อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง รูเปียห์อินโดนีเซีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูเปียห์อินโดนีเซีย และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 รูเปียห์อินโดนีเซีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูเปียห์อินโดนีเซีย
ต่ำสุด = 0.002136 (25/11/2562) เฉลี่ย = 0.002195 สูงสุด = 0.002273 (7/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูเปียห์อินโดนีเซีย และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
0.002244
IDR THB
445.65
THB IDR
พุธ
0.002234
IDR THB
447.69
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002218
IDR THB
450.87
THB IDR
ศุกร์
0.002250
IDR THB
444.42
THB IDR
จันทร์
0.002273
IDR THB
439.97
THB IDR
อังคาร
0.002268
IDR THB
440.93
THB IDR
พุธ
0.002268
IDR THB
440.96
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002272
IDR THB
440.14
THB IDR
ศุกร์
0.002271
IDR THB
440.42
THB IDR
จันทร์
0.002261
IDR THB
442.35
THB IDR
อังคาร
0.002262
IDR THB
442.09
THB IDR
พุธ
0.002243
IDR THB
445.77
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002236
IDR THB
447.25
THB IDR
ศุกร์
0.002237
IDR THB
447.01
THB IDR
จันทร์
0.002234
IDR THB
447.69
THB IDR
อังคาร
0.002239
IDR THB
446.61
THB IDR
พุธ
0.002239
IDR THB
446.61
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002241
IDR THB
446.32
THB IDR
ศุกร์
0.002247
IDR THB
445.00
THB IDR
จันทร์
0.002243
IDR THB
445.91
THB IDR
อังคาร
0.002236
IDR THB
447.23
THB IDR
พุธ
0.002219
IDR THB
450.57
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002236
IDR THB
447.14
THB IDR
ศุกร์
0.002244
IDR THB
445.63
THB IDR
จันทร์
0.002245
IDR THB
445.51
THB IDR
อังคาร
0.002242
IDR THB
445.99
THB IDR
พุธ
0.002243
IDR THB
445.79
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002238
IDR THB
446.91
THB IDR
ศุกร์
0.002252
IDR THB
444.07
THB IDR
จันทร์
0.002236
IDR THB
447.13
THB IDR
อังคาร
0.002227
IDR THB
449.06
THB IDR
พุธ
0.002229
IDR THB
448.61
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002224
IDR THB
449.59
THB IDR
ศุกร์
0.002211
IDR THB
452.29
THB IDR
จันทร์
0.002214
IDR THB
451.71
THB IDR
อังคาร
0.002213
IDR THB
451.84
THB IDR
พุธ
0.002214
IDR THB
451.62
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002217
IDR THB
451.05
THB IDR
ศุกร์
0.002229
IDR THB
448.63
THB IDR
จันทร์
0.002234
IDR THB
447.64
THB IDR
อังคาร
0.002237
IDR THB
446.93
THB IDR
พุธ
0.002237
IDR THB
446.93
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002238
IDR THB
446.81
THB IDR
ศุกร์
0.002247
IDR THB
445.13
THB IDR
จันทร์
0.002255
IDR THB
443.50
THB IDR
อังคาร
0.002253
IDR THB
443.89
THB IDR
พุธ
0.002253
IDR THB
443.82
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002249
IDR THB
444.64
THB IDR
ศุกร์
0.002220
IDR THB
450.41
THB IDR
จันทร์
0.002220
IDR THB
450.36
THB IDR
อังคาร
0.002218
IDR THB
450.88
THB IDR
พุธ
0.002215
IDR THB
451.42
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002226
IDR THB
449.24
THB IDR
ศุกร์
0.002222
IDR THB
450.00
THB IDR
จันทร์
0.002226
IDR THB
449.32
THB IDR
อังคาร
0.002227
IDR THB
448.94
THB IDR
พุธ
0.002238
IDR THB
446.77
