อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง รูเปียห์อินโดนีเซีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูเปียห์อินโดนีเซีย และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 รูเปียห์อินโดนีเซีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูเปียห์อินโดนีเซีย
ต่ำสุด = 0.002150 (9/1/2566) เฉลี่ย = 0.002284 สูงสุด = 0.002378 (3/10/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูเปียห์อินโดนีเซีย และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
0.002220
IDR THB
450.52
THB IDR
อังคาร
0.002202
IDR THB
454.11
THB IDR
พุธ
0.002185
IDR THB
457.76
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002171
IDR THB
460.57
THB IDR
ศุกร์
0.002171
IDR THB
460.65
THB IDR
จันทร์
0.002150
IDR THB
465.02
THB IDR
อังคาร
0.002159
IDR THB
463.15
THB IDR
พุธ
0.002157
IDR THB
463.65
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002188
IDR THB
457.01
THB IDR
ศุกร์
0.002174
IDR THB
459.91
THB IDR
จันทร์
0.002190
IDR THB
456.60
THB IDR
อังคาร
0.002180
IDR THB
458.71
THB IDR
พุธ
0.002187
IDR THB
457.18
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002181
IDR THB
458.46
THB IDR
ศุกร์
0.002173
IDR THB
460.25
THB IDR
จันทร์
0.002184
IDR THB
457.85
THB IDR
อังคาร
0.002191
IDR THB
456.32
THB IDR
พุธ
0.002194
IDR THB
455.86
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002187
IDR THB
457.30
THB IDR
ศุกร์
0.002192
IDR THB
456.23
THB IDR
จันทร์
0.002183
IDR THB
458.02
THB IDR
อังคาร
0.002197
IDR THB
455.16
THB IDR
พุธ
0.002198
IDR THB
454.87
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002204
IDR THB
453.75
THB IDR
ศุกร์
0.002212
IDR THB
452.01
THB IDR
จันทร์
0.002217
IDR THB
450.99
THB IDR
อังคาร
0.002216
IDR THB
451.25
THB IDR
พุธ
0.002216
IDR THB
451.20
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002215
IDR THB
451.46
THB IDR
ศุกร์
0.002223
IDR THB
449.81
THB IDR
จันทร์
0.002221
IDR THB
450.19
THB IDR
อังคาร
0.002234
IDR THB
447.72
THB IDR
พุธ
0.002258
IDR THB
442.87
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002272
IDR THB
440.15
THB IDR
ศุกร์
0.002277
IDR THB
439.16
THB IDR
จันทร์
0.002270
IDR THB
440.52
THB IDR
อังคาร
0.002279
IDR THB
438.77
THB IDR
พุธ
0.002276
IDR THB
439.32
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002282
IDR THB
438.29
THB IDR
ศุกร์
0.002288
IDR THB
437.06
THB IDR
จันทร์
0.002297
IDR THB
435.26
THB IDR
อังคาร
0.002313
IDR THB
432.31
THB IDR
พุธ
0.002275
IDR THB
439.58
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002274
IDR THB
439.82
THB IDR
ศุกร์
0.002262
IDR THB
442.02
THB IDR
จันทร์
0.002252
IDR THB
443.99
THB IDR
อังคาร
0.002246
IDR THB
445.14
THB IDR
พุธ
0.002273
IDR THB
440.00
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002271
IDR THB
440.39
THB IDR
ศุกร์
0.002263
IDR THB
441.95
THB IDR
จันทร์
0.002248
IDR THB
444.84
THB IDR
อังคาร
0.002246
IDR THB
445.23
THB IDR
พุธ
0.002239
IDR THB
446.72
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002231
IDR THB
448.23
THB IDR
ศุกร์
0.002224
IDR THB
449.67
THB IDR
จันทร์
0.002220
IDR THB
450.37
THB IDR
อังคาร
0.002236
IDR THB
447.28
THB IDR
พุธ
0.002252
