อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง หยวนจีน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง หยวนจีน และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 หยวนจีน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น หยวนจีน
ต่ำสุด = 4.6972 (1/10/2561) เฉลี่ย = 4.8927 สูงสุด = 5.0832 (18/6/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง หยวนจีน และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
4.9949
CNY THB
0.2002
THB CNY
อังคาร
4.9991
CNY THB
0.2000
THB CNY
พุธ
4.9739
CNY THB
0.2010
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9565
CNY THB
0.2018
THB CNY
ศุกร์
4.9668
CNY THB
0.2013
THB CNY
จันทร์
4.9624
CNY THB
0.2015
THB CNY
อังคาร
4.9555
CNY THB
0.2018
THB CNY
พุธ
4.9375
CNY THB
0.2025
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9233
CNY THB
0.2031
THB CNY
ศุกร์
4.9335
CNY THB
0.2027
THB CNY
จันทร์
4.9642
CNY THB
0.2014
THB CNY
อังคาร
4.9649
CNY THB
0.2014
THB CNY
พุธ
4.9684
CNY THB
0.2013
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9603
CNY THB
0.2016
THB CNY
ศุกร์
4.9780
CNY THB
0.2009
THB CNY
จันทร์
4.9763
CNY THB
0.2010
THB CNY
อังคาร
4.9739
CNY THB
0.2011
THB CNY
พุธ
4.9568
CNY THB
0.2017
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9593
CNY THB
0.2016
THB CNY
ศุกร์
4.9493
CNY THB
0.2020
THB CNY
จันทร์
4.9523
CNY THB
0.2019
THB CNY
อังคาร
4.9630
CNY THB
0.2015
THB CNY
พุธ
4.9727
CNY THB
0.2011
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9800
CNY THB
0.2008
THB CNY
ศุกร์
4.9948
CNY THB
0.2002
THB CNY
จันทร์
5.0027
CNY THB
0.1999
THB CNY
อังคาร
5.0216
CNY THB
0.1991
THB CNY
พุธ
5.0350
CNY THB
0.1986
THB CNY
พฤหัสบดี
5.0211
CNY THB
0.1992
THB CNY
ศุกร์
5.0355
CNY THB
0.1986
THB CNY
จันทร์
5.0228
CNY THB
0.1991
THB CNY
อังคาร
4.9770
CNY THB
0.2009
THB CNY
พุธ
4.9486
CNY THB
0.2021
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9266
CNY THB
0.2030
THB CNY
ศุกร์
4.9196
CNY THB
0.2033
THB CNY
จันทร์
4.9424
CNY THB
0.2023
THB CNY
อังคาร
4.9578
CNY THB
0.2017
THB CNY
พุธ
4.9637
CNY THB
0.2015
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9767
CNY THB
0.2009
THB CNY
ศุกร์
4.9661
CNY THB
0.2014
THB CNY
จันทร์
4.9620
CNY THB
0.2015
THB CNY
อังคาร
4.9612
CNY THB
0.2016
THB CNY
พุธ
4.9716
CNY THB
0.2011
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9715
CNY THB
0.2011
THB CNY
ศุกร์
4.9537
CNY THB
0.2019
THB CNY
จันทร์
4.9614
CNY THB
0.2016
THB CNY
อังคาร
4.9450
CNY THB
0.2022
THB CNY
พุธ
4.9563
CNY THB
0.2018
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9459
CNY THB
0.2022
THB CNY
ศุกร์
4.9433
CNY THB
0.2023
THB CNY
จันทร์
4.9471
CNY THB
0.2021
THB CNY
อังคาร
4.9356
CNY THB
0.2026
THB CNY
พุธ
4.9267
CNY THB
0.2030
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9388
CNY THB
0.2025
THB CNY
ศุกร์
4.9359
CNY THB
0.2026
THB CNY
จันทร์
4.9302
CNY THB
0.2028
THB CNY
อังคาร
4.9275
CNY THB
0.2029
THB CNY
พุธ
4.9332
CNY THB
