อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง ลีราตุรกี และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ลีราตุรกี และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 ลีราตุรกี แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ลีราตุรกี
ต่ำสุด = 5.0010 (31/12/2562) เฉลี่ย = 5.4715 สูงสุด = 6.1008 (1/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ลีราตุรกี และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
6.1008
TRY THB
0.1639
THB TRY
พุธ
6.1001
TRY THB
0.1639
THB TRY
พฤหัสบดี
5.8522
TRY THB
0.1709
THB TRY
ศุกร์
5.9227
TRY THB
0.1688
THB TRY
จันทร์
5.9468
TRY THB
0.1682
THB TRY
อังคาร
5.8685
TRY THB
0.1704
THB TRY
พุธ
5.8032
TRY THB
0.1723
THB TRY
พฤหัสบดี
5.8708
TRY THB
0.1703
THB TRY
ศุกร์
5.8608
TRY THB
0.1706
THB TRY
จันทร์
5.7882
TRY THB
0.1728
THB TRY
อังคาร
5.8701
TRY THB
0.1704
THB TRY
พุธ
5.8540
TRY THB
0.1708
THB TRY
พฤหัสบดี
5.9211
TRY THB
0.1689
THB TRY
ศุกร์
5.9310
TRY THB
0.1686
THB TRY
จันทร์
5.9481
TRY THB
0.1681
THB TRY
อังคาร
5.9402
TRY THB
0.1683
THB TRY
พุธ
5.9667
TRY THB
0.1676
THB TRY
พฤหัสบดี
6.0147
TRY THB
0.1663
THB TRY
ศุกร์
5.9966
TRY THB
0.1668
THB TRY
จันทร์
5.9630
TRY THB
0.1677
THB TRY
อังคาร
5.9041
TRY THB
0.1694
THB TRY
พุธ
5.9525
TRY THB
0.1680
THB TRY
พฤหัสบดี
5.9952
TRY THB
0.1668
THB TRY
ศุกร์
6.0179
TRY THB
0.1662
THB TRY
จันทร์
5.9971
TRY THB
0.1667
THB TRY
อังคาร
6.0080
TRY THB
0.1664
THB TRY
พุธ
5.9897
TRY THB
0.1670
THB TRY
พฤหัสบดี
5.9526
TRY THB
0.1680
THB TRY
ศุกร์
5.9924
TRY THB
0.1669
THB TRY
จันทร์
5.9513
TRY THB
0.1680
THB TRY
อังคาร
5.9512
TRY THB
0.1680
THB TRY
พุธ
5.9563
TRY THB
0.1679
THB TRY
พฤหัสบดี
5.9158
TRY THB
0.1690
THB TRY
ศุกร์
5.9309
TRY THB
0.1686
THB TRY
จันทร์
5.8985
TRY THB
0.1695
THB TRY
อังคาร
5.8788
TRY THB
0.1701
THB TRY
พุธ
5.8624
TRY THB
0.1706
THB TRY
พฤหัสบดี
5.8635
TRY THB
0.1705
THB TRY
ศุกร์
5.8736
TRY THB
0.1703
THB TRY
จันทร์
5.8927
TRY THB
0.1697
THB TRY
อังคาร
5.9118
TRY THB
0.1692
THB TRY
พุธ
5.9245
TRY THB
0.1688
THB TRY
พฤหัสบดี
5.9138
TRY THB
0.1691
THB TRY
ศุกร์
5.9139
TRY THB
0.1691
THB TRY
จันทร์
5.9137
TRY THB
0.1691
THB TRY
อังคาร
5.9187
TRY THB
0.1690
THB TRY
พุธ
5.9251
TRY THB
0.1688
THB TRY
พฤหัสบดี
5.8456
TRY THB
0.1711
THB TRY
ศุกร์
5.8164
TRY THB
0.1719
THB TRY
จันทร์
5.8361
TRY THB
0.1713
THB TRY
อังคาร
5.7978
TRY THB
0.1725
THB TRY
พุธ
5.7842
TRY THB
0.1729
THB TRY
พฤหัสบดี
5.8130
TRY THB
0.1720
THB TRY
ศุกร์
5.7955
TRY THB
0.1725
THB TRY
จันทร์
5.7997
TRY THB
0.1724
THB TRY
อังคาร
5.7848
TRY THB
0.1729
THB TRY
พุธ
5.7951
