อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง รูปีอินเดีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีอินเดีย และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 รูปีอินเดีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูปีอินเดีย
ต่ำสุด = 0.4419 (11/10/2561) เฉลี่ย = 0.4736 สูงสุด = 0.5101 (2/1/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีอินเดีย และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
0.5089
INR THB
1.9650
THB INR
อังคาร
0.5101
INR THB
1.9605
THB INR
พุธ
0.5101
INR THB
1.9605
THB INR
พฤหัสบดี
0.5084
INR THB
1.9670
THB INR
ศุกร์
0.5084
INR THB
1.9669
THB INR
จันทร์
0.5082
INR THB
1.9675
THB INR
อังคาร
0.5078
INR THB
1.9692
THB INR
พุธ
0.5051
INR THB
1.9797
THB INR
พฤหัสบดี
0.5030
INR THB
1.9882
THB INR
ศุกร์
0.5029
INR THB
1.9886
THB INR
จันทร์
0.5035
INR THB
1.9862
THB INR
อังคาร
0.5008
INR THB
1.9970
THB INR
พุธ
0.4997
INR THB
2.0010
THB INR
พฤหัสบดี
0.4999
INR THB
2.0003
THB INR
ศุกร์
0.4993
INR THB
2.0026
THB INR
จันทร์
0.4991
INR THB
2.0036
THB INR
อังคาร
0.4990
INR THB
2.0041
THB INR
พุธ
0.4977
INR THB
2.0091
THB INR
พฤหัสบดี
0.4943
INR THB
2.0232
THB INR
ศุกร์
0.4929
INR THB
2.0286
THB INR
จันทร์
0.4929
INR THB
2.0288
THB INR
อังคาร
0.4932
INR THB
2.0274
THB INR
พุธ
0.4923
INR THB
2.0314
THB INR
พฤหัสบดี
0.4930
INR THB
2.0282
THB INR
ศุกร์
0.4905
INR THB
2.0387
THB INR
จันทร์
0.4918
INR THB
2.0334
THB INR
อังคาร
0.4910
INR THB
2.0365
THB INR
พุธ
0.4909
INR THB
2.0370
THB INR
พฤหัสบดี
0.4958
INR THB
2.0171
THB INR
ศุกร์
0.4946
INR THB
2.0218
THB INR
จันทร์
0.4922
INR THB
2.0315
THB INR
อังคาร
0.4906
INR THB
2.0385
THB INR
พุธ
0.4891
INR THB
2.0445
THB INR
พฤหัสบดี
0.4894
INR THB
2.0435
THB INR
ศุกร์
0.4888
INR THB
2.0459
THB INR
จันทร์
0.4857
INR THB
2.0589
THB INR
อังคาร
0.4877
INR THB
2.0504
THB INR
พุธ
0.4862
INR THB
2.0568
THB INR
พฤหัสบดี
0.4859
INR THB
2.0582
THB INR
ศุกร์
0.4859
INR THB
2.0582
THB INR
จันทร์
0.4844
INR THB
2.0646
THB INR
อังคาร
0.4826
INR THB
2.0720
THB INR
พุธ
0.4829
INR THB
2.0709
THB INR
พฤหัสบดี
0.4832
INR THB
2.0697
THB INR
ศุกร์
0.4824
INR THB
2.0728
THB INR
จันทร์
0.4830
INR THB
2.0703
THB INR
อังคาร
0.4829
INR THB
2.0709
THB INR
พุธ
0.4825
INR THB
2.0726
THB INR
พฤหัสบดี
0.4820
INR THB
2.0746
THB INR
ศุกร์
0.4817
INR THB
2.0761
THB INR
จันทร์
0.4814
INR THB
2.0772
THB INR
อังคาร
0.4809
INR THB
2.0793
THB INR
พุธ
0.4790
INR THB
2.0876
THB INR
พฤหัสบดี
0.4803
INR THB
2.0822
THB INR
ศุกร์
0.4811
INR THB
2.0787
THB INR
จันทร์
0.4798
INR THB
2.0841
THB INR
อังคาร
0.4784
INR THB