0.2027
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9386
CNY THB
0.2025
THB CNY
ศุกร์
4.9395
CNY THB
0.2025
THB CNY
จันทร์
4.9412
CNY THB
0.2024
THB CNY
อังคาร
4.9809
CNY THB
0.2008
THB CNY
พุธ
4.9696
CNY THB
0.2012
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9687
CNY THB
0.2013
THB CNY
ศุกร์
4.9774
CNY THB
0.2009
THB CNY
จันทร์
4.9697
CNY THB
0.2012
THB CNY
อังคาร
4.9644
CNY THB
0.2014
THB CNY
พุธ
4.9578
CNY THB
0.2017
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9531
CNY THB
0.2019
THB CNY
ศุกร์
4.9641
CNY THB
0.2014
THB CNY
จันทร์
4.9618
CNY THB
0.2015
THB CNY
อังคาร
4.9586
CNY THB
0.2017
THB CNY
พุธ
4.9655
CNY THB
0.2014
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9623
CNY THB
0.2015
THB CNY
ศุกร์
4.9552
CNY THB
0.2018
THB CNY
จันทร์
4.9698
CNY THB
0.2012
THB CNY
อังคาร
4.9686
CNY THB
0.2013
THB CNY
พุธ
4.9705
CNY THB
0.2012
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9765
CNY THB
0.2009
THB CNY
ศุกร์
4.9733
CNY THB
0.2011
THB CNY
จันทร์
4.9988
CNY THB
0.2000
THB CNY
อังคาร
4.9862
CNY THB
0.2006
THB CNY
พุธ
5.0007
CNY THB
0.2000
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9962
CNY THB
0.2002
THB CNY
ศุกร์
4.9854
CNY THB
0.2006
THB CNY
จันทร์
4.9806
CNY THB
0.2008
THB CNY
อังคาร
4.9895
CNY THB
0.2004
THB CNY
พุธ
4.9855
CNY THB
0.2006
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9831
CNY THB
0.2007
THB CNY
ศุกร์
4.9868
CNY THB
0.2005
THB CNY
จันทร์
5.0075
CNY THB
0.1997
THB CNY
อังคาร
5.0098
CNY THB
0.1996
THB CNY
พุธ
5.0367
CNY THB
0.1985
THB CNY
พฤหัสบดี
5.0406
CNY THB
0.1984
THB CNY
ศุกร์
5.0393
CNY THB
0.1984
THB CNY
จันทร์
5.0207
CNY THB
0.1992
THB CNY
อังคาร
5.0280
CNY THB
0.1989
THB CNY
พุธ
5.0322
CNY THB
0.1987
THB CNY
พฤหัสบดี
5.0408
CNY THB
0.1984
THB CNY
ศุกร์
5.0448
CNY THB
0.1982
THB CNY
จันทร์
5.0532
CNY THB
0.1979
THB CNY
อังคาร
5.0344
CNY THB
0.1986
THB CNY
พุธ
5.0334
CNY THB
0.1987
THB CNY
พฤหัสบดี
5.0285
CNY THB
0.1989
THB CNY
ศุกร์
4.9997
CNY THB
0.2000
THB CNY
จันทร์
4.9937
CNY THB
0.2003
THB CNY
อังคาร
5.0018
CNY THB
0.1999
THB CNY
พุธ
4.9952
CNY THB
0.2002
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9943
CNY THB
0.2002
THB CNY
ศุกร์
4.9932
CNY THB
0.2003
THB CNY
อาทิตย์
4.9908
CNY THB
0.2004
THB CNY
จันทร์
4.9888
CNY THB
0.2004
THB CNY
อังคาร
4.9872
CNY THB
0.2005
THB CNY
พุธ
4.9872
CNY THB
0.2005
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9979
CNY THB
0.2001
THB CNY
ศุกร์
5.0059
CNY THB
0.1998
THB CNY
อาทิตย์
4.9935
CNY THB
0.2003
THB CNY
จันทร์
5.0039
CNY THB
0.1998
THB CNY
อังคาร
5.0123
CNY THB
0.1995
THB CNY
พุธ
5.0155
CNY THB
0.1994
THB CNY
พฤหัสบดี
5.0321
CNY THB
0.1987
THB CNY
ศุกร์
5.0551
CNY THB
0.1978
THB CNY
อาทิตย์
5.0789
CNY THB
0.1969
THB CNY
จันทร์
5.0832
CNY THB
0.1967
THB CNY
อังคาร
5.0671
CNY THB
0.1974
THB CNY
พุธ
5.0572
CNY THB
0.1977
THB CNY
พฤหัสบดี
5.0684
CNY THB
0.1973
THB CNY
ศุกร์
5.0587
CNY THB
0.1977