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002242
IDR THB
446.07
THB IDR
ศุกร์
0.002237
IDR THB
446.98
THB IDR
จันทร์
0.002228
IDR THB
448.75
THB IDR
อังคาร
0.002233
IDR THB
447.93
THB IDR
พุธ
0.002242
IDR THB
446.08
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002232
IDR THB
448.09
THB IDR
ศุกร์
0.002228
IDR THB
448.77
THB IDR
จันทร์
0.002229
IDR THB
448.69
THB IDR
อังคาร
0.002232
IDR THB
448.09
THB IDR
พุธ
0.002232
IDR THB
448.00
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002240
IDR THB
446.42
THB IDR
ศุกร์
0.002258
IDR THB
442.93
THB IDR
จันทร์
0.002255
IDR THB
443.48
THB IDR
อังคาร
0.002248
IDR THB
444.87
THB IDR
พุธ
0.002244
IDR THB
445.64
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002246
IDR THB
445.22
THB IDR
ศุกร์
0.002254
IDR THB
443.64
THB IDR
จันทร์
0.002259
IDR THB
442.70
THB IDR
อังคาร
0.002259
IDR THB
442.68
THB IDR
พุธ
0.002267
IDR THB
441.11
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002266
IDR THB
441.33
THB IDR
ศุกร์
0.002266
IDR THB
441.33
THB IDR
จันทร์
0.002262
IDR THB
442.05
THB IDR
อังคาร
0.002268
IDR THB
440.88
THB IDR
พุธ
0.002271
IDR THB
440.27
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002263
IDR THB
441.85
THB IDR
ศุกร์
0.002254
IDR THB
443.71
THB IDR
จันทร์
0.002249
IDR THB
444.66
THB IDR
อังคาร
0.002241
IDR THB
446.23
THB IDR
พุธ
0.002239
IDR THB
446.57
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002248
IDR THB
444.90
THB IDR
ศุกร์
0.002245
IDR THB
445.50
THB IDR
จันทร์
0.002231
IDR THB
448.20
THB IDR
อังคาร
0.002234
IDR THB
447.65
THB IDR
พุธ
0.002224
IDR THB
449.67
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002215
IDR THB
451.55
THB IDR
ศุกร์
0.002204
IDR THB
453.75
THB IDR
จันทร์
0.002198
IDR THB
454.96
THB IDR
อังคาร
0.002183
IDR THB
458.05
THB IDR
พุธ
0.002185
IDR THB
457.59
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002185
IDR THB
457.57
THB IDR
ศุกร์
0.002197
IDR THB
455.10
THB IDR
จันทร์
0.002203
IDR THB
453.85
THB IDR
อังคาร
0.002205
IDR THB
453.48
THB IDR
พุธ
0.002198
IDR THB
454.90
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002212
IDR THB
452.16
THB IDR
ศุกร์
0.002212
IDR THB
452.04
THB IDR
จันทร์
0.002212
IDR THB
452.04
THB IDR
อังคาร
0.002213
IDR THB
451.95
THB IDR
พุธ
0.002209
IDR THB
452.69
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002207
IDR THB
453.05
THB IDR
ศุกร์
0.002220
IDR THB
450.46
THB IDR
จันทร์
0.002202
IDR THB
454.15
THB IDR
อังคาร
0.002193
IDR THB
456.07
THB IDR
พุธ
0.002195
IDR THB
455.49
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002195
IDR THB
455.49
THB IDR
ศุกร์
0.002195
IDR THB
455.49
THB IDR
จันทร์
0.002198
IDR THB
454.91
THB IDR
อังคาร
0.002199
IDR THB
454.74
THB IDR
พุธ
0.002195
IDR THB
455.67
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002188
IDR THB
457.11
THB IDR
ศุกร์
0.002176
IDR THB
459.58
THB IDR
จันทร์
0.002186
IDR THB
457.40
THB IDR
อังคาร
0.002180
IDR THB
458.76
THB IDR
พุธ
0.002190
IDR THB
456.61
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002176
IDR THB
459.58
THB IDR
ศุกร์
0.002175
IDR THB
459.73
THB IDR
อาทิตย์
0.002179
IDR THB
