อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ลีราตุรกี และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ลีราตุรกี และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ลีราตุรกี แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ลีราตุรกี
ต่ำสุด = 3.5836 (6/11/2563) เฉลี่ย = 4.4961 สูงสุด = 5.2187 (7/2/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ลีราตุรกี และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
4.9937
TRY THB
0.2003
THB TRY
พฤหัสบดี
5.0588
TRY THB
0.1977
THB TRY
ศุกร์
5.0472
TRY THB
0.1981
THB TRY
จันทร์
5.0444
TRY THB
0.1982
THB TRY
อังคาร
5.0530
TRY THB
0.1979
THB TRY
พุธ
5.0978
TRY THB
0.1962
THB TRY
พฤหัสบดี
5.1528
TRY THB
0.1941
THB TRY
ศุกร์
5.1442
TRY THB
0.1944
THB TRY
จันทร์
5.1609
TRY THB
0.1938
THB TRY
อังคาร
5.1413
TRY THB
0.1945
THB TRY
พุธ
5.1359
TRY THB
0.1947
THB TRY
พฤหัสบดี
5.1726
TRY THB
0.1933
THB TRY
ศุกร์
5.1764
TRY THB
0.1932
THB TRY
จันทร์
5.1363
TRY THB
0.1947
THB TRY
อังคาร
5.1290
TRY THB
0.1950
THB TRY
พุธ
5.1210
TRY THB
0.1953
THB TRY
พฤหัสบดี
5.1492
TRY THB
0.1942
THB TRY
ศุกร์
5.1466
TRY THB
0.1943
THB TRY
จันทร์
5.1632
TRY THB
0.1937
THB TRY
อังคาร
5.1962
TRY THB
0.1924
THB TRY
พุธ
5.2068
TRY THB
0.1921
THB TRY
พฤหัสบดี
5.2055
TRY THB
0.1921
THB TRY
ศุกร์
5.2082
TRY THB
0.1920
THB TRY
จันทร์
5.1882
TRY THB
0.1927
THB TRY
อังคาร
5.1797
TRY THB
0.1931
THB TRY
พุธ
5.1811
TRY THB
0.1930
THB TRY
พฤหัสบดี
5.1885
TRY THB
0.1927
THB TRY
ศุกร์
5.2187
TRY THB
0.1916
THB TRY
จันทร์
5.2078
TRY THB
0.1920
THB TRY
อังคาร
5.1771
TRY THB
0.1932
THB TRY
พุธ
5.1609
TRY THB
0.1938
THB TRY
พฤหัสบดี
5.1421
TRY THB
0.1945
THB TRY
ศุกร์
5.1415
TRY THB
0.1945
THB TRY
จันทร์
5.1590
TRY THB
0.1938
THB TRY
อังคาร
5.1482
TRY THB
0.1942
THB TRY
พุธ
5.1358
TRY THB
0.1947
THB TRY
พฤหัสบดี
5.1707
TRY THB
0.1934
THB TRY
ศุกร์
5.1795
TRY THB
0.1931
THB TRY
จันทร์
5.1553
TRY THB
0.1940
THB TRY
อังคาร
5.1556
TRY THB
0.1940
THB TRY
พุธ
5.1662
TRY THB
0.1936
THB TRY
พฤหัสบดี
5.1314
TRY THB
0.1949
THB TRY
ศุกร์
5.0769
TRY THB
0.1970
THB TRY
จันทร์
5.0375
TRY THB
0.1985
THB TRY
อังคาร
5.0836
TRY THB
0.1967
THB TRY
พุธ
5.1451
TRY THB
0.1944
THB TRY
พฤหัสบดี
5.1837
TRY THB
0.1929
THB TRY
ศุกร์
5.1595
TRY THB
0.1938
THB TRY
จันทร์
5.1400
TRY THB
0.1946
THB TRY
อังคาร
5.1409
TRY THB
0.1945
THB TRY
พุธ
5.0871
TRY THB
0.1966
THB TRY
พฤหัสบดี
5.0733
TRY THB
0.1971
THB TRY
ศุกร์
5.0747
TRY THB
0.1971
THB TRY
จันทร์
5.0342
TRY THB
0.1986
THB TRY
อังคาร
4.9851
TRY THB
0.2006
THB TRY
พุธ
5.0136
TRY THB
0.1995
THB TRY
พฤหัสบดี
4.9828
