อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง หยวนจีน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง หยวนจีน และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 หยวนจีน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น หยวนจีน
ต่ำสุด = 4.2685 (1/1/2563) เฉลี่ย = 4.5349 สูงสุด = 4.6964 (21/10/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง หยวนจีน และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
4.2685
CNY THB
0.2343
THB CNY
พฤหัสบดี
4.3239
CNY THB
0.2313
THB CNY
ศุกร์
4.3258
CNY THB
0.2312
THB CNY
จันทร์
4.3258
CNY THB
0.2312
THB CNY
อังคาร
4.3481
CNY THB
0.2300
THB CNY
พุธ
4.3692
CNY THB
0.2289
THB CNY
พฤหัสบดี
4.3692
CNY THB
0.2289
THB CNY
ศุกร์
4.3664
CNY THB
0.2290
THB CNY
จันทร์
4.3875
CNY THB
0.2279
THB CNY
อังคาร
4.3988
CNY THB
0.2273
THB CNY
พุธ
4.3944
CNY THB
0.2276
THB CNY
พฤหัสบดี
4.4166
CNY THB
0.2264
THB CNY
ศุกร์
4.4289
CNY THB
0.2258
THB CNY
จันทร์
4.4217
CNY THB
0.2262
THB CNY
อังคาร
4.4060
CNY THB
0.2270
THB CNY
พุธ
4.4005
CNY THB
0.2272
THB CNY
พฤหัสบดี
4.4033
CNY THB
0.2271
THB CNY
ศุกร์
4.4053
CNY THB
0.2270
THB CNY
จันทร์
4.4303
CNY THB
0.2257
THB CNY
อังคาร
4.4535
CNY THB
0.2245
THB CNY
พุธ
4.4667
CNY THB
0.2239
THB CNY
พฤหัสบดี
4.4883
CNY THB
0.2228
THB CNY
ศุกร์
4.4927
CNY THB
0.2226
THB CNY
จันทร์
4.4195
CNY THB
0.2263
THB CNY
อังคาร
4.4287
CNY THB
0.2258
THB CNY
พุธ
4.4371
CNY THB
0.2254
THB CNY
พฤหัสบดี
4.4550
CNY THB
0.2245
THB CNY
ศุกร์
4.4687
CNY THB
0.2238
THB CNY
จันทร์
4.4764
CNY THB
0.2234
THB CNY
อังคาร
4.4886
CNY THB
0.2228
THB CNY
พุธ
4.4689
CNY THB
0.2238
THB CNY
พฤหัสบดี
4.4619
CNY THB
0.2241
THB CNY
ศุกร์
4.4635
CNY THB
0.2240
THB CNY
จันทร์
4.4677
CNY THB
0.2238
THB CNY
อังคาร
4.4581
CNY THB
0.2243
THB CNY
พุธ
4.4579
CNY THB
0.2243
THB CNY
พฤหัสบดี
4.4840
CNY THB
0.2230
THB CNY
ศุกร์
4.4994
CNY THB
0.2223
THB CNY
จันทร์
4.5053
CNY THB
0.2220
THB CNY
อังคาร
4.5157
CNY THB
0.2214
THB CNY
พุธ
4.5354
CNY THB
0.2205
THB CNY
พฤหัสบดี
4.5181
CNY THB
0.2213
THB CNY
ศุกร์
4.5173
CNY THB
0.2214
THB CNY
จันทร์
4.5224
CNY THB
0.2211
THB CNY
อังคาร
4.5151
CNY THB
0.2215
THB CNY
พุธ
4.5148
CNY THB
0.2215
THB CNY
พฤหัสบดี
4.5480
CNY THB
0.2199
THB CNY
ศุกร์
4.5356
CNY THB
0.2205
THB CNY
จันทร์
4.5286
CNY THB
0.2208
THB CNY
อังคาร
4.5336
CNY THB
0.2206
THB CNY
พุธ
4.5185
CNY THB
0.2213
THB CNY
พฤหัสบดี
4.5165
CNY THB
0.2214
THB CNY
ศุกร์
4.5586
CNY THB
0.2194
THB CNY
จันทร์
4.5744
CNY THB
0.2186
THB CNY
อังคาร
4.5997
CNY THB
0.2174
THB CNY
พุธ
4.6127
CNY THB
0.2168
THB CNY
พฤหัสบดี
4.5857
CNY THB
0.2181
THB CNY
ศุกร์
4.6076
CNY THB
0.2170
THB CNY
จันทร์
4.6325
CNY THB
0.2159
THB CNY
อังคาร
4.6506
CNY THB
0.2150
THB CNY
พุธ