TRY THB
0.1726
THB TRY
พฤหัสบดี
5.8153
TRY THB
0.1720
THB TRY
ศุกร์
5.6959
TRY THB
0.1756
THB TRY
จันทร์
5.5845
TRY THB
0.1791
THB TRY
อังคาร
5.7381
TRY THB
0.1743
THB TRY
พุธ
5.8564
TRY THB
0.1708
THB TRY
พฤหัสบดี
5.6889
TRY THB
0.1758
THB TRY
ศุกร์
5.6205
TRY THB
0.1779
THB TRY
จันทร์
5.7013
TRY THB
0.1754
THB TRY
อังคาร
5.7268
TRY THB
0.1746
THB TRY
พุธ
5.6444
TRY THB
0.1772
THB TRY
พฤหัสบดี
5.6338
TRY THB
0.1775
THB TRY
ศุกร์
5.7062
TRY THB
0.1752
THB TRY
จันทร์
5.6166
TRY THB
0.1780
THB TRY
อังคาร
5.6106
TRY THB
0.1782
THB TRY
พุธ
5.5861
TRY THB
0.1790
THB TRY
พฤหัสบดี
5.5470
TRY THB
0.1803
THB TRY
ศุกร์
5.4624
TRY THB
0.1831
THB TRY
จันทร์
5.4796
TRY THB
0.1825
THB TRY
อังคาร
5.4762
TRY THB
0.1826
THB TRY
พุธ
5.5316
TRY THB
0.1808
THB TRY
พฤหัสบดี
5.4633
TRY THB
0.1830
THB TRY
ศุกร์
5.4903
TRY THB
0.1821
THB TRY
จันทร์
5.4577
TRY THB
0.1832
THB TRY
อังคาร
5.4751
TRY THB
0.1826
THB TRY
พุธ
5.4544
TRY THB
0.1833
THB TRY
พฤหัสบดี
5.4381
TRY THB
0.1839
THB TRY
ศุกร์
5.3817
TRY THB
0.1858
THB TRY
จันทร์
5.3836
TRY THB
0.1857
THB TRY
อังคาร
5.3522
TRY THB
0.1868
THB TRY
พุธ
5.3504
TRY THB
0.1869
THB TRY
พฤหัสบดี
5.3677
TRY THB
0.1863
THB TRY
ศุกร์
5.3614
TRY THB
0.1865
THB TRY
จันทร์
5.3158
TRY THB
0.1881
THB TRY
อังคาร
5.1985
TRY THB
0.1924
THB TRY
พุธ
5.1417
TRY THB
0.1945
THB TRY
พฤหัสบดี
5.1082
TRY THB
0.1958
THB TRY
ศุกร์
5.1463
TRY THB
0.1943
THB TRY
จันทร์
5.1716
TRY THB
0.1934
THB TRY
อังคาร
5.2264
TRY THB
0.1913
THB TRY
พุธ
5.2159
TRY THB
0.1917
THB TRY
พฤหัสบดี
5.2562
TRY THB
0.1903
THB TRY
ศุกร์
5.2373
TRY THB
0.1909
THB TRY
จันทร์
5.2655
TRY THB
0.1899
THB TRY
อังคาร
5.2752
TRY THB
0.1896
THB TRY
พุธ
5.2436
TRY THB
0.1907
THB TRY
พฤหัสบดี
5.2121
TRY THB
0.1919
THB TRY
ศุกร์
5.2389
TRY THB
0.1909
THB TRY
จันทร์
5.2589
TRY THB
0.1902
THB TRY
อังคาร
5.2723
TRY THB
0.1897
THB TRY
พุธ
5.2895
TRY THB
0.1891
THB TRY
พฤหัสบดี
5.3907
TRY THB
0.1855
THB TRY
ศุกร์
5.3956
TRY THB
0.1853
THB TRY
จันทร์
5.3526
TRY THB
0.1868
THB TRY
อังคาร
5.3817
TRY THB
0.1858
THB TRY
พุธ
5.4926
TRY THB
0.1821
THB TRY
พฤหัสบดี
5.4395
TRY THB
0.1838
THB TRY
ศุกร์
5.3661
TRY THB
0.1864
THB TRY
จันทร์
5.4004
TRY THB
0.1852
THB TRY
อังคาร
5.4002
TRY THB
0.1852
THB TRY
พุธ
5.3721
TRY THB
0.1861
THB TRY
พฤหัสบดี
5.3541
TRY THB
0.1868
THB TRY
ศุกร์
5.2843
TRY THB
0.1892
THB TRY
จันทร์
5.3372
TRY THB
0.1874
THB TRY
อังคาร
5.3558
TRY THB
0.1867
THB TRY
พุธ
5.3955
TRY THB
0.1853
THB TRY
พฤหัสบดี
5.3563
TRY THB
0.1867
THB TRY
ศุกร์
5.2891
TRY THB
0.1891
THB TRY
อาทิตย์
5.2885
