อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง หยวนจีน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง หยวนจีน และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 หยวนจีน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น หยวนจีน
ต่ำสุด = 4.5954 (1/1/2564) เฉลี่ย = 4.9619 สูงสุด = 5.3115 (3/12/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง หยวนจีน และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
4.5954
CNY THB
0.2176
THB CNY
จันทร์
4.6261
CNY THB
0.2162
THB CNY
อังคาร
4.6329
CNY THB
0.2158
THB CNY
พุธ
4.6267
CNY THB
0.2161
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6391
CNY THB
0.2156
THB CNY
ศุกร์
4.6507
CNY THB
0.2150
THB CNY
จันทร์
4.6450
CNY THB
0.2153
THB CNY
อังคาร
4.6643
CNY THB
0.2144
THB CNY
พุธ
4.6441
CNY THB
0.2153
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6400
CNY THB
0.2155
THB CNY
ศุกร์
4.6384
CNY THB
0.2156
THB CNY
จันทร์
4.6334
CNY THB
0.2158
THB CNY
อังคาร
4.6356
CNY THB
0.2157
THB CNY
พุธ
4.6312
CNY THB
0.2159
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6296
CNY THB
0.2160
THB CNY
ศุกร์
4.6306
CNY THB
0.2160
THB CNY
จันทร์
4.6286
CNY THB
0.2160
THB CNY
อังคาร
4.6310
CNY THB
0.2159
THB CNY
พุธ
4.6388
CNY THB
0.2156
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6380
CNY THB
0.2156
THB CNY
ศุกร์
4.6433
CNY THB
0.2154
THB CNY
จันทร์
4.6337
CNY THB
0.2158
THB CNY
อังคาร
4.6420
CNY THB
0.2154
THB CNY
พุธ
4.6505
CNY THB
0.2150
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6514
CNY THB
0.2150
THB CNY
ศุกร์
4.6472
CNY THB
0.2152
THB CNY
จันทร์
4.6525
CNY THB
0.2149
THB CNY
อังคาร
4.6549
CNY THB
0.2148
THB CNY
พุธ
4.6440
CNY THB
0.2153
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6252
CNY THB
0.2162
THB CNY
ศุกร์
4.6257
CNY THB
0.2162
THB CNY
จันทร์
4.6231
CNY THB
0.2163
THB CNY
อังคาร
4.6322
CNY THB
0.2159
THB CNY
พุธ
4.6420
CNY THB
0.2154
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6399
CNY THB
0.2155
THB CNY
ศุกร์
4.6486
CNY THB
0.2151
THB CNY
จันทร์
4.6516
CNY THB
0.2150
THB CNY
อังคาร
4.6456
CNY THB
0.2153
THB CNY
พุธ
4.6565
CNY THB
0.2148
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6710
CNY THB
0.2141
THB CNY
ศุกร์
4.6991
CNY THB
0.2128
THB CNY
จันทร์
4.6720
CNY THB
0.2140
THB CNY
อังคาร
4.6862
CNY THB
0.2134
THB CNY
พุธ
4.6816
CNY THB
0.2136
THB CNY
พฤหัสบดี
4.6961
CNY THB
0.2129
THB CNY
ศุกร์
4.7001
CNY THB
0.2128
THB CNY
จันทร์
4.7131
CNY THB
0.2122
THB CNY
อังคาร
4.7208
CNY THB
0.2118
THB CNY
พุธ
4.7219
CNY THB
0.2118
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7091
CNY THB
0.2124
THB CNY
ศุกร์
4.7286
CNY THB
0.2115
THB CNY
จันทร์
4.7280
CNY THB
0.2115
THB CNY
อังคาร
4.7324
CNY THB
0.2113
THB CNY
พุธ
4.7347
CNY THB
0.2112
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7385
CNY THB
0.2110
THB CNY
ศุกร์
4.7338
CNY THB
0.2112
THB CNY
จันทร์
4.7498
CNY THB
0.2105
THB CNY
