อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง รูเปียห์อินโดนีเซีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูเปียห์อินโดนีเซีย และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 รูเปียห์อินโดนีเซีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูเปียห์อินโดนีเซีย
ต่ำสุด = 0.002143 (17/10/2561) เฉลี่ย = 0.002274 สูงสุด = 0.002403 (3/1/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูเปียห์อินโดนีเซีย และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
0.002399
IDR THB
416.77
THB IDR
อังคาร
0.002399
IDR THB
416.83
THB IDR
พุธ
0.002403
IDR THB
416.20
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002401
IDR THB
416.53
THB IDR
ศุกร์
0.002400
IDR THB
416.74
THB IDR
จันทร์
0.002399
IDR THB
416.87
THB IDR
อังคาร
0.002402
IDR THB
416.37
THB IDR
พุธ
0.002394
IDR THB
417.70
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002390
IDR THB
418.47
THB IDR
ศุกร์
0.002390
IDR THB
418.34
THB IDR
จันทร์
0.002396
IDR THB
417.40
THB IDR
อังคาร
0.002396
IDR THB
417.41
THB IDR
พุธ
0.002394
IDR THB
417.79
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002390
IDR THB
418.36
THB IDR
ศุกร์
0.002391
IDR THB
418.18
THB IDR
จันทร์
0.002389
IDR THB
418.66
THB IDR
อังคาร
0.002390
IDR THB
418.44
THB IDR
พุธ
0.002378
IDR THB
420.54
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002364
IDR THB
423.03
THB IDR
ศุกร์
0.002354
IDR THB
424.78
THB IDR
จันทร์
0.002351
IDR THB
425.38
THB IDR
อังคาร
0.002344
IDR THB
426.70
THB IDR
พุธ
0.002342
IDR THB
426.95
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002338
IDR THB
427.81
THB IDR
ศุกร์
0.002334
IDR THB
428.44
THB IDR
จันทร์
0.002334
IDR THB
428.48
THB IDR
อังคาร
0.002324
IDR THB
430.29
THB IDR
พุธ
0.002325
IDR THB
430.19
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002336
IDR THB
428.16
THB IDR
ศุกร์
0.002333
IDR THB
428.72
THB IDR
จันทร์
0.002322
IDR THB
430.67
THB IDR
อังคาร
0.002312
IDR THB
432.51
THB IDR
พุธ
0.002302
IDR THB
434.49
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002307
IDR THB
433.56
THB IDR
ศุกร์
0.002303
IDR THB
434.20
THB IDR
จันทร์
0.002313
IDR THB
432.41
THB IDR
อังคาร
0.002315
IDR THB
431.94
THB IDR
พุธ
0.002316
IDR THB
431.71
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002312
IDR THB
432.44
THB IDR
ศุกร์
0.002303
IDR THB
434.18
THB IDR
จันทร์
0.002296
IDR THB
435.62
THB IDR
อังคาร
0.002289
IDR THB
436.87
THB IDR
พุธ
0.002293
IDR THB
436.12
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002288
IDR THB
437.07
THB IDR
ศุกร์
0.002287
IDR THB
437.18
THB IDR
จันทร์
0.002284
IDR THB
437.79
THB IDR
อังคาร
0.002278
IDR THB
439.07
THB IDR
พุธ
0.002278
IDR THB
438.95
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002273
IDR THB
439.89
THB IDR
ศุกร์
0.002274
IDR THB
439.72
THB IDR
จันทร์
0.002272
IDR THB
440.13
THB IDR
อังคาร
0.002273
IDR THB
440.00
THB IDR
พุธ
0.002266
IDR THB
441.29
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002270
IDR THB
440.58
THB IDR
ศุกร์
0.002269
IDR THB
440.76
THB IDR
จันทร์
0.002267
IDR THB
441.08
THB IDR
อังคาร
0.002266
IDR THB
441.24
THB IDR
พุธ
0.002270
IDR THB
