อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง ลีราตุรกี และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ลีราตุรกี และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 ลีราตุรกี แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ลีราตุรกี
ต่ำสุด = 4.8258 (13/8/2561) เฉลี่ย = 6.8861 สูงสุด = 8.6043 (8/1/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ลีราตุรกี และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
8.5831
TRY THB
0.1165
THB TRY
อังคาร
8.5819
TRY THB
0.1165
THB TRY
พุธ
8.5704
TRY THB
0.1167
THB TRY
พฤหัสบดี
8.5410
TRY THB
0.1171
THB TRY
ศุกร์
8.5745
TRY THB
0.1166
THB TRY
จันทร์
8.6043
TRY THB
0.1162
THB TRY
อังคาร
8.5980
TRY THB
0.1163
THB TRY
พุธ
8.5266
TRY THB
0.1173
THB TRY
พฤหัสบดี
8.4505
TRY THB
0.1183
THB TRY
ศุกร์
8.4513
TRY THB
0.1183
THB TRY
จันทร์
8.4908
TRY THB
0.1178
THB TRY
อังคาร
8.3582
TRY THB
0.1196
THB TRY
พุธ
8.4010
TRY THB
0.1190
THB TRY
พฤหัสบดี
8.3958
TRY THB
0.1191
THB TRY
ศุกร์
8.4177
TRY THB
0.1188
THB TRY
จันทร์
8.3534
TRY THB
0.1197
THB TRY
อังคาร
8.4067
TRY THB
0.1190
THB TRY
พุธ
8.4022
TRY THB
0.1190
THB TRY
พฤหัสบดี
8.3939
TRY THB
0.1191
THB TRY
ศุกร์
8.3656
TRY THB
0.1195
THB TRY
จันทร์
8.3286
TRY THB
0.1201
THB TRY
อังคาร
8.2970
TRY THB
0.1205
THB TRY
พุธ
8.3229
TRY THB
0.1202
THB TRY
พฤหัสบดี
8.3300
TRY THB
0.1200
THB TRY
ศุกร์
8.3747
TRY THB
0.1194
THB TRY
จันทร์
8.3447
TRY THB
0.1198
THB TRY
อังคาร
8.3385
TRY THB
0.1199
THB TRY
พุธ
8.3584
TRY THB
0.1196
THB TRY
พฤหัสบดี
8.3801
TRY THB
0.1193
THB TRY
ศุกร์
8.3461
TRY THB
0.1198
THB TRY
จันทร์
8.3108
TRY THB
0.1203
THB TRY
อังคาร
8.2958
TRY THB
0.1205
THB TRY
พุธ
8.2581
TRY THB
0.1211
THB TRY
พฤหัสบดี
8.2690
TRY THB
0.1209
THB TRY
ศุกร์
8.2851
TRY THB
0.1207
THB TRY
จันทร์
8.3503
TRY THB
0.1198
THB TRY
อังคาร
8.3595
TRY THB
0.1196
THB TRY
พุธ
8.3199
TRY THB
0.1202
THB TRY
พฤหัสบดี
8.3188
TRY THB
0.1202
THB TRY
ศุกร์
8.3121
TRY THB
0.1203
THB TRY
จันทร์
8.2939
TRY THB
0.1206
THB TRY
อังคาร
8.2627
TRY THB
0.1210
THB TRY
พุธ
8.2704
TRY THB
0.1209
THB TRY
พฤหัสบดี
8.2815
TRY THB
0.1208
THB TRY
ศุกร์
8.2643
TRY THB
0.1210
THB TRY
จันทร์
8.2385
TRY THB
0.1214
THB TRY
อังคาร
8.2367
TRY THB
0.1214
THB TRY
พุธ
8.2635
TRY THB
0.1210
THB TRY
พฤหัสบดี
8.2269
TRY THB
0.1216
THB TRY
ศุกร์
8.2081
TRY THB
0.1218
THB TRY
จันทร์
8.2149
TRY THB
0.1217
THB TRY
อังคาร
8.1314
TRY THB
0.1230
THB TRY
พุธ
8.0647
TRY THB
0.1240
THB TRY
พฤหัสบดี
8.0275
TRY THB
0.1246
THB TRY
ศุกร์
8.0147
TRY THB
0.1248
THB TRY
จันทร์
7.9269
TRY THB
0.1262
THB TRY
อังคาร
7.9355
