THB GTQ
ศุกร์
3.9262
GTQ THB
0.2547
THB GTQ
จันทร์
3.9169
GTQ THB
0.2553
THB GTQ
อังคาร
3.9109
GTQ THB
0.2557
THB GTQ
พุธ
3.9162
GTQ THB
0.2553
THB GTQ
พฤหัสบดี
3.9115
GTQ THB
0.2557
THB GTQ
ศุกร์
3.9342
GTQ THB
0.2542
THB GTQ
จันทร์
3.9003
GTQ THB
0.2564
THB GTQ
อังคาร
3.8704
GTQ THB
0.2584
THB GTQ