440.60
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002271
IDR THB
440.37
THB IDR
ศุกร์
0.002265
IDR THB
441.52
THB IDR
จันทร์
0.002264
IDR THB
441.69
THB IDR
อังคาร
0.002270
IDR THB
440.55
THB IDR
พุธ
0.002270
IDR THB
440.55
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002270
IDR THB
440.60
THB IDR
ศุกร์
0.002273
IDR THB
439.99
THB IDR
จันทร์
0.002268
IDR THB
440.95
THB IDR
อังคาร
0.002268
IDR THB
440.99
THB IDR
พุธ
0.002271
IDR THB
440.37
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002267
IDR THB
441.04
THB IDR
ศุกร์
0.002270
IDR THB
440.49
THB IDR
จันทร์
0.002272
IDR THB
440.09
THB IDR
อังคาร
0.002272
IDR THB
440.17
THB IDR
พุธ
0.002266
IDR THB
441.25
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002264
IDR THB
441.63
THB IDR
ศุกร์
0.002266
IDR THB
441.32
THB IDR
จันทร์
0.002267
IDR THB
441.03
THB IDR
อังคาร
0.002266
IDR THB
441.30
THB IDR
พุธ
0.002270
IDR THB
440.56
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002264
IDR THB
441.75
THB IDR
ศุกร์
0.002255
IDR THB
443.43
THB IDR
จันทร์
0.002263
IDR THB
441.89
THB IDR
อังคาร
0.002263
IDR THB
441.80
THB IDR
พุธ
0.002266
IDR THB
441.29
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002271
IDR THB
440.34
THB IDR
ศุกร์
0.002276
IDR THB
439.39
THB IDR
จันทร์
0.002270
IDR THB
440.51
THB IDR
อังคาร
0.002270
IDR THB
440.60
THB IDR
พุธ
0.002272
IDR THB
440.23
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002269
IDR THB
440.75
THB IDR
ศุกร์
0.002272
IDR THB
440.09
THB IDR
จันทร์
0.002279
IDR THB
438.88
THB IDR
อังคาร
0.002271
IDR THB
440.40
THB IDR
พุธ
0.002281
IDR THB
438.43
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002279
IDR THB
438.78
THB IDR
ศุกร์
0.002280
IDR THB
438.61
THB IDR
จันทร์
0.002278
IDR THB
439.02
THB IDR
อังคาร
0.002277
IDR THB
439.16
THB IDR
พุธ
0.002276
IDR THB
439.45
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002279
IDR THB
438.81
THB IDR
ศุกร์
0.002274
IDR THB
439.84
THB IDR
จันทร์
0.002272
IDR THB
440.14
THB IDR
อังคาร
0.002267
IDR THB
441.19
THB IDR
พุธ
0.002262
IDR THB
442.02
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002268
IDR THB
441.01
THB IDR
ศุกร์
0.002257
IDR THB
442.97
THB IDR
จันทร์
0.002279
IDR THB
438.77
THB IDR
อังคาร
0.002286
IDR THB
437.49
THB IDR
พุธ
0.002300
IDR THB
434.85
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002306
IDR THB
433.60
THB IDR
ศุกร์
0.002305
IDR THB
433.79
THB IDR
อาทิตย์
0.002296
IDR THB
435.47
THB IDR
จันทร์
0.002305
IDR THB
433.79
THB IDR
อังคาร
0.002302
IDR THB
434.43
THB IDR
พุธ
0.002301
IDR THB
434.58
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002301
IDR THB
434.63
THB IDR
ศุกร์
0.002303
IDR THB
434.28
THB IDR
อาทิตย์
0.002303
IDR THB
434.23
THB IDR
จันทร์
0.002301
IDR THB
434.69
THB IDR
อังคาร
0.002304
IDR THB
434.02
THB IDR
พุธ
0.002306
IDR THB
433.59
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002309
IDR THB
433.11
THB IDR
ศุกร์
0.002328
IDR THB
429.49
THB IDR
อาทิตย์
0.002346
IDR THB
426.19
THB IDR
จันทร์
0.002350
IDR THB
425.55
THB IDR
อังคาร
0.002353
IDR THB
424.97
THB IDR
พุธ
0.002349
IDR THB
425.68