TRY THB
0.1260
THB TRY
พุธ
7.9528
TRY THB
0.1257
THB TRY
พฤหัสบดี
7.9842
TRY THB
0.1252
THB TRY
ศุกร์
7.8801
TRY THB
0.1269
THB TRY
จันทร์
7.8614
TRY THB
0.1272
THB TRY
อังคาร
7.8468
TRY THB
0.1274
THB TRY
พุธ
7.8247
TRY THB
0.1278
THB TRY
พฤหัสบดี
7.7864
TRY THB
0.1284
THB TRY
ศุกร์
7.8863
TRY THB
0.1268
THB TRY
จันทร์
7.8784
TRY THB
0.1269
THB TRY
อังคาร
7.8386
TRY THB
0.1276
THB TRY
พุธ
7.8185
TRY THB
0.1279
THB TRY
พฤหัสบดี
7.7695
TRY THB
0.1287
THB TRY
ศุกร์
7.7040
TRY THB
0.1298
THB TRY
จันทร์
7.7309
TRY THB
0.1294
THB TRY
อังคาร
7.6974
TRY THB
0.1299
THB TRY
พุธ
7.5256
TRY THB
0.1329
THB TRY
พฤหัสบดี
7.5102
TRY THB
0.1332
THB TRY
ศุกร์
7.6277
TRY THB
0.1311
THB TRY
จันทร์
7.6047
TRY THB
0.1315
THB TRY
อังคาร
7.6462
TRY THB
0.1308
THB TRY
พุธ
7.6177
TRY THB
0.1313
THB TRY
พฤหัสบดี
7.7479
TRY THB
0.1291
THB TRY
ศุกร์
7.7350
TRY THB
0.1293
THB TRY
จันทร์
7.7116
TRY THB
0.1297
THB TRY
อังคาร
7.6992
TRY THB
0.1299
THB TRY
พุธ
7.7415
TRY THB
0.1292
THB TRY
พฤหัสบดี
7.7629
TRY THB
0.1288
THB TRY
ศุกร์
7.7603
TRY THB
0.1289
THB TRY
จันทร์
7.7944
TRY THB
0.1283
THB TRY
อังคาร
7.7593
TRY THB
0.1289
THB TRY
พุธ
7.7330
TRY THB
0.1293
THB TRY
พฤหัสบดี
7.5449
TRY THB
0.1325
THB TRY
ศุกร์
7.4587
TRY THB
0.1341
THB TRY
จันทร์
7.4815
TRY THB
0.1337
THB TRY
อังคาร
7.4650
TRY THB
0.1340
THB TRY
พุธ
7.3752
TRY THB
0.1356
THB TRY
พฤหัสบดี
7.5217
TRY THB
0.1329
THB TRY
ศุกร์
7.5012
TRY THB
0.1333
THB TRY
จันทร์
7.3461
TRY THB
0.1361
THB TRY
อังคาร
7.3027
TRY THB
0.1369
THB TRY
พุธ
7.1786
TRY THB
0.1393
THB TRY
พฤหัสบดี
7.2120
TRY THB
0.1387
THB TRY
ศุกร์
7.2146
TRY THB
0.1386
THB TRY
จันทร์
7.0923
TRY THB
0.1410
THB TRY
อังคาร
7.0140
TRY THB
0.1426
THB TRY
พุธ
6.7258
TRY THB
0.1487
THB TRY
พฤหัสบดี
6.8613
TRY THB
0.1457
THB TRY
ศุกร์
6.7406
TRY THB
0.1484
THB TRY
จันทร์
6.8735
TRY THB
0.1455
THB TRY
อังคาร
6.9884
TRY THB
0.1431
THB TRY
พุธ
7.0749
TRY THB
0.1413
THB TRY
พฤหัสบดี
7.1659
TRY THB
0.1396
THB TRY
ศุกร์
7.0247
TRY THB
0.1424
THB TRY
อาทิตย์
6.8905
TRY THB
0.1451
THB TRY
จันทร์
6.9113
TRY THB
0.1447
THB TRY
อังคาร
6.9436
TRY THB
0.1440
THB TRY
พุธ
6.9146
TRY THB
0.1446
THB TRY
พฤหัสบดี
6.9791
TRY THB
0.1433
THB TRY
ศุกร์
7.1387
TRY THB
0.1401
THB TRY
อาทิตย์
7.1517
TRY THB
0.1398
THB TRY
จันทร์
7.1409
TRY THB
0.1400
THB TRY
อังคาร
7.0671
TRY THB
0.1415
THB TRY
พุธ
6.9632
TRY THB
0.1436
THB TRY
พฤหัสบดี
6.9435
TRY THB
0.1440
THB TRY
ศุกร์
6.8390
TRY THB
0.1462
THB TRY
อาทิตย์
6.9030
TRY THB
0.1449
THB TRY
จันทร์
6.9528
TRY THB
0.1438
THB TRY
อังคาร
6.9050
TRY THB
0.1448