2.0902
THB INR
พุธ
0.4787
INR THB
2.0888
THB INR
พฤหัสบดี
0.4798
INR THB
2.0844
THB INR
ศุกร์
0.4797
INR THB
2.0845
THB INR
จันทร์
0.4804
INR THB
2.0818
THB INR
อังคาร
0.4805
INR THB
2.0810
THB INR
พุธ
0.4798
INR THB
2.0842
THB INR
พฤหัสบดี
0.4794
INR THB
2.0858
THB INR
ศุกร์
0.4799
INR THB
2.0838
THB INR
จันทร์
0.4790
INR THB
2.0877
THB INR
อังคาร
0.4798
INR THB
2.0842
THB INR
พุธ
0.4803
INR THB
2.0821
THB INR
พฤหัสบดี
0.4801
INR THB
2.0829
THB INR
ศุกร์
0.4815
INR THB
2.0767
THB INR
จันทร์
0.4816
INR THB
2.0763
THB INR
อังคาร
0.4810
INR THB
2.0789
THB INR
พุธ
0.4788
INR THB
2.0887
THB INR
พฤหัสบดี
0.4769
INR THB
2.0970
THB INR
ศุกร์
0.4780
INR THB
2.0922
THB INR
จันทร์
0.4774
INR THB
2.0948
THB INR
อังคาร
0.4753
INR THB
2.1040
THB INR
พุธ
0.4758
INR THB
2.1016
THB INR
พฤหัสบดี
0.4746
INR THB
2.1072
THB INR
ศุกร์
0.4732
INR THB
2.1131
THB INR
จันทร์
0.4750
INR THB
2.1052
THB INR
อังคาร
0.4741
INR THB
2.1092
THB INR
พุธ
0.4729
INR THB
2.1146
THB INR
พฤหัสบดี
0.4730
INR THB
2.1143
THB INR
ศุกร์
0.4732
INR THB
2.1134
THB INR
จันทร์
0.4749
INR THB
2.1058
THB INR
อังคาร
0.4750
INR THB
2.1052
THB INR
พุธ
0.4758
INR THB
2.1018
THB INR
พฤหัสบดี
0.4760
INR THB
2.1010
THB INR
ศุกร์
0.4743
INR THB
2.1082
THB INR
จันทร์
0.4748
INR THB
2.1060
THB INR
อังคาร
0.4755
INR THB
2.1028
THB INR
พุธ
0.4764
INR THB
2.0993
THB INR
พฤหัสบดี
0.4769
INR THB
2.0968
THB INR
ศุกร์
0.4754
INR THB
2.1035
THB INR
จันทร์
0.4729
INR THB
2.1148
THB INR
อังคาร
0.4728
INR THB
2.1149
THB INR
พุธ
0.4727
INR THB
2.1155
THB INR
พฤหัสบดี
0.4735
INR THB
2.1121
THB INR
ศุกร์
0.4727
INR THB
2.1156
THB INR
จันทร์
0.4739
INR THB
2.1102
THB INR
อังคาร
0.4717
INR THB
2.1200
THB INR
พุธ
0.4704
INR THB
2.1257
THB INR
พฤหัสบดี
0.4698
INR THB
2.1287
THB INR
ศุกร์
0.4682
INR THB
2.1359
THB INR
จันทร์
0.4732
INR THB
2.1132
THB INR
อังคาร
0.4730
INR THB
2.1140
THB INR
พุธ
0.4755
INR THB
2.1029
THB INR
พฤหัสบดี
0.4738
INR THB
2.1107
THB INR
ศุกร์
0.4768
INR THB
2.0973
THB INR
อาทิตย์
0.4788
INR THB
2.0886
THB INR
จันทร์
0.4777
INR THB
2.0932
THB INR
อังคาร
0.4759
INR THB
2.1014
THB INR
พุธ
0.4754
INR THB
2.1035
THB INR
พฤหัสบดี
0.4766
INR THB
2.0984
THB INR
ศุกร์
0.4751
INR THB
2.1049
THB INR
อาทิตย์
0.4734
INR THB
2.1122
THB INR
จันทร์
0.4757
INR THB
2.1019
THB INR
อังคาร
0.4759
INR THB
2.1014
THB INR
พุธ
0.4752
INR THB
2.1045
THB INR
พฤหัสบดี
0.4752
INR THB
2.1043
THB INR
ศุกร์
0.4770
INR THB
2.0963
THB INR
อาทิตย์
0.4799
INR THB
2.0838
THB INR
จันทร์
0.4810
INR THB
2.0790
THB INR
อังคาร
0.4805
INR THB
2.0813
THB INR
