อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง รูเปียห์อินโดนีเซีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูเปียห์อินโดนีเซีย และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 รูเปียห์อินโดนีเซีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูเปียห์อินโดนีเซีย
ต่ำสุด = 0.002202 (28/12/2565) เฉลี่ย = 0.002359 สูงสุด = 0.002505 (27/9/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูเปียห์อินโดนีเซีย และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
0.002330
IDR THB
429.11
THB IDR
อังคาร
0.002320
IDR THB
430.99
THB IDR
พุธ
0.002322
IDR THB
430.68
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002335
IDR THB
428.34
THB IDR
ศุกร์
0.002342
IDR THB
426.92
THB IDR
จันทร์
0.002344
IDR THB
426.65
THB IDR
อังคาร
0.002332
IDR THB
428.90
THB IDR
พุธ
0.002334
IDR THB
428.52
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002342
IDR THB
426.90
THB IDR
ศุกร์
0.002318
IDR THB
431.39
THB IDR
จันทร์
0.002303
IDR THB
434.13
THB IDR
อังคาร
0.002303
IDR THB
434.27
THB IDR
พุธ
0.002294
IDR THB
435.94
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002294
IDR THB
435.97
THB IDR
ศุกร์
0.002295
IDR THB
435.81
THB IDR
จันทร์
0.002300
IDR THB
434.86
THB IDR
อังคาร
0.002298
IDR THB
435.20
THB IDR
พุธ
0.002293
IDR THB
436.17
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002295
IDR THB
435.76
THB IDR
ศุกร์
0.002307
IDR THB
433.46
THB IDR
จันทร์
0.002324
IDR THB
430.36
THB IDR
อังคาร
0.002335
IDR THB
428.26
THB IDR
พุธ
0.002336
IDR THB
428.05
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002309
IDR THB
433.17
THB IDR
ศุกร์
0.002327
IDR THB
429.68
THB IDR
จันทร์
0.002287
IDR THB
437.22
THB IDR
อังคาร
0.002283
IDR THB
437.94
THB IDR
พุธ
0.002282
IDR THB
438.22
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002276
IDR THB
439.45
THB IDR
ศุกร์
0.002271
IDR THB
440.31
THB IDR
จันทร์
0.002251
IDR THB
444.26
THB IDR
อังคาร
0.002265
IDR THB
441.60
THB IDR
พุธ
0.002269
IDR THB
440.80
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002247
IDR THB
444.97
THB IDR
ศุกร์
0.002250
IDR THB
444.49
THB IDR
จันทร์
0.002242
IDR THB
446.12
THB IDR
อังคาร
0.002258
IDR THB
442.78
THB IDR
พุธ
0.002251
IDR THB
444.20
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002242
IDR THB
445.96
THB IDR
ศุกร์
0.002248
IDR THB
444.91
THB IDR
จันทร์
0.002280
IDR THB
438.68
THB IDR
อังคาร
0.002272
IDR THB
440.13
THB IDR
พุธ
0.002251
IDR THB
444.16
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002243
IDR THB
445.84
THB IDR
ศุกร์
0.002255
IDR THB
443.36
THB IDR
จันทร์
0.002254
IDR THB
443.75
THB IDR
อังคาร
0.002310
IDR THB
432.81
THB IDR
พุธ
0.002309
IDR THB
433.09
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002322
IDR THB
430.60
THB IDR
ศุกร์
0.002313
IDR THB
432.37
THB IDR
จันทร์
0.002331
IDR THB
429.00
THB IDR
อังคาร
0.002349
IDR THB
425.77
THB IDR
พุธ
0.002328
IDR THB
429.64
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002336
IDR THB
428.13
THB IDR
ศุกร์
0.002331
IDR THB
428.98
THB IDR
จันทร์
0.002334
IDR THB
428.36
THB IDR
อังคาร
0.002324
IDR THB
430.24
THB IDR
พุธ
0.002340