458.96
THB IDR
จันทร์
0.002168
IDR THB
461.19
THB IDR
อังคาร
0.002174
IDR THB
459.90
THB IDR
พุธ
0.002172
IDR THB
460.45
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002178
IDR THB
459.07
THB IDR
ศุกร์
0.002173
IDR THB
460.10
THB IDR
จันทร์
0.002170
IDR THB
460.85
THB IDR
พุธ
0.002162
IDR THB
462.61
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002169
IDR THB
461.07
THB IDR
ศุกร์
0.002164
IDR THB
462.05
THB IDR
จันทร์
0.002178
IDR THB
459.19
THB IDR
อังคาร
0.002183
IDR THB
458.11
THB IDR
พุธ
0.002184
IDR THB
457.81
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002178
IDR THB
459.24
THB IDR
ศุกร์
0.002195
IDR THB
455.59
THB IDR
จันทร์
0.002211
IDR THB
452.34
THB IDR
อังคาร
0.002209
IDR THB
452.69
THB IDR
พุธ
0.002219
IDR THB
450.63
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002209
IDR THB
452.76
THB IDR
ศุกร์
0.002209
IDR THB
452.62
THB IDR
จันทร์
0.002211
IDR THB
452.34
THB IDR
อังคาร
0.002208
IDR THB
452.81
THB IDR
พุธ
0.002203
IDR THB
453.96
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002205
IDR THB
453.49
THB IDR
ศุกร์
0.002209
IDR THB
452.65
THB IDR
จันทร์
0.002202
IDR THB
454.15
THB IDR
อังคาร
0.002202
IDR THB
454.06
THB IDR
พุธ
0.002194
IDR THB
455.83
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002181
IDR THB
458.51
THB IDR
ศุกร์
0.002192
IDR THB
456.15
THB IDR
จันทร์
0.002186
IDR THB
457.44
THB IDR
อังคาร
0.002164
IDR THB
462.03
THB IDR
พุธ
0.002156
IDR THB
463.89
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002166
IDR THB
461.71
THB IDR
ศุกร์
0.002163
IDR THB
462.26
THB IDR
จันทร์
0.002171
IDR THB
460.53
THB IDR
อังคาร
0.002169
IDR THB
461.12
THB IDR
พุธ
0.002146
IDR THB
465.90
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002163
IDR THB
462.37
THB IDR
ศุกร์
0.002151
IDR THB
464.95
THB IDR
จันทร์
0.002172
IDR THB
460.41
THB IDR
อังคาร
0.002158
IDR THB
463.39
THB IDR
พุธ
0.002162
IDR THB
462.49
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002158
IDR THB
463.47
THB IDR
ศุกร์
0.002156
IDR THB
463.87
THB IDR
จันทร์
0.002166
IDR THB
461.65
THB IDR
อังคาร
0.002148
IDR THB
465.48
THB IDR
พุธ
0.002145
IDR THB
466.12
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002144
IDR THB
466.47
THB IDR
ศุกร์
0.002142
IDR THB
466.93
THB IDR
จันทร์
0.002145
IDR THB
466.11
THB IDR
อังคาร
0.002155
IDR THB
464.01
THB IDR
พุธ
0.002167
IDR THB
461.49
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002167
IDR THB
461.47
THB IDR
ศุกร์
0.002162
IDR THB
462.51
THB IDR
จันทร์
0.002184
IDR THB
457.93
THB IDR
อังคาร
0.002185
IDR THB
457.67
THB IDR
พุธ
0.002171
IDR THB
460.63
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002169
IDR THB
460.95
THB IDR
ศุกร์
0.002189
IDR THB
456.88
THB IDR
จันทร์
0.002176
IDR THB
459.62
THB IDR
อังคาร
0.002174
IDR THB
459.91
THB IDR
พุธ
0.002170
IDR THB
460.83
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002177
IDR THB
459.41
THB IDR
ศุกร์
0.002163
IDR THB
462.37
THB IDR
จันทร์
0.002159
IDR THB
463.23
THB IDR
อังคาร
0.002171
IDR THB
460.70
THB IDR
พุธ
0.002166
IDR THB
461.61
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002152