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002338
IDR THB
427.67
THB IDR
ศุกร์
0.002338
IDR THB
427.75
THB IDR
จันทร์
0.002333
IDR THB
428.62
THB IDR
อังคาร
0.002327
IDR THB
429.83
THB IDR
พุธ
0.002320
IDR THB
431.08
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002315
IDR THB
432.06
THB IDR
ศุกร์
0.002308
IDR THB
433.20
THB IDR
จันทร์
0.002308
IDR THB
433.25
THB IDR
อังคาร
0.002299
IDR THB
435.00
THB IDR
พุธ
0.002308
IDR THB
433.36
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002306
IDR THB
433.71
THB IDR
ศุกร์
0.002302
IDR THB
434.33
THB IDR
จันทร์
0.002310
IDR THB
432.86
THB IDR
อังคาร
0.002313
IDR THB
432.26
THB IDR
พุธ
0.002313
IDR THB
432.26
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002307
IDR THB
433.53
THB IDR
ศุกร์
0.002316
IDR THB
431.83
THB IDR
จันทร์
0.002312
IDR THB
432.56
THB IDR
อังคาร
0.002314
IDR THB
432.16
THB IDR
พุธ
0.002314
IDR THB
432.13
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002313
IDR THB
432.36
THB IDR
ศุกร์
0.002299
IDR THB
434.90
THB IDR
จันทร์
0.002306
IDR THB
433.62
THB IDR
อังคาร
0.002298
IDR THB
435.18
THB IDR
พุธ
0.002301
IDR THB
434.53
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002303
IDR THB
434.29
THB IDR
ศุกร์
0.002314
IDR THB
432.17
THB IDR
จันทร์
0.002316
IDR THB
431.71
THB IDR
อังคาร
0.002306
IDR THB
433.64
THB IDR
พุธ
0.002298
IDR THB
435.22
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002297
IDR THB
435.31
THB IDR
ศุกร์
0.002300
IDR THB
434.71
THB IDR
จันทร์
0.002300
IDR THB
434.76
THB IDR
อังคาร
0.002303
IDR THB
434.18
THB IDR
พุธ
0.002299
IDR THB
435.00
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002302
IDR THB
434.45
THB IDR
ศุกร์
0.002300
IDR THB
434.78
THB IDR
จันทร์
0.002282
IDR THB
438.21
THB IDR
อังคาร
0.002277
IDR THB
439.10
THB IDR
พุธ
0.002279
IDR THB
438.73
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002276
IDR THB
439.33
THB IDR
ศุกร์
0.002277
IDR THB
439.19
THB IDR
จันทร์
0.002273
IDR THB
440.02
THB IDR
อังคาร
0.002246
IDR THB
445.20
THB IDR
พุธ
0.002243
IDR THB
445.90
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002243
IDR THB
445.88
THB IDR
ศุกร์
0.002237
IDR THB
447.09
THB IDR
จันทร์
0.002231
IDR THB
448.28
THB IDR
อังคาร
0.002228
IDR THB
448.79
THB IDR
พุธ
0.002231
IDR THB
448.14
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002224
IDR THB
449.61
THB IDR
ศุกร์
0.002223
IDR THB
449.93
THB IDR
จันทร์
0.002208
IDR THB
452.89
THB IDR
อังคาร
0.002197
IDR THB
455.22
THB IDR
พุธ
0.002188
IDR THB
457.03
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002203
IDR THB
453.93
THB IDR
ศุกร์
0.002203
IDR THB
453.92
THB IDR
จันทร์
0.002211
IDR THB
452.27
THB IDR
อังคาร
0.002211
IDR THB
452.20
THB IDR
พุธ
0.002203
IDR THB
453.86
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002201
IDR THB
454.33
THB IDR
ศุกร์
0.002200
IDR THB
454.52
THB IDR
จันทร์
0.002195
IDR THB
455.68
THB IDR
อังคาร
0.002187
IDR THB
457.32
THB IDR
พุธ
0.002187
IDR THB
457.20
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002182
IDR THB
458.30
THB IDR
ศุกร์
0.002188
IDR THB
457.05
THB IDR
จันทร์
0.002182
IDR THB
