อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง รูเปียห์อินโดนีเซีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูเปียห์อินโดนีเซีย และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 รูเปียห์อินโดนีเซีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูเปียห์อินโดนีเซีย
ต่ำสุด = 0.001970 (23/3/2563) เฉลี่ย = 0.002155 สูงสุด = 0.002309 (21/2/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูเปียห์อินโดนีเซีย และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
0.002138
IDR THB
467.64
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002165
IDR THB
461.87
THB IDR
ศุกร์
0.002161
IDR THB
462.66
THB IDR
จันทร์
0.002177
IDR THB
459.29
THB IDR
อังคาร
0.002159
IDR THB
463.15
THB IDR
พุธ
0.002177
IDR THB
459.37
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002177
IDR THB
459.41
THB IDR
ศุกร์
0.002181
IDR THB
458.59
THB IDR
จันทร์
0.002202
IDR THB
454.08
THB IDR
อังคาร
0.002218
IDR THB
450.90
THB IDR
พุธ
0.002214
IDR THB
451.59
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002225
IDR THB
449.46
THB IDR
ศุกร์
0.002222
IDR THB
450.06
THB IDR
จันทร์
0.002220
IDR THB
450.38
THB IDR
อังคาร
0.002233
IDR THB
447.82
THB IDR
พุธ
0.002221
IDR THB
450.18
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002238
IDR THB
446.77
THB IDR
ศุกร์
0.002233
IDR THB
447.87
THB IDR
จันทร์
0.002261
IDR THB
442.24
THB IDR
อังคาร
0.002269
IDR THB
440.64
THB IDR
พุธ
0.002270
IDR THB
440.46
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002288
IDR THB
437.02
THB IDR
ศุกร์
0.002285
IDR THB
437.64
THB IDR
จันทร์
0.002279
IDR THB
438.73
THB IDR
อังคาร
0.002252
IDR THB
443.98
THB IDR
พุธ
0.002252
IDR THB
444.03
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002267
IDR THB
441.04
THB IDR
ศุกร์
0.002285
IDR THB
437.60
THB IDR
จันทร์
0.002284
IDR THB
437.86
THB IDR
อังคาร
0.002278
IDR THB
438.92
THB IDR
พุธ
0.002281
IDR THB
438.36
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002273
IDR THB
439.95
THB IDR
ศุกร์
0.002274
IDR THB
439.78
THB IDR
จันทร์
0.002282
IDR THB
438.28
THB IDR
อังคาร
0.002286
IDR THB
437.52
THB IDR
พุธ
0.002276
IDR THB
439.32
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002301
IDR THB
434.65
THB IDR
ศุกร์
0.002309
IDR THB
433.07
THB IDR
จันทร์
0.002304
IDR THB
433.94
THB IDR
อังคาร
0.002291
IDR THB
436.42
THB IDR
พุธ
0.002303
IDR THB
434.20
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002284
IDR THB
437.86
THB IDR
ศุกร์
0.002267
IDR THB
441.06
THB IDR
จันทร์
0.002211
IDR THB
452.19
THB IDR
อังคาร
0.002210
IDR THB
452.52
THB IDR
พุธ
0.002196
IDR THB
455.27
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002240
IDR THB
446.51
THB IDR
ศุกร์
0.002244
IDR THB
445.71
THB IDR
จันทร์
0.002229
IDR THB
448.68
THB IDR
อังคาร
0.002174
IDR THB
460.08
THB IDR
พุธ
0.002181
IDR THB
458.54
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002186
IDR THB
457.42
THB IDR
ศุกร์
0.002178
IDR THB
459.19
THB IDR
จันทร์
0.002178
IDR THB
459.10
THB IDR
อังคาร
0.002136
IDR THB
468.19
THB IDR
พุธ
0.002135
IDR THB
468.39
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002107
IDR THB
474.53