TRY THB
0.2007
THB TRY
ศุกร์
5.0166
TRY THB
0.1993
THB TRY
จันทร์
4.9867
TRY THB
0.2005
THB TRY
อังคาร
5.0501
TRY THB
0.1980
THB TRY
พุธ
5.1165
TRY THB
0.1954
THB TRY
พฤหัสบดี
5.0758
TRY THB
0.1970
THB TRY
ศุกร์
5.0419
TRY THB
0.1983
THB TRY
จันทร์
5.0008
TRY THB
0.2000
THB TRY
อังคาร
4.9920
TRY THB
0.2003
THB TRY
พุธ
4.9440
TRY THB
0.2023
THB TRY
พฤหัสบดี
4.9408
TRY THB
0.2024
THB TRY
ศุกร์
4.9154
TRY THB
0.2034
THB TRY
จันทร์
4.8399
TRY THB
0.2066
THB TRY
อังคาร
4.8426
TRY THB
0.2065
THB TRY
พุธ
4.8384
TRY THB
0.2067
THB TRY
พฤหัสบดี
4.8876
TRY THB
0.2046
THB TRY
ศุกร์
4.8633
TRY THB
0.2056
THB TRY
จันทร์
4.8235
TRY THB
0.2073
THB TRY
อังคาร
4.8226
TRY THB
0.2074
THB TRY
พุธ
4.7547
TRY THB
0.2103
THB TRY
พฤหัสบดี
4.7233
TRY THB
0.2117
THB TRY
ศุกร์
4.7305
TRY THB
0.2114
THB TRY
จันทร์
4.6794
TRY THB
0.2137
THB TRY
อังคาร
4.6657
TRY THB
0.2143
THB TRY
พุธ
4.6235
TRY THB
0.2163
THB TRY
พฤหัสบดี
4.6412
TRY THB
0.2155
THB TRY
ศุกร์
4.6519
TRY THB
0.2150
THB TRY
จันทร์
4.6554
TRY THB
0.2148
THB TRY
อังคาร
4.6353
TRY THB
0.2157
THB TRY
พุธ
4.6409
TRY THB
0.2155
THB TRY
พฤหัสบดี
4.6326
TRY THB
0.2159
THB TRY
ศุกร์
4.6014
TRY THB
0.2173
THB TRY
จันทร์
4.6035
TRY THB
0.2172
THB TRY
อังคาร
4.5759
TRY THB
0.2185
THB TRY
พุธ
4.5386
TRY THB
0.2203
THB TRY
พฤหัสบดี
4.4583
TRY THB
0.2243
THB TRY
ศุกร์
4.5430
TRY THB
0.2201
THB TRY
จันทร์
4.5524
TRY THB
0.2197
THB TRY
อังคาร
4.5633
TRY THB
0.2191
THB TRY
พุธ
4.5892
TRY THB
0.2179
THB TRY
พฤหัสบดี
4.6134
TRY THB
0.2168
THB TRY
ศุกร์
4.6375
TRY THB
0.2156
THB TRY
จันทร์
4.6589
TRY THB
0.2146
THB TRY
อังคาร
4.6666
TRY THB
0.2143
THB TRY
พุธ
4.6818
TRY THB
0.2136
THB TRY
พฤหัสบดี
4.6731
TRY THB
0.2140
THB TRY
ศุกร์
4.6838
TRY THB
0.2135
THB TRY
จันทร์
4.6937
TRY THB
0.2131
THB TRY
อังคาร
4.7109
TRY THB
0.2123
THB TRY
พุธ
4.7092
TRY THB
0.2124
THB TRY
พฤหัสบดี
4.6779
TRY THB
0.2138
THB TRY
ศุกร์
4.6591
TRY THB
0.2146
THB TRY
จันทร์
4.6456
TRY THB
0.2153
THB TRY
อังคาร
4.6601
TRY THB
0.2146
THB TRY
พุธ
4.6630
TRY THB
0.2145
THB TRY
พฤหัสบดี
4.6760
TRY THB
0.2139
THB TRY
ศุกร์
4.6442
TRY THB
0.2153
THB TRY
จันทร์
4.6328
TRY THB
0.2159
THB TRY
อังคาร
4.6131
TRY THB
0.2168
THB TRY
พุธ
4.5887
TRY THB
0.2179
THB TRY
พฤหัสบดี
4.5499
TRY THB
0.2198
THB TRY
ศุกร์
4.5321
TRY THB
0.2206
THB TRY
จันทร์
4.5534
TRY THB
0.2196
THB TRY
อังคาร
4.5445
TRY THB
0.2200
THB TRY
พุธ
4.5602
TRY THB
0.2193
THB TRY
พฤหัสบดี
4.5323
TRY THB
0.2206
THB TRY
ศุกร์
4.5236
TRY THB
0.2211
THB TRY
จันทร์
4.5266
TRY THB
0.2209
THB TRY
อังคาร
4.5120
TRY THB
0.2216
THB TRY