IDR THB
427.44
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002334
IDR THB
428.45
THB IDR
ศุกร์
0.002343
IDR THB
426.76
THB IDR
จันทร์
0.002347
IDR THB
426.15
THB IDR
อังคาร
0.002354
IDR THB
424.86
THB IDR
พุธ
0.002353
IDR THB
424.97
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002306
IDR THB
433.67
THB IDR
ศุกร์
0.002315
IDR THB
431.88
THB IDR
จันทร์
0.002322
IDR THB
430.66
THB IDR
อังคาร
0.002318
IDR THB
431.45
THB IDR
พุธ
0.002326
IDR THB
429.98
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002325
IDR THB
430.12
THB IDR
ศุกร์
0.002340
IDR THB
427.31
THB IDR
จันทร์
0.002347
IDR THB
426.04
THB IDR
อังคาร
0.002333
IDR THB
428.57
THB IDR
พุธ
0.002326
IDR THB
429.92
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002363
IDR THB
423.23
THB IDR
ศุกร์
0.002331
IDR THB
429.06
THB IDR
จันทร์
0.002348
IDR THB
425.91
THB IDR
อังคาร
0.002350
IDR THB
425.52
THB IDR
พุธ
0.002364
IDR THB
423.05
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002373
IDR THB
421.46
THB IDR
ศุกร์
0.002341
IDR THB
427.25
THB IDR
จันทร์
0.002355
IDR THB
424.56
THB IDR
อังคาร
0.002360
IDR THB
423.76
THB IDR
พุธ
0.002363
IDR THB
423.14
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002367
IDR THB
422.41
THB IDR
ศุกร์
0.002374
IDR THB
421.28
THB IDR
จันทร์
0.002363
IDR THB
423.23
THB IDR
อังคาร
0.002375
IDR THB
421.01
THB IDR
พุธ
0.002372
IDR THB
421.54
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002363
IDR THB
423.24
THB IDR
ศุกร์
0.002364
IDR THB
422.97
THB IDR
จันทร์
0.002398
IDR THB
417.06
THB IDR
อังคาร
0.002388
IDR THB
418.82
THB IDR
พุธ
0.002379
IDR THB
420.41
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002354
IDR THB
424.81
THB IDR
ศุกร์
0.002371
IDR THB
421.79
THB IDR
จันทร์
0.002373
IDR THB
421.47
THB IDR
อังคาร
0.002355
IDR THB
424.58
THB IDR
พุธ
0.002354
IDR THB
424.78
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002358
IDR THB
424.07
THB IDR
ศุกร์
0.002337
IDR THB
427.89
THB IDR
จันทร์
0.002332
IDR THB
428.77
THB IDR
อังคาร
0.002326
IDR THB
429.96
THB IDR
พุธ
0.002344
IDR THB
426.68
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002340
IDR THB
427.44
THB IDR
ศุกร์
0.002348
IDR THB
425.90
THB IDR
จันทร์
0.002338
IDR THB
427.79
THB IDR
อังคาร
0.002359
IDR THB
424.00
THB IDR
พุธ
0.002363
IDR THB
423.21
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002371
IDR THB
421.81
THB IDR
ศุกร์
0.002370
IDR THB
421.91
THB IDR
จันทร์
0.002379
IDR THB
420.40
THB IDR
อังคาร
0.002383
IDR THB
419.63
THB IDR
พุธ
0.002379
IDR THB
420.28
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002369
IDR THB
422.05
THB IDR
ศุกร์
0.002390
IDR THB
418.44
THB IDR
จันทร์
0.002368
IDR THB
422.27
THB IDR
อังคาร
0.002372
IDR THB
421.61
THB IDR
พุธ
0.002379
IDR THB
420.32
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002369
IDR THB
422.16
THB IDR
ศุกร์
0.002377
IDR THB
420.75
THB IDR
จันทร์
0.002382
IDR THB
419.81
THB IDR
อังคาร
0.002386
IDR THB
419.07
THB IDR
พุธ
0.002393
IDR THB
417.92
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002388
IDR THB
418.81
THB IDR
ศุกร์
0.002389
IDR THB