อังคาร
4.7571
CNY THB
0.2102
THB CNY
พุธ
4.7593
CNY THB
0.2101
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7552
CNY THB
0.2103
THB CNY
ศุกร์
4.7517
CNY THB
0.2104
THB CNY
จันทร์
4.7521
CNY THB
0.2104
THB CNY
อังคาร
4.7576
CNY THB
0.2102
THB CNY
พุธ
4.7710
CNY THB
0.2096
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7650
CNY THB
0.2099
THB CNY
ศุกร์
4.7527
CNY THB
0.2104
THB CNY
จันทร์
4.7710
CNY THB
0.2096
THB CNY
อังคาร
4.7897
CNY THB
0.2088
THB CNY
พุธ
4.7862
CNY THB
0.2089
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8054
CNY THB
0.2081
THB CNY
ศุกร์
4.7955
CNY THB
0.2085
THB CNY
จันทร์
4.8120
CNY THB
0.2078
THB CNY
อังคาร
4.8222
CNY THB
0.2074
THB CNY
พุธ
4.8037
CNY THB
0.2082
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7907
CNY THB
0.2087
THB CNY
ศุกร์
4.7849
CNY THB
0.2090
THB CNY
จันทร์
4.7949
CNY THB
0.2086
THB CNY
อังคาร
4.8074
CNY THB
0.2080
THB CNY
พุธ
4.8249
CNY THB
0.2073
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8262
CNY THB
0.2072
THB CNY
ศุกร์
4.8323
CNY THB
0.2069
THB CNY
จันทร์
4.8446
CNY THB
0.2064
THB CNY
อังคาร
4.8403
CNY THB
0.2066
THB CNY
พุธ
4.8361
CNY THB
0.2068
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8270
CNY THB
0.2072
THB CNY
ศุกร์
4.8179
CNY THB
0.2076
THB CNY
จันทร์
4.8217
CNY THB
0.2074
THB CNY
อังคาร
4.8135
CNY THB
0.2078
THB CNY
พุธ
4.8067
CNY THB
0.2080
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8266
CNY THB
0.2072
THB CNY
ศุกร์
4.8296
CNY THB
0.2071
THB CNY
จันทร์
4.8468
CNY THB
0.2063
THB CNY
อังคาร
4.8363
CNY THB
0.2068
THB CNY
พุธ
4.8473
CNY THB
0.2063
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8565
CNY THB
0.2059
THB CNY
ศุกร์
4.8720
CNY THB
0.2053
THB CNY
จันทร์
4.8798
CNY THB
0.2049
THB CNY
อังคาร
4.8963
CNY THB
0.2042
THB CNY
พุธ
4.8812
CNY THB
0.2049
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8739
CNY THB
0.2052
THB CNY
ศุกร์
4.8782
CNY THB
0.2050
THB CNY
จันทร์
4.8784
CNY THB
0.2050
THB CNY
อังคาร
4.8967
CNY THB
0.2042
THB CNY
พุธ
4.8904
CNY THB
0.2045
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9096
CNY THB
0.2037
THB CNY
ศุกร์
4.9111
CNY THB
0.2036
THB CNY
จันทร์
4.8951
CNY THB
0.2043
THB CNY
อังคาร
4.8826
CNY THB
0.2048
THB CNY
พุธ
4.8786
CNY THB
0.2050
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8697
CNY THB
0.2054
THB CNY
ศุกร์
4.8787
CNY THB
0.2050
THB CNY
จันทร์
4.8754
CNY THB
0.2051
THB CNY
อังคาร
4.8782
CNY THB
0.2050
THB CNY
พุธ
4.8789
CNY THB
0.2050
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8770
CNY THB
0.2050
THB CNY
ศุกร์
4.8600
CNY THB
0.2058
THB CNY
จันทร์
4.8641
CNY THB
0.2056
THB CNY
อังคาร
4.8633
CNY THB
0.2056
THB CNY
พุธ
4.8715
CNY THB
0.2053
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8805
CNY THB
0.2049
THB CNY
ศุกร์
4.8843
CNY THB
0.2047
THB CNY
จันทร์
4.8868
CNY THB
0.2046
THB CNY
อังคาร
4.9020
CNY THB
0.2040
THB CNY
พุธ
