อัตราแลกเปลี่ยนปี 2560 ระหว่าง ลีราตุรกี และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ลีราตุรกี และ บาทไทย ในปี 2560 กราฟแสดงค่าของ 1 ลีราตุรกี แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ลีราตุรกี
ต่ำสุด = 8.2218 (29/11/2560) เฉลี่ย = 9.3362 สูงสุด = 10.168 (1/1/2560)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ลีราตุรกี และ บาทไทย ในปี 2560
อาทิตย์
10.168
TRY THB
0.09834
THB TRY
จันทร์
10.109
TRY THB
0.09892
THB TRY
อังคาร
9.9906
TRY THB
0.1001
THB TRY
พุธ
10.034
TRY THB
0.09966
THB TRY
พฤหัสบดี
9.9273
TRY THB
0.1007
THB TRY
ศุกร์
9.8056
TRY THB
0.1020
THB TRY
อาทิตย์
9.8013
TRY THB
0.1020
THB TRY
จันทร์
9.5993
TRY THB
0.1042
THB TRY
อังคาร
9.3624
TRY THB
0.1068
THB TRY
พุธ
9.1737
TRY THB
0.1090
THB TRY
พฤหัสบดี
9.3930
TRY THB
0.1065
THB TRY
ศุกร์
9.5075
TRY THB
0.1052
THB TRY
อาทิตย์
9.5115
TRY THB
0.1051
THB TRY
จันทร์
9.2964
TRY THB
0.1076
THB TRY
อังคาร
9.3822
TRY THB
0.1066
THB TRY
พุธ
9.3285
TRY THB
0.1072
THB TRY
พฤหัสบดี
9.2438
TRY THB
0.1082
THB TRY
ศุกร์
9.3940
TRY THB
0.1065
THB TRY
อาทิตย์
9.3939
TRY THB
0.1065
THB TRY
จันทร์
9.3838
TRY THB
0.1066
THB TRY
อังคาร
9.3142
TRY THB
0.1074
THB TRY
พุธ
9.2068
TRY THB
0.1086
THB TRY
พฤหัสบดี
9.1538
TRY THB
0.1092
THB TRY
ศุกร์
9.1174
TRY THB
0.1097
THB TRY
อาทิตย์
9.1167
TRY THB
0.1097
THB TRY
จันทร์
9.3173
TRY THB
0.1073
THB TRY
อังคาร
9.2950
TRY THB
0.1076
THB TRY
พุธ
9.3138
TRY THB
0.1074
THB TRY
พฤหัสบดี
9.3751
TRY THB
0.1067
THB TRY
ศุกร์
9.4762
TRY THB
0.1055
THB TRY
อาทิตย์
9.4822
TRY THB
0.1055
THB TRY
จันทร์
9.5025
TRY THB
0.1052
THB TRY
อังคาร
9.3703
TRY THB
0.1067
THB TRY
พุธ
9.4265
TRY THB
0.1061
THB TRY
พฤหัสบดี
9.5051
TRY THB
0.1052
THB TRY
ศุกร์
9.4877
TRY THB
0.1054
THB TRY
อาทิตย์
9.4862
TRY THB
0.1054
THB TRY
จันทร์
9.5520
TRY THB
0.1047
THB TRY
อังคาร
9.5915
TRY THB
0.1043
THB TRY
พุธ
9.5710
TRY THB
0.1045
THB TRY
พฤหัสบดี
9.5393
TRY THB
0.1048
THB TRY
ศุกร์
9.6428
TRY THB
0.1037
THB TRY
อาทิตย์
9.6441
TRY THB
0.1037
THB TRY
จันทร์
9.6636
TRY THB
0.1035
THB TRY
อังคาร
9.6784
TRY THB
0.1033
THB TRY
พุธ
9.7799
TRY THB
0.1023
THB TRY
พฤหัสบดี
9.7931
TRY THB
0.1021
THB TRY
ศุกร์
9.6675
TRY THB
0.1034
THB TRY
อาทิตย์
9.6714
TRY THB
0.1034
THB TRY
จันทร์
9.6582
TRY THB
0.1035
THB TRY
อังคาร
9.5836
TRY THB
0.1043
THB TRY
พุธ
9.5851
TRY THB
0.1043
THB TRY
พฤหัสบดี
9.4012
TRY THB
0.1064
THB TRY
