อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง รูปีอินเดีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีอินเดีย และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 รูปีอินเดีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูปีอินเดีย
ต่ำสุด = 0.4170 (31/12/2562) เฉลี่ย = 0.4410 สูงสุด = 0.4640 (2/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีอินเดีย และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
0.4629
INR THB
2.1604
THB INR
พุธ
0.4640
INR THB
2.1553
THB INR
พฤหัสบดี
0.4552
INR THB
2.1967
THB INR
ศุกร์
0.4598
INR THB
2.1747
THB INR
จันทร์
0.4596
INR THB
2.1760
THB INR
อังคาร
0.4572
INR THB
2.1874
THB INR
พุธ
0.4542
INR THB
2.2015
THB INR
พฤหัสบดี
0.4532
INR THB
2.2066
THB INR
ศุกร์
0.4524
INR THB
2.2103
THB INR
จันทร์
0.4510
INR THB
2.2174
THB INR
อังคาร
0.4492
INR THB
2.2260
THB INR
พุธ
0.4453
INR THB
2.2456
THB INR
พฤหัสบดี
0.4467
INR THB
2.2385
THB INR
ศุกร์
0.4461
INR THB
2.2417
THB INR
จันทร์
0.4461
INR THB
2.2417
THB INR
อังคาร
0.4458
INR THB
2.2430
THB INR
พุธ
0.4450
INR THB
2.2471
THB INR
พฤหัสบดี
0.4460
INR THB
2.2420
THB INR
ศุกร์
0.4445
INR THB
2.2498
THB INR
จันทร์
0.4435
INR THB
2.2545
THB INR
อังคาร
0.4430
INR THB
2.2572
THB INR
พุธ
0.4406
INR THB
2.2695
THB INR
พฤหัสบดี
0.4394
INR THB
2.2760
THB INR
ศุกร์
0.4387
INR THB
2.2796
THB INR
จันทร์
0.4367
INR THB
2.2901
THB INR
อังคาร
0.4371
INR THB
2.2880
THB INR
พุธ
0.4365
INR THB
2.2912
THB INR
พฤหัสบดี
0.4380
INR THB
2.2833
THB INR
ศุกร์
0.4413
INR THB
2.2660
THB INR
จันทร์
0.4412
INR THB
2.2665
THB INR
อังคาร
0.4427
INR THB
2.2590
THB INR
พุธ
0.4424
INR THB
2.2603
THB INR
พฤหัสบดี
0.4408
INR THB
2.2684
THB INR
ศุกร์
0.4391
INR THB
2.2774
THB INR
จันทร์
0.4378
INR THB
2.2842
THB INR
อังคาร
0.4371
INR THB
2.2879
THB INR
พุธ
0.4371
INR THB
2.2880
THB INR
พฤหัสบดี
0.4381
INR THB
2.2828
THB INR
ศุกร์
0.4402
INR THB
2.2715
THB INR
จันทร์
0.4404
INR THB
2.2707
THB INR
อังคาร
0.4405
INR THB
2.2701
THB INR
พุธ
0.4407
INR THB
2.2692
THB INR
พฤหัสบดี
0.4428
INR THB
2.2584
THB INR
ศุกร์
0.4474
INR THB
2.2352
THB INR
จันทร์
0.4491
INR THB
2.2267
THB INR
อังคาร
0.4515
INR THB
2.2150
THB INR
พุธ
0.4529
INR THB
2.2082
THB INR
พฤหัสบดี
0.4540
INR THB
2.2026
THB INR
ศุกร์
0.4533
INR THB
2.2062
THB INR
จันทร์
0.4539
INR THB
2.2030
THB INR
อังคาร
0.4538
INR THB
2.2036
THB INR
พุธ
0.4546
INR THB
2.1995
THB INR
พฤหัสบดี
0.4576
INR THB
2.1853
THB INR
ศุกร์
0.4584
INR THB
2.1814