4.9150
CNY THB
0.2035
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9241
CNY THB
0.2031
THB CNY
ศุกร์
4.9248
CNY THB
0.2031
THB CNY
จันทร์
4.9472
CNY THB
0.2021
THB CNY
อังคาร
4.9627
CNY THB
0.2015
THB CNY
พุธ
4.9626
CNY THB
0.2015
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9565
CNY THB
0.2018
THB CNY
ศุกร์
4.9652
CNY THB
0.2014
THB CNY
จันทร์
4.9696
CNY THB
0.2012
THB CNY
อังคาร
4.9745
CNY THB
0.2010
THB CNY
พุธ
4.9908
CNY THB
0.2004
THB CNY
พฤหัสบดี
5.0050
CNY THB
0.1998
THB CNY
ศุกร์
5.0148
CNY THB
0.1994
THB CNY
จันทร์
5.0458
CNY THB
0.1982
THB CNY
อังคาร
5.0431
CNY THB
0.1983
THB CNY
พุธ
5.0533
CNY THB
0.1979
THB CNY
พฤหัสบดี
5.0557
CNY THB
0.1978
THB CNY
ศุกร์
5.0624
CNY THB
0.1975
THB CNY
จันทร์
5.0651
CNY THB
0.1974
THB CNY
อังคาร
5.0622
CNY THB
0.1975
THB CNY
พุธ
5.0747
CNY THB
0.1971
THB CNY
พฤหัสบดี
5.0809
CNY THB
0.1968
THB CNY
ศุกร์
5.0824
CNY THB
0.1968
THB CNY
จันทร์
5.0839
CNY THB
0.1967
THB CNY
อังคาร
5.0665
CNY THB
0.1974
THB CNY
พุธ
5.0557
CNY THB
0.1978
THB CNY
พฤหัสบดี
5.0902
CNY THB
0.1965
THB CNY
ศุกร์
5.0852
CNY THB
0.1966
THB CNY
จันทร์
5.0975
CNY THB
0.1962
THB CNY
อังคาร
5.1096
CNY THB
0.1957
THB CNY
พุธ
5.1257
CNY THB
0.1951
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1421
CNY THB
0.1945
THB CNY
ศุกร์
5.1550
CNY THB
0.1940
THB CNY
จันทร์
5.1599
CNY THB
0.1938
THB CNY
อังคาร
5.1619
CNY THB
0.1937
THB CNY
พุธ
5.1411
CNY THB
0.1945
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1022
CNY THB
0.1960
THB CNY
ศุกร์
5.1473
CNY THB
0.1943
THB CNY
จันทร์
5.1631
CNY THB
0.1937
THB CNY
อังคาร
5.1302
CNY THB
0.1949
THB CNY
พุธ
5.1424
CNY THB
0.1945
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1354
CNY THB
0.1947
THB CNY
ศุกร์
5.1339
CNY THB
0.1948
THB CNY
จันทร์
5.1439
CNY THB
0.1944
THB CNY
อังคาร
5.0828
CNY THB
0.1967
THB CNY
พุธ
5.0502
CNY THB
0.1980
THB CNY
พฤหัสบดี
5.0495
CNY THB
0.1980
THB CNY
ศุกร์
5.0387
CNY THB
0.1985
THB CNY
จันทร์
5.0168
CNY THB
0.1993
THB CNY
อังคาร
4.9918
CNY THB
0.2003
THB CNY
พุธ
5.0018
CNY THB
0.1999
THB CNY
พฤหัสบดี
5.0261
CNY THB
0.1990
THB CNY
ศุกร์
5.0534
CNY THB
0.1979
THB CNY
จันทร์
5.0243
CNY THB
0.1990
THB CNY
อังคาร
5.0412
CNY THB
0.1984
THB CNY
พุธ
5.0702
CNY THB
0.1972
THB CNY
พฤหัสบดี
5.0673
CNY THB
0.1973
THB CNY
ศุกร์
5.0738
CNY THB
0.1971
THB CNY
จันทร์
5.0979
CNY THB
0.1962
THB CNY
อังคาร
5.1102
CNY THB
0.1957
THB CNY
พุธ
5.1092
CNY THB
0.1957
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1268
CNY THB
0.1951
THB CNY
ศุกร์
5.1494
CNY THB
0.1942
THB CNY
จันทร์
5.1552
CNY THB
0.1940
THB CNY
อังคาร
5.1599
CNY THB
0.1938
THB CNY
พุธ
5.1721
CNY THB
0.1933
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1448
CNY THB
0.1944
THB CNY
ศุกร์
5.1656
CNY THB
0.1936
THB CNY
จันทร์
5.1961
CNY THB
0.1925
THB CNY
อังคาร
5.2289
CNY THB
0.1912
THB CNY
พุธ
5.2363
CNY THB
0.1910
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2419