ศุกร์
9.4441
TRY THB
0.1059
THB TRY
อาทิตย์
9.4674
TRY THB
0.1056
THB TRY
จันทร์
9.4349
TRY THB
0.1060
THB TRY
อังคาร
9.5429
TRY THB
0.1048
THB TRY
พุธ
9.4234
TRY THB
0.1061
THB TRY
พฤหัสบดี
9.3622
TRY THB
0.1068
THB TRY
ศุกร์
9.4761
TRY THB
0.1055
THB TRY
อาทิตย์
9.4698
TRY THB
0.1056
THB TRY
จันทร์
9.4370
TRY THB
0.1060
THB TRY
อังคาร
9.4292
TRY THB
0.1061
THB TRY
พุธ
9.5339
TRY THB
0.1049
THB TRY
พฤหัสบดี
9.6434
TRY THB
0.1037
THB TRY
ศุกร์
9.5867
TRY THB
0.1043
THB TRY
อาทิตย์
9.6154
TRY THB
0.1040
THB TRY
จันทร์
9.5848
TRY THB
0.1043
THB TRY
อังคาร
9.5541
TRY THB
0.1047
THB TRY
พุธ
9.5546
TRY THB
0.1047
THB TRY
พฤหัสบดี
9.5138
TRY THB
0.1051
THB TRY
ศุกร์
9.5725
TRY THB
0.1045
THB TRY
อาทิตย์
9.5606
TRY THB
0.1046
THB TRY
จันทร์
9.5109
TRY THB
0.1051
THB TRY
อังคาร
9.4054
TRY THB
0.1063
THB TRY
พุธ
9.4452
TRY THB
0.1059
THB TRY
พฤหัสบดี
9.4235
TRY THB
0.1061
THB TRY
ศุกร์
9.4487
TRY THB
0.1058
THB TRY
อาทิตย์
9.4530
TRY THB
0.1058
THB TRY
จันทร์
9.4295
TRY THB
0.1061
THB TRY
อังคาร
9.3662
TRY THB
0.1068
THB TRY
พุธ
9.3351
TRY THB
0.1071
THB TRY
พฤหัสบดี
9.3133
TRY THB
0.1074
THB TRY
ศุกร์
9.2799
TRY THB
0.1078
THB TRY
อาทิตย์
9.2839
TRY THB
0.1077
THB TRY
จันทร์
9.2853
TRY THB
0.1077
THB TRY
อังคาร
9.3417
TRY THB
0.1070
THB TRY
พุธ
9.4262
TRY THB
0.1061
THB TRY
พฤหัสบดี
9.3862
TRY THB
0.1065
THB TRY
ศุกร์
9.2248
TRY THB
0.1084
THB TRY
อาทิตย์
9.3432
TRY THB
0.1070
THB TRY
จันทร์
9.2586
TRY THB
0.1080
THB TRY
อังคาร
9.3861
TRY THB
0.1065
THB TRY
พุธ
9.3635
TRY THB
0.1068
THB TRY
พฤหัสบดี
9.4501
TRY THB
0.1058
THB TRY
ศุกร์
9.4377
TRY THB
0.1060
THB TRY
อาทิตย์
9.3005
TRY THB
0.1075
THB TRY
จันทร์
9.6141
TRY THB
0.1040
THB TRY
อังคาร
9.6040
TRY THB
0.1041
THB TRY
พุธ
9.6493
TRY THB
0.1036
THB TRY
พฤหัสบดี
9.7087
TRY THB
0.1030
THB TRY
ศุกร์
9.7374
TRY THB
0.1027
THB TRY
อาทิตย์
9.7407
TRY THB
0.1027
THB TRY
จันทร์
9.7350
TRY THB
0.1027
THB TRY
อังคาร
9.7747
TRY THB
0.1023
THB TRY
พุธ
9.7711
TRY THB
0.1023
THB TRY
พฤหัสบดี
9.7446
TRY THB
0.1026
THB TRY
ศุกร์
9.7825
TRY THB
0.1022
THB TRY
อาทิตย์
9.7691
TRY THB
0.1024
THB TRY
จันทร์
9.6575
TRY THB
0.1035
THB TRY
อังคาร
9.5996
TRY THB
0.1042
THB TRY
พุธ
9.6988
TRY THB
0.1031
THB TRY
พฤหัสบดี
9.7054
TRY THB
0.1030
THB TRY
ศุกร์
9.7041
TRY THB
0.1030
THB TRY
อาทิตย์
9.7047
TRY THB
0.1030
THB TRY
จันทร์
9.7396
TRY THB
0.1027
THB TRY
อังคาร
