อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง รูเปียห์อินโดนีเซีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูเปียห์อินโดนีเซีย และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 รูเปียห์อินโดนีเซีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูเปียห์อินโดนีเซีย
ต่ำสุด = 0.002106 (1/3/2564) เฉลี่ย = 0.002237 สูงสุด = 0.002384 (11/10/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูเปียห์อินโดนีเซีย และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
0.002125
IDR THB
470.67
THB IDR
จันทร์
0.002130
IDR THB
469.38
THB IDR
อังคาร
0.002153
IDR THB
464.57
THB IDR
พุธ
0.002156
IDR THB
463.72
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002147
IDR THB
465.77
THB IDR
ศุกร์
0.002158
IDR THB
463.41
THB IDR
จันทร์
0.002134
IDR THB
468.69
THB IDR
อังคาร
0.002131
IDR THB
469.27
THB IDR
พุธ
0.002131
IDR THB
469.26
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002133
IDR THB
468.77
THB IDR
ศุกร์
0.002133
IDR THB
468.72
THB IDR
จันทร์
0.002136
IDR THB
468.08
THB IDR
อังคาร
0.002145
IDR THB
466.18
THB IDR
พุธ
0.002129
IDR THB
469.66
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002138
IDR THB
467.68
THB IDR
ศุกร์
0.002147
IDR THB
465.84
THB IDR
จันทร์
0.002131
IDR THB
469.33
THB IDR
อังคาร
0.002133
IDR THB
468.73
THB IDR
พุธ
0.002131
IDR THB
469.32
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002135
IDR THB
468.33
THB IDR
ศุกร์
0.002131
IDR THB
469.37
THB IDR
จันทร์
0.002128
IDR THB
469.95
THB IDR
อังคาร
0.002131
IDR THB
469.27
THB IDR
พุธ
0.002140
IDR THB
467.19
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002142
IDR THB
466.90
THB IDR
ศุกร์
0.002144
IDR THB
466.46
THB IDR
จันทร์
0.002149
IDR THB
465.27
THB IDR
อังคาร
0.002153
IDR THB
464.48
THB IDR
พุธ
0.002141
IDR THB
467.05
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002137
IDR THB
468.04
THB IDR
ศุกร์
0.002134
IDR THB
468.55
THB IDR
จันทร์
0.002142
IDR THB
466.81
THB IDR
อังคาร
0.002153
IDR THB
464.57
THB IDR
พุธ
0.002135
IDR THB
468.31
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002142
IDR THB
466.95
THB IDR
ศุกร์
0.002150
IDR THB
465.20
THB IDR
จันทร์
0.002133
IDR THB
468.71
THB IDR
อังคาร
0.002130
IDR THB
469.54
THB IDR
พุธ
0.002132
IDR THB
469.14
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002150
IDR THB
465.14
THB IDR
ศุกร์
0.002137
IDR THB
468.05
THB IDR
จันทร์
0.002106
IDR THB
474.81
THB IDR
อังคาร
0.002121
IDR THB
471.50
THB IDR
พุธ
0.002125
IDR THB
470.59
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002128
IDR THB
469.92
THB IDR
ศุกร์
0.002120
IDR THB
471.67
THB IDR
จันทร์
0.002143
IDR THB
466.72
THB IDR
อังคาร
0.002147
IDR THB
465.79
THB IDR
พุธ
0.002132
IDR THB
469.12
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002133
IDR THB
468.74
THB IDR
ศุกร์
0.002125
IDR THB
470.51
THB IDR
จันทร์
0.002139
IDR THB
467.56
THB IDR
อังคาร
0.002139
IDR THB
467.58
THB IDR
พุธ
0.002138
IDR THB
467.68
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002141
IDR THB
467.16
THB IDR
ศุกร์
0.002132
IDR THB
469.07
THB IDR
จันทร์
0.002147
IDR THB
465.74
THB IDR
อังคาร
0.002143
IDR THB