4.6170
CNY THB
0.2166
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6122
CNY THB
0.2168
THB CNY
ศุกร์
4.5847
CNY THB
0.2181
THB CNY
จันทร์
4.6055
CNY THB
0.2171
THB CNY
อังคาร
4.6159
CNY THB
0.2166
THB CNY
พุธ
4.6428
CNY THB
0.2154
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6368
CNY THB
0.2157
THB CNY
ศุกร์
4.6499
CNY THB
0.2151
THB CNY
จันทร์
4.6315
CNY THB
0.2159
THB CNY
อังคาร
4.6403
CNY THB
0.2155
THB CNY
พุธ
4.6467
CNY THB
0.2152
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6443
CNY THB
0.2153
THB CNY
ศุกร์
4.6393
CNY THB
0.2155
THB CNY
จันทร์
4.6321
CNY THB
0.2159
THB CNY
อังคาร
4.6371
CNY THB
0.2157
THB CNY
พุธ
4.6132
CNY THB
0.2168
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6159
CNY THB
0.2166
THB CNY
ศุกร์
4.6061
CNY THB
0.2171
THB CNY
จันทร์
4.5947
CNY THB
0.2176
THB CNY
อังคาร
4.5971
CNY THB
0.2175
THB CNY
พุธ
4.5685
CNY THB
0.2189
THB CNY
พฤหัสบดี
4.5689
CNY THB
0.2189
THB CNY
ศุกร์
4.5817
CNY THB
0.2183
THB CNY
จันทร์
4.5936
CNY THB
0.2177
THB CNY
อังคาร
4.5865
CNY THB
0.2180
THB CNY
พุธ
4.5772
CNY THB
0.2185
THB CNY
พฤหัสบดี
4.5849
CNY THB
0.2181
THB CNY
ศุกร์
4.5952
CNY THB
0.2176
THB CNY
จันทร์
4.5839
CNY THB
0.2182
THB CNY
อังคาร
4.5885
CNY THB
0.2179
THB CNY
พุธ
4.5718
CNY THB
0.2187
THB CNY
พฤหัสบดี
4.5701
CNY THB
0.2188
THB CNY
ศุกร์
4.5551
CNY THB
0.2195
THB CNY
จันทร์
4.5424
CNY THB
0.2201
THB CNY
อังคาร
4.5298
CNY THB
0.2208
THB CNY
พุธ
4.5272
CNY THB
0.2209
THB CNY
พฤหัสบดี
4.5203
CNY THB
0.2212
THB CNY
ศุกร์
4.5166
CNY THB
0.2214
THB CNY
จันทร์
4.5059
CNY THB
0.2219
THB CNY
อังคาร
4.4944
CNY THB
0.2225
THB CNY
พุธ
4.4842
CNY THB
0.2230
THB CNY
พฤหัสบดี
4.4794
CNY THB
0.2232
THB CNY
ศุกร์
4.4705
CNY THB
0.2237
THB CNY
จันทร์
4.4796
CNY THB
0.2232
THB CNY
อังคาร
4.4670
CNY THB
0.2239
THB CNY
พุธ
4.4541
CNY THB
0.2245
THB CNY
พฤหัสบดี
4.4530
CNY THB
0.2246
THB CNY
ศุกร์
4.4579
CNY THB
0.2243
THB CNY
จันทร์
4.4401
CNY THB
0.2252
THB CNY
อังคาร
4.4379
CNY THB
0.2253
THB CNY
พุธ
4.4359
CNY THB
0.2254
THB CNY
พฤหัสบดี
4.4397
CNY THB
0.2252
THB CNY
ศุกร์
4.4323
CNY THB
0.2256
THB CNY
จันทร์
4.4433
CNY THB
0.2251
THB CNY
อังคาร
4.4293
CNY THB
0.2258
THB CNY
พุธ
4.4086
CNY THB
0.2268
THB CNY
พฤหัสบดี
4.3806
CNY THB
0.2283
THB CNY
ศุกร์
4.3702
CNY THB
0.2288
THB CNY
จันทร์
4.3832
CNY THB
0.2281
THB CNY
อังคาร
4.3904
CNY THB
0.2278
THB CNY
พุธ
4.4044
CNY THB
0.2270
THB CNY
พฤหัสบดี
4.3897
CNY THB
0.2278
THB CNY
ศุกร์
4.3799
CNY THB
0.2283
THB CNY
จันทร์
4.3864
CNY THB
0.2280
THB CNY
อังคาร
4.3769
CNY THB
0.2285
THB CNY
พุธ
4.3577
CNY THB
0.2295
THB CNY
พฤหัสบดี
4.3652
CNY THB
0.2291
THB CNY
ศุกร์
4.3666
CNY THB
0.2290
THB CNY
จันทร์
4.3646