9.7345
TRY THB
0.1027
THB TRY
พุธ
9.6466
TRY THB
0.1037
THB TRY
พฤหัสบดี
9.5061
TRY THB
0.1052
THB TRY
ศุกร์
9.5744
TRY THB
0.1044
THB TRY
อาทิตย์
9.6021
TRY THB
0.1041
THB TRY
จันทร์
9.6347
TRY THB
0.1038
THB TRY
อังคาร
9.6283
TRY THB
0.1039
THB TRY
พุธ
9.6438
TRY THB
0.1037
THB TRY
พฤหัสบดี
9.5647
TRY THB
0.1046
THB TRY
ศุกร์
9.5159
TRY THB
0.1051
THB TRY
อาทิตย์
9.5195
TRY THB
0.1050
THB TRY
จันทร์
9.5378
TRY THB
0.1048
THB TRY
อังคาร
9.6035
TRY THB
0.1041
THB TRY
พุธ
9.6494
TRY THB
0.1036
THB TRY
พฤหัสบดี
9.6771
TRY THB
0.1033
THB TRY
ศุกร์
9.7025
TRY THB
0.1031
THB TRY
อาทิตย์
9.7044
TRY THB
0.1030
THB TRY
จันทร์
9.6531
TRY THB
0.1036
THB TRY
อังคาร
9.6579
TRY THB
0.1035
THB TRY
พุธ
9.5736
TRY THB
0.1045
THB TRY
พฤหัสบดี
9.6530
TRY THB
0.1036
THB TRY
ศุกร์
9.6290
TRY THB
0.1039
THB TRY
อาทิตย์
9.6231
TRY THB
0.1039
THB TRY
จันทร์
9.6852
TRY THB
0.1032
THB TRY
อังคาร
9.6442
TRY THB
0.1037
THB TRY
พุธ
9.7189
TRY THB
0.1029
THB TRY
พฤหัสบดี
9.6605
TRY THB
0.1035
THB TRY
ศุกร์
9.6814
TRY THB
0.1033
THB TRY
อาทิตย์
9.6944
TRY THB
0.1032
THB TRY
จันทร์
9.6375
TRY THB
0.1038
THB TRY
อังคาร
9.5936
TRY THB
0.1042
THB TRY
พุธ
9.6194
TRY THB
0.1040
THB TRY
พฤหัสบดี
9.6791
TRY THB
0.1033
THB TRY
ศุกร์
9.6444
TRY THB
0.1037
THB TRY
อาทิตย์
9.6715
TRY THB
0.1034
THB TRY
จันทร์
9.7139
TRY THB
0.1029
THB TRY
อังคาร
9.6376
TRY THB
0.1038
THB TRY
พุธ
9.6691
TRY THB
0.1034
THB TRY
พฤหัสบดี
9.6385
TRY THB
0.1038
THB TRY
ศุกร์
9.6038
TRY THB
0.1041
THB TRY
อาทิตย์
9.6379
TRY THB
0.1038
THB TRY
จันทร์
9.5605
TRY THB
0.1046
THB TRY
อังคาร
9.5582
TRY THB
0.1046
THB TRY
พุธ
9.4321
TRY THB
0.1060
THB TRY
พฤหัสบดี
9.4024
TRY THB
0.1064
THB TRY
ศุกร์
9.4304
TRY THB
0.1060
THB TRY
อาทิตย์
9.4289
TRY THB
0.1061
THB TRY
จันทร์
9.4579
TRY THB
0.1057
THB TRY
อังคาร
9.4313
TRY THB
0.1060
THB TRY
พุธ
9.5166
TRY THB
0.1051
THB TRY
พฤหัสบดี
9.5198
TRY THB
0.1050
THB TRY
ศุกร์
9.5421
TRY THB
0.1048
THB TRY
อาทิตย์
9.5413
TRY THB
0.1048
THB TRY
จันทร์
9.5225
TRY THB
0.1050
THB TRY
อังคาร
9.5309
TRY THB
0.1049
THB TRY
พุธ
9.5433
TRY THB
0.1048
THB TRY
พฤหัสบดี
9.5182
TRY THB
0.1051
THB TRY
ศุกร์
9.4618
TRY THB
0.1057
THB TRY
อาทิตย์
9.4575
TRY THB
0.1057
THB TRY
จันทร์
9.3928
TRY THB
0.1065
THB TRY
อังคาร
9.3748
TRY THB
0.1067
THB TRY
พุธ
9.4457
TRY THB
0.1059
THB TRY
พฤหัสบดี
9.4236
TRY THB
0.1061
THB TRY
ศุกร์
9.4617
