อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ลีราตุรกี และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ลีราตุรกี และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ลีราตุรกี แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ลีราตุรกี
ต่ำสุด = 1.9194 (20/12/2564) เฉลี่ย = 3.6868 สูงสุด = 4.3193 (16/2/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ลีราตุรกี และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
4.0591
TRY THB
0.2464
THB TRY
จันทร์
4.0521
TRY THB
0.2468
THB TRY
อังคาร
4.0531
TRY THB
0.2467
THB TRY
พุธ
4.0765
TRY THB
0.2453
THB TRY
พฤหัสบดี
4.1264
TRY THB
0.2423
THB TRY
ศุกร์
4.0833
TRY THB
0.2449
THB TRY
จันทร์
4.0504
TRY THB
0.2469
THB TRY
อังคาร
4.0170
TRY THB
0.2489
THB TRY
พุธ
4.0344
TRY THB
0.2479
THB TRY
พฤหัสบดี
4.0603
TRY THB
0.2463
THB TRY
ศุกร์
4.0609
TRY THB
0.2463
THB TRY
จันทร์
4.0097
TRY THB
0.2494
THB TRY
อังคาร
4.0317
TRY THB
0.2480
THB TRY
พุธ
4.0259
TRY THB
0.2484
THB TRY
พฤหัสบดี
4.0473
TRY THB
0.2471
THB TRY
ศุกร์
4.0490
TRY THB
0.2470
THB TRY
จันทร์
4.0561
TRY THB
0.2465
THB TRY
อังคาร
4.0653
TRY THB
0.2460
THB TRY
พุธ
4.0720
TRY THB
0.2456
THB TRY
พฤหัสบดี
4.0732
TRY THB
0.2455
THB TRY
ศุกร์
4.0850
TRY THB
0.2448
THB TRY
จันทร์
4.1611
TRY THB
0.2403
THB TRY
อังคาร
4.1949
TRY THB
0.2384
THB TRY
พุธ
4.2003
TRY THB
0.2381
THB TRY
พฤหัสบดี
4.2212
TRY THB
0.2369
THB TRY
ศุกร์
4.2468
TRY THB
0.2355
THB TRY
จันทร์
4.2362
TRY THB
0.2361
THB TRY
อังคาร
4.2220
TRY THB
0.2369
THB TRY
พุธ
4.2432
TRY THB
0.2357
THB TRY
พฤหัสบดี
4.2372
TRY THB
0.2360
THB TRY
ศุกร์
4.2516
TRY THB
0.2352
THB TRY
จันทร์
4.2809
TRY THB
0.2336
THB TRY
อังคาร
4.3193
TRY THB
0.2315
THB TRY
พุธ
4.2755
TRY THB
0.2339
THB TRY
พฤหัสบดี
4.3190
TRY THB
0.2315
THB TRY
ศุกร์
4.2965
TRY THB
0.2328
THB TRY
จันทร์
4.2923
TRY THB
0.2330
THB TRY
อังคาร
4.2619
TRY THB
0.2346
THB TRY
พุธ
4.1870
TRY THB
0.2388
THB TRY
พฤหัสบดี
4.1874
TRY THB
0.2388
THB TRY
ศุกร์
4.0945
TRY THB
0.2442
THB TRY
จันทร์
4.1472
TRY THB
0.2411
THB TRY
อังคาร
4.1335
TRY THB
0.2419
THB TRY
พุธ
4.1122
TRY THB
0.2432
THB TRY
พฤหัสบดี
4.0639
TRY THB
0.2461
THB TRY
ศุกร์
4.0586
TRY THB
0.2464
THB TRY
จันทร์
4.0242
TRY THB
0.2485
THB TRY
อังคาร
4.0318
TRY THB
0.2480
THB TRY
พุธ
4.0510
TRY THB
0.2469
THB TRY
พฤหัสบดี
4.0967
TRY THB
0.2441
THB TRY
ศุกร์
4.0541
TRY THB
0.2467
THB TRY
จันทร์
4.0919
TRY THB
0.2444
THB TRY
อังคาร
4.1095
TRY THB
0.2433
THB TRY
พุธ
4.1008
TRY THB
0.2439
THB TRY
พฤหัสบดี
4.1181
TRY THB
0.2428
THB TRY
ศุกร์
4.2575
TRY THB
0.2349
THB TRY
จันทร์