458.38
THB IDR
อังคาร
0.002177
IDR THB
459.27
THB IDR
ศุกร์
0.002175
IDR THB
459.87
THB IDR
จันทร์
0.002164
IDR THB
462.19
THB IDR
อังคาร
0.002152
IDR THB
464.78
THB IDR
พุธ
0.002146
IDR THB
466.08
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002149
IDR THB
465.34
THB IDR
ศุกร์
0.002160
IDR THB
462.89
THB IDR
จันทร์
0.002162
IDR THB
462.55
THB IDR
อังคาร
0.002160
IDR THB
462.88
THB IDR
พุธ
0.002162
IDR THB
462.44
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002154
IDR THB
464.34
THB IDR
ศุกร์
0.002155
IDR THB
464.13
THB IDR
จันทร์
0.002149
IDR THB
465.42
THB IDR
อังคาร
0.002147
IDR THB
465.67
THB IDR
พุธ
0.002143
IDR THB
466.71
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002148
IDR THB
465.58
THB IDR
ศุกร์
0.002145
IDR THB
466.26
THB IDR
จันทร์
0.002148
IDR THB
465.48
THB IDR
อังคาร
0.002162
IDR THB
462.58
THB IDR
พุธ
0.002161
IDR THB
462.76
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002167
IDR THB
461.36
THB IDR
ศุกร์
0.002173
IDR THB
460.27
THB IDR
จันทร์
0.002181
IDR THB
458.58
THB IDR
อังคาร
0.002182
IDR THB
458.32
THB IDR
พุธ
0.002187
IDR THB
457.27
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002177
IDR THB
459.34
THB IDR
ศุกร์
0.002186
IDR THB
457.53
THB IDR
จันทร์
0.002201
IDR THB
454.26
THB IDR
อังคาร
0.002228
IDR THB
448.86
THB IDR
พุธ
0.002241
IDR THB
446.25
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002267
IDR THB
441.16
THB IDR
ศุกร์
0.002250
IDR THB
444.53
THB IDR
จันทร์
0.002243
IDR THB
445.91
THB IDR
อังคาร
0.002218
IDR THB
450.92
THB IDR
พุธ
0.002227
IDR THB
448.98
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002232
IDR THB
448.06
THB IDR
ศุกร์
0.002265
IDR THB
441.41
THB IDR
จันทร์
0.002256
IDR THB
443.17
THB IDR
อังคาร
0.002258
IDR THB
442.84
THB IDR
พุธ
0.002262
IDR THB
442.07
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002263
IDR THB
441.83
THB IDR
ศุกร์
0.002271
IDR THB
440.30
THB IDR
จันทร์
0.002280
IDR THB
438.56
THB IDR
อังคาร
0.002279
IDR THB
438.84
THB IDR
พุธ
0.002275
IDR THB
439.56
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002294
IDR THB
435.91
THB IDR
ศุกร์
0.002298
IDR THB
435.22
THB IDR
จันทร์
0.002304
IDR THB
433.99
THB IDR
อังคาร
0.002291
IDR THB
436.56
THB IDR
พุธ
0.002270
IDR THB
440.61
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002255
IDR THB
443.55
THB IDR
ศุกร์
0.002269
IDR THB
440.81
THB IDR
จันทร์
0.002259
IDR THB
442.60
THB IDR
อังคาร
0.002242
IDR THB
446.12
THB IDR
พุธ
0.002246
IDR THB
445.18
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002256
IDR THB
443.33
THB IDR
ศุกร์
0.002251
IDR THB
444.19
THB IDR
จันทร์
0.002245
IDR THB
445.43
THB IDR
อังคาร
0.002262
IDR THB
442.17
THB IDR
พุธ
0.002272
IDR THB
440.23
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002262
IDR THB
442.09
THB IDR
ศุกร์
0.002255
IDR THB
443.52
THB IDR
จันทร์
0.002240
IDR THB
446.40
THB IDR
อังคาร
0.002238
IDR THB
446.88
THB IDR
พุธ
0.002232
IDR THB
448.10
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002232
IDR THB
448.10
THB IDR
ศุกร์
0.002226
IDR THB
449.19
THB IDR
จันทร์
0.002250
IDR THB
444.38
THB IDR