พุธ
0.4808
INR THB
2.0799
THB INR
พฤหัสบดี
0.4833
INR THB
2.0690
THB INR
ศุกร์
0.4851
INR THB
2.0614
THB INR
จันทร์
0.4844
INR THB
2.0644
THB INR
อังคาร
0.4839
INR THB
2.0664
THB INR
พุธ
0.4811
INR THB
2.0787
THB INR
พฤหัสบดี
0.4795
INR THB
2.0856
THB INR
ศุกร์
0.4830
INR THB
2.0703
THB INR
จันทร์
0.4839
INR THB
2.0664
THB INR
อังคาร
0.4835
INR THB
2.0682
THB INR
พุธ
0.4832
INR THB
2.0694
THB INR
พฤหัสบดี
0.4832
INR THB
2.0695
THB INR
ศุกร์
0.4820
INR THB
2.0745
THB INR
จันทร์
0.4823
INR THB
2.0733
THB INR
อังคาร
0.4817
INR THB
2.0759
THB INR
พุธ
0.4835
INR THB
2.0684
THB INR
พฤหัสบดี
0.4846
INR THB
2.0636
THB INR
ศุกร์
0.4863
INR THB
2.0563
THB INR
จันทร์
0.4851
INR THB
2.0613
THB INR
อังคาร
0.4868
INR THB
2.0544
THB INR
พุธ
0.4868
INR THB
2.0540
THB INR
พฤหัสบดี
0.4849
INR THB
2.0621
THB INR
ศุกร์
0.4849
INR THB
2.0625
THB INR
จันทร์
0.4854
INR THB
2.0600
THB INR
อังคาร
0.4845
INR THB
2.0640
THB INR
พุธ
0.4845
INR THB
2.0641
THB INR
พฤหัสบดี
0.4846
INR THB
2.0636
THB INR
ศุกร์
0.4863
INR THB
2.0565
THB INR
จันทร์
0.4858
INR THB
2.0585
THB INR
อังคาร
0.4847
INR THB
2.0629
THB INR
พุธ
0.4839
INR THB
2.0667
THB INR
พฤหัสบดี
0.4858
INR THB
2.0586
THB INR
ศุกร์
0.4851
INR THB
2.0615
THB INR
จันทร์
0.4847
INR THB
2.0629
THB INR
อังคาร
0.4841
INR THB
2.0658
THB INR
พุธ
0.4836
INR THB
2.0677
THB INR
พฤหัสบดี
0.4834
INR THB
2.0685
THB INR
ศุกร์
0.4829
INR THB
2.0710
THB INR
จันทร์
0.4803
INR THB
2.0818
THB INR
อังคาร
0.4766
INR THB
2.0983
THB INR
พุธ
0.4765
INR THB
2.0984
THB INR
พฤหัสบดี
0.4731
INR THB
2.1138
THB INR
ศุกร์
0.4742
INR THB
2.1086
THB INR
จันทร์
0.4754
INR THB
2.1037
THB INR
อังคาร
0.4701
INR THB
2.1270
THB INR
พุธ
0.4683
INR THB
2.1353
THB INR
พฤหัสบดี
0.4683
INR THB
2.1356
THB INR
ศุกร์
0.4669
INR THB
2.1420
THB INR
จันทร์
0.4654
INR THB
2.1488
THB INR
อังคาร
0.4642
INR THB
2.1545
THB INR
พุธ
0.4638
INR THB
2.1560
THB INR
พฤหัสบดี
0.4623
INR THB
2.1629
THB INR
ศุกร์
0.4619
INR THB
2.1651
THB INR
จันทร์
0.4618
INR THB
2.1652
THB INR
อังคาร
0.4601
INR THB
2.1733
THB INR
พุธ
0.4571
INR THB
2.1879
THB INR
พฤหัสบดี
0.4564
INR THB
2.1910
THB INR
ศุกร์
0.4562
INR THB
2.1919
THB INR
จันทร์
0.4527
INR THB
2.2090
THB INR
อังคาร
0.4534
INR THB
2.2055
THB INR
พุธ
0.4504
INR THB
2.2201
THB INR
พฤหัสบดี
0.4525
INR THB
2.2099
THB INR
ศุกร์
0.4544
INR THB
2.2005
THB INR
จันทร์
0.4506
INR THB
2.2192
THB INR
อังคาร
0.4500
INR THB
2.2225
THB INR
พุธ
0.4479
INR THB
2.2326
THB INR
พฤหัสบดี
0.4476
INR THB
2.2339
THB INR
ศุกร์
0.4508
INR THB
2.2182
THB INR
จันทร์
0.4469