TRY THB
0.1057
THB TRY
อาทิตย์
9.4622
TRY THB
0.1057
THB TRY
จันทร์
9.4661
TRY THB
0.1056
THB TRY
อังคาร
9.4477
TRY THB
0.1058
THB TRY
พุธ
9.4035
TRY THB
0.1063
THB TRY
พฤหัสบดี
9.3955
TRY THB
0.1064
THB TRY
ศุกร์
9.4106
TRY THB
0.1063
THB TRY
อาทิตย์
9.4351
TRY THB
0.1060
THB TRY
จันทร์
9.4345
TRY THB
0.1060
THB TRY
อังคาร
9.4184
TRY THB
0.1062
THB TRY
พุธ
9.3951
TRY THB
0.1064
THB TRY
พฤหัสบดี
9.3861
TRY THB
0.1065
THB TRY
ศุกร์
9.3904
TRY THB
0.1065
THB TRY
อาทิตย์
9.3957
TRY THB
0.1064
THB TRY
จันทร์
9.4302
TRY THB
0.1060
THB TRY
อังคาร
9.4131
TRY THB
0.1062
THB TRY
พุธ
9.4548
TRY THB
0.1058
THB TRY
พฤหัสบดี
9.4346
TRY THB
0.1060
THB TRY
ศุกร์
9.4392
TRY THB
0.1059
THB TRY
อาทิตย์
9.4427
TRY THB
0.1059
THB TRY
จันทร์
9.5077
TRY THB
0.1052
THB TRY
อังคาร
9.5067
TRY THB
0.1052
THB TRY
พุธ
9.5721
TRY THB
0.1045
THB TRY
พฤหัสบดี
9.5689
TRY THB
0.1045
THB TRY
ศุกร์
9.6630
TRY THB
0.1035
THB TRY
อาทิตย์
9.6611
TRY THB
0.1035
THB TRY
จันทร์
9.6209
TRY THB
0.1039
THB TRY
อังคาร
9.6321
TRY THB
0.1038
THB TRY
พุธ
9.6097
TRY THB
0.1041
THB TRY
พฤหัสบดี
9.6153
TRY THB
0.1040
THB TRY
ศุกร์
9.6721
TRY THB
0.1034
THB TRY
อาทิตย์
9.6634
TRY THB
0.1035
THB TRY
จันทร์
9.6637
TRY THB
0.1035
THB TRY
อังคาร
9.6374
TRY THB
0.1038
THB TRY
พุธ
9.6688
TRY THB
0.1034
THB TRY
พฤหัสบดี
9.7161
TRY THB
0.1029
THB TRY
ศุกร์
9.7070
TRY THB
0.1030
THB TRY
อาทิตย์
9.7146
TRY THB
0.1029
THB TRY
จันทร์
9.7220
TRY THB
0.1029
THB TRY
อังคาร
9.6441
TRY THB
0.1037
THB TRY
พุธ
9.5685
TRY THB
0.1045
THB TRY
พฤหัสบดี
9.6332
TRY THB
0.1038
THB TRY
ศุกร์
9.6317
TRY THB
0.1038
THB TRY
อาทิตย์
9.6321
TRY THB
0.1038
THB TRY
จันทร์
9.4815
TRY THB
0.1055
THB TRY
อังคาร
9.4812
TRY THB
0.1055
THB TRY
พุธ
9.4430
TRY THB
0.1059
THB TRY
พฤหัสบดี
9.4387
TRY THB
0.1059
THB TRY
ศุกร์
9.4577
TRY THB
0.1057
THB TRY
อาทิตย์
9.4926
TRY THB
0.1053
THB TRY
จันทร์
9.3312
TRY THB
0.1072
THB TRY
อังคาร
9.3866
TRY THB
0.1065
THB TRY
พุธ
9.3167
TRY THB
0.1073
THB TRY
พฤหัสบดี
9.3839
TRY THB
0.1066
THB TRY
ศุกร์
9.3534
TRY THB
0.1069
THB TRY
อาทิตย์
9.3576
TRY THB
0.1069
THB TRY
จันทร์
9.3725
TRY THB
0.1067
THB TRY
อังคาร
9.3410
TRY THB
0.1071
THB TRY
พุธ
9.3267
TRY THB
0.1072
THB TRY
พฤหัสบดี
9.3173
TRY THB
0.1073
THB TRY
ศุกร์
9.2451
TRY THB
0.1082
THB TRY
อาทิตย์
9.2450
TRY THB
0.1082
THB TRY
จันทร์
9.0045
TRY THB
0.1111
THB TRY
อังคาร
8.9559
TRY THB
