อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง ลีราตุรกี และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ลีราตุรกี และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 ลีราตุรกี แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ลีราตุรกี
ต่ำสุด = 2.1555 (20/5/2565) เฉลี่ย = 2.3340 สูงสุด = 2.5097 (4/1/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ลีราตุรกี และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
2.4747
TRY THB
0.4041
THB TRY
อังคาร
2.5097
TRY THB
0.3984
THB TRY
พุธ
2.4735
TRY THB
0.4043
THB TRY
พฤหัสบดี
2.4446
TRY THB
0.4091
THB TRY
ศุกร์
2.4305
TRY THB
0.4114
THB TRY
จันทร์
2.4397
TRY THB
0.4099
THB TRY
อังคาร
2.4123
TRY THB
0.4145
THB TRY
พุธ
2.4096
TRY THB
0.4150
THB TRY
พฤหัสบดี
2.4478
TRY THB
0.4085
THB TRY
ศุกร์
2.4514
TRY THB
0.4079
THB TRY
จันทร์
2.4491
TRY THB
0.4083
THB TRY
อังคาร
2.4450
TRY THB
0.4090
THB TRY
พุธ
2.4241
TRY THB
0.4125
THB TRY
พฤหัสบดี
2.4501
TRY THB
0.4081
THB TRY
ศุกร์
2.4521
TRY THB
0.4078
THB TRY
จันทร์
2.4574
TRY THB
0.4069
THB TRY
อังคาร
2.4416
TRY THB
0.4096
THB TRY
พุธ
2.4361
TRY THB
0.4105
THB TRY
พฤหัสบดี
2.4403
TRY THB
0.4098
THB TRY
ศุกร์
2.4480
TRY THB
0.4085
THB TRY
จันทร์
2.4747
TRY THB
0.4041
THB TRY
อังคาร
2.4810
TRY THB
0.4031
THB TRY
พุธ
2.4656
TRY THB
0.4056
THB TRY
พฤหัสบดี
2.4416
TRY THB
0.4096
THB TRY
ศุกร์
2.4280
TRY THB
0.4119
THB TRY
จันทร์
2.4307
TRY THB
0.4114
THB TRY
อังคาร
2.4156
TRY THB
0.4140
THB TRY
พุธ
2.4074
TRY THB
0.4154
THB TRY
พฤหัสบดี
2.4095
TRY THB
0.4150
THB TRY
ศุกร์
2.4241
TRY THB
0.4125
THB TRY
จันทร์
2.3999
TRY THB
0.4167
THB TRY
อังคาร
2.3707
TRY THB
0.4218
THB TRY
พุธ
2.3698
TRY THB
0.4220
THB TRY
พฤหัสบดี
2.3572
TRY THB
0.4242
THB TRY
ศุกร์
2.3615
TRY THB
0.4235
THB TRY
จันทร์
2.3613
TRY THB
0.4235
THB TRY
อังคาร
2.3494
TRY THB
0.4256
THB TRY
พุธ
2.3376
TRY THB
0.4278
THB TRY
พฤหัสบดี
2.2696
TRY THB
0.4406
THB TRY
ศุกร์
2.3043
TRY THB
0.4340
THB TRY
จันทร์
2.3678
TRY THB
0.4223
THB TRY
อังคาร
2.3414
TRY THB
0.4271
THB TRY
พุธ
2.3237
TRY THB
0.4304
THB TRY
พฤหัสบดี
2.3063
TRY THB
0.4336
THB TRY
ศุกร์
2.2959
TRY THB
0.4356
THB TRY
จันทร์
2.2957
TRY THB
0.4356
THB TRY
อังคาร
2.2901
TRY THB
0.4367
THB TRY
พุธ
2.2589
TRY THB
0.4427
THB TRY
พฤหัสบดี
2.2351
TRY THB
0.4474
THB TRY
ศุกร์
2.2245
TRY THB
0.4495
THB TRY
จันทร์
2.2648
TRY THB
0.4415
THB TRY
อังคาร
2.2666
TRY THB
0.4412
THB TRY
พุธ
2.2684
TRY THB
0.4408
THB TRY
พฤหัสบดี
2.2615
TRY THB
0.4422
THB TRY
ศุกร์
2.2521
TRY THB
0.4440
THB TRY
จันทร์
2.2626
TRY THB
0.4420
THB TRY
อังคาร
2.2598
TRY THB
0.4425
THB TRY
พุธ
2.2647
TRY THB
0.4416
THB TRY
พฤหัสบดี
2.2602
TRY THB
0.4424
THB TRY
ศุกร์
2.2614
TRY THB
0.4422
THB TRY
จันทร์
2.2731
TRY THB
0.4399
THB TRY
อังคาร
2.2665
TRY THB
0.4412
THB TRY
พุธ
2.2717
TRY THB
0.4402
THB TRY
พฤหัสบดี
2.2679
TRY THB
0.4409
THB TRY
ศุกร์
2.2759
TRY THB
0.4394
THB TRY
จันทร์
2.2796
TRY THB
0.4387
THB TRY
อังคาร
2.2711
TRY THB
0.4403
THB TRY
พุธ
2.2750
TRY THB
0.4396
THB TRY
พฤหัสบดี
2.2690
TRY THB
0.4407
THB TRY
ศุกร์
2.2762
TRY THB
0.4393
THB TRY
จันทร์
2.2785
TRY THB
0.4389
THB TRY
อังคาร
2.2920
TRY THB
0.4363
THB TRY
พุธ
2.2973
TRY THB
0.4353
THB TRY
พฤหัสบดี
2.3061
TRY THB
0.4336
THB TRY
ศุกร์
2.3039
TRY THB
0.4341
THB TRY
จันทร์
2.3223
TRY THB
0.4306
THB TRY
อังคาร
2.3006
TRY THB
0.4347
THB TRY
พุธ
2.3015
TRY THB
0.4345
THB TRY
พฤหัสบดี
2.3039
TRY THB
0.4341
THB TRY
ศุกร์
2.3007
TRY THB
0.4346
THB TRY
จันทร์
2.3047
TRY THB
0.4339
THB TRY
อังคาร
2.3178
TRY THB
0.4315
THB TRY
พุธ
2.3133
TRY THB
0.4323
THB TRY
พฤหัสบดี
2.3254
TRY THB
0.4300
THB TRY
ศุกร์
2.3062
TRY THB
0.4336
THB TRY
จันทร์
2.3101
TRY THB
0.4329
THB TRY
อังคาร
2.3189
TRY THB
0.4312
THB TRY
พุธ
2.3132
TRY THB
0.4323
THB TRY
พฤหัสบดี
2.2892
TRY THB
0.4368
THB TRY
ศุกร์
2.2957
TRY THB
0.4356
THB TRY
จันทร์
2.3044
TRY THB
0.4339
THB TRY
อังคาร
2.2646
TRY THB
0.4416
THB TRY
พุธ
2.2598
TRY THB
0.4425
THB TRY
พฤหัสบดี
2.2526
TRY THB
0.4439
THB TRY
ศุกร์
2.2459
TRY THB
0.4453
THB TRY
จันทร์
2.2275
TRY THB
0.4489
THB TRY
อังคาร
2.1736
TRY THB
0.4601
THB TRY
พุธ
2.1679
TRY THB
0.4613
THB TRY
พฤหัสบดี
2.1607
TRY THB
0.4628
THB TRY
ศุกร์
2.1555
TRY THB
0.4639
THB TRY