TRY THB
0.1891
THB TRY
จันทร์
5.2748
TRY THB
0.1896
THB TRY
อังคาร
5.3000
TRY THB
0.1887
THB TRY
พุธ
5.3300
TRY THB
0.1876
THB TRY
พฤหัสบดี
5.3318
TRY THB
0.1876
THB TRY
ศุกร์
5.2955
TRY THB
0.1888
THB TRY
จันทร์
5.4194
TRY THB
0.1845
THB TRY
พุธ
5.4276
TRY THB
0.1842
THB TRY
พฤหัสบดี
5.4702
TRY THB
0.1828
THB TRY
ศุกร์
5.4680
TRY THB
0.1829
THB TRY
จันทร์
5.3796
TRY THB
0.1859
THB TRY
อังคาร
5.4026
TRY THB
0.1851
THB TRY
พุธ
5.3593
TRY THB
0.1866
THB TRY
พฤหัสบดี
5.4104
TRY THB
0.1848
THB TRY
ศุกร์
5.4053
TRY THB
0.1850
THB TRY
จันทร์
5.4179
TRY THB
0.1846
THB TRY
อังคาร
5.4080
TRY THB
0.1849
THB TRY
พุธ
5.4411
TRY THB
0.1838
THB TRY
พฤหัสบดี
5.4208
TRY THB
0.1845
THB TRY
ศุกร์
5.4521
TRY THB
0.1834
THB TRY
จันทร์
5.4350
TRY THB
0.1840
THB TRY
อังคาร
5.4399
TRY THB
0.1838
THB TRY
พุธ
5.3974
TRY THB
0.1853
THB TRY
พฤหัสบดี
5.3924
TRY THB
0.1854
THB TRY
ศุกร์
5.4616
TRY THB
0.1831
THB TRY
จันทร์
5.4818
TRY THB
0.1824
THB TRY
อังคาร
5.5178
TRY THB
0.1812
THB TRY
พุธ
5.5619
TRY THB
0.1798
THB TRY
พฤหัสบดี
5.5365
TRY THB
0.1806
THB TRY
ศุกร์
5.4919
TRY THB
0.1821
THB TRY
จันทร์
5.5378
TRY THB
0.1806
THB TRY
อังคาร
5.5587
TRY THB
0.1799
THB TRY
พุธ
5.6142
TRY THB
0.1781
THB TRY
พฤหัสบดี
5.5837
TRY THB
0.1791
THB TRY
ศุกร์
5.5763
TRY THB
0.1793
THB TRY
จันทร์
5.5394
TRY THB
0.1805
THB TRY
อังคาร
5.5078
TRY THB
0.1816
THB TRY
พุธ
5.5221
TRY THB
0.1811
THB TRY
พฤหัสบดี
5.5159
TRY THB
0.1813
THB TRY
ศุกร์
5.5658
TRY THB
0.1797
THB TRY
จันทร์
5.5158
TRY THB
0.1813
THB TRY
อังคาร
5.3838
TRY THB
0.1857
THB TRY
พุธ
5.3892
TRY THB
0.1856
THB TRY
พฤหัสบดี
5.3436
TRY THB
0.1871
THB TRY
ศุกร์
5.3256
TRY THB
0.1878
THB TRY
จันทร์
5.2601
TRY THB
0.1901
THB TRY
อังคาร
5.2478
TRY THB
0.1906
THB TRY
พุธ
5.2754
TRY THB
0.1896
THB TRY
พฤหัสบดี
5.2485
TRY THB
0.1905
THB TRY
ศุกร์
5.2472
TRY THB
0.1906
THB TRY
จันทร์
5.2679
TRY THB
0.1898
THB TRY
อังคาร
5.3210
TRY THB
0.1879
THB TRY
พุธ
5.3887
TRY THB
0.1856
THB TRY
พฤหัสบดี
5.3709
TRY THB
0.1862
THB TRY
ศุกร์
5.3726
TRY THB
0.1861
THB TRY
จันทร์
5.3446
TRY THB
0.1871
THB TRY
อังคาร
5.3081
TRY THB
0.1884
THB TRY
พุธ
5.3016
TRY THB
0.1886
THB TRY
พฤหัสบดี
5.2975
TRY THB
0.1888
THB TRY
ศุกร์
5.3597
TRY THB
0.1866
THB TRY
จันทร์
5.3353
TRY THB
0.1874
THB TRY
อังคาร
5.3399
TRY THB
0.1873
THB TRY
พุธ
5.3699
TRY THB
0.1862
THB TRY
พฤหัสบดี
5.3517
TRY THB
0.1869
THB TRY
ศุกร์
5.3522
TRY THB
0.1868
THB TRY
จันทร์
5.3347
TRY THB
0.1875
THB TRY
อังคาร
5.3799
TRY THB
0.1859
THB TRY
พุธ
5.3676
TRY THB
0.1863
THB TRY
พฤหัสบดี
5.4034
TRY THB
0.1851