466.57
THB IDR
พุธ
0.002145
IDR THB
466.22
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002151
IDR THB
464.86
THB IDR
ศุกร์
0.002152
IDR THB
464.78
THB IDR
จันทร์
0.002162
IDR THB
462.55
THB IDR
อังคาร
0.002157
IDR THB
463.68
THB IDR
พุธ
0.002159
IDR THB
463.09
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002157
IDR THB
463.59
THB IDR
ศุกร์
0.002156
IDR THB
463.84
THB IDR
จันทร์
0.002163
IDR THB
462.26
THB IDR
อังคาร
0.002174
IDR THB
460.03
THB IDR
พุธ
0.002176
IDR THB
459.64
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002166
IDR THB
461.73
THB IDR
ศุกร์
0.002167
IDR THB
461.44
THB IDR
จันทร์
0.002168
IDR THB
461.19
THB IDR
อังคาร
0.002198
IDR THB
454.96
THB IDR
พุธ
0.002151
IDR THB
464.89
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002146
IDR THB
466.02
THB IDR
ศุกร์
0.002141
IDR THB
467.07
THB IDR
จันทร์
0.002151
IDR THB
464.87
THB IDR
อังคาร
0.002152
IDR THB
464.73
THB IDR
พุธ
0.002157
IDR THB
463.62
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002163
IDR THB
462.41
THB IDR
ศุกร์
0.002169
IDR THB
460.95
THB IDR
จันทร์
0.002169
IDR THB
460.94
THB IDR
อังคาร
0.002165
IDR THB
461.89
THB IDR
พุธ
0.002162
IDR THB
462.48
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002154
IDR THB
464.29
THB IDR
ศุกร์
0.002149
IDR THB
465.25
THB IDR
จันทร์
0.002155
IDR THB
464.01
THB IDR
อังคาร
0.002148
IDR THB
465.46
THB IDR
พุธ
0.002157
IDR THB
463.61
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002173
IDR THB
460.21
THB IDR
ศุกร์
0.002180
IDR THB
458.64
THB IDR
จันทร์
0.002193
IDR THB
456.00
THB IDR
อังคาร
0.002188
IDR THB
456.97
THB IDR
พุธ
0.002193
IDR THB
455.95
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002198
IDR THB
454.89
THB IDR
ศุกร์
0.002216
IDR THB
451.26
THB IDR
จันทร์
0.002223
IDR THB
449.94
THB IDR
อังคาร
0.002240
IDR THB
446.53
THB IDR
พุธ
0.002201
IDR THB
454.32
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002203
IDR THB
453.99
THB IDR
ศุกร์
0.002184
IDR THB
457.91
THB IDR
จันทร์
0.002184
IDR THB
457.89
THB IDR
อังคาร
0.002192
IDR THB
456.15
THB IDR
พุธ
0.002180
IDR THB
458.82
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002179
IDR THB
459.02
THB IDR
ศุกร์
0.002189
IDR THB
456.87
THB IDR
จันทร์
0.002186
IDR THB
457.51
THB IDR
อังคาร
0.002191
IDR THB
456.45
THB IDR
พุธ
0.002176
IDR THB
459.51
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002182
IDR THB
458.23
THB IDR
ศุกร์
0.002173
IDR THB
460.16
THB IDR
จันทร์
0.002187
IDR THB
457.34
THB IDR
อังคาร
0.002191
IDR THB
456.47
THB IDR
พุธ
0.002188
IDR THB
456.99
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002182
IDR THB
458.35
THB IDR
ศุกร์
0.002177
IDR THB
459.40
THB IDR
จันทร์
0.002188
IDR THB
457.10
THB IDR
อังคาร
0.002189
IDR THB
456.76
THB IDR
พุธ
0.002186
IDR THB
457.42
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002168
IDR THB
461.34
THB IDR
ศุกร์
0.002181
IDR THB
458.57
THB IDR
จันทร์
0.002195
IDR THB
455.61
THB IDR
อังคาร
0.002196
IDR THB
455.32
THB IDR
พุธ
0.002217
IDR THB
451.03
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002205
IDR THB
453.56
THB IDR