THB IDR
ศุกร์
0.002043
IDR THB
489.54
THB IDR
จันทร์
0.001970
IDR THB
507.65
THB IDR
อังคาร
0.002003
IDR THB
499.25
THB IDR
พุธ
0.002027
IDR THB
493.32
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002016
IDR THB
496.04
THB IDR
ศุกร์
0.002013
IDR THB
496.83
THB IDR
จันทร์
0.001994
IDR THB
501.46
THB IDR
อังคาร
0.001998
IDR THB
500.61
THB IDR
พุธ
0.002018
IDR THB
495.60
THB IDR
พฤหัสบดี
0.001997
IDR THB
500.63
THB IDR
ศุกร์
0.001982
IDR THB
504.53
THB IDR
จันทร์
0.002000
IDR THB
499.88
THB IDR
อังคาร
0.002009
IDR THB
497.80
THB IDR
พุธ
0.002025
IDR THB
493.88
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002027
IDR THB
493.27
THB IDR
ศุกร์
0.002079
IDR THB
480.98
THB IDR
จันทร์
0.002076
IDR THB
481.80
THB IDR
อังคาร
0.002086
IDR THB
479.50
THB IDR
พุธ
0.002081
IDR THB
480.47
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002093
IDR THB
477.72
THB IDR
ศุกร์
0.002072
IDR THB
482.51
THB IDR
จันทร์
0.002112
IDR THB
473.51
THB IDR
อังคาร
0.002105
IDR THB
475.17
THB IDR
พุธ
0.002100
IDR THB
476.28
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002075
IDR THB
481.94
THB IDR
ศุกร์
0.002107
IDR THB
474.66
THB IDR
จันทร์
0.002111
IDR THB
473.71
THB IDR
อังคาร
0.002113
IDR THB
473.18
THB IDR
พุธ
0.002096
IDR THB
477.14
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002175
IDR THB
459.73
THB IDR
ศุกร์
0.002197
IDR THB
455.13
THB IDR
จันทร์
0.002189
IDR THB
456.89
THB IDR
อังคาร
0.002127
IDR THB
470.05
THB IDR
พุธ
0.002143
IDR THB
466.68
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002152
IDR THB
464.78
THB IDR
ศุกร์
0.002152
IDR THB
464.76
THB IDR
จันทร์
0.002154
IDR THB
464.24
THB IDR
อังคาร
0.002157
IDR THB
463.51
THB IDR
พุธ
0.002156
IDR THB
463.74
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002146
IDR THB
466.00
THB IDR
ศุกร์
0.002159
IDR THB
463.16
THB IDR
จันทร์
0.002155
IDR THB
463.99
THB IDR
อังคาร
0.002179
IDR THB
458.89
THB IDR
พุธ
0.002152
IDR THB
464.67
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002169
IDR THB
460.96
THB IDR
ศุกร์
0.002152
IDR THB
464.58
THB IDR
จันทร์
0.002173
IDR THB
460.21
THB IDR
อังคาร
0.002178
IDR THB
459.22
THB IDR
พุธ
0.002173
IDR THB
460.14
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002164
IDR THB
462.10
THB IDR
ศุกร์
0.002187
IDR THB
457.24
THB IDR
จันทร์
0.002164
IDR THB
462.05
THB IDR
อังคาร
0.002171
IDR THB
460.64
THB IDR
พุธ
0.002196
IDR THB
455.45
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002244
IDR THB
445.70
THB IDR
ศุกร์
0.002256
IDR THB
443.17
THB IDR
จันทร์
0.002255
IDR THB
443.42
THB IDR
อังคาร
0.002260
IDR THB
442.57
THB IDR
พุธ
0.002259
IDR THB
442.68
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002207
IDR THB
453.12
THB IDR
ศุกร์
0.002196
IDR THB
455.40
THB IDR
จันทร์
0.002192
IDR THB
456.11
THB IDR
อังคาร
0.002217
IDR THB
451.12
THB IDR
พุธ
0.002203
IDR THB
453.97
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002209
IDR THB
452.60
THB IDR
ศุกร์
0.002192
IDR THB
456.22
THB IDR
จันทร์
0.002204
IDR THB
453.80
THB IDR
อังคาร
0.002197
IDR THB
455.27
THB IDR
พุธ
0.002179
IDR THB
458.91