IDR THB
444.00
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002256
IDR THB
443.31
THB IDR
ศุกร์
0.002248
IDR THB
444.81
THB IDR
จันทร์
0.002276
IDR THB
439.32
THB IDR
อังคาร
0.002272
IDR THB
440.12
THB IDR
พุธ
0.002268
IDR THB
440.88
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002275
IDR THB
439.55
THB IDR
ศุกร์
0.002282
IDR THB
438.16
THB IDR
จันทร์
0.002295
IDR THB
435.79
THB IDR
อังคาร
0.002297
IDR THB
435.28
THB IDR
พุธ
0.002269
IDR THB
440.77
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002284
IDR THB
437.88
THB IDR
ศุกร์
0.002282
IDR THB
438.25
THB IDR
จันทร์
0.002299
IDR THB
434.98
THB IDR
อังคาร
0.002296
IDR THB
435.58
THB IDR
พุธ
0.002301
IDR THB
434.59
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002316
IDR THB
431.80
THB IDR
ศุกร์
0.002314
IDR THB
432.09
THB IDR
จันทร์
0.002316
IDR THB
431.74
THB IDR
อังคาร
0.002306
IDR THB
433.58
THB IDR
พุธ
0.002303
IDR THB
434.26
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002295
IDR THB
435.71
THB IDR
ศุกร์
0.002296
IDR THB
435.54
THB IDR
จันทร์
0.002298
IDR THB
435.22
THB IDR
อังคาร
0.002305
IDR THB
433.78
THB IDR
พุธ
0.002303
IDR THB
434.20
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002317
IDR THB
431.57
THB IDR
ศุกร์
0.002327
IDR THB
429.74
THB IDR
จันทร์
0.002335
IDR THB
428.21
THB IDR
อังคาร
0.002323
IDR THB
430.39
THB IDR
พุธ
0.002318
IDR THB
431.48
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002300
IDR THB
434.77
THB IDR
ศุกร์
0.002299
IDR THB
434.93
THB IDR
จันทร์
0.002298
IDR THB
435.13
THB IDR
อังคาร
0.002284
IDR THB
437.89
THB IDR
พุธ
0.002286
IDR THB
437.50
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002293
IDR THB
436.17
THB IDR
ศุกร์
0.002295
IDR THB
435.80
THB IDR
จันทร์
0.002281
IDR THB
438.33
THB IDR
อังคาร
0.002291
IDR THB
436.57
THB IDR
พุธ
0.002302
IDR THB
434.43
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002306
IDR THB
433.62
THB IDR
ศุกร์
0.002304
IDR THB
434.08
THB IDR
จันทร์
0.002316
IDR THB
431.78
THB IDR
อังคาร
0.002332
IDR THB
428.73
THB IDR
พุธ
0.002320
IDR THB
430.97
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002317
IDR THB
431.52
THB IDR
ศุกร์
0.002315
IDR THB
431.98
THB IDR
จันทร์
0.002322
IDR THB
430.70
THB IDR
อังคาร
0.002319
IDR THB
431.30
THB IDR
พุธ
0.002320
IDR THB
430.98
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002327
IDR THB
429.67
THB IDR
ศุกร์
0.002333
IDR THB
428.61
THB IDR
จันทร์
0.002347
IDR THB
426.07
THB IDR
อังคาร
0.002338
IDR THB
427.68
THB IDR
พุธ
0.002337
IDR THB
427.95
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002339
IDR THB
427.53
THB IDR
ศุกร์
0.002329
IDR THB
429.39
THB IDR
จันทร์
0.002327
IDR THB
429.76
THB IDR
อังคาร
0.002323
IDR THB
430.48
THB IDR
พุธ
0.002332
IDR THB
428.82
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002324
IDR THB
430.22
THB IDR
ศุกร์
0.002321
IDR THB
430.94
THB IDR
จันทร์
0.002318
IDR THB
431.44
THB IDR
อังคาร
0.002315
IDR THB
431.99
THB IDR
พุธ
0.002330
IDR THB
429.13
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002342
IDR THB
427.02
THB IDR
ศุกร์
0.002345
IDR THB