3.8928
TRY THB
0.2569
THB TRY
อังคาร
3.9469
TRY THB
0.2534
THB TRY
พุธ
3.8908
TRY THB
0.2570
THB TRY
พฤหัสบดี
3.9136
TRY THB
0.2555
THB TRY
ศุกร์
3.8658
TRY THB
0.2587
THB TRY
จันทร์
3.8146
TRY THB
0.2622
THB TRY
อังคาร
3.7045
TRY THB
0.2699
THB TRY
พุธ
3.7506
TRY THB
0.2666
THB TRY
พฤหัสบดี
3.8325
TRY THB
0.2609
THB TRY
ศุกร์
3.8711
TRY THB
0.2583
THB TRY
จันทร์
3.8677
TRY THB
0.2585
THB TRY
อังคาร
3.8466
TRY THB
0.2600
THB TRY
พุธ
3.8216
TRY THB
0.2617
THB TRY
พฤหัสบดี
3.8553
TRY THB
0.2594
THB TRY
ศุกร์
3.8575
TRY THB
0.2592
THB TRY
จันทร์
3.8591
TRY THB
0.2591
THB TRY
อังคาร
3.8801
TRY THB
0.2577
THB TRY
พุธ
3.8863
TRY THB
0.2573
THB TRY
พฤหัสบดี
3.8708
TRY THB
0.2583
THB TRY
ศุกร์
3.8750
TRY THB
0.2581
THB TRY
จันทร์
3.8651
TRY THB
0.2587
THB TRY
อังคาร
3.8536
TRY THB
0.2595
THB TRY
พุธ
3.8362
TRY THB
0.2607
THB TRY
พฤหัสบดี
3.7906
TRY THB
0.2638
THB TRY
ศุกร์
3.7605
TRY THB
0.2659
THB TRY
จันทร์
3.7826
TRY THB
0.2644
THB TRY
อังคาร
3.8161
TRY THB
0.2621
THB TRY
พุธ
3.8336
TRY THB
0.2609
THB TRY
พฤหัสบดี
3.8056
TRY THB
0.2628
THB TRY
ศุกร์
3.7703
TRY THB
0.2652
THB TRY
จันทร์
3.7596
TRY THB
0.2660
THB TRY
อังคาร
3.7407
TRY THB
0.2673
THB TRY
พุธ
3.7281
TRY THB
0.2682
THB TRY
พฤหัสบดี
3.7581
TRY THB
0.2661
THB TRY
ศุกร์
3.7628
TRY THB
0.2658
THB TRY
จันทร์
3.7677
TRY THB
0.2654
THB TRY
อังคาร
3.7487
TRY THB
0.2668
THB TRY
พุธ
3.7335
TRY THB
0.2678
THB TRY
พฤหัสบดี
3.6902
TRY THB
0.2710
THB TRY
ศุกร์
3.7137
TRY THB
0.2693
THB TRY
จันทร์
3.7552
TRY THB
0.2663
THB TRY
อังคาร
3.7757
TRY THB
0.2649
THB TRY
พุธ
3.7422
TRY THB
0.2672
THB TRY
พฤหัสบดี
3.7469
TRY THB
0.2669
THB TRY
ศุกร์
3.7501
TRY THB
0.2667
THB TRY
จันทร์
3.7396
TRY THB
0.2674
THB TRY
อังคาร
3.7293
TRY THB
0.2681
THB TRY
พุธ
3.7046
TRY THB
0.2699
THB TRY
พฤหัสบดี
3.7076
TRY THB
0.2697
THB TRY
ศุกร์
3.6461
TRY THB
0.2743
THB TRY
จันทร์
3.6656
TRY THB
0.2728
THB TRY
อังคาร
3.6626
TRY THB
0.2730
THB TRY
พุธ
3.6189
TRY THB
0.2763
THB TRY
พฤหัสบดี
3.6059
TRY THB
0.2773
THB TRY
ศุกร์
3.5994
TRY THB
0.2778
THB TRY
จันทร์
3.6160
TRY THB
0.2765
THB TRY
อังคาร
3.6255
TRY THB
0.2758
THB TRY
พุธ
3.6334
TRY THB
0.2752
THB TRY
พฤหัสบดี
3.6493
TRY THB
0.2740
THB TRY
ศุกร์
3.7023
TRY THB
0.2701
THB TRY
จันทร์
3.7230
TRY THB
0.2686
THB TRY
อังคาร
3.6305
TRY THB
0.2754
THB TRY
พุธ
3.6442
TRY THB
0.2744
THB TRY
พฤหัสบดี
3.6361
TRY THB
0.2750
THB TRY
ศุกร์
3.6198
TRY THB
0.2763
THB TRY
จันทร์
3.6027
TRY THB
0.2776
THB TRY
อังคาร
3.6471
TRY THB
0.2742
THB TRY
พุธ
3.6919
TRY THB
0.2709
THB TRY
พฤหัสบดี
3.6717