THB CNY
จันทร์
5.0533
CNY THB
0.1979
THB CNY
อังคาร
5.0312
CNY THB
0.1988
THB CNY
พุธ
5.0026
CNY THB
0.1999
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9970
CNY THB
0.2001
THB CNY
ศุกร์
5.0055
CNY THB
0.1998
THB CNY
จันทร์
4.9914
CNY THB
0.2003
THB CNY
อังคาร
4.9588
CNY THB
0.2017
THB CNY
พุธ
5.0102
CNY THB
0.1996
THB CNY
พฤหัสบดี
5.0065
CNY THB
0.1997
THB CNY
ศุกร์
4.9879
CNY THB
0.2005
THB CNY
จันทร์
5.0007
CNY THB
0.2000
THB CNY
อังคาร
4.9984
CNY THB
0.2001
THB CNY
พุธ
4.9970
CNY THB
0.2001
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9764
CNY THB
0.2009
THB CNY
ศุกร์
4.9898
CNY THB
0.2004
THB CNY
จันทร์
4.9751
CNY THB
0.2010
THB CNY
อังคาร
4.9763
CNY THB
0.2010
THB CNY
พุธ
4.9732
CNY THB
0.2011
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9493
CNY THB
0.2020
THB CNY
ศุกร์
4.9312
CNY THB
0.2028
THB CNY
จันทร์
4.9267
CNY THB
0.2030
THB CNY
อังคาร
4.9052
CNY THB
0.2039
THB CNY
พุธ
4.9167
CNY THB
0.2034
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9070
CNY THB
0.2038
THB CNY
ศุกร์
4.9057
CNY THB
0.2038
THB CNY
จันทร์
4.8905
CNY THB
0.2045
THB CNY
อังคาร
4.8739
CNY THB
0.2052
THB CNY
พุธ
4.8676
CNY THB
0.2054
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8726
CNY THB
0.2052
THB CNY
ศุกร์
4.8495
CNY THB
0.2062
THB CNY
จันทร์
4.8645
CNY THB
0.2056
THB CNY
อังคาร
4.8690
CNY THB
0.2054
THB CNY
พุธ
4.8657
CNY THB
0.2055
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8593
CNY THB
0.2058
THB CNY
ศุกร์
4.8555
CNY THB
0.2060
THB CNY
จันทร์
4.8544
CNY THB
0.2060
THB CNY
อังคาร
4.8356
CNY THB
0.2068
THB CNY
พุธ
4.8303
CNY THB
0.2070
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8175
CNY THB
0.2076
THB CNY
ศุกร์
4.8206
CNY THB
0.2074
THB CNY
จันทร์
4.8285
CNY THB
0.2071
THB CNY
อังคาร
4.7906
CNY THB
0.2087
THB CNY
พุธ
4.7813
CNY THB
0.2091
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7777
CNY THB
0.2093
THB CNY
ศุกร์
4.7575
CNY THB
0.2102
THB CNY
จันทร์
4.7807
CNY THB
0.2092
THB CNY
อังคาร
4.7816
CNY THB
0.2091
THB CNY
พุธ
4.7973
CNY THB
0.2084
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7858
CNY THB
0.2089
THB CNY
ศุกร์
4.7930
CNY THB
0.2086
THB CNY
จันทร์
4.7885
CNY THB
0.2088
THB CNY
อังคาร
4.7987
CNY THB
0.2084
THB CNY
พุธ
4.8015
CNY THB
0.2083
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8011
CNY THB
0.2083
THB CNY
ศุกร์
4.7957
CNY THB
0.2085
THB CNY
จันทร์
4.7940
CNY THB
0.2086
THB CNY
อังคาร
4.7777
CNY THB
0.2093
THB CNY
พุธ
4.7752
CNY THB
0.2094
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7669
CNY THB
0.2098
THB CNY
ศุกร์
4.7519
CNY THB
0.2104
THB CNY
จันทร์
4.7564
CNY THB
0.2102
THB CNY
อังคาร
4.7524
CNY THB
0.2104
THB CNY
พุธ
4.7476
CNY THB
0.2106
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7269
CNY THB
0.2116
THB CNY
ศุกร์
4.7365
CNY THB
0.2111
THB CNY
จันทร์
4.7332
CNY THB
0.2113
THB CNY
อังคาร
4.7264
CNY THB
0.2116
THB CNY
ศุกร์
4.7018