426.52
THB IDR
จันทร์
0.002337
IDR THB
427.94
THB IDR
อังคาร
0.002350
IDR THB
425.51
THB IDR
พุธ
0.002375
IDR THB
420.98
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002373
IDR THB
421.43
THB IDR
ศุกร์
0.002350
IDR THB
425.56
THB IDR
จันทร์
0.002341
IDR THB
427.22
THB IDR
อังคาร
0.002326
IDR THB
430.01
THB IDR
พุธ
0.002322
IDR THB
430.59
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002325
IDR THB
430.07
THB IDR
ศุกร์
0.002324
IDR THB
430.28
THB IDR
จันทร์
0.002311
IDR THB
432.69
THB IDR
อังคาร
0.002292
IDR THB
436.32
THB IDR
พุธ
0.002316
IDR THB
431.71
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002311
IDR THB
432.65
THB IDR
ศุกร์
0.002315
IDR THB
431.88
THB IDR
จันทร์
0.002305
IDR THB
433.84
THB IDR
อังคาร
0.002280
IDR THB
438.55
THB IDR
พุธ
0.002274
IDR THB
439.70
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002270
IDR THB
440.44
THB IDR
ศุกร์
0.002293
IDR THB
436.14
THB IDR
จันทร์
0.002289
IDR THB
436.92
THB IDR
อังคาร
0.002298
IDR THB
435.21
THB IDR
พุธ
0.002277
IDR THB
439.16
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002271
IDR THB
440.31
THB IDR
ศุกร์
0.002279
IDR THB
438.75
THB IDR
จันทร์
0.002270
IDR THB
440.52
THB IDR
อังคาร
0.002263
IDR THB
441.83
THB IDR
พุธ
0.002259
IDR THB
442.61
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002287
IDR THB
437.17
THB IDR
ศุกร์
0.002292
IDR THB
436.32
THB IDR
จันทร์
0.002293
IDR THB
436.20
THB IDR
อังคาร
0.002298
IDR THB
435.12
THB IDR
พุธ
0.002300
IDR THB
434.85
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002311
IDR THB
432.70
THB IDR
ศุกร์
0.002299
IDR THB
434.90
THB IDR
จันทร์
0.002299
IDR THB
435.03
THB IDR
อังคาร
0.002307
IDR THB
433.37
THB IDR
พุธ
0.002314
IDR THB
432.07
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002309
IDR THB
433.10
THB IDR
ศุกร์
0.002309
IDR THB
433.14
THB IDR
จันทร์
0.002296
IDR THB
435.55
THB IDR
อังคาร
0.002284
IDR THB
437.88
THB IDR
พุธ
0.002295
IDR THB
435.67
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002294
IDR THB
435.98
THB IDR
ศุกร์
0.002293
IDR THB
436.14
THB IDR
จันทร์
0.002306
IDR THB
433.63
THB IDR
อังคาร
0.002306
IDR THB
433.70
THB IDR
พุธ
0.002308
IDR THB
433.26
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002297
IDR THB
435.43
THB IDR
ศุกร์
0.002297
IDR THB
435.31
THB IDR
จันทร์
0.002315
IDR THB
432.05
THB IDR
อังคาร
0.002324
IDR THB
430.37
THB IDR
พุธ
0.002319
IDR THB
431.18
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002324
IDR THB
430.22
THB IDR
ศุกร์
0.002314
IDR THB
432.17
THB IDR
จันทร์
0.002310
IDR THB
432.98
THB IDR
อังคาร
0.002322
IDR THB
430.68
THB IDR
พุธ
0.002326
IDR THB
430.00
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002330
IDR THB
429.13
THB IDR
ศุกร์
0.002332
IDR THB
428.88
THB IDR
จันทร์
0.002324
IDR THB
430.28
THB IDR
อังคาร
0.002339
IDR THB
427.52
THB IDR
พุธ
0.002346
IDR THB
426.23
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002352
IDR THB
425.18
THB IDR
ศุกร์
0.002341
IDR THB
427.10
THB IDR
จันทร์
0.002347
IDR THB
426.16
THB IDR
อังคาร
0.002349
IDR THB
425.64
THB IDR
พุธ
0.002350
IDR THB
425.57