ศุกร์
0.002201
IDR THB
454.26
THB IDR
จันทร์
0.002212
IDR THB
451.99
THB IDR
อังคาร
0.002208
IDR THB
452.81
THB IDR
พุธ
0.002208
IDR THB
452.88
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002201
IDR THB
454.41
THB IDR
ศุกร์
0.002211
IDR THB
452.25
THB IDR
จันทร์
0.002214
IDR THB
451.67
THB IDR
อังคาร
0.002216
IDR THB
451.19
THB IDR
พุธ
0.002224
IDR THB
449.54
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002247
IDR THB
445.13
THB IDR
ศุกร์
0.002241
IDR THB
446.17
THB IDR
จันทร์
0.002249
IDR THB
444.60
THB IDR
อังคาร
0.002246
IDR THB
445.15
THB IDR
พุธ
0.002246
IDR THB
445.24
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002261
IDR THB
442.33
THB IDR
ศุกร์
0.002249
IDR THB
444.60
THB IDR
จันทร์
0.002255
IDR THB
443.39
THB IDR
อังคาร
0.002263
IDR THB
441.95
THB IDR
พุธ
0.002262
IDR THB
442.17
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002261
IDR THB
442.36
THB IDR
ศุกร์
0.002264
IDR THB
441.70
THB IDR
จันทร์
0.002277
IDR THB
439.18
THB IDR
อังคาร
0.002274
IDR THB
439.70
THB IDR
พุธ
0.002273
IDR THB
439.96
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002276
IDR THB
439.28
THB IDR
ศุกร์
0.002272
IDR THB
440.11
THB IDR
จันทร์
0.002275
IDR THB
439.55
THB IDR
อังคาร
0.002286
IDR THB
437.47
THB IDR
พุธ
0.002301
IDR THB
434.55
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002319
IDR THB
431.23
THB IDR
ศุกร์
0.002320
IDR THB
431.11
THB IDR
จันทร์
0.002315
IDR THB
431.87
THB IDR
อังคาร
0.002320
IDR THB
431.04
THB IDR
พุธ
0.002316
IDR THB
431.83
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002297
IDR THB
435.31
THB IDR
ศุกร์
0.002318
IDR THB
431.45
THB IDR
จันทร์
0.002331
IDR THB
428.93
THB IDR
อังคาร
0.002312
IDR THB
432.58
THB IDR
พุธ
0.002302
IDR THB
434.36
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002313
IDR THB
432.42
THB IDR
ศุกร์
0.002315
IDR THB
432.05
THB IDR
จันทร์
0.002316
IDR THB
431.86
THB IDR
อังคาร
0.002285
IDR THB
437.66
THB IDR
พุธ
0.002277
IDR THB
439.20
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002276
IDR THB
439.29
THB IDR
ศุกร์
0.002262
IDR THB
442.00
THB IDR
จันทร์
0.002257
IDR THB
443.06
THB IDR
อังคาร
0.002251
IDR THB
444.19
THB IDR
พุธ
0.002261
IDR THB
442.37
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002279
IDR THB
438.70
THB IDR
ศุกร์
0.002287
IDR THB
437.19
THB IDR
จันทร์
0.002274
IDR THB
439.84
THB IDR
อังคาร
0.002290
IDR THB
436.60
THB IDR
พุธ
0.002297
IDR THB
435.39
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002294
IDR THB
435.88
THB IDR
ศุกร์
0.002289
IDR THB
436.88
THB IDR
จันทร์
0.002300
IDR THB
434.74
THB IDR
อังคาร
0.002313
IDR THB
432.27
THB IDR
พุธ
0.002306
IDR THB
433.58
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002307
IDR THB
433.39
THB IDR
ศุกร์
0.002327
IDR THB
429.81
THB IDR
จันทร์
0.002329
IDR THB
429.34
THB IDR
อังคาร
0.002346
IDR THB
426.20
THB IDR
พุธ
0.002348
IDR THB
425.96
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002328
IDR THB
429.47
THB IDR
ศุกร์
0.002345
IDR THB
426.36
THB IDR
จันทร์
0.002350
IDR THB
425.52
THB IDR
อังคาร
0.002366
IDR THB
422.65
THB IDR
พุธ
0.002370
