อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง หยวนจีน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง หยวนจีน และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 หยวนจีน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น หยวนจีน
ต่ำสุด = 5.0706 (17/2/2565) เฉลี่ย = 5.2042 สูงสุด = 5.3190 (18/4/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง หยวนจีน และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
5.2156
CNY THB
0.1917
THB CNY
อังคาร
5.2173
CNY THB
0.1917
THB CNY
พุธ
5.2088
CNY THB
0.1920
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2525
CNY THB
0.1904
THB CNY
ศุกร์
5.2799
CNY THB
0.1894
THB CNY
จันทร์
5.2736
CNY THB
0.1896
THB CNY
อังคาร
5.2406
CNY THB
0.1908
THB CNY
พุธ
5.2380
CNY THB
0.1909
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2210
CNY THB
0.1915
THB CNY
ศุกร์
5.2274
CNY THB
0.1913
THB CNY
จันทร์
5.2112
CNY THB
0.1919
THB CNY
อังคาร
5.2095
CNY THB
0.1920
THB CNY
พุธ
5.1976
CNY THB
0.1924
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1889
CNY THB
0.1927
THB CNY
ศุกร์
5.1885
CNY THB
0.1927
THB CNY
จันทร์
5.2221
CNY THB
0.1915
THB CNY
อังคาร
5.2182
CNY THB
0.1916
THB CNY
พุธ
5.2141
CNY THB
0.1918
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2159
CNY THB
0.1917
THB CNY
ศุกร์
5.2472
CNY THB
0.1906
THB CNY
จันทร์
5.2380
CNY THB
0.1909
THB CNY
อังคาร
5.2239
CNY THB
0.1914
THB CNY
พุธ
5.2293
CNY THB
0.1912
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2115
CNY THB
0.1919
THB CNY
ศุกร์
5.1829
CNY THB
0.1929
THB CNY
จันทร์
5.1852
CNY THB
0.1929
THB CNY
อังคาร
5.1705
CNY THB
0.1934
THB CNY
พุธ
5.1517
CNY THB
0.1941
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1329
CNY THB
0.1948
THB CNY
ศุกร์
5.1405
CNY THB
0.1945
THB CNY
จันทร์
5.1165
CNY THB
0.1954
THB CNY
อังคาร
5.0954
CNY THB
0.1963
THB CNY
พุธ
5.1051
CNY THB
0.1959
THB CNY
พฤหัสบดี
5.0706
CNY THB
0.1972
THB CNY
ศุกร์
5.0841
CNY THB
0.1967
THB CNY
จันทร์
5.0812
CNY THB
0.1968
THB CNY
อังคาร
5.1121
CNY THB
0.1956
THB CNY
พุธ
5.1102
CNY THB
0.1957
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1651
CNY THB
0.1936
THB CNY
ศุกร์
5.1427
CNY THB
0.1944
THB CNY
จันทร์
5.1757
CNY THB
0.1932
THB CNY
อังคาร
5.1677
CNY THB
0.1935
THB CNY
พุธ
5.1739
CNY THB
0.1933
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1598
CNY THB
0.1938
THB CNY
ศุกร์
5.1758
CNY THB
0.1932
THB CNY
จันทร์
5.2183
CNY THB
0.1916
THB CNY
อังคาร
5.2543
CNY THB
0.1903
THB CNY
พุธ
5.2281
CNY THB
0.1913
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2394
CNY THB
0.1909
THB CNY
ศุกร์
5.2525
CNY THB
0.1904
THB CNY
จันทร์
5.2482
CNY THB
0.1905
THB CNY
อังคาร
5.2580
CNY THB
0.1902
THB CNY
พุธ
5.2506
CNY THB
0.1905
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2358
CNY THB
0.1910
THB CNY
ศุกร์
5.2361
CNY THB
0.1910
THB CNY
จันทร์
5.2742
CNY THB
0.1896
THB CNY
อังคาร
5.2620
CNY THB
0.1900
THB CNY
พุธ
5.2730
CNY THB
0.1896
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2706
CNY THB
0.1897
THB CNY
ศุกร์
5.2748
CNY THB