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002359
IDR THB
423.83
THB IDR
ศุกร์
0.002355
IDR THB
424.64
THB IDR
จันทร์
0.002378
IDR THB
420.60
THB IDR
อังคาร
0.002378
IDR THB
420.52
THB IDR
พุธ
0.002367
IDR THB
422.42
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002366
IDR THB
422.66
THB IDR
ศุกร์
0.002366
IDR THB
422.66
THB IDR
จันทร์
0.002363
IDR THB
423.17
THB IDR
อังคาร
0.002335
IDR THB
428.31
THB IDR
พุธ
0.002315
IDR THB
431.90
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002307
IDR THB
433.55
THB IDR
ศุกร์
0.002319
IDR THB
431.24
THB IDR
จันทร์
0.002307
IDR THB
433.40
THB IDR
อังคาร
0.002315
IDR THB
432.05
THB IDR
พุธ
0.002306
IDR THB
433.69
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002299
IDR THB
434.96
THB IDR
ศุกร์
0.002303
IDR THB
434.30
THB IDR
จันทร์
0.002291
IDR THB
436.52
THB IDR
อังคาร
0.002280
IDR THB
438.55
THB IDR
พุธ
0.002278
IDR THB
439.05
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002279
IDR THB
438.77
THB IDR
ศุกร์
0.002278
IDR THB
439.06
THB IDR
จันทร์
0.002269
IDR THB
440.68
THB IDR
อังคาร
0.002267
IDR THB
441.02
THB IDR
พุธ
0.002270
IDR THB
440.45
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002267
IDR THB
441.20
THB IDR
ศุกร์
0.002273
IDR THB
439.95
THB IDR
จันทร์
0.002291
IDR THB
436.53
THB IDR
อังคาร
0.002273
IDR THB
439.99
THB IDR
พุธ
0.002269
IDR THB
440.76
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002274
IDR THB
439.81
THB IDR
ศุกร์
0.002288
IDR THB
436.98
THB IDR
จันทร์
0.002290
IDR THB
436.62
THB IDR
อังคาร
0.002296
IDR THB
435.50
THB IDR
พุธ
0.002290
IDR THB
436.75
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002279
IDR THB
438.72
THB IDR
ศุกร์
0.002280
IDR THB
438.66
THB IDR
จันทร์
0.002278
IDR THB
438.91
THB IDR
อังคาร
0.002270
IDR THB
440.58
THB IDR
พุธ
0.002257
IDR THB
443.16
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002265
IDR THB
441.53
THB IDR
ศุกร์
0.002277
IDR THB
439.18
THB IDR
จันทร์
0.002265
IDR THB
441.51
THB IDR
อังคาร
0.002257
IDR THB
443.07
THB IDR
พุธ
0.002256
IDR THB
443.20
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002267
IDR THB
441.03
THB IDR
ศุกร์
0.002267
IDR THB
441.03
THB IDR
จันทร์
0.002258
IDR THB
442.83
THB IDR
อังคาร
0.002281
IDR THB
438.32
THB IDR
พุธ
0.002266
IDR THB
441.24
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002269
IDR THB
440.79
THB IDR
ศุกร์
0.002275
IDR THB
439.62
THB IDR
จันทร์
0.002277
IDR THB
439.14
THB IDR
อังคาร
0.002284
IDR THB
437.77
THB IDR
พุธ
0.002286
IDR THB
437.48
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002259
IDR THB
442.68
THB IDR
ศุกร์
0.002243
IDR THB
445.79
THB IDR
จันทร์
0.002261
IDR THB
442.20
THB IDR
อังคาร
0.002253
IDR THB
443.88
THB IDR
พุธ
0.002250
IDR THB
444.47
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002250
IDR THB
444.43
THB IDR
ศุกร์
0.002240
IDR THB
446.41
THB IDR
จันทร์
0.002236
IDR THB
447.18
THB IDR
อังคาร
0.002241
IDR THB
446.17
THB IDR
พุธ
0.002233
IDR THB
447.78
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002213
IDR THB
451.86
THB IDR
ศุกร์
0.002218
IDR THB
450.95
THB IDR