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002170
IDR THB
460.83
THB IDR
ศุกร์
0.002184
IDR THB
457.82
THB IDR
จันทร์
0.002181
IDR THB
458.41
THB IDR
อังคาร
0.002156
IDR THB
463.73
THB IDR
พุธ
0.002172
IDR THB
460.49
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002193
IDR THB
456.07
THB IDR
ศุกร์
0.002156
IDR THB
463.89
THB IDR
จันทร์
0.002154
IDR THB
464.36
THB IDR
อังคาร
0.002154
IDR THB
464.28
THB IDR
พุธ
0.002166
IDR THB
461.76
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002172
IDR THB
460.47
THB IDR
ศุกร์
0.002166
IDR THB
461.58
THB IDR
จันทร์
0.002182
IDR THB
458.34
THB IDR
อังคาร
0.002196
IDR THB
455.43
THB IDR
พุธ
0.002192
IDR THB
456.14
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002164
IDR THB
462.15
THB IDR
ศุกร์
0.002174
IDR THB
459.95
THB IDR
จันทร์
0.002168
IDR THB
461.17
THB IDR
อังคาร
0.002139
IDR THB
467.52
THB IDR
พุธ
0.002167
IDR THB
461.43
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002166
IDR THB
461.63
THB IDR
ศุกร์
0.002174
IDR THB
459.89
THB IDR
จันทร์
0.002184
IDR THB
457.79
THB IDR
อังคาร
0.002173
IDR THB
460.22
THB IDR
พุธ
0.002164
IDR THB
462.13
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002163
IDR THB
462.23
THB IDR
ศุกร์
0.002155
IDR THB
464.05
THB IDR
จันทร์
0.002116
IDR THB
472.49
THB IDR
อังคาร
0.002135
IDR THB
468.31
THB IDR
พุธ
0.002133
IDR THB
468.89
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002141
IDR THB
467.15
THB IDR
ศุกร์
0.002131
IDR THB
469.27
THB IDR
จันทร์
0.002115
IDR THB
472.88
THB IDR
อังคาร
0.002131
IDR THB
469.37
THB IDR
พุธ
0.002114
IDR THB
473.07
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002116
IDR THB
472.69
THB IDR
ศุกร์
0.002100
IDR THB
476.09
THB IDR
จันทร์
0.002118
IDR THB
472.12
THB IDR
อังคาร
0.002113
IDR THB
473.26
THB IDR
พุธ
0.002110
IDR THB
474.01
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002111
IDR THB
473.66
THB IDR
ศุกร์
0.002128
IDR THB
469.91
THB IDR
จันทร์
0.002133
IDR THB
468.88
THB IDR
อังคาร
0.002147
IDR THB
465.86
THB IDR
พุธ
0.002137
IDR THB
467.97
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002130
IDR THB
469.38
THB IDR
ศุกร์
0.002141
IDR THB
467.04
THB IDR
จันทร์
0.002127
IDR THB
470.04
THB IDR
อังคาร
0.002145
IDR THB
466.16
THB IDR
พุธ
0.002121
IDR THB
471.42
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002125
IDR THB
470.58
THB IDR
ศุกร์
0.002130
IDR THB
469.52
THB IDR
จันทร์
0.002122
IDR THB
471.21
THB IDR
อังคาร
0.002128
IDR THB
469.94
THB IDR
พุธ
0.002116
IDR THB
472.67
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002133
IDR THB
468.75
THB IDR
ศุกร์
0.002114
IDR THB
473.02
THB IDR
จันทร์
0.002107
IDR THB
474.56
THB IDR
อังคาร
0.002098
IDR THB
476.64
THB IDR
พุธ
0.002091
IDR THB
478.17
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002092
IDR THB
477.96
THB IDR
ศุกร์
0.002106
IDR THB
474.76
THB IDR
จันทร์
0.002110
IDR THB
473.95
THB IDR
อังคาร
0.002128
IDR THB
469.82
THB IDR
พุธ
0.002119
IDR THB
471.91
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002122
IDR THB
471.31
THB IDR
ศุกร์
0.002125
IDR THB
470.66
THB IDR
จันทร์
0.002135
IDR THB
468.41
THB IDR
อังคาร