พุธ
4.4938
TRY THB
0.2225
THB TRY
พฤหัสบดี
4.5134
TRY THB
0.2216
THB TRY
ศุกร์
4.5088
TRY THB
0.2218
THB TRY
จันทร์
4.5019
TRY THB
0.2221
THB TRY
อังคาร
4.5128
TRY THB
0.2216
THB TRY
พุธ
4.5182
TRY THB
0.2213
THB TRY
พฤหัสบดี
4.5329
TRY THB
0.2206
THB TRY
ศุกร์
4.5392
TRY THB
0.2203
THB TRY
จันทร์
4.5274
TRY THB
0.2209
THB TRY
อังคาร
4.5534
TRY THB
0.2196
THB TRY
พุธ
4.5486
TRY THB
0.2198
THB TRY
พฤหัสบดี
4.5414
TRY THB
0.2202
THB TRY
ศุกร์
4.5538
TRY THB
0.2196
THB TRY
จันทร์
4.5723
TRY THB
0.2187
THB TRY
อังคาร
4.5968
TRY THB
0.2175
THB TRY
พุธ
4.5865
TRY THB
0.2180
THB TRY
พฤหัสบดี
4.6218
TRY THB
0.2164
THB TRY
ศุกร์
4.6207
TRY THB
0.2164
THB TRY
จันทร์
4.6365
TRY THB
0.2157
THB TRY
อังคาร
4.6199
TRY THB
0.2165
THB TRY
พุธ
4.6126
TRY THB
0.2168
THB TRY
พฤหัสบดี
4.6289
TRY THB
0.2160
THB TRY
ศุกร์
4.6302
TRY THB
0.2160
THB TRY
จันทร์
4.6026
TRY THB
0.2173
THB TRY
อังคาร
4.5573
TRY THB
0.2194
THB TRY
พุธ
4.5146
TRY THB
0.2215
THB TRY
พฤหัสบดี
4.5041
TRY THB
0.2220
THB TRY
ศุกร์
4.4712
TRY THB
0.2237
THB TRY
จันทร์
4.4752
TRY THB
0.2235
THB TRY
อังคาร
4.4703
TRY THB
0.2237
THB TRY
พุธ
4.4198
TRY THB
0.2263
THB TRY
พฤหัสบดี
4.2932
TRY THB
0.2329
THB TRY
ศุกร์
4.3080
TRY THB
0.2321
THB TRY
จันทร์
4.2610
TRY THB
0.2347
THB TRY
อังคาร
4.2917
TRY THB
0.2330
THB TRY
พุธ
4.2429
TRY THB
0.2357
THB TRY
พฤหัสบดี
4.2360
TRY THB
0.2361
THB TRY
ศุกร์
4.2185
TRY THB
0.2371
THB TRY
จันทร์
4.2257
TRY THB
0.2366
THB TRY
อังคาร
4.2094
TRY THB
0.2376
THB TRY
พุธ
4.2308
TRY THB
0.2364
THB TRY
พฤหัสบดี
4.3166
TRY THB
0.2317
THB TRY
ศุกร์
4.3553
TRY THB
0.2296
THB TRY
จันทร์
4.2604
TRY THB
0.2347
THB TRY
อังคาร
4.2623
TRY THB
0.2346
THB TRY
พุธ
4.2640
TRY THB
0.2345
THB TRY
พฤหัสบดี
4.2591
TRY THB
0.2348
THB TRY
ศุกร์
4.2485
TRY THB
0.2354
THB TRY
จันทร์
4.2265
TRY THB
0.2366
THB TRY
อังคาร
4.2257
TRY THB
0.2366
THB TRY
พุธ
4.2309
TRY THB
0.2364
THB TRY
พฤหัสบดี
4.2303
TRY THB
0.2364
THB TRY
ศุกร์
4.2164
TRY THB
0.2372
THB TRY
จันทร์
4.2047
TRY THB
0.2378
THB TRY
อังคาร
4.1975
TRY THB
0.2382
THB TRY
พุธ
4.1916
TRY THB
0.2386
THB TRY
พฤหัสบดี
4.1841
TRY THB
0.2390
THB TRY
ศุกร์
4.1960
TRY THB
0.2383
THB TRY
จันทร์
4.1806
TRY THB
0.2392
THB TRY
อังคาร
4.1601
TRY THB
0.2404
THB TRY
พุธ
4.1558
TRY THB
0.2406
THB TRY
พฤหัสบดี
4.1371
TRY THB
0.2417
THB TRY
ศุกร์
4.1134
TRY THB
0.2431
THB TRY
จันทร์
4.1062
TRY THB
0.2435
THB TRY
อังคาร
4.1016
TRY THB
0.2438
THB TRY
พุธ
4.0977
TRY THB
0.2440
THB TRY
พฤหัสบดี
4.1056
TRY THB
0.2436
THB TRY
ศุกร์
4.1573
TRY THB
0.2405
THB TRY
จันทร์
4.0685
