อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง หยวนจีน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง หยวนจีน และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 หยวนจีน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น หยวนจีน
ต่ำสุด = 4.2568 (4/10/2562) เฉลี่ย = 4.4971 สูงสุด = 4.7652 (24/4/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง หยวนจีน และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
4.6910
CNY THB
0.2132
THB CNY
พุธ
4.6952
CNY THB
0.2130
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6625
CNY THB
0.2145
THB CNY
ศุกร์
4.6723
CNY THB
0.2140
THB CNY
จันทร์
4.6739
CNY THB
0.2140
THB CNY
อังคาร
4.6812
CNY THB
0.2136
THB CNY
พุธ
4.6887
CNY THB
0.2133
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7059
CNY THB
0.2125
THB CNY
ศุกร์
4.7310
CNY THB
0.2114
THB CNY
จันทร์
4.7187
CNY THB
0.2119
THB CNY
อังคาร
4.7178
CNY THB
0.2120
THB CNY
พุธ
4.6891
CNY THB
0.2133
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6861
CNY THB
0.2134
THB CNY
ศุกร์
4.6833
CNY THB
0.2135
THB CNY
จันทร์
4.6747
CNY THB
0.2139
THB CNY
อังคาร
4.6760
CNY THB
0.2139
THB CNY
พุธ
4.6772
CNY THB
0.2138
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6723
CNY THB
0.2140
THB CNY
ศุกร์
4.6802
CNY THB
0.2137
THB CNY
จันทร์
4.6816
CNY THB
0.2136
THB CNY
อังคาร
4.6794
CNY THB
0.2137
THB CNY
พุธ
4.6701
CNY THB
0.2141
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6589
CNY THB
0.2146
THB CNY
ศุกร์
4.6451
CNY THB
0.2153
THB CNY
จันทร์
4.6441
CNY THB
0.2153
THB CNY
อังคาร
4.6391
CNY THB
0.2156
THB CNY
พุธ
4.6302
CNY THB
0.2160
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6347
CNY THB
0.2158
THB CNY
ศุกร์
4.6655
CNY THB
0.2143
THB CNY
จันทร์
4.6242
CNY THB
0.2163
THB CNY
อังคาร
4.6267
CNY THB
0.2161
THB CNY
พุธ
4.6340
CNY THB
0.2158
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6255
CNY THB
0.2162
THB CNY
ศุกร์
4.6177
CNY THB
0.2166
THB CNY
จันทร์
4.6155
CNY THB
0.2167
THB CNY
อังคาร
4.6130
CNY THB
0.2168
THB CNY
พุธ
4.6264
CNY THB
0.2162
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6406
CNY THB
0.2155
THB CNY
ศุกร์
4.6623
CNY THB
0.2145
THB CNY
จันทร์
4.6770
CNY THB
0.2138
THB CNY
อังคาร
4.6757
CNY THB
0.2139
THB CNY
พุธ
4.6979
CNY THB
0.2129
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7085
CNY THB
0.2124
THB CNY
ศุกร์
4.7291
CNY THB
0.2115
THB CNY
จันทร์
4.7554
CNY THB
0.2103
THB CNY
อังคาร
4.7454
CNY THB
0.2107
THB CNY
พุธ
4.7510
CNY THB
0.2105
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7420
CNY THB
0.2109
THB CNY
ศุกร์
4.7271
CNY THB
0.2115
THB CNY
จันทร์
4.7189
CNY THB
0.2119
THB CNY
อังคาร
4.7141
CNY THB
0.2121
THB CNY
พุธ
4.7096
CNY THB
0.2123