CNY THB
0.2291
THB CNY
อังคาร
4.3732
CNY THB
0.2287
THB CNY
พุธ
4.3808
CNY THB
0.2283
THB CNY
พฤหัสบดี
4.3957
CNY THB
0.2275
THB CNY
ศุกร์
4.4038
CNY THB
0.2271
THB CNY
จันทร์
4.4247
CNY THB
0.2260
THB CNY
อังคาร
4.4517
CNY THB
0.2246
THB CNY
พุธ
4.4518
CNY THB
0.2246
THB CNY
พฤหัสบดี
4.4623
CNY THB
0.2241
THB CNY
ศุกร์
4.4657
CNY THB
0.2239
THB CNY
จันทร์
4.4872
CNY THB
0.2229
THB CNY
อังคาร
4.5030
CNY THB
0.2221
THB CNY
พุธ
4.5066
CNY THB
0.2219
THB CNY
พฤหัสบดี
4.5322
CNY THB
0.2206
THB CNY
ศุกร์
4.5355
CNY THB
0.2205
THB CNY
จันทร์
4.5468
CNY THB
0.2199
THB CNY
อังคาร
4.5292
CNY THB
0.2208
THB CNY
พุธ
4.5128
CNY THB
0.2216
THB CNY
พฤหัสบดี
4.5242
CNY THB
0.2210
THB CNY
ศุกร์
4.5136
CNY THB
0.2216
THB CNY
จันทร์
4.5021
CNY THB
0.2221
THB CNY
อังคาร
4.5046
CNY THB
0.2220
THB CNY
พุธ
4.4908
CNY THB
0.2227
THB CNY
พฤหัสบดี
4.4868
CNY THB
0.2229
THB CNY
ศุกร์
4.4734
CNY THB
0.2235
THB CNY
จันทร์
4.4719
CNY THB
0.2236
THB CNY
อังคาร
4.4512
CNY THB
0.2247
THB CNY
พุธ
4.4604
CNY THB
0.2242
THB CNY
พฤหัสบดี
4.4774
CNY THB
0.2233
THB CNY
ศุกร์
4.4761
CNY THB
0.2234
THB CNY
จันทร์
4.4599
CNY THB
0.2242
THB CNY
อังคาร
4.4753
CNY THB
0.2234
THB CNY
พุธ
4.4759
CNY THB
0.2234
THB CNY
พฤหัสบดี
4.4732
CNY THB
0.2236
THB CNY
ศุกร์
4.4814
CNY THB
0.2231
THB CNY
จันทร์
4.5003
CNY THB
0.2222
THB CNY
อังคาร
4.4953
CNY THB
0.2225
THB CNY
พุธ
4.5198
CNY THB
0.2212
THB CNY
พฤหัสบดี
4.5449
CNY THB
0.2200
THB CNY
ศุกร์
4.5573
CNY THB
0.2194
THB CNY
จันทร์
4.5429
CNY THB
0.2201
THB CNY
อังคาร
4.5575
CNY THB
0.2194
THB CNY
พุธ
4.5441
CNY THB
0.2201
THB CNY
พฤหัสบดี
4.5349
CNY THB
0.2205
THB CNY
ศุกร์
4.5363
CNY THB
0.2204
THB CNY
จันทร์
4.5402
CNY THB
0.2203
THB CNY
อังคาร
4.5531
CNY THB
0.2196
THB CNY
พุธ
4.5755
CNY THB
0.2186
THB CNY
พฤหัสบดี
4.5980
CNY THB
0.2175
THB CNY
ศุกร์
4.5854
CNY THB
0.2181
THB CNY
จันทร์
4.5886
CNY THB
0.2179
THB CNY
อังคาร
4.5967
CNY THB
0.2175
THB CNY
พุธ
4.5810
CNY THB
0.2183
THB CNY
พฤหัสบดี
4.5798
CNY THB
0.2183
THB CNY
ศุกร์
4.5874
CNY THB
0.2180
THB CNY
จันทร์
4.5972
CNY THB
0.2175
THB CNY
อังคาร
4.6018
CNY THB
0.2173
THB CNY
พุธ
4.6036
CNY THB
0.2172
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6132
CNY THB
0.2168
THB CNY
ศุกร์
4.6003
CNY THB
0.2174
THB CNY
จันทร์
4.6080
CNY THB
0.2170
THB CNY
อังคาร
4.6325
CNY THB
0.2159
THB CNY
พุธ
4.6385
CNY THB
0.2156
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6283
CNY THB
0.2161
THB CNY
ศุกร์
4.6340
CNY THB
0.2158
THB CNY
จันทร์
4.6564
CNY THB
0.2148
THB CNY
อังคาร
4.6339
CNY THB
0.2158
THB CNY
พุธ
4.6486
CNY THB
0.2151
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6501
CNY THB
0.2150
THB CNY
ศุกร์
4.6473