IDR THB
422.01
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002349
IDR THB
425.63
THB IDR
ศุกร์
0.002344
IDR THB
426.60
THB IDR
จันทร์
0.002369
IDR THB
422.08
THB IDR
อังคาร
0.002362
IDR THB
423.37
THB IDR
พุธ
0.002366
IDR THB
422.57
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002372
IDR THB
421.57
THB IDR
ศุกร์
0.002380
IDR THB
420.23
THB IDR
จันทร์
0.002384
IDR THB
419.48
THB IDR
อังคาร
0.002343
IDR THB
426.89
THB IDR
พุธ
0.002342
IDR THB
426.96
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002347
IDR THB
426.13
THB IDR
ศุกร์
0.002352
IDR THB
425.12
THB IDR
จันทร์
0.002373
IDR THB
421.40
THB IDR
อังคาร
0.002380
IDR THB
420.17
THB IDR
พุธ
0.002365
IDR THB
422.89
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002367
IDR THB
422.45
THB IDR
ศุกร์
0.002356
IDR THB
424.39
THB IDR
จันทร์
0.002333
IDR THB
428.54
THB IDR
อังคาร
0.002327
IDR THB
429.65
THB IDR
พุธ
0.002352
IDR THB
425.18
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002349
IDR THB
425.78
THB IDR
ศุกร์
0.002350
IDR THB
425.44
THB IDR
จันทร์
0.002338
IDR THB
427.78
THB IDR
อังคาร
0.002342
IDR THB
427.01
THB IDR
พุธ
0.002337
IDR THB
427.90
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002329
IDR THB
429.39
THB IDR
ศุกร์
0.002321
IDR THB
430.88
THB IDR
จันทร์
0.002300
IDR THB
434.70
THB IDR
อังคาร
0.002301
IDR THB
434.63
THB IDR
พุธ
0.002300
IDR THB
434.81
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002288
IDR THB
437.11
THB IDR
ศุกร์
0.002293
IDR THB
436.15
THB IDR
จันทร์
0.002297
IDR THB
435.26
THB IDR
อังคาร
0.002284
IDR THB
437.89
THB IDR
พุธ
0.002290
IDR THB
436.70
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002288
IDR THB
437.02
THB IDR
ศุกร์
0.002294
IDR THB
435.84
THB IDR
จันทร์
0.002304
IDR THB
434.01
THB IDR
อังคาร
0.002319
IDR THB
431.26
THB IDR
พุธ
0.002324
IDR THB
430.30
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002337
IDR THB
427.89
THB IDR
ศุกร์
0.002368
IDR THB
422.25
THB IDR
จันทร์
0.002364
IDR THB
423.08
THB IDR
อังคาร
0.002362
IDR THB
423.41
THB IDR
พุธ
0.002347
IDR THB
426.08
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002363
IDR THB
423.20
THB IDR
ศุกร์
0.002351
IDR THB
425.31
THB IDR
จันทร์
0.002352
IDR THB
425.19
THB IDR
อังคาร
0.002325
IDR THB
430.04
THB IDR
พุธ
0.002328
IDR THB
429.56
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002339
IDR THB
427.59
THB IDR
ศุกร์
0.002336
IDR THB
428.06
THB IDR
จันทร์
0.002315
IDR THB
431.89
THB IDR
อังคาร
0.002336
IDR THB
428.06
THB IDR
พุธ
0.002326
IDR THB
429.95
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002336
IDR THB
428.17
THB IDR
ศุกร์
0.002331
IDR THB
429.07
THB IDR
จันทร์
0.002329
IDR THB
429.32
THB IDR
อังคาร
0.002347
IDR THB
426.07
THB IDR
พุธ
0.002351
IDR THB
425.44
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002361
IDR THB
423.60
THB IDR
ศุกร์
0.002350
IDR THB
425.61
THB IDR
จันทร์
0.002356
IDR THB
424.40
THB IDR
อังคาร
0.002357
IDR THB
424.22
THB IDR
พุธ
0.002346
IDR THB
426.25
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002345
IDR THB
426.42
THB IDR
ศุกร์
0.002330
IDR THB
429.26
THB IDR