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7259
CNY THB
0.2116
THB CNY
ศุกร์
4.7221
CNY THB
0.2118
THB CNY
จันทร์
4.7206
CNY THB
0.2118
THB CNY
อังคาร
4.7172
CNY THB
0.2120
THB CNY
พุธ
4.7427
CNY THB
0.2109
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7378
CNY THB
0.2111
THB CNY
ศุกร์
4.7206
CNY THB
0.2118
THB CNY
จันทร์
4.7071
CNY THB
0.2124
THB CNY
อังคาร
4.7119
CNY THB
0.2122
THB CNY
พุธ
4.7324
CNY THB
0.2113
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7223
CNY THB
0.2118
THB CNY
ศุกร์
4.7272
CNY THB
0.2115
THB CNY
จันทร์
4.7261
CNY THB
0.2116
THB CNY
อังคาร
4.7238
CNY THB
0.2117
THB CNY
พุธ
4.7310
CNY THB
0.2114
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7302
CNY THB
0.2114
THB CNY
ศุกร์
4.7465
CNY THB
0.2107
THB CNY
จันทร์
4.7546
CNY THB
0.2103
THB CNY
อังคาร
4.7348
CNY THB
0.2112
THB CNY
พุธ
4.7301
CNY THB
0.2114
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7322
CNY THB
0.2113
THB CNY
ศุกร์
4.7356
CNY THB
0.2112
THB CNY
จันทร์
4.7359
CNY THB
0.2112
THB CNY
อังคาร
4.7418
CNY THB
0.2109
THB CNY
พุธ
4.7500
CNY THB
0.2105
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7443
CNY THB
0.2108
THB CNY
ศุกร์
4.7449
CNY THB
0.2108
THB CNY
จันทร์
4.7447
CNY THB
0.2108
THB CNY
อังคาร
4.7545
CNY THB
0.2103
THB CNY
พุธ
4.7652
CNY THB
0.2099
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7604
CNY THB
0.2101
THB CNY
ศุกร์
4.7478
CNY THB
0.2106
THB CNY
จันทร์
4.7432
CNY THB
0.2108
THB CNY
อังคาร
4.7412
CNY THB
0.2109
THB CNY
พุธ
4.7379
CNY THB
0.2111
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7560
CNY THB
0.2103
THB CNY
ศุกร์
4.7546
CNY THB
0.2103
THB CNY
จันทร์
4.7138
CNY THB
0.2121
THB CNY
อังคาร
4.7132
CNY THB
0.2122
THB CNY
พุธ
4.6866
CNY THB
0.2134
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6567
CNY THB
0.2147
THB CNY
ศุกร์
4.6321
CNY THB
0.2159
THB CNY
จันทร์
4.6048
CNY THB
0.2172
THB CNY
อังคาร
4.5773
CNY THB
0.2185
THB CNY
พุธ
4.5932
CNY THB
0.2177
THB CNY
พฤหัสบดี
4.5907
CNY THB
0.2178
THB CNY
ศุกร์
4.5919
CNY THB
0.2178
THB CNY
จันทร์
4.6054
CNY THB
0.2171
THB CNY
อังคาร
4.6237
CNY THB
0.2163
THB CNY
พุธ
4.6261
CNY THB
0.2162
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6219
CNY THB
0.2164
THB CNY
ศุกร์
4.6144
CNY THB
0.2167
THB CNY
จันทร์
4.6147
CNY THB
0.2167
THB CNY
อังคาร
4.6041
CNY THB
0.2172
THB CNY
พุธ
4.6040
CNY THB
0.2172
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6042
CNY THB
0.2172
THB CNY
ศุกร์
4.5844
CNY THB
0.2181
THB CNY
จันทร์
4.5509
CNY THB
0.2197
THB CNY
อังคาร
4.5309
CNY THB
0.2207
THB CNY
พุธ
4.5374
CNY THB
0.2204
THB CNY
พฤหัสบดี
4.5317
CNY THB
0.2207
THB CNY
ศุกร์
4.5357
CNY THB
0.2205
THB CNY
จันทร์
4.5193
CNY THB
0.2213
