อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง หยวนจีน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง หยวนจีน และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 หยวนจีน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น หยวนจีน
ต่ำสุด = 4.7278 (19/7/2566) เฉลี่ย = 4.9063 สูงสุด = 5.0941 (28/2/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง หยวนจีน และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
5.0112
CNY THB
0.1996
THB CNY
อังคาร
4.9847
CNY THB
0.2006
THB CNY
พุธ
4.9445
CNY THB
0.2022
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9291
CNY THB
0.2029
THB CNY
ศุกร์
4.9614
CNY THB
0.2016
THB CNY
จันทร์
4.9423
CNY THB
0.2023
THB CNY
อังคาร
4.9430
CNY THB
0.2023
THB CNY
พุธ
4.9240
CNY THB
0.2031
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9504
CNY THB
0.2020
THB CNY
ศุกร์
4.9084
CNY THB
0.2037
THB CNY
จันทร์
4.9073
CNY THB
0.2038
THB CNY
อังคาร
4.8873
CNY THB
0.2046
THB CNY
พุธ
4.8697
CNY THB
0.2053
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8692
CNY THB
0.2054
THB CNY
ศุกร์
4.8354
CNY THB
0.2068
THB CNY
จันทร์
4.8305
CNY THB
0.2070
THB CNY
อังคาร
4.8360
CNY THB
0.2068
THB CNY
พุธ
4.8429
CNY THB
0.2065
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8251
CNY THB
0.2072
THB CNY
ศุกร์
4.8421
CNY THB
0.2065
THB CNY
จันทร์
4.8389
CNY THB
0.2067
THB CNY
อังคาร
4.8957
CNY THB
0.2043
THB CNY
พุธ
4.8797
CNY THB
0.2049
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8822
CNY THB
0.2048
THB CNY
ศุกร์
4.8920
CNY THB
0.2044
THB CNY
จันทร์
4.9661
CNY THB
0.2014
THB CNY
อังคาร
4.9548
CNY THB
0.2018
THB CNY
พุธ
4.9388
CNY THB
0.2025
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9357
CNY THB
0.2026
THB CNY
ศุกร์
4.9642
CNY THB
0.2014
THB CNY
จันทร์
4.9619
CNY THB
0.2015
THB CNY
อังคาร
4.9642
CNY THB
0.2014
THB CNY
พุธ
5.0229
CNY THB
0.1991
THB CNY
พฤหัสบดี
5.0077
CNY THB
0.1997
THB CNY
ศุกร์
5.0312
CNY THB
0.1988
THB CNY
จันทร์
5.0157
CNY THB
0.1994
THB CNY
อังคาร
5.0321
CNY THB
0.1987
THB CNY
พุธ
5.0190
CNY THB
0.1992
THB CNY
พฤหัสบดี
5.0300
CNY THB
0.1988
THB CNY
ศุกร์
5.0193
CNY THB
0.1992
THB CNY
จันทร์
5.0475
CNY THB
0.1981
THB CNY
อังคาร
5.0941
CNY THB
0.1963
THB CNY
พุธ
5.0451
CNY THB
0.1982
THB CNY
พฤหัสบดี
5.0451
CNY THB
0.1982
THB CNY
ศุกร์
5.0237
CNY THB
0.1991
THB CNY
จันทร์
4.9819
CNY THB
0.2007
THB CNY
อังคาร
4.9850
CNY THB
0.2006
THB CNY
พุธ
5.0420
CNY THB
0.1983
THB CNY
พฤหัสบดี
5.0358
CNY THB
0.1986
THB CNY
ศุกร์
5.0382
CNY THB
0.1985
THB CNY
จันทร์
5.0309
CNY THB
0.1988
THB CNY
อังคาร
5.0242
CNY THB
0.1990
THB CNY
พุธ
5.0196
CNY THB
0.1992
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9893
CNY THB
0.2004
THB CNY
ศุกร์
4.9647
CNY THB
0.2014
THB CNY
จันทร์
4.9558
CNY THB
0.2018
THB CNY
อังคาร
4.9873
CNY THB
0.2005
THB CNY
พุธ
4.9983
CNY THB
0.2001
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9948