THB TRY
พุธ
6.8677
TRY THB
0.1456
THB TRY
พฤหัสบดี
6.9175
TRY THB
0.1446
THB TRY
ศุกร์
6.9568
TRY THB
0.1437
THB TRY
จันทร์
7.2047
TRY THB
0.1388
THB TRY
อังคาร
7.0118
TRY THB
0.1426
THB TRY
พุธ
7.1028
TRY THB
0.1408
THB TRY
พฤหัสบดี
7.1421
TRY THB
0.1400
THB TRY
ศุกร์
7.2592
TRY THB
0.1378
THB TRY
จันทร์
7.2049
TRY THB
0.1388
THB TRY
อังคาร
7.1833
TRY THB
0.1392
THB TRY
พุธ
7.0833
TRY THB
0.1412
THB TRY
พฤหัสบดี
7.1034
TRY THB
0.1408
THB TRY
ศุกร์
7.2180
TRY THB
0.1385
THB TRY
จันทร์
7.2448
TRY THB
0.1380
THB TRY
อังคาร
7.1865
TRY THB
0.1392
THB TRY
พุธ
7.0078
TRY THB
0.1427
THB TRY
พฤหัสบดี
6.8766
TRY THB
0.1454
THB TRY
ศุกร์
6.8371
TRY THB
0.1463
THB TRY
จันทร์
6.8891
TRY THB
0.1452
THB TRY
อังคาร
6.8551
TRY THB
0.1459
THB TRY
พุธ
6.9407
TRY THB
0.1441
THB TRY
พฤหัสบดี
6.9456
TRY THB
0.1440
THB TRY
ศุกร์
6.9268
TRY THB
0.1444
THB TRY
จันทร์
6.9911
TRY THB
0.1430
THB TRY
อังคาร
7.0161
TRY THB
0.1425
THB TRY
พุธ
6.8548
TRY THB
0.1459
THB TRY
พฤหัสบดี
6.9008
TRY THB
0.1449
THB TRY
ศุกร์
6.8906
TRY THB
0.1451
THB TRY
จันทร์
6.8298
TRY THB
0.1464
THB TRY
อังคาร
6.7565
TRY THB
0.1480
THB TRY
พุธ
6.7360
TRY THB
0.1485
THB TRY
พฤหัสบดี
6.6332
TRY THB
0.1508
THB TRY
ศุกร์
6.5374
TRY THB
0.1530
THB TRY
จันทร์
6.5132
TRY THB
0.1535
THB TRY
อังคาร
6.3714
TRY THB
0.1570
THB TRY
พุธ
6.3164
TRY THB
0.1583
THB TRY
พฤหัสบดี
6.1504
TRY THB
0.1626
THB TRY
ศุกร์
5.7216
TRY THB
0.1748
THB TRY
จันทร์
4.8258
TRY THB
0.2072
THB TRY
อังคาร
5.0375
TRY THB
0.1985
THB TRY
พุธ
5.3526
TRY THB
0.1868
THB TRY
พฤหัสบดี
5.7666
TRY THB
0.1734
THB TRY
ศุกร์
5.7474
TRY THB
0.1740
THB TRY
จันทร์
5.4340
TRY THB
0.1840
THB TRY
อังคาร
5.3307
TRY THB
0.1876
THB TRY
พุธ
5.3762
TRY THB
0.1860
THB TRY
พฤหัสบดี
5.4047
TRY THB
0.1850
THB TRY
ศุกร์
5.3759
TRY THB
0.1860
THB TRY
จันทร์
5.2884
TRY THB
0.1891
THB TRY
อังคาร
5.2338
TRY THB
0.1911
THB TRY
พุธ
5.1281
TRY THB
0.1950
THB TRY
พฤหัสบดี
5.0107
TRY THB
0.1996
THB TRY
ศุกร์
5.0101
TRY THB
0.1996
THB TRY
จันทร์
4.8735
TRY THB
0.2052
THB TRY
อังคาร
4.9237
TRY THB
0.2031
THB TRY
พุธ
4.8922
TRY THB
0.2044
THB TRY
พฤหัสบดี
4.9486
TRY THB
0.2021
THB TRY
ศุกร์
5.0024
TRY THB
0.1999
THB TRY
จันทร์
5.0698
TRY THB
0.1972
THB TRY
อังคาร
5.0863
TRY THB
0.1966
THB TRY
พุธ
5.0889
TRY THB
0.1965
THB TRY
พฤหัสบดี
5.1331
TRY THB
0.1948
THB TRY
ศุกร์
5.3995
TRY THB
0.1852
THB TRY
จันทร์
5.2121
TRY THB
0.1919
THB TRY
อังคาร
5.1419
TRY THB
0.1945
THB TRY
พุธ
5.1042
TRY THB
0.1959
THB TRY
พฤหัสบดี
5.1808
TRY THB
0.1930
THB TRY
ศุกร์
5.1590
TRY THB
0.1938
THB TRY
จันทร์
5.1516