TRY THB
0.2724
THB TRY
ศุกร์
3.6573
TRY THB
0.2734
THB TRY
จันทร์
3.6567
TRY THB
0.2735
THB TRY
อังคาร
3.6807
TRY THB
0.2717
THB TRY
พุธ
3.6913
TRY THB
0.2709
THB TRY
พฤหัสบดี
3.6909
TRY THB
0.2709
THB TRY
ศุกร์
3.6999
TRY THB
0.2703
THB TRY
จันทร์
3.6998
TRY THB
0.2703
THB TRY
อังคาร
3.7124
TRY THB
0.2694
THB TRY
พุธ
3.7171
TRY THB
0.2690
THB TRY
พฤหัสบดี
3.7356
TRY THB
0.2677
THB TRY
ศุกร์
3.7464
TRY THB
0.2669
THB TRY
จันทร์
3.7833
TRY THB
0.2643
THB TRY
อังคาร
3.7920
TRY THB
0.2637
THB TRY
พุธ
3.7866
TRY THB
0.2641
THB TRY
พฤหัสบดี
3.8164
TRY THB
0.2620
THB TRY
ศุกร์
3.8414
TRY THB
0.2603
THB TRY
จันทร์
3.8284
TRY THB
0.2612
THB TRY
อังคาร
3.8381
TRY THB
0.2605
THB TRY
พุธ
3.8230
TRY THB
0.2616
THB TRY
พฤหัสบดี
3.8425
TRY THB
0.2602
THB TRY
ศุกร์
3.8501
TRY THB
0.2597
THB TRY
จันทร์
3.8513
TRY THB
0.2597
THB TRY
อังคาร
3.8411
TRY THB
0.2603
THB TRY
พุธ
3.8410
TRY THB
0.2604
THB TRY
พฤหัสบดี
3.8670
TRY THB
0.2586
THB TRY
ศุกร์
3.9070
TRY THB
0.2560
THB TRY
จันทร์
3.9381
TRY THB
0.2539
THB TRY
อังคาร
3.9630
TRY THB
0.2523
THB TRY
พุธ
3.9185
TRY THB
0.2552
THB TRY
พฤหัสบดี
3.8925
TRY THB
0.2569
THB TRY
ศุกร์
3.8831
TRY THB
0.2575
THB TRY
จันทร์
3.8584
TRY THB
0.2592
THB TRY
อังคาร
3.8791
TRY THB
0.2578
THB TRY
พุธ
3.8548
TRY THB
0.2594
THB TRY
พฤหัสบดี
3.8434
TRY THB
0.2602
THB TRY
ศุกร์
3.9053
TRY THB
0.2561
THB TRY
จันทร์
3.9458
TRY THB
0.2534
THB TRY
อังคาร
3.9614
TRY THB
0.2524
THB TRY
พุธ
3.9277
TRY THB
0.2546
THB TRY
พฤหัสบดี
3.9163
TRY THB
0.2553
THB TRY
ศุกร์
3.9084
TRY THB
0.2559
THB TRY
จันทร์
3.9376
TRY THB
0.2540
THB TRY
อังคาร
3.9085
TRY THB
0.2559
THB TRY
พุธ
3.8996
TRY THB
0.2564
THB TRY
พฤหัสบดี
3.9120
TRY THB
0.2556
THB TRY
ศุกร์
3.8861
TRY THB
0.2573
THB TRY
จันทร์
3.8717
TRY THB
0.2583
THB TRY
อังคาร
3.8823
TRY THB
0.2576
THB TRY
พุธ
3.9033
TRY THB
0.2562
THB TRY
พฤหัสบดี
3.9232
TRY THB
0.2549
THB TRY
ศุกร์
3.9264
TRY THB
0.2547
THB TRY
จันทร์
3.9183
TRY THB
0.2552
THB TRY
อังคาร
3.9111
TRY THB
0.2557
THB TRY
พุธ
3.8791
TRY THB
0.2578
THB TRY
พฤหัสบดี
3.8645
TRY THB
0.2588
THB TRY
ศุกร์
3.8797
TRY THB
0.2578
THB TRY
จันทร์
3.8921
TRY THB
0.2569
THB TRY
อังคาร
3.8981
TRY THB
0.2565
THB TRY
พุธ
3.8958
TRY THB
0.2567
THB TRY
พฤหัสบดี
3.9057
TRY THB
0.2560
THB TRY
ศุกร์
3.8639
TRY THB
0.2588
THB TRY
จันทร์
3.8518
TRY THB
0.2596
THB TRY
อังคาร
3.8537
TRY THB
0.2595
THB TRY
พุธ
3.8675
TRY THB
0.2586
THB TRY
พฤหัสบดี
3.8397
TRY THB
0.2604
THB TRY
ศุกร์
3.7785
TRY THB
0.2647
THB TRY
จันทร์
3.7975
TRY THB
0.2633
THB TRY
อังคาร
3.7990
TRY THB
0.2632