THB CNY
อังคาร
4.5292
CNY THB
0.2208
THB CNY
พุธ
4.5142
CNY THB
0.2215
THB CNY
พฤหัสบดี
4.5133
CNY THB
0.2216
THB CNY
ศุกร์
4.5015
CNY THB
0.2221
THB CNY
จันทร์
4.5256
CNY THB
0.2210
THB CNY
อังคาร
4.5226
CNY THB
0.2211
THB CNY
พุธ
4.5269
CNY THB
0.2209
THB CNY
พฤหัสบดี
4.5040
CNY THB
0.2220
THB CNY
ศุกร์
4.4819
CNY THB
0.2231
THB CNY
อาทิตย์
4.4828
CNY THB
0.2231
THB CNY
จันทร์
4.4599
CNY THB
0.2242
THB CNY
อังคาร
4.4639
CNY THB
0.2240
THB CNY
พุธ
4.4724
CNY THB
0.2236
THB CNY
พฤหัสบดี
4.4773
CNY THB
0.2234
THB CNY
ศุกร์
4.4693
CNY THB
0.2238
THB CNY
จันทร์
4.4734
CNY THB
0.2235
THB CNY
พุธ
4.4417
CNY THB
0.2251
THB CNY
พฤหัสบดี
4.4600
CNY THB
0.2242
THB CNY
ศุกร์
4.4599
CNY THB
0.2242
THB CNY
จันทร์
4.4742
CNY THB
0.2235
THB CNY
อังคาร
4.4783
CNY THB
0.2233
THB CNY
พุธ
4.4783
CNY THB
0.2233
THB CNY
พฤหัสบดี
4.4560
CNY THB
0.2244
THB CNY
ศุกร์
4.4923
CNY THB
0.2226
THB CNY
จันทร์
4.4957
CNY THB
0.2224
THB CNY
อังคาร
4.4924
CNY THB
0.2226
THB CNY
พุธ
4.4976
CNY THB
0.2223
THB CNY
พฤหัสบดี
4.4894
CNY THB
0.2227
THB CNY
ศุกร์
4.4748
CNY THB
0.2235
THB CNY
จันทร์
4.4836
CNY THB
0.2230
THB CNY
อังคาร
4.4931
CNY THB
0.2226
THB CNY
พุธ
4.4941
CNY THB
0.2225
THB CNY
พฤหัสบดี
4.4943
CNY THB
0.2225
THB CNY
ศุกร์
4.4920
CNY THB
0.2226
THB CNY
จันทร์
4.4760
CNY THB
0.2234
THB CNY
อังคาร
4.4796
CNY THB
0.2232
THB CNY
พุธ
4.4685
CNY THB
0.2238
THB CNY
พฤหัสบดี
4.4748
CNY THB
0.2235
THB CNY
ศุกร์
4.4350
CNY THB
0.2255
THB CNY
จันทร์
4.3743
CNY THB
0.2286
THB CNY
อังคาร
4.3753
CNY THB
0.2286
THB CNY
พุธ
4.3707
CNY THB
0.2288
THB CNY
พฤหัสบดี
4.3652
CNY THB
0.2291
THB CNY
ศุกร์
4.3527
CNY THB
0.2297
THB CNY
จันทร์
4.3685
CNY THB
0.2289
THB CNY
อังคาร
4.3659
CNY THB
0.2290
THB CNY
พุธ
4.3944
CNY THB
0.2276
THB CNY
พฤหัสบดี
4.3845
CNY THB
0.2281
THB CNY
ศุกร์
4.3885
CNY THB
0.2279
THB CNY
จันทร์
4.3739
CNY THB
0.2286
THB CNY
อังคาร
4.3600
CNY THB
0.2294
THB CNY
พุธ
4.3565
CNY THB
0.2295
THB CNY
พฤหัสบดี
4.3472
CNY THB
0.2300
THB CNY
ศุกร์
4.3387
CNY THB
0.2305
THB CNY
จันทร์
4.2838
CNY THB
0.2334
THB CNY
อังคาร
4.2686
CNY THB
0.2343
THB CNY
พุธ
4.2753
CNY THB
0.2339
THB CNY
พฤหัสบดี
4.2814
CNY THB
0.2336
THB CNY
ศุกร์
4.2783
CNY THB
0.2337
THB CNY
จันทร์
4.2722
CNY THB
0.2341
THB CNY
อังคาร
4.2732
CNY THB
0.2340
THB CNY
พุธ
4.2800
CNY THB
0.2336
THB CNY
พฤหัสบดี
4.2766
CNY THB
0.2338
THB CNY
ศุกร์
4.3118
CNY THB
0.2319
THB CNY
จันทร์
4.2998
CNY THB
0.2326
THB CNY
อังคาร
4.3102
CNY THB
0.2320
THB CNY
พุธ
4.2984
CNY THB
0.2326
THB CNY
พฤหัสบดี
4.2984
CNY THB
0.2326
THB CNY
ศุกร์
4.2979
CNY THB
0.2327
THB CNY
จันทร์
4.3195
CNY THB
0.2315
THB CNY
อังคาร
4.3075
CNY THB
0.2322
THB CNY
พุธ
4.3072
CNY THB
0.2322
THB CNY
พฤหัสบดี
4.3040
CNY THB
0.2323
THB CNY