TRY THB
0.2458
THB TRY
อังคาร
4.0558
TRY THB
0.2466
THB TRY
พุธ
4.0741
TRY THB
0.2455
THB TRY
พฤหัสบดี
4.0760
TRY THB
0.2453
THB TRY
ศุกร์
4.0742
TRY THB
0.2454
THB TRY
จันทร์
4.0469
TRY THB
0.2471
THB TRY
อังคาร
4.0131
TRY THB
0.2492
THB TRY
พุธ
3.9646
TRY THB
0.2522
THB TRY
พฤหัสบดี
3.9396
TRY THB
0.2538
THB TRY
ศุกร์
3.9155
TRY THB
0.2554
THB TRY
จันทร์
3.9516
TRY THB
0.2531
THB TRY
อังคาร
3.9370
TRY THB
0.2540
THB TRY
พุธ
3.9246
TRY THB
0.2548
THB TRY
พฤหัสบดี
3.9322
TRY THB
0.2543
THB TRY
ศุกร์
3.9253
TRY THB
0.2548
THB TRY
จันทร์
3.9450
TRY THB
0.2535
THB TRY
อังคาร
3.9630
TRY THB
0.2523
THB TRY
พุธ
3.9831
TRY THB
0.2511
THB TRY
พฤหัสบดี
4.0071
TRY THB
0.2496
THB TRY
ศุกร์
3.9224
TRY THB
0.2549
THB TRY
จันทร์
3.8719
TRY THB
0.2583
THB TRY
อังคาร
3.8309
TRY THB
0.2610
THB TRY
พุธ
3.7612
TRY THB
0.2659
THB TRY
พฤหัสบดี
3.7582
TRY THB
0.2661
THB TRY
ศุกร์
3.7511
TRY THB
0.2666
THB TRY
จันทร์
3.7011
TRY THB
0.2702
THB TRY
อังคาร
3.6559
TRY THB
0.2735
THB TRY
พุธ
3.6739
TRY THB
0.2722
THB TRY
พฤหัสบดี
3.6468
TRY THB
0.2742
THB TRY
ศุกร์
3.5836
TRY THB
0.2790
THB TRY
จันทร์
3.7759
TRY THB
0.2648
THB TRY
อังคาร
3.6693
TRY THB
0.2725
THB TRY
พุธ
3.7469
TRY THB
0.2669
THB TRY
พฤหัสบดี
3.9155
TRY THB
0.2554
THB TRY
ศุกร์
3.9409
TRY THB
0.2537
THB TRY
จันทร์
3.9114
TRY THB
0.2557
THB TRY
อังคาร
3.8883
TRY THB
0.2572
THB TRY
พุธ
3.9187
TRY THB
0.2552
THB TRY
พฤหัสบดี
3.9418
TRY THB
0.2537
THB TRY
ศุกร์
3.9952
TRY THB
0.2503
THB TRY
จันทร์
3.9047
TRY THB
0.2561
THB TRY
อังคาร
3.8109
TRY THB
0.2624
THB TRY
พุธ
3.8125
TRY THB
0.2623
THB TRY
พฤหัสบดี
3.8345
TRY THB
0.2608
THB TRY
ศุกร์
3.8649
TRY THB
0.2587
THB TRY
จันทร์
3.8919
TRY THB
0.2569
THB TRY
อังคาร
3.8534
TRY THB
0.2595
THB TRY
พุธ
3.8714
TRY THB
0.2583
THB TRY
พฤหัสบดี
3.8500
TRY THB
0.2597
THB TRY
ศุกร์
3.8771
TRY THB
0.2579
THB TRY
จันทร์
3.8486
TRY THB
0.2598
THB TRY
อังคาร
3.8469
TRY THB
0.2600
THB TRY
พุธ
3.8402
TRY THB
0.2604
THB TRY
พฤหัสบดี
3.8170
TRY THB
0.2620
THB TRY
ศุกร์
3.7859
TRY THB
0.2641
THB TRY
จันทร์
3.8297
TRY THB
0.2611
THB TRY
อังคาร
3.8393
TRY THB
0.2605
THB TRY
พุธ
3.8437
TRY THB
0.2602
THB TRY
พฤหัสบดี
3.8503
TRY THB
0.2597
THB TRY
ศุกร์
3.8834
TRY THB
0.2575
THB TRY
จันทร์
3.9160
TRY THB
0.2554
THB TRY
อังคาร
3.9621
TRY THB
0.2524
THB TRY
พุธ
3.9541
TRY THB
0.2529
THB TRY
พฤหัสบดี
3.9530
TRY THB
0.2530
THB TRY
ศุกร์
3.9731
TRY THB
0.2517
THB TRY
จันทร์
4.0475
TRY THB
0.2471
THB TRY
อังคาร
4.0621
TRY THB
0.2462
THB TRY
พุธ
4.0753
TRY THB
0.2454
THB TRY
พฤหัสบดี
4.0071
TRY THB
0.2496
THB TRY