THB INR
จันทร์
0.4622
INR THB
2.1636
THB INR
อังคาร
0.4590
INR THB
2.1787
THB INR
พุธ
0.4614
INR THB
2.1671
THB INR
พฤหัสบดี
0.4619
INR THB
2.1648
THB INR
ศุกร์
0.4597
INR THB
2.1755
THB INR
จันทร์
0.4584
INR THB
2.1814
THB INR
อังคาร
0.4594
INR THB
2.1769
THB INR
พุธ
0.4620
INR THB
2.1645
THB INR
พฤหัสบดี
0.4596
INR THB
2.1760
THB INR
ศุกร์
0.4582
INR THB
2.1826
THB INR
จันทร์
0.4576
INR THB
2.1851
THB INR
อังคาร
0.4604
INR THB
2.1721
THB INR
พุธ
0.4625
INR THB
2.1621
THB INR
พฤหัสบดี
0.4601
INR THB
2.1733
THB INR
ศุกร์
0.4602
INR THB
2.1731
THB INR
จันทร์
0.4588
INR THB
2.1797
THB INR
อังคาร
0.4584
INR THB
2.1814
THB INR
พุธ
0.4591
INR THB
2.1783
THB INR
พฤหัสบดี
0.4615
INR THB
2.1666
THB INR
ศุกร์
0.4588
INR THB
2.1797
THB INR
จันทร์
0.4579
INR THB
2.1841
THB INR
อังคาร
0.4572
INR THB
2.1874
THB INR
พุธ
0.4577
INR THB
2.1847
THB INR
พฤหัสบดี
0.4576
INR THB
2.1851
THB INR
ศุกร์
0.4583
INR THB
2.1818
THB INR
จันทร์
0.4574
INR THB
2.1864
THB INR
อังคาร
0.4580
INR THB
2.1832
THB INR
พุธ
0.4583
INR THB
2.1820
THB INR
พฤหัสบดี
0.4571
INR THB
2.1879
THB INR
ศุกร์
0.4566
INR THB
2.1902
THB INR
จันทร์
0.4570
INR THB
2.1883
THB INR
อังคาร
0.4586
INR THB
2.1805
THB INR
พุธ
0.4593
INR THB
2.1770
THB INR
พฤหัสบดี
0.4616
INR THB
2.1663
THB INR
ศุกร์
0.4622
INR THB
2.1635
THB INR
จันทร์
0.4601
INR THB
2.1733
THB INR
อังคาร
0.4597
INR THB
2.1751
THB INR
พุธ
0.4563
INR THB
2.1914
THB INR
พฤหัสบดี
0.4545
INR THB
2.2003
THB INR
ศุกร์
0.4520
INR THB
2.2122
THB INR
จันทร์
0.4495
INR THB
2.2246
THB INR
อังคาร
0.4474
INR THB
2.2353
THB INR
พุธ
0.4492
INR THB
2.2264
THB INR
พฤหัสบดี
0.4508
INR THB
2.2181
THB INR
ศุกร์
0.4524
INR THB
2.2102
THB INR
จันทร์
0.4569
INR THB
2.1885
THB INR
อังคาร
0.4579
INR THB
2.1838
THB INR
พุธ
0.4579
INR THB
2.1839
THB INR
พฤหัสบดี
0.4567
INR THB
2.1896
THB INR
ศุกร์
0.4578
INR THB
2.1843
THB INR
จันทร์
0.4578
INR THB
2.1843
THB INR
อังคาร
0.4567
INR THB
2.1897
THB INR
พุธ
0.4554
INR THB
2.1957
THB INR
พฤหัสบดี
0.4549
INR THB
2.1984
THB INR
ศุกร์
0.4539
INR THB
2.2030
THB INR
จันทร์
0.4542
INR THB
2.2019
THB INR
อังคาร
0.4518
INR THB
2.2135
THB INR
พุธ
0.4524
INR THB
2.2105
THB INR
พฤหัสบดี
0.4525
INR THB
2.2101
THB INR
ศุกร์
0.4508
INR THB
2.2181
THB INR
จันทร์
0.4500
INR THB
2.2224
THB INR
อังคาร
0.4507
INR THB
2.2186
THB INR
พุธ
0.4503
INR THB
2.2207
THB INR
พฤหัสบดี
0.4493
INR THB
2.2258
THB INR
ศุกร์
0.4467
INR THB
2.2384
THB INR
จันทร์
0.4481
INR THB