0.1896
THB CNY
จันทร์
5.2980
CNY THB
0.1888
THB CNY
อังคาร
5.2784
CNY THB
0.1895
THB CNY
พุธ
5.2519
CNY THB
0.1904
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2443
CNY THB
0.1907
THB CNY
ศุกร์
5.2585
CNY THB
0.1902
THB CNY
จันทร์
5.2676
CNY THB
0.1898
THB CNY
อังคาร
5.2569
CNY THB
0.1902
THB CNY
พุธ
5.2739
CNY THB
0.1896
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2647
CNY THB
0.1899
THB CNY
ศุกร์
5.2769
CNY THB
0.1895
THB CNY
จันทร์
5.2730
CNY THB
0.1896
THB CNY
อังคาร
5.2816
CNY THB
0.1893
THB CNY
พุธ
5.2660
CNY THB
0.1899
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2885
CNY THB
0.1891
THB CNY
ศุกร์
5.2778
CNY THB
0.1895
THB CNY
จันทร์
5.3190
CNY THB
0.1880
THB CNY
อังคาร
5.2888
CNY THB
0.1891
THB CNY
พุธ
5.2650
CNY THB
0.1899
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2446
CNY THB
0.1907
THB CNY
ศุกร์
5.2149
CNY THB
0.1918
THB CNY
จันทร์
5.1784
CNY THB
0.1931
THB CNY
อังคาร
5.2337
CNY THB
0.1911
THB CNY
พุธ
5.2337
CNY THB
0.1911
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1956
CNY THB
0.1925
THB CNY
ศุกร์
5.1870
CNY THB
0.1928
THB CNY
จันทร์
5.2023
CNY THB
0.1922
THB CNY
อังคาร
5.2223
CNY THB
0.1915
THB CNY
พุธ
5.1934
CNY THB
0.1926
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1455
CNY THB
0.1943
THB CNY
ศุกร์
5.1491
CNY THB
0.1942
THB CNY
จันทร์
5.1459
CNY THB
0.1943
THB CNY
อังคาร
5.1382
CNY THB
0.1946
THB CNY
พุธ
5.1549
CNY THB
0.1940
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1097
CNY THB
0.1957
THB CNY
ศุกร์
5.1244
CNY THB
0.1951
THB CNY
จันทร์
5.1264
CNY THB
0.1951
THB CNY
อังคาร
5.1164
CNY THB
0.1955
THB CNY
พุธ
5.1322
CNY THB
0.1948
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1110
CNY THB
0.1957
THB CNY
ศุกร์
5.1348
CNY THB
0.1947
THB CNY
จันทร์
5.1347
CNY THB
0.1948
THB CNY
อังคาร
5.1153
CNY THB
0.1955
THB CNY
พุธ
5.1271
CNY THB
0.1950
THB CNY
พฤหัสบดี
5.0820
CNY THB
0.1968
THB CNY
ศุกร์
5.0849
CNY THB
0.1967
THB CNY
จันทร์
5.1157
CNY THB
0.1955
THB CNY
อังคาร
5.1513
CNY THB
0.1941
THB CNY
พุธ
5.1405
CNY THB
0.1945
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1420
CNY THB
0.1945
THB CNY
ศุกร์
5.1298
CNY THB
0.1949
THB CNY
จันทร์
5.1649
CNY THB
0.1936
THB CNY
อังคาร
5.1675
CNY THB
0.1935
THB CNY
พุธ
5.1612
CNY THB
0.1938
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1715
CNY THB
0.1934
THB CNY
ศุกร์
5.1964
CNY THB
0.1924
THB CNY
จันทร์
5.1670
CNY THB
0.1935
THB CNY
อังคาร
5.1907
CNY THB
0.1927
THB CNY
พุธ
5.2195
CNY THB
0.1916
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2326
CNY THB
0.1911
THB CNY
ศุกร์
5.2533
CNY THB
0.1904
THB CNY
จันทร์
5.2788
CNY THB
0.1894
THB CNY
อังคาร
5.2769
CNY THB
0.1895
THB CNY
พุธ
5.2845
CNY THB
0.1892
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2924
CNY THB
0.1890
THB CNY
ศุกร์
5.3015
CNY THB
0.1886
THB CNY
จันทร์
5.2807
CNY THB
0.1894
THB CNY
อังคาร
5.2554
CNY THB
0.1903
THB CNY
พุธ
5.2479
CNY THB
0.1906
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2804
CNY THB
0.1894
THB CNY