CNY THB
0.2002
THB CNY
ศุกร์
4.9623
CNY THB
0.2015
THB CNY
จันทร์
5.0072
CNY THB
0.1997
THB CNY
อังคาร
4.9809
CNY THB
0.2008
THB CNY
พุธ
4.9599
CNY THB
0.2016
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9739
CNY THB
0.2010
THB CNY
ศุกร์
4.9715
CNY THB
0.2011
THB CNY
จันทร์
4.9919
CNY THB
0.2003
THB CNY
อังคาร
4.9720
CNY THB
0.2011
THB CNY
พุธ
4.9260
CNY THB
0.2030
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9583
CNY THB
0.2017
THB CNY
ศุกร์
4.9637
CNY THB
0.2015
THB CNY
จันทร์
4.9915
CNY THB
0.2003
THB CNY
อังคาร
4.9722
CNY THB
0.2011
THB CNY
พุธ
4.9760
CNY THB
0.2010
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9616
CNY THB
0.2015
THB CNY
ศุกร์
4.9735
CNY THB
0.2011
THB CNY
จันทร์
5.0041
CNY THB
0.1998
THB CNY
อังคาร
4.9866
CNY THB
0.2005
THB CNY
พุธ
5.0029
CNY THB
0.1999
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9921
CNY THB
0.2003
THB CNY
ศุกร์
4.9901
CNY THB
0.2004
THB CNY
จันทร์
4.9865
CNY THB
0.2005
THB CNY
อังคาร
4.9732
CNY THB
0.2011
THB CNY
พุธ
4.9370
CNY THB
0.2026
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9239
CNY THB
0.2031
THB CNY
ศุกร์
4.9332
CNY THB
0.2027
THB CNY
จันทร์
4.9474
CNY THB
0.2021
THB CNY
อังคาร
4.9493
CNY THB
0.2020
THB CNY
พุธ
4.9244
CNY THB
0.2031
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8899
CNY THB
0.2045
THB CNY
ศุกร์
4.8818
CNY THB
0.2048
THB CNY
จันทร์
4.8919
CNY THB
0.2044
THB CNY
อังคาร
4.8632
CNY THB
0.2056
THB CNY
พุธ
4.8594
CNY THB
0.2058
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8624
CNY THB
0.2057
THB CNY
ศุกร์
4.8909
CNY THB
0.2045
THB CNY
จันทร์
4.8590
CNY THB
0.2058
THB CNY
อังคาร
4.8745
CNY THB
0.2051
THB CNY
พุธ
4.8979
CNY THB
0.2042
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8841
CNY THB
0.2047
THB CNY
ศุกร์
4.9037
CNY THB
0.2039
THB CNY
จันทร์
4.9004
CNY THB
0.2041
THB CNY
อังคาร
4.9221
CNY THB
0.2032
THB CNY
พุธ
4.9051
CNY THB
0.2039
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9010
CNY THB
0.2040
THB CNY
ศุกร์
4.9107
CNY THB
0.2036
THB CNY
จันทร์
4.9092
CNY THB
0.2037
THB CNY
อังคาร
4.9107
CNY THB
0.2036
THB CNY
พุธ
4.8957
CNY THB
0.2043
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8885
CNY THB
0.2046
THB CNY
ศุกร์
4.8982
CNY THB
0.2042
THB CNY
จันทร์
4.9013
CNY THB
0.2040
THB CNY
อังคาร
4.8847
CNY THB
0.2047
THB CNY
พุธ
4.8799
CNY THB
0.2049
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8854
CNY THB
0.2047
THB CNY
ศุกร์
4.8538
CNY THB
0.2060
THB CNY
จันทร์
4.8423
CNY THB
0.2065
THB CNY
อังคาร
4.8317
CNY THB
0.2070
THB CNY
พุธ
4.8471
CNY THB
0.2063
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8641
CNY THB
0.2056
THB CNY
ศุกร์
4.8757
CNY THB
0.2051
THB CNY
จันทร์
4.8569
CNY THB
0.2059
THB CNY
อังคาร
4.8427
CNY THB
0.2065
THB CNY
พุธ
4.8462
CNY THB
0.2063