0.002127
IDR THB
470.09
THB IDR
พุธ
0.002127
IDR THB
470.07
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002128
IDR THB
469.93
THB IDR
ศุกร์
0.002122
IDR THB
471.26
THB IDR
จันทร์
0.002122
IDR THB
471.27
THB IDR
อังคาร
0.002114
IDR THB
473.00
THB IDR
พุธ
0.002116
IDR THB
472.64
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002121
IDR THB
471.53
THB IDR
ศุกร์
0.002119
IDR THB
471.90
THB IDR
จันทร์
0.002119
IDR THB
471.95
THB IDR
อังคาร
0.002116
IDR THB
472.70
THB IDR
พุธ
0.002110
IDR THB
474.01
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002118
IDR THB
472.09
THB IDR
ศุกร์
0.002123
IDR THB
471.12
THB IDR
จันทร์
0.002129
IDR THB
469.70
THB IDR
อังคาร
0.002137
IDR THB
467.85
THB IDR
พุธ
0.002140
IDR THB
467.32
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002133
IDR THB
468.79
THB IDR
ศุกร์
0.002134
IDR THB
468.52
THB IDR
จันทร์
0.002126
IDR THB
470.38
THB IDR
อังคาร
0.002130
IDR THB
469.54
THB IDR
พุธ
0.002118
IDR THB
472.20
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002134
IDR THB
468.59
THB IDR
ศุกร์
0.002125
IDR THB
470.48
THB IDR
จันทร์
0.002123
IDR THB
470.95
THB IDR
อังคาร
0.002129
IDR THB
469.63
THB IDR
พุธ
0.002131
IDR THB
469.29
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002135
IDR THB
468.48
THB IDR
ศุกร์
0.002134
IDR THB
468.65
THB IDR
จันทร์
0.002147
IDR THB
465.75
THB IDR
อังคาร
0.002146
IDR THB
465.99
THB IDR
พุธ
0.002152
IDR THB
464.67
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002155
IDR THB
464.05
THB IDR
ศุกร์
0.002131
IDR THB
469.30
THB IDR
จันทร์
0.002140
IDR THB
467.28
THB IDR
อังคาร
0.002145
IDR THB
466.15
THB IDR
พุธ
0.002154
IDR THB
464.34
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002149
IDR THB
465.31
THB IDR
ศุกร์
0.002144
IDR THB
466.39
THB IDR
จันทร์
0.002142
IDR THB
466.79
THB IDR
อังคาร
0.002143
IDR THB
466.65
THB IDR
พุธ
0.002149
IDR THB
465.39
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002146
IDR THB
465.92
THB IDR
ศุกร์
0.002154
IDR THB
464.28
THB IDR
จันทร์
0.002158
IDR THB
463.40
THB IDR
อังคาร
0.002139
IDR THB
467.55
THB IDR
พุธ
0.002154
IDR THB
464.27
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002148
IDR THB
465.47
THB IDR
ศุกร์
0.002140
IDR THB
467.33
THB IDR
จันทร์
0.002133
IDR THB
468.85
THB IDR
อังคาร
0.002129
IDR THB
469.61
THB IDR
พุธ
0.002133
IDR THB
468.90
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002136
IDR THB
468.25
THB IDR
ศุกร์
0.002138
IDR THB
467.75
THB IDR
จันทร์
0.002141
IDR THB
466.97
THB IDR
อังคาร
0.002133
IDR THB
468.93
THB IDR
พุธ
0.002129
IDR THB
469.70
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002120
IDR THB
471.69
THB IDR
ศุกร์
0.002116
IDR THB
472.54
THB IDR
จันทร์
0.002115
IDR THB
472.79
THB IDR
อังคาร
0.002149
IDR THB
465.40
THB IDR
พุธ
0.002116
IDR THB
472.59
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002120
IDR THB
471.72
THB IDR
ศุกร์
0.002111
IDR THB
473.75
THB IDR
จันทร์
0.002126
IDR THB
470.40
THB IDR
อังคาร
0.002131
IDR THB
469.20
THB IDR
พุธ
0.002124
IDR THB
470.90
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002132
IDR THB
469.08
THB IDR