THB TRY
พุธ
3.8152
TRY THB
0.2621
THB TRY
พฤหัสบดี
3.8059
TRY THB
0.2628
THB TRY
ศุกร์
3.7939
TRY THB
0.2636
THB TRY
จันทร์
3.8111
TRY THB
0.2624
THB TRY
อังคาร
3.8119
TRY THB
0.2623
THB TRY
พุธ
3.8020
TRY THB
0.2630
THB TRY
พฤหัสบดี
3.8069
TRY THB
0.2627
THB TRY
ศุกร์
3.7948
TRY THB
0.2635
THB TRY
จันทร์
3.7791
TRY THB
0.2646
THB TRY
อังคาร
3.7024
TRY THB
0.2701
THB TRY
พุธ
3.6854
TRY THB
0.2713
THB TRY
พฤหัสบดี
3.6242
TRY THB
0.2759
THB TRY
ศุกร์
3.6089
TRY THB
0.2771
THB TRY
จันทร์
3.6063
TRY THB
0.2773
THB TRY
อังคาร
3.5781
TRY THB
0.2795
THB TRY
พุธ
3.5740
TRY THB
0.2798
THB TRY
พฤหัสบดี
3.6016
TRY THB
0.2777
THB TRY
ศุกร์
3.4652
TRY THB
0.2886
THB TRY
จันทร์
3.3925
TRY THB
0.2948
THB TRY
อังคาร
3.4996
TRY THB
0.2857
THB TRY
พุธ
3.5048
TRY THB
0.2853
THB TRY
พฤหัสบดี
3.4607
TRY THB
0.2890
THB TRY
ศุกร์
3.4566
TRY THB
0.2893
THB TRY
จันทร์
3.4966
TRY THB
0.2860
THB TRY
อังคาร
3.4885
TRY THB
0.2867
THB TRY
พุธ
3.4447
TRY THB
0.2903
THB TRY
พฤหัสบดี
3.4426
TRY THB
0.2905
THB TRY
ศุกร์
3.4291
TRY THB
0.2916
THB TRY
จันทร์
3.3956
TRY THB
0.2945
THB TRY
อังคาร
3.3769
TRY THB
0.2961
THB TRY
พุธ
3.3449
TRY THB
0.2990
THB TRY
พฤหัสบดี
3.3120
TRY THB
0.3019
THB TRY
ศุกร์
3.3064
TRY THB
0.3024
THB TRY
จันทร์
3.2749
TRY THB
0.3054
THB TRY
อังคาร
3.1950
TRY THB
0.3130
THB TRY
พุธ
3.1358
TRY THB
0.3189
THB TRY
พฤหัสบดี
3.0779
TRY THB
0.3249
THB TRY
ศุกร์
2.9443
TRY THB
0.3396
THB TRY
จันทร์
2.9378
TRY THB
0.3404
THB TRY
อังคาร
2.6714
TRY THB
0.3743
THB TRY
พุธ
2.6726
TRY THB
0.3742
THB TRY
พฤหัสบดี
2.7751
TRY THB
0.3603
THB TRY
ศุกร์
2.7748
TRY THB
0.3604
THB TRY
จันทร์
2.6410
TRY THB
0.3786
THB TRY
อังคาร
2.5712
TRY THB
0.3889
THB TRY
พุธ
2.5366
TRY THB
0.3942
THB TRY
พฤหัสบดี
2.5211
TRY THB
0.3967
THB TRY
ศุกร์
2.4702
TRY THB
0.4048
THB TRY
จันทร์
2.4582
TRY THB
0.4068
THB TRY
อังคาร
2.4594
TRY THB
0.4066
THB TRY
พุธ
2.4489
TRY THB
0.4084
THB TRY
พฤหัสบดี
2.4309
TRY THB
0.4114
THB TRY
ศุกร์
2.4353
TRY THB
0.4106
THB TRY
จันทร์
2.3409
TRY THB
0.4272
THB TRY
อังคาร
2.3577
TRY THB
0.4241
THB TRY
พุธ
2.2816
TRY THB
0.4383
THB TRY
พฤหัสบดี
2.1888
TRY THB
0.4569
THB TRY
ศุกร์
2.0293
TRY THB
0.4928
THB TRY
จันทร์
1.9194
TRY THB
0.5210
THB TRY
อังคาร
2.6333
TRY THB
0.3798
THB TRY
พุธ
2.6951
TRY THB
0.3710
THB TRY
พฤหัสบดี
2.9688
TRY THB
0.3368
THB TRY
ศุกร์
2.8198
TRY THB
0.3546
THB TRY
จันทร์
2.9538
TRY THB
0.3386
THB TRY
อังคาร
2.8207
TRY THB
0.3545
THB TRY
พุธ
2.7050
TRY THB
0.3697
THB TRY
พฤหัสบดี
2.5516
TRY THB
0.3919
THB TRY
ศุกร์
2.4723
TRY THB
0.4045
THB TRY