0.1117
THB TRY
พุธ
9.0996
TRY THB
0.1099
THB TRY
พฤหัสบดี
9.0512
TRY THB
0.1105
THB TRY
ศุกร์
9.0924
TRY THB
0.1100
THB TRY
อาทิตย์
9.1033
TRY THB
0.1098
THB TRY
จันทร์
9.0662
TRY THB
0.1103
THB TRY
อังคาร
9.0311
TRY THB
0.1107
THB TRY
พุธ
9.0107
TRY THB
0.1110
THB TRY
พฤหัสบดี
9.0697
TRY THB
0.1103
THB TRY
ศุกร์
9.0404
TRY THB
0.1106
THB TRY
อาทิตย์
9.0507
TRY THB
0.1105
THB TRY
จันทร์
8.9290
TRY THB
0.1120
THB TRY
อังคาร
8.8796
TRY THB
0.1126
THB TRY
พุธ
8.8075
TRY THB
0.1135
THB TRY
พฤหัสบดี
8.7014
TRY THB
0.1149
THB TRY
ศุกร์
8.7715
TRY THB
0.1140
THB TRY
อาทิตย์
8.7792
TRY THB
0.1139
THB TRY
จันทร์
8.7811
TRY THB
0.1139
THB TRY
อังคาร
8.7657
TRY THB
0.1141
THB TRY
พุธ
8.6821
TRY THB
0.1152
THB TRY
พฤหัสบดี
8.7039
TRY THB
0.1149
THB TRY
ศุกร์
8.5325
TRY THB
0.1172
THB TRY
อาทิตย์
8.5386
TRY THB
0.1171
THB TRY
จันทร์
8.6442
TRY THB
0.1157
THB TRY
อังคาร
8.5265
TRY THB
0.1173
THB TRY
พุธ
8.5681
TRY THB
0.1167
THB TRY
พฤหัสบดี
8.5471
TRY THB
0.1170
THB TRY
ศุกร์
8.5477
TRY THB
0.1170
THB TRY
อาทิตย์
8.5767
TRY THB
0.1166
THB TRY
จันทร์
8.5432
TRY THB
0.1171
THB TRY
อังคาร
8.5033
TRY THB
0.1176
THB TRY
พุธ
8.5105
TRY THB
0.1175
THB TRY
พฤหัสบดี
8.5212
TRY THB
0.1174
THB TRY
ศุกร์
8.4744
TRY THB
0.1180
THB TRY
จันทร์
8.4556
TRY THB
0.1183
THB TRY
อังคาร
8.3041
TRY THB
0.1204
THB TRY
พุธ
8.2387
TRY THB
0.1214
THB TRY
พฤหัสบดี
8.2964
TRY THB
0.1205
THB TRY
ศุกร์
8.3056
TRY THB
0.1204
THB TRY
จันทร์
8.3010
TRY THB
0.1205
THB TRY
อังคาร
8.3265
TRY THB
0.1201
THB TRY
พุธ
8.2218
TRY THB
0.1216
THB TRY
พฤหัสบดี
8.2716
TRY THB
0.1209
THB TRY
ศุกร์
8.2940
TRY THB
0.1206
THB TRY
จันทร์
8.2893
TRY THB
0.1206
THB TRY
อังคาร
8.4526
TRY THB
0.1183
THB TRY
พุธ
8.4436
TRY THB
0.1184
THB TRY
พฤหัสบดี
8.4502
TRY THB
0.1183
THB TRY
ศุกร์
8.4390
TRY THB
0.1185
THB TRY
จันทร์
8.5216
TRY THB
0.1173
THB TRY
อังคาร
8.4983
TRY THB
0.1177
THB TRY
พุธ
8.4854
TRY THB
0.1178
THB TRY
พฤหัสบดี
8.5016
TRY THB
0.1176
THB TRY
ศุกร์
8.4068
TRY THB
0.1190
THB TRY
จันทร์
8.4338
TRY THB
0.1186
THB TRY
อังคาร
8.5313
TRY THB
0.1172
THB TRY
พุธ
8.5272
TRY THB
0.1173
THB TRY
พฤหัสบดี
8.5487
TRY THB
0.1170
THB TRY
ศุกร์
8.5763
TRY THB
0.1166
THB TRY
จันทร์
8.5941
TRY THB
0.1164
THB TRY
อังคาร
8.6240
TRY THB
0.1160
THB TRY
พุธ
8.5962
TRY THB
0.1163
THB TRY
พฤหัสบดี
8.5317
TRY THB
0.1172
THB TRY
ศุกร์
8.6013
TRY THB
0.1163
THB TRY