IDR THB
464.64
THB IDR
ศุกร์
0.002163
IDR THB
462.36
THB IDR
จันทร์
0.002156
IDR THB
463.84
THB IDR
อังคาร
0.002157
IDR THB
463.65
THB IDR
พุธ
0.002161
IDR THB
462.79
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002160
IDR THB
462.95
THB IDR
ศุกร์
0.002152
IDR THB
464.65
THB IDR
จันทร์
0.002152
IDR THB
464.74
THB IDR
อังคาร
0.002150
IDR THB
465.21
THB IDR
พุธ
0.002142
IDR THB
466.91
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002154
IDR THB
464.23
THB IDR
ศุกร์
0.002151
IDR THB
464.82
THB IDR
จันทร์
0.002151
IDR THB
464.98
THB IDR
อังคาร
0.002145
IDR THB
466.18
THB IDR
พุธ
0.002149
IDR THB
465.33
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002143
IDR THB
466.64
THB IDR
ศุกร์
0.002145
IDR THB
466.15
THB IDR
จันทร์
0.002145
IDR THB
466.17
THB IDR
อังคาร
0.002148
IDR THB
465.48
THB IDR
พุธ
0.002162
IDR THB
462.56
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002162
IDR THB
462.52
THB IDR
ศุกร์
0.002149
IDR THB
465.25
THB IDR
จันทร์
0.002147
IDR THB
465.68
THB IDR
อังคาร
0.002152
IDR THB
464.75
THB IDR
พุธ
0.002162
IDR THB
462.49
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002159
IDR THB
463.10
THB IDR
ศุกร์
0.002148
IDR THB
465.52
THB IDR
จันทร์
0.002153
IDR THB
464.55
THB IDR
อังคาร
0.002146
IDR THB
466.06
THB IDR
พุธ
0.002164
IDR THB
462.08
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002166
IDR THB
461.66
THB IDR
ศุกร์
0.002160
IDR THB
462.97
THB IDR
จันทร์
0.002165
IDR THB
461.82
THB IDR
อังคาร
0.002157
IDR THB
463.60
THB IDR
พุธ
0.002151
IDR THB
464.81
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002143
IDR THB
466.67
THB IDR
ศุกร์
0.002155
IDR THB
464.07
THB IDR
จันทร์
0.002155
IDR THB
464.12
THB IDR
อังคาร
0.002148
IDR THB
465.58
THB IDR
พุธ
0.002140
IDR THB
467.30
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002148
IDR THB
465.57
THB IDR
ศุกร์
0.002138
IDR THB
467.75
THB IDR
จันทร์
0.002136
IDR THB
468.19
THB IDR
อังคาร
0.002147
IDR THB
465.78
THB IDR
พุธ
0.002144
IDR THB
466.39
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002146
IDR THB
466.00
THB IDR
ศุกร์
0.002145
IDR THB
466.22
THB IDR
จันทร์
0.002150
IDR THB
465.04
THB IDR
อังคาร
0.002156
IDR THB
463.81
THB IDR
พุธ
0.002148
IDR THB
465.60
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002169
IDR THB
461.03
THB IDR
ศุกร์
0.002157
IDR THB
463.58
THB IDR
จันทร์
0.002155
IDR THB
464.10
THB IDR
อังคาร
0.002163
IDR THB
462.33
THB IDR
พุธ
0.002159
IDR THB
463.10
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002159
IDR THB
463.26
THB IDR
ศุกร์
0.002162
IDR THB
462.43
THB IDR
จันทร์
0.002155
IDR THB
464.06
THB IDR
อังคาร
0.002160
IDR THB
462.97
THB IDR
พุธ
0.002155
IDR THB
464.14
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002163
IDR THB
462.30
THB IDR
ศุกร์
0.002156
IDR THB
463.80
THB IDR
จันทร์
0.002156
IDR THB
463.74
THB IDR
อังคาร
0.002157
IDR THB
463.52
THB IDR
พุธ
0.002162
IDR THB
462.59
THB IDR
พฤหัสบดี
0.002159
IDR THB
463.15
THB IDR
ศุกร์
0.002172
IDR THB
460.48
THB IDR
จันทร์
0.002154
IDR THB
464.19
THB IDR
อังคาร
0.002142
IDR THB
466.93
THB IDR