418.51
THB IDR
จันทร์
0.002388
IDR THB
418.71
THB IDR
อังคาร
0.002371
IDR THB
421.84
THB IDR
พุธ
0.002365
IDR THB
422.74
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002367
IDR THB
422.54
THB IDR
ศุกร์
0.002384
IDR THB
419.50
THB IDR
จันทร์
0.002377
IDR THB
420.73
THB IDR
อังคาร
0.002381
IDR THB
419.93
THB IDR
พุธ
0.002403
IDR THB
416.22
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002407
IDR THB
415.41
THB IDR
ศุกร์
0.002405
IDR THB
415.82
THB IDR
จันทร์
0.002415
IDR THB
414.01
THB IDR
อังคาร
0.002416
IDR THB
413.91
THB IDR
พุธ
0.002405
IDR THB
415.73
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002427
IDR THB
412.01
THB IDR
ศุกร์
0.002444
IDR THB
409.19
THB IDR
จันทร์
0.002448
IDR THB
408.51
THB IDR
อังคาร
0.002445
IDR THB
408.96
THB IDR
พุธ
0.002449
IDR THB
408.27
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002453
IDR THB
407.73
THB IDR
ศุกร์
0.002446
IDR THB
408.76
THB IDR
จันทร์
0.002452
IDR THB
407.88
THB IDR
อังคาร
0.002446
IDR THB
408.89
THB IDR
พุธ
0.002459
IDR THB
406.71
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002453
IDR THB
407.70
THB IDR
ศุกร์
0.002437
IDR THB
410.32
THB IDR
จันทร์
0.002433
IDR THB
411.06
THB IDR
อังคาร
0.002431
IDR THB
411.33
THB IDR
พุธ
0.002435
IDR THB
410.75
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002412
IDR THB
414.67
THB IDR
ศุกร์
0.002388
IDR THB
418.73
THB IDR
จันทร์
0.002406
IDR THB
415.69
THB IDR
อังคาร
0.002388
IDR THB
418.81
THB IDR
พุธ
0.002394
IDR THB
417.70
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002387
IDR THB
418.99
THB IDR
ศุกร์
0.002408
IDR THB
415.31
THB IDR
จันทร์
0.002405
IDR THB
415.79
THB IDR
อังคาร
0.002400
IDR THB
416.65
THB IDR
พุธ
0.002401
IDR THB
416.51
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002401
IDR THB
416.46
THB IDR
ศุกร์
0.002405
IDR THB
415.73
THB IDR
จันทร์
0.002421
IDR THB
413.08
THB IDR
อังคาร
0.002431
IDR THB
411.39
THB IDR
พุธ
0.002433
IDR THB
411.09
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002421
IDR THB
413.07
THB IDR
ศุกร์
0.002434
IDR THB
410.87
THB IDR
จันทร์
0.002447
IDR THB
408.63
THB IDR
อังคาร
0.002453
IDR THB
407.75
THB IDR
พุธ
0.002455
IDR THB
407.41
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002465
IDR THB
405.73
THB IDR
ศุกร์
0.002465
IDR THB
405.75
THB IDR
จันทร์
0.002454
IDR THB
407.56
THB IDR
อังคาร
0.002451
IDR THB
407.98
THB IDR
พุธ
0.002457
IDR THB
406.96
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002444
IDR THB
409.13
THB IDR
ศุกร์
0.002444
IDR THB
409.14
THB IDR
จันทร์
0.002442
IDR THB
409.57
THB IDR
อังคาร
0.002443
IDR THB
409.29
THB IDR
พุธ
0.002456
IDR THB
407.15
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002466
IDR THB
405.49
THB IDR
ศุกร์
0.002474
IDR THB
404.22
THB IDR
จันทร์
0.002469
IDR THB
405.06
THB IDR
อังคาร
0.002461
IDR THB
406.42
THB IDR
พุธ
0.002477
IDR THB
403.72
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002486
IDR THB
402.23
THB IDR
ศุกร์
0.002494
IDR THB
401.04
THB IDR
จันทร์
0.002500
IDR THB
399.92
THB IDR
อังคาร
0.002505
IDR THB
399.13
THB IDR
พุธ
0.002505
IDR THB
399.24