THB TRY
ศุกร์
5.4144
TRY THB
0.1847
THB TRY
จันทร์
5.4118
TRY THB
0.1848
THB TRY
อังคาร
5.3903
TRY THB
0.1855
THB TRY
พุธ
5.3446
TRY THB
0.1871
THB TRY
พฤหัสบดี
5.3654
TRY THB
0.1864
THB TRY
ศุกร์
5.3386
TRY THB
0.1873
THB TRY
จันทร์
5.2993
TRY THB
0.1887
THB TRY
อังคาร
5.2080
TRY THB
0.1920
THB TRY
พุธ
5.1924
TRY THB
0.1926
THB TRY
พฤหัสบดี
5.1613
TRY THB
0.1937
THB TRY
ศุกร์
5.1811
TRY THB
0.1930
THB TRY
จันทร์
5.1326
TRY THB
0.1948
THB TRY
อังคาร
5.1545
TRY THB
0.1940
THB TRY
พุธ
5.1550
TRY THB
0.1940
THB TRY
พฤหัสบดี
5.1452
TRY THB
0.1944
THB TRY
ศุกร์
5.2364
TRY THB
0.1910
THB TRY
จันทร์
5.1958
TRY THB
0.1925
THB TRY
อังคาร
5.1927
TRY THB
0.1926
THB TRY
พุธ
5.2517
TRY THB
0.1904
THB TRY
พฤหัสบดี
5.2711
TRY THB
0.1897
THB TRY
ศุกร์
5.2339
TRY THB
0.1911
THB TRY
จันทร์
5.2641
TRY THB
0.1900
THB TRY
อังคาร
5.2668
TRY THB
0.1899
THB TRY
พุธ
5.2655
TRY THB
0.1899
THB TRY
พฤหัสบดี
5.2799
TRY THB
0.1894
THB TRY
ศุกร์
5.2624
TRY THB
0.1900
THB TRY
จันทร์
5.3062
TRY THB
0.1885
THB TRY
อังคาร
5.2496
TRY THB
0.1905
THB TRY
พุธ
5.2697
TRY THB
0.1898
THB TRY
พฤหัสบดี
5.2791
TRY THB
0.1894
THB TRY
ศุกร์
5.2749
TRY THB
0.1896
THB TRY
จันทร์
5.2481
TRY THB
0.1905
THB TRY
อังคาร
5.2574
TRY THB
0.1902
THB TRY
พุธ
5.2499
TRY THB
0.1905
THB TRY
พฤหัสบดี
5.2370
TRY THB
0.1909
THB TRY
ศุกร์
5.2605
TRY THB
0.1901
THB TRY
จันทร์
5.2677
TRY THB
0.1898
THB TRY
อังคาร
5.2861
TRY THB
0.1892
THB TRY
พุธ
5.3025
TRY THB
0.1886
THB TRY
พฤหัสบดี
5.3081
TRY THB
0.1884
THB TRY
ศุกร์
5.2998
TRY THB
0.1887
THB TRY
จันทร์
5.2611
TRY THB
0.1901
THB TRY
อังคาร
5.2526
TRY THB
0.1904
THB TRY
พุธ
5.2468
TRY THB
0.1906
THB TRY
พฤหัสบดี
5.2472
TRY THB
0.1906
THB TRY
ศุกร์
5.2533
TRY THB
0.1904
THB TRY
จันทร์
5.2577
TRY THB
0.1902
THB TRY
อังคาร
5.2708
TRY THB
0.1897
THB TRY
พุธ
5.2766
TRY THB
0.1895
THB TRY
พฤหัสบดี
5.2629
TRY THB
0.1900
THB TRY
ศุกร์
5.2651
TRY THB
0.1899
THB TRY
จันทร์
5.2246
TRY THB
0.1914
THB TRY
อังคาร
5.2182
TRY THB
0.1916
THB TRY
พุธ
5.2109
TRY THB
0.1919
THB TRY
พฤหัสบดี
5.2106
TRY THB
0.1919
THB TRY
ศุกร์
5.2116
TRY THB
0.1919
THB TRY
จันทร์
5.1770
TRY THB
0.1932
THB TRY
อังคาร
5.1525
TRY THB
0.1941
THB TRY
พุธ
5.1166
TRY THB
0.1954
THB TRY
พฤหัสบดี
5.0860
TRY THB
0.1966
THB TRY
ศุกร์
5.0964
TRY THB
0.1962
THB TRY
จันทร์
5.0784
TRY THB
0.1969
THB TRY
อังคาร
5.0689
TRY THB
0.1973
THB TRY
พุธ
5.0781
TRY THB
0.1969
THB TRY
พฤหัสบดี
5.0714
TRY THB
0.1972
THB TRY
ศุกร์
5.0593
TRY THB
0.1977
THB TRY
จันทร์
5.0315
TRY THB
0.1987
THB TRY
อังคาร
5.0010
TRY THB
0.2000
THB TRY