CNY THB
0.2152
THB CNY
จันทร์
4.6298
CNY THB
0.2160
THB CNY
อังคาร
4.5988
CNY THB
0.2174
THB CNY
พุธ
4.5975
CNY THB
0.2175
THB CNY
พฤหัสบดี
4.5919
CNY THB
0.2178
THB CNY
ศุกร์
4.6321
CNY THB
0.2159
THB CNY
จันทร์
4.6180
CNY THB
0.2165
THB CNY
อังคาร
4.6204
CNY THB
0.2164
THB CNY
พุธ
4.6329
CNY THB
0.2158
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6360
CNY THB
0.2157
THB CNY
ศุกร์
4.6563
CNY THB
0.2148
THB CNY
จันทร์
4.6646
CNY THB
0.2144
THB CNY
อังคาร
4.6834
CNY THB
0.2135
THB CNY
พุธ
4.6964
CNY THB
0.2129
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6856
CNY THB
0.2134
THB CNY
ศุกร์
4.6843
CNY THB
0.2135
THB CNY
จันทร์
4.6649
CNY THB
0.2144
THB CNY
อังคาร
4.6499
CNY THB
0.2151
THB CNY
พุธ
4.6479
CNY THB
0.2151
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6564
CNY THB
0.2148
THB CNY
ศุกร์
4.6592
CNY THB
0.2146
THB CNY
จันทร์
4.6529
CNY THB
0.2149
THB CNY
อังคาร
4.6484
CNY THB
0.2151
THB CNY
พุธ
4.6498
CNY THB
0.2151
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6556
CNY THB
0.2148
THB CNY
ศุกร์
4.6188
CNY THB
0.2165
THB CNY
จันทร์
4.6397
CNY THB
0.2155
THB CNY
อังคาร
4.5999
CNY THB
0.2174
THB CNY
พุธ
4.5758
CNY THB
0.2185
THB CNY
พฤหัสบดี
4.5681
CNY THB
0.2189
THB CNY
ศุกร์
4.5627
CNY THB
0.2192
THB CNY
จันทร์
4.5988
CNY THB
0.2174
THB CNY
อังคาร
4.6033
CNY THB
0.2172
THB CNY
พุธ
4.6190
CNY THB
0.2165
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6182
CNY THB
0.2165
THB CNY
ศุกร์
4.6095
CNY THB
0.2169
THB CNY
จันทร์
4.6133
CNY THB
0.2168
THB CNY
อังคาร
4.6191
CNY THB
0.2165
THB CNY
พุธ
4.6096
CNY THB
0.2169
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6046
CNY THB
0.2172
THB CNY
ศุกร์
4.6091
CNY THB
0.2170
THB CNY
จันทร์
4.6025
CNY THB
0.2173
THB CNY
อังคาร
4.6012
CNY THB
0.2173
THB CNY
พุธ
4.6024
CNY THB
0.2173
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6018
CNY THB
0.2173
THB CNY
ศุกร์
4.6180
CNY THB
0.2165
THB CNY
จันทร์
4.6282
CNY THB
0.2161
THB CNY
อังคาร
4.6014
CNY THB
0.2173
THB CNY
พุธ
4.5970
CNY THB
0.2175
THB CNY
พฤหัสบดี
4.5925
CNY THB
0.2177
THB CNY
ศุกร์
4.5944
CNY THB
0.2177
THB CNY
จันทร์
4.5958
CNY THB
0.2176
THB CNY
อังคาร
4.5902
CNY THB
0.2179
THB CNY
พุธ
4.5899
CNY THB
0.2179
THB CNY
พฤหัสบดี
4.5703
CNY THB
0.2188
THB CNY
ศุกร์
4.5604
CNY THB
0.2193
THB CNY
จันทร์
4.5942
CNY THB
0.2177
THB CNY
อังคาร
4.6182
CNY THB
0.2165
THB CNY
พุธ
4.6168
CNY THB
0.2166
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6074
CNY THB
0.2170
THB CNY
ศุกร์
4.5940
CNY THB
0.2177
THB CNY
จันทร์
4.6082
CNY THB
0.2170
THB CNY
อังคาร
4.5993
CNY THB
0.2174
THB CNY
พุธ
4.5898
CNY THB
0.2179
THB CNY
พฤหัสบดี
4.5773
CNY THB
0.2185
THB CNY