CNY THB
0.1908
THB CNY
ศุกร์
5.2159
CNY THB
0.1917
THB CNY
จันทร์
5.2434
CNY THB
0.1907
THB CNY
อังคาร
5.2399
CNY THB
0.1908
THB CNY
พุธ
5.2616
CNY THB
0.1901
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2399
CNY THB
0.1908
THB CNY
ศุกร์
5.2532
CNY THB
0.1904
THB CNY
จันทร์
5.2528
CNY THB
0.1904
THB CNY
อังคาร
5.1606
CNY THB
0.1938
THB CNY
พุธ
5.1650
CNY THB
0.1936
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1607
CNY THB
0.1938
THB CNY
ศุกร์
5.1789
CNY THB
0.1931
THB CNY
จันทร์
5.2042
CNY THB
0.1922
THB CNY
อังคาร
5.2166
CNY THB
0.1917
THB CNY
พุธ
5.2185
CNY THB
0.1916
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2183
CNY THB
0.1916
THB CNY
ศุกร์
5.2106
CNY THB
0.1919
THB CNY
จันทร์
5.1819
CNY THB
0.1930
THB CNY
อังคาร
5.1856
CNY THB
0.1928
THB CNY
พุธ
5.2185
CNY THB
0.1916
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2039
CNY THB
0.1922
THB CNY
ศุกร์
5.1913
CNY THB
0.1926
THB CNY
จันทร์
5.2141
CNY THB
0.1918
THB CNY
อังคาร
5.1969
CNY THB
0.1924
THB CNY
พุธ
5.2103
CNY THB
0.1919
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2238
CNY THB
0.1914
THB CNY
ศุกร์
5.2001
CNY THB
0.1923
THB CNY
จันทร์
5.1628
CNY THB
0.1937
THB CNY
อังคาร
5.1285
CNY THB
0.1950
THB CNY
พุธ
5.1266
CNY THB
0.1951
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1390
CNY THB
0.1946
THB CNY
ศุกร์
5.1415
CNY THB
0.1945
THB CNY
จันทร์
5.1250
CNY THB
0.1951
THB CNY
อังคาร
5.1208
CNY THB
0.1953
THB CNY
พุธ
5.1267
CNY THB
0.1951
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1021
CNY THB
0.1960
THB CNY
ศุกร์
5.1254
CNY THB
0.1951
THB CNY
จันทร์
5.1597
CNY THB
0.1938
THB CNY
อังคาร
5.1787
CNY THB
0.1931
THB CNY
พุธ
5.2169
CNY THB
0.1917
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2217
CNY THB
0.1915
THB CNY
ศุกร์
5.2646
CNY THB
0.1899
THB CNY
จันทร์
5.2728
CNY THB
0.1897
THB CNY
อังคาร
5.2785
CNY THB
0.1894
THB CNY
พุธ
5.2845
CNY THB
0.1892
THB CNY
พฤหัสบดี
5.3110
CNY THB
0.1883
THB CNY
ศุกร์
5.3115
CNY THB
0.1883
THB CNY
จันทร์
5.3096
CNY THB
0.1883
THB CNY
อังคาร
5.2886
CNY THB
0.1891
THB CNY
พุธ
5.2719
CNY THB
0.1897
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2740
CNY THB
0.1896
THB CNY
ศุกร์
5.2858
CNY THB
0.1892
THB CNY
จันทร์
5.2407
CNY THB
0.1908
THB CNY
อังคาร
5.2493
CNY THB
0.1905
THB CNY
พุธ
5.2479
CNY THB
0.1906
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2471
CNY THB
0.1906
THB CNY
ศุกร์
5.2237
CNY THB
0.1914
THB CNY
จันทร์
5.2670
CNY THB
0.1899
THB CNY
อังคาร
5.2884
CNY THB
0.1891
THB CNY
พุธ
5.2959
CNY THB
0.1888
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2653
CNY THB
0.1899
THB CNY
ศุกร์
5.2463
CNY THB
0.1906
THB CNY
จันทร์
5.2634
CNY THB
0.1900
THB CNY
อังคาร
5.2567
CNY THB
0.1902
THB CNY
พุธ
5.2615
CNY THB
0.1901
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2357
CNY THB
0.1910
THB CNY
ศุกร์
5.2290
CNY THB
0.1912
THB CNY