INR THB
2.2377
THB INR
อังคาร
0.4457
INR THB
2.2439
THB INR
ศุกร์
0.4463
INR THB
2.2408
THB INR
จันทร์
0.4431
INR THB
2.2569
THB INR
อังคาร
0.4438
INR THB
2.2532
THB INR
พุธ
0.4430
INR THB
2.2575
THB INR
พฤหัสบดี
0.4429
INR THB
2.2577
THB INR
ศุกร์
0.4460
INR THB
2.2420
THB INR
จันทร์
0.4460
INR THB
2.2423
THB INR
อังคาร
0.4442
INR THB
2.2512
THB INR
พุธ
0.4436
INR THB
2.2542
THB INR
พฤหัสบดี
0.4419
INR THB
2.2629
THB INR
ศุกร์
0.4435
INR THB
2.2549
THB INR
จันทร์
0.4425
INR THB
2.2597
THB INR
อังคาร
0.4424
INR THB
2.2603
THB INR
พุธ
0.4427
INR THB
2.2588
THB INR
พฤหัสบดี
0.4439
INR THB
2.2529
THB INR
ศุกร์
0.4435
INR THB
2.2548
THB INR
จันทร์
0.4450
INR THB
2.2474
THB INR
อังคาร
0.4459
INR THB
2.2425
THB INR
พุธ
0.4479
INR THB
2.2327
THB INR
พฤหัสบดี
0.4496
INR THB
2.2244
THB INR
ศุกร์
0.4506
INR THB
2.2193
THB INR
จันทร์
0.4524
INR THB
2.2106
THB INR
อังคาร
0.4516
INR THB
2.2144
THB INR
พุธ
0.4498
INR THB
2.2234
THB INR
พฤหัสบดี
0.4473
INR THB
2.2356
THB INR
ศุกร์
0.4518
INR THB
2.2135
THB INR
จันทร์
0.4515
INR THB
2.2149
THB INR
อังคาร
0.4516
INR THB
2.2145
THB INR
พุธ
0.4508
INR THB
2.2185
THB INR
พฤหัสบดี
0.4529
INR THB
2.2078
THB INR
ศุกร์
0.4543
INR THB
2.2010
THB INR
จันทร์
0.4538
INR THB
2.2036
THB INR
อังคาร
0.4539
INR THB
2.2029
THB INR
พุธ
0.4559
INR THB
2.1934
THB INR
พฤหัสบดี
0.4562
INR THB
2.1921
THB INR
ศุกร์
0.4596
INR THB
2.1757
THB INR
จันทร์
0.4588
INR THB
2.1795
THB INR
อังคาร
0.4616
INR THB
2.1665
THB INR
พุธ
0.4628
INR THB
2.1609
THB INR
พฤหัสบดี
0.4637
INR THB
2.1566
THB INR
ศุกร์
0.4659
INR THB
2.1464
THB INR
จันทร์
0.4674
INR THB
2.1397
THB INR
อังคาร
0.4655
INR THB
2.1482
THB INR
พุธ
0.4677
INR THB
2.1382
THB INR
พฤหัสบดี
0.4710
INR THB
2.1231
THB INR
ศุกร์
0.4720
INR THB
2.1187
THB INR
จันทร์
0.4671
INR THB
2.1409
THB INR
อังคาร
0.4648
INR THB
2.1515
THB INR
พุธ
0.4644
INR THB
2.1535
THB INR
พฤหัสบดี
0.4626
INR THB
2.1619
THB INR
ศุกร์
0.4654
INR THB
2.1488
THB INR
จันทร์
0.4603
INR THB
2.1725
THB INR
อังคาร
0.4569
INR THB
2.1886
THB INR
พุธ
0.4549
INR THB
2.1984
THB INR
พฤหัสบดี
0.4570
INR THB
2.1883
THB INR
ศุกร์
0.4570
INR THB
2.1882
THB INR
จันทร์
0.4576
INR THB
2.1856
THB INR
อังคาร
0.4602
INR THB
2.1728
THB INR
พุธ
0.4661
INR THB
2.1453
THB INR
พฤหัสบดี
0.4666
INR THB
2.1434
THB INR
ศุกร์
0.4668
INR THB
2.1423
THB INR
จันทร์
0.4647
INR THB
2.1518
THB INR
อังคาร
0.4645
INR THB
2.1529
THB INR
พุธ
0.4655
INR THB
2.1481
THB INR
พฤหัสบดี
0.4631
INR THB
2.1595
THB INR
ศุกร์
0.4626
INR THB
2.1617
THB INR
จันทร์
0.4657
INR THB
2.1472
THB INR