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8786
CNY THB
0.2050
THB CNY
ศุกร์
4.9031
CNY THB
0.2040
THB CNY
จันทร์
4.8635
CNY THB
0.2056
THB CNY
อังคาร
4.8860
CNY THB
0.2047
THB CNY
พุธ
4.9143
CNY THB
0.2035
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9160
CNY THB
0.2034
THB CNY
ศุกร์
4.8732
CNY THB
0.2052
THB CNY
จันทร์
4.8578
CNY THB
0.2059
THB CNY
อังคาร
4.8352
CNY THB
0.2068
THB CNY
พุธ
4.8179
CNY THB
0.2076
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8404
CNY THB
0.2066
THB CNY
ศุกร์
4.8704
CNY THB
0.2053
THB CNY
จันทร์
4.8533
CNY THB
0.2060
THB CNY
อังคาร
4.8283
CNY THB
0.2071
THB CNY
พุธ
4.8549
CNY THB
0.2060
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8238
CNY THB
0.2073
THB CNY
ศุกร์
4.8561
CNY THB
0.2059
THB CNY
จันทร์
4.8277
CNY THB
0.2071
THB CNY
อังคาร
4.7648
CNY THB
0.2099
THB CNY
พุธ
4.7278
CNY THB
0.2115
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7457
CNY THB
0.2107
THB CNY
ศุกร์
4.7967
CNY THB
0.2085
THB CNY
จันทร์
4.7883
CNY THB
0.2088
THB CNY
อังคาร
4.8315
CNY THB
0.2070
THB CNY
พุธ
4.7921
CNY THB
0.2087
THB CNY
พฤหัสบดี
4.7694
CNY THB
0.2097
THB CNY
ศุกร์
4.8103
CNY THB
0.2079
THB CNY
จันทร์
4.7859
CNY THB
0.2089
THB CNY
อังคาร
4.7754
CNY THB
0.2094
THB CNY
พุธ
4.7753
CNY THB
0.2094
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8356
CNY THB
0.2068
THB CNY
ศุกร์
4.8443
CNY THB
0.2064
THB CNY
จันทร์
4.8434
CNY THB
0.2065
THB CNY
อังคาร
4.8518
CNY THB
0.2061
THB CNY
พุธ
4.8478
CNY THB
0.2063
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8664
CNY THB
0.2055
THB CNY
ศุกร์
4.8487
CNY THB
0.2062
THB CNY
จันทร์
4.8469
CNY THB
0.2063
THB CNY
อังคาร
4.8581
CNY THB
0.2058
THB CNY
พุธ
4.8463
CNY THB
0.2063
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9130
CNY THB
0.2035
THB CNY
ศุกร์
4.8521
CNY THB
0.2061
THB CNY
จันทร์
4.8454
CNY THB
0.2064
THB CNY
อังคาร
4.7976
CNY THB
0.2084
THB CNY
พุธ
4.8161
CNY THB
0.2076
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8043
CNY THB
0.2081
THB CNY
ศุกร์
4.8126
CNY THB
0.2078
THB CNY
จันทร์
4.8359
CNY THB
0.2068
THB CNY
อังคาร
4.8232
CNY THB
0.2073
THB CNY
พุธ
4.8146
CNY THB
0.2077
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8006
CNY THB
0.2083
THB CNY
ศุกร์
4.8194
CNY THB
0.2075
THB CNY
จันทร์
4.8421
CNY THB
0.2065
THB CNY
อังคาร
4.8584
CNY THB
0.2058
THB CNY
พุธ
4.8600
CNY THB
0.2058
THB CNY
พฤหัสบดี
4.8604
CNY THB
0.2057
THB CNY
ศุกร์
4.8399
CNY THB
0.2066
THB CNY
จันทร์
4.8641
CNY THB
0.2056
THB CNY
อังคาร
4.8914
CNY THB
0.2044
THB CNY
พุธ
4.9107
CNY THB
0.2036
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9170
CNY THB
0.2034
THB CNY
ศุกร์
4.9224
CNY THB
0.2032
THB CNY
จันทร์
4.8969
CNY THB
0.2042
THB CNY
อังคาร
4.9327
CNY THB
0.2027
THB CNY
พุธ
4.9392
CNY THB
0.2025
THB CNY
พฤหัสบดี
4.9470
CNY THB
0.2021
THB CNY
ศุกร์
4.9289
CNY THB
0.2029
THB CNY