CNY THB
0.2127
THB CNY
จันทร์
4.6972
CNY THB
0.2129
THB CNY
อังคาร
4.7119
CNY THB
0.2122
THB CNY
พุธ
4.7066
CNY THB
0.2125
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7451
CNY THB
0.2107
THB CNY
ศุกร์
4.7768
CNY THB
0.2093
THB CNY
จันทร์
4.7999
CNY THB
0.2083
THB CNY
อังคาร
4.7595
CNY THB
0.2101
THB CNY
พุธ
4.7512
CNY THB
0.2105
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7414
CNY THB
0.2109
THB CNY
ศุกร์
4.7334
CNY THB
0.2113
THB CNY
จันทร์
4.7249
CNY THB
0.2116
THB CNY
อังคาร
4.7193
CNY THB
0.2119
THB CNY
พุธ
4.6985
CNY THB
0.2128
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7047
CNY THB
0.2126
THB CNY
ศุกร์
4.7022
CNY THB
0.2127
THB CNY
จันทร์
4.7052
CNY THB
0.2125
THB CNY
อังคาร
4.7360
CNY THB
0.2111
THB CNY
พุธ
4.7290
CNY THB
0.2115
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7438
CNY THB
0.2108
THB CNY
ศุกร์
4.7531
CNY THB
0.2104
THB CNY
จันทร์
4.7740
CNY THB
0.2095
THB CNY
อังคาร
4.7715
CNY THB
0.2096
THB CNY
พุธ
4.7761
CNY THB
0.2094
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7452
CNY THB
0.2107
THB CNY
ศุกร์
4.7627
CNY THB
0.2100
THB CNY
จันทร์
4.7852
CNY THB
0.2090
THB CNY
อังคาร
4.7641
CNY THB
0.2099
THB CNY
พุธ
4.7441
CNY THB
0.2108
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7350
CNY THB
0.2112
THB CNY
ศุกร์
4.7548
CNY THB
0.2103
THB CNY
จันทร์
4.7600
CNY THB
0.2101
THB CNY
อังคาร
4.7400
CNY THB
0.2110
THB CNY
พุธ
4.7323
CNY THB
0.2113
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7460
CNY THB
0.2107
THB CNY
ศุกร์
4.7526
CNY THB
0.2104
THB CNY
จันทร์
4.7507
CNY THB
0.2105
THB CNY
อังคาร
4.7463
CNY THB
0.2107
THB CNY
พุธ
4.7495
CNY THB
0.2105
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7622
CNY THB
0.2100
THB CNY
ศุกร์
4.7568
CNY THB
0.2102
THB CNY
จันทร์
4.7585
CNY THB
0.2101
THB CNY
อังคาร
4.7504
CNY THB
0.2105
THB CNY
พุธ
4.7496
CNY THB
0.2105
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7448
CNY THB
0.2108
THB CNY
ศุกร์
4.7356
CNY THB
0.2112
THB CNY
จันทร์
4.7547
CNY THB
0.2103
THB CNY
อังคาร
4.7802
CNY THB
0.2092
THB CNY
พุธ
4.7672
CNY THB
0.2098
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7688
CNY THB
0.2097
THB CNY
ศุกร์
4.7751
CNY THB
0.2094
THB CNY
จันทร์
4.7556
CNY THB
0.2103
THB CNY
อังคาร
4.7585
CNY THB
0.2101
THB CNY
พุธ
4.7570
CNY THB
0.2102
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7574
CNY THB
0.2102
THB CNY
ศุกร์
4.7571
CNY THB
0.2102
THB CNY
จันทร์
4.7533
CNY THB
0.2104
THB CNY
อังคาร
4.7479
CNY THB
0.2106
THB CNY
พุธ
4.7439
CNY THB
0.2108
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7457
CNY THB
0.2107
THB CNY
ศุกร์
4.7390
CNY THB
0.2110
THB CNY
จันทร์
4.7278
CNY THB
0.2115
THB CNY
อังคาร
4.7311
CNY THB
0.2114
THB CNY
พุธ
4.7310
CNY THB
0.2114
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7237
CNY THB
0.2117
THB CNY
ศุกร์
4.7243
CNY THB
0.2117
THB CNY
จันทร์
4.7307
CNY THB
0.2114
THB CNY