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002503
IDR THB
399.56
THB IDR
ศุกร์
0.002475
IDR THB
404.00
THB IDR
จันทร์
0.002486
IDR THB
402.21
THB IDR
อังคาร
0.002463
IDR THB
405.99
THB IDR
พุธ
0.002459
IDR THB
406.61
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002449
IDR THB
408.27
THB IDR
ศุกร์
0.002449
IDR THB
408.30
THB IDR
จันทร์
0.002473
IDR THB
404.43
THB IDR
อังคาร
0.002481
IDR THB
403.09
THB IDR
พุธ
0.002475
IDR THB
403.98
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002465
IDR THB
405.67
THB IDR
ศุกร์
0.002473
IDR THB
404.43
THB IDR
จันทร์
0.002472
IDR THB
404.59
THB IDR
อังคาร
0.002462
IDR THB
406.15
THB IDR
พุธ
0.002470
IDR THB
404.79
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002449
IDR THB
408.32
THB IDR
ศุกร์
0.002455
IDR THB
407.30
THB IDR
จันทร์
0.002445
IDR THB
408.95
THB IDR
อังคาร
0.002448
IDR THB
408.51
THB IDR
พุธ
0.002425
IDR THB
412.39
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002431
IDR THB
411.42
THB IDR
ศุกร์
0.002438
IDR THB
410.11
THB IDR
จันทร์
0.002442
IDR THB
409.58
THB IDR
อังคาร
0.002415
IDR THB
414.04
THB IDR
พุธ
0.002402
IDR THB
416.33
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002414
IDR THB
414.33
THB IDR
ศุกร์
0.002389
IDR THB
418.58
THB IDR
จันทร์
0.002389
IDR THB
418.65
THB IDR
อังคาร
0.002384
IDR THB
419.55
THB IDR
พุธ
0.002351
IDR THB
425.33
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002350
IDR THB
425.61
THB IDR
ศุกร์
0.002319
IDR THB
431.29
THB IDR
จันทร์
0.002306
IDR THB
433.63
THB IDR
อังคาร
0.002286
IDR THB
437.50
THB IDR
พุธ
0.002281
IDR THB
438.44
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002291
IDR THB
436.42
THB IDR
ศุกร์
0.002282
IDR THB
438.17
THB IDR
จันทร์
0.002305
IDR THB
433.91
THB IDR
อังคาร
0.002305
IDR THB
433.75
THB IDR
พุธ
0.002310
IDR THB
432.85
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002289
IDR THB
436.84
THB IDR
ศุกร์
0.002279
IDR THB
438.83
THB IDR
จันทร์
0.002263
IDR THB
441.81
THB IDR
อังคาร
0.002251
IDR THB
444.29
THB IDR
พุธ
0.002248
IDR THB
444.81
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002257
IDR THB
443.08
THB IDR
ศุกร์
0.002257
IDR THB
443.03
THB IDR
จันทร์
0.002247
IDR THB
444.96
THB IDR
อังคาร
0.002241
IDR THB
446.19
THB IDR
พุธ
0.002244
IDR THB
445.65
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002225
IDR THB
449.44
THB IDR
ศุกร์
0.002232
IDR THB
447.98
THB IDR
จันทร์
0.002220
IDR THB
450.38
THB IDR
อังคาร
0.002219
IDR THB
450.74
THB IDR
พุธ
0.002216
IDR THB
451.20
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002237
IDR THB
447.01
THB IDR
ศุกร์
0.002238
IDR THB
446.84
THB IDR
จันทร์
0.002236
IDR THB
447.24
THB IDR
อังคาร
0.002228
IDR THB
448.93
THB IDR
พุธ
0.002230
IDR THB
448.50
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002230
IDR THB
448.35
THB IDR
ศุกร์
0.002226
IDR THB
449.15
THB IDR
จันทร์
0.002222
IDR THB
450.14
THB IDR
อังคาร
0.002213
IDR THB
451.85
THB IDR
พุธ
0.002202
IDR THB
454.04
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002216
IDR THB
451.22
THB IDR
ศุกร์
0.002236
IDR THB
447.33
THB IDR