TRY THB
0.1941
THB TRY
อังคาร
5.3086
TRY THB
0.1884
THB TRY
ศุกร์
5.4188
TRY THB
0.1845
THB TRY
จันทร์
5.3395
TRY THB
0.1873
THB TRY
อังคาร
5.4055
TRY THB
0.1850
THB TRY
พุธ
5.3626
TRY THB
0.1865
THB TRY
พฤหัสบดี
5.3812
TRY THB
0.1858
THB TRY
ศุกร์
5.3027
TRY THB
0.1886
THB TRY
จันทร์
5.3401
TRY THB
0.1873
THB TRY
อังคาร
5.3995
TRY THB
0.1852
THB TRY
พุธ
5.3903
TRY THB
0.1855
THB TRY
พฤหัสบดี
5.4568
TRY THB
0.1833
THB TRY
ศุกร์
5.5325
TRY THB
0.1808
THB TRY
จันทร์
5.6197
TRY THB
0.1779
THB TRY
อังคาร
5.6313
TRY THB
0.1776
THB TRY
พุธ
5.7317
TRY THB
0.1745
THB TRY
พฤหัสบดี
5.8267
TRY THB
0.1716
THB TRY
ศุกร์
5.8104
TRY THB
0.1721
THB TRY
จันทร์
5.7900
TRY THB
0.1727
THB TRY
อังคาร
5.7298
TRY THB
0.1745
THB TRY
พุธ
5.6948
TRY THB
0.1756
THB TRY
พฤหัสบดี
5.7479
TRY THB
0.1740
THB TRY
ศุกร์
5.8611
TRY THB
0.1706
THB TRY
จันทร์
5.9440
TRY THB
0.1682
THB TRY
อังคาร
5.9965
TRY THB
0.1668
THB TRY
พุธ
6.0339
TRY THB
0.1657
THB TRY
พฤหัสบดี
5.9104
TRY THB
0.1692
THB TRY
ศุกร์
5.9718
TRY THB
0.1675
THB TRY
จันทร์
6.0693
TRY THB
0.1648
THB TRY
อังคาร
6.1553
TRY THB
0.1625
THB TRY
พุธ
6.0877
TRY THB
0.1643
THB TRY
พฤหัสบดี
6.0889
TRY THB
0.1642
THB TRY
ศุกร์
6.0354
TRY THB
0.1657
THB TRY
จันทร์
6.0214
TRY THB
0.1661
THB TRY
อังคาร
6.0319
TRY THB
0.1658
THB TRY
พุธ
6.0032
TRY THB
0.1666
THB TRY
พฤหัสบดี
6.0445
TRY THB
0.1654
THB TRY
ศุกร์
6.1593
TRY THB
0.1624
THB TRY
จันทร์
6.1599
TRY THB
0.1623
THB TRY
อังคาร
6.1843
TRY THB
0.1617
THB TRY
พุธ
6.1310
TRY THB
0.1631
THB TRY
พฤหัสบดี
6.2084
TRY THB
0.1611
THB TRY
ศุกร์
6.2208
TRY THB
0.1608
THB TRY
จันทร์
6.2650
TRY THB
0.1596
THB TRY
อังคาร
6.2879
TRY THB
0.1590
THB TRY
พุธ
6.2846
TRY THB
0.1591
THB TRY
พฤหัสบดี
6.3294
TRY THB
0.1580
THB TRY
ศุกร์
6.3732
TRY THB
0.1569
THB TRY
จันทร์
6.3450
TRY THB
0.1576
THB TRY
อังคาร
6.2340
TRY THB
0.1604
THB TRY
พุธ
6.0278
TRY THB
0.1659
THB TRY
พฤหัสบดี
6.1208
TRY THB
0.1634
THB TRY
ศุกร์
6.1422
TRY THB
0.1628
THB TRY
จันทร์
6.2031
TRY THB
0.1612
THB TRY
อังคาร
6.1637
TRY THB
0.1622
THB TRY
พุธ
6.0875
TRY THB
0.1643
THB TRY
พฤหัสบดี
6.1000
TRY THB
0.1639
THB TRY
ศุกร์
6.1115
TRY THB
0.1636
THB TRY
จันทร์
6.0855
TRY THB
0.1643
THB TRY
อังคาร
6.0949
TRY THB
0.1641
THB TRY
พุธ
6.1514
TRY THB
0.1626
THB TRY
พฤหัสบดี
6.1864
TRY THB
0.1616
THB TRY
ศุกร์
6.2093
TRY THB
0.1610
THB TRY
จันทร์
6.1422
TRY THB
0.1628
THB TRY
อังคาร
6.1330
TRY THB
0.1631
THB TRY
พุธ
6.1597
TRY THB
0.1623
THB TRY
พฤหัสบดี
6.1540
TRY THB
0.1625
THB TRY
ศุกร์
6.1304
TRY THB
0.1631
THB TRY
จันทร์
6.1470
TRY THB
0.1627
THB TRY