ศุกร์
4.2987
CNY THB
0.2326
THB CNY
จันทร์
4.2818
CNY THB
0.2335
THB CNY
อังคาร
4.3006
CNY THB
0.2325
THB CNY
พุธ
4.2882
CNY THB
0.2332
THB CNY
พฤหัสบดี
4.2955
CNY THB
0.2328
THB CNY
ศุกร์
4.2986
CNY THB
0.2326
THB CNY
จันทร์
4.2849
CNY THB
0.2334
THB CNY
อังคาร
4.2906
CNY THB
0.2331
THB CNY
พุธ
4.2891
CNY THB
0.2331
THB CNY
พฤหัสบดี
4.2752
CNY THB
0.2339
THB CNY
ศุกร์
4.2568
CNY THB
0.2349
THB CNY
จันทร์
4.2604
CNY THB
0.2347
THB CNY
อังคาร
4.2596
CNY THB
0.2348
THB CNY
พุธ
4.2580
CNY THB
0.2349
THB CNY
พฤหัสบดี
4.2685
CNY THB
0.2343
THB CNY
ศุกร์
4.2859
CNY THB
0.2333
THB CNY
จันทร์
4.2976
CNY THB
0.2327
THB CNY
อังคาร
4.2889
CNY THB
0.2332
THB CNY
พุธ
4.2824
CNY THB
0.2335
THB CNY
พฤหัสบดี
4.2830
CNY THB
0.2335
THB CNY
ศุกร์
4.2759
CNY THB
0.2339
THB CNY
จันทร์
4.2775
CNY THB
0.2338
THB CNY
อังคาร
4.2795
CNY THB
0.2337
THB CNY
พุธ
4.2873
CNY THB
0.2332
THB CNY
พฤหัสบดี
4.2811
CNY THB
0.2336
THB CNY
ศุกร์
4.2638
CNY THB
0.2345
THB CNY
จันทร์
4.2742
CNY THB
0.2340
THB CNY
อังคาร
4.2776
CNY THB
0.2338
THB CNY
พุธ
4.2811
CNY THB
0.2336
THB CNY
พฤหัสบดี
4.2823
CNY THB
0.2335
THB CNY
ศุกร์
4.2844
CNY THB
0.2334
THB CNY
จันทร์
4.2964
CNY THB
0.2328
THB CNY
อังคาร
4.3163
CNY THB
0.2317
THB CNY
พุธ
4.3279
CNY THB
0.2311
THB CNY
พฤหัสบดี
4.3519
CNY THB
0.2298
THB CNY
ศุกร์
4.3419
CNY THB
0.2303
THB CNY
จันทร์
4.3302
CNY THB
0.2309
THB CNY
อังคาร
4.3283
CNY THB
0.2310
THB CNY
พุธ
4.3088
CNY THB
0.2321
THB CNY
พฤหัสบดี
4.3000
CNY THB
0.2326
THB CNY
ศุกร์
4.3135
CNY THB
0.2318
THB CNY
จันทร์
4.3119
CNY THB
0.2319
THB CNY
อังคาร
4.3022
CNY THB
0.2324
THB CNY
พุธ
4.2911
CNY THB
0.2330
THB CNY
พฤหัสบดี
4.2912
CNY THB
0.2330
THB CNY
ศุกร์
4.2899
CNY THB
0.2331
THB CNY
จันทร์
4.2942
CNY THB
0.2329
THB CNY
อังคาร
4.2920
CNY THB
0.2330
THB CNY
พุธ
4.3029
CNY THB
0.2324
THB CNY
พฤหัสบดี
4.2991
CNY THB
0.2326
THB CNY
ศุกร์
4.3082
CNY THB
0.2321
THB CNY
จันทร์
4.3006
CNY THB
0.2325
THB CNY
อังคาร
4.2936
CNY THB
0.2329
THB CNY
พุธ
4.2963
CNY THB
0.2328
THB CNY
พฤหัสบดี
4.3090
CNY THB
0.2321
THB CNY
ศุกร์
4.3099
CNY THB
0.2320
THB CNY
จันทร์
4.3065
CNY THB
0.2322
THB CNY
อังคาร
4.3054
CNY THB
0.2323
THB CNY
พุธ
4.2975
CNY THB
0.2327
THB CNY
พฤหัสบดี
4.2885
CNY THB
0.2332
THB CNY
ศุกร์
4.3270
CNY THB
0.2311
THB CNY
จันทร์
4.3178
CNY THB
0.2316
THB CNY
อังคาร
4.3222
CNY THB
0.2314
THB CNY
พุธ
4.3190
CNY THB
0.2315
THB CNY
พฤหัสบดี
4.3072
CNY THB
0.2322
THB CNY
ศุกร์
4.3043
CNY THB
0.2323
THB CNY
จันทร์
4.3039
CNY THB
0.2323
THB CNY
อังคาร
4.2998
CNY THB
0.2326
THB CNY
พุธ
4.3042
CNY THB
0.2323
THB CNY
พฤหัสบดี
4.2986
CNY THB
0.2326
THB CNY
ศุกร์
4.3099
CNY THB
0.2320
THB CNY
จันทร์
4.2809
CNY THB
0.2336
THB CNY
อังคาร
4.2747
CNY THB
0.2339
THB CNY