2.2315
THB INR
อังคาร
0.4485
INR THB
2.2296
THB INR
พุธ
0.4490
INR THB
2.2273
THB INR
พฤหัสบดี
0.4438
INR THB
2.2530
THB INR
ศุกร์
0.4425
INR THB
2.2598
THB INR
อาทิตย์
0.4430
INR THB
2.2576
THB INR
จันทร์
0.4428
INR THB
2.2586
THB INR
อังคาร
0.4429
INR THB
2.2579
THB INR
พุธ
0.4445
INR THB
2.2496
THB INR
พฤหัสบดี
0.4456
INR THB
2.2441
THB INR
ศุกร์
0.4450
INR THB
2.2471
THB INR
จันทร์
0.4449
INR THB
2.2478
THB INR
พุธ
0.4436
INR THB
2.2543
THB INR
พฤหัสบดี
0.4470
INR THB
2.2371
THB INR
ศุกร์
0.4476
INR THB
2.2342
THB INR
จันทร์
0.4482
INR THB
2.2311
THB INR
อังคาร
0.4497
INR THB
2.2236
THB INR
พุธ
0.4495
INR THB
2.2245
THB INR
พฤหัสบดี
0.4472
INR THB
2.2361
THB INR
ศุกร์
0.4501
INR THB
2.2218
THB INR
จันทร์
0.4508
INR THB
2.2181
THB INR
อังคาร
0.4494
INR THB
2.2251
THB INR
พุธ
0.4492
INR THB
2.2262
THB INR
พฤหัสบดี
0.4480
INR THB
2.2322
THB INR
ศุกร์
0.4467
INR THB
2.2388
THB INR
จันทร์
0.4475
INR THB
2.2346
THB INR
อังคาร
0.4484
INR THB
2.2302
THB INR
พุธ
0.4476
INR THB
2.2339
THB INR
พฤหัสบดี
0.4476
INR THB
2.2340
THB INR
ศุกร์
0.4482
INR THB
2.2314
THB INR
จันทร์
0.4483
INR THB
2.2305
THB INR
อังคาร
0.4477
INR THB
2.2336
THB INR
พุธ
0.4469
INR THB
2.2376
THB INR
พฤหัสบดี
0.4471
INR THB
2.2366
THB INR
ศุกร์
0.4427
INR THB
2.2587
THB INR
จันทร์
0.4365
INR THB
2.2909
THB INR
อังคาร
0.4343
INR THB
2.3025
THB INR
พุธ
0.4346
INR THB
2.3012
THB INR
พฤหัสบดี
0.4354
INR THB
2.2969
THB INR
ศุกร์
0.4343
INR THB
2.3025
THB INR
จันทร์
0.4323
INR THB
2.3129
THB INR
อังคาร
0.4329
INR THB
2.3099
THB INR
พุธ
0.4325
INR THB
2.3119
THB INR
พฤหัสบดี
0.4331
INR THB
2.3090
THB INR
ศุกร์
0.4347
INR THB
2.3003
THB INR
จันทร์
0.4320
INR THB
2.3149
THB INR
อังคาร
0.4297
INR THB
2.3274
THB INR
พุธ
0.4305
INR THB
2.3227
THB INR
พฤหัสบดี
0.4287
INR THB
2.3329
THB INR
ศุกร์
0.4283
INR THB
2.3349
THB INR
จันทร์
0.4251
INR THB
2.3526
THB INR
อังคาร
0.4273
INR THB
2.3401
THB INR
พุธ
0.4263
INR THB
2.3457
THB INR
พฤหัสบดี
0.4265
INR THB
2.3449
THB INR
ศุกร์
0.4279
INR THB
2.3367
THB INR
จันทร์
0.4263
INR THB
2.3458
THB INR
อังคาร
0.4240
INR THB
2.3582
THB INR
พุธ
0.4246
INR THB
2.3551
THB INR
พฤหัสบดี
0.4252
INR THB
2.3517
THB INR
ศุกร์
0.4279
INR THB
2.3367
THB INR
จันทร์
0.4272
INR THB
2.3406
THB INR
อังคาร
0.4263
INR THB
2.3459
THB INR
พุธ
0.4268
INR THB
2.3433
THB INR
พฤหัสบดี
0.4275
INR THB
2.3392
THB INR
ศุกร์
0.4285
INR THB
2.3337
THB INR
จันทร์
0.4266
INR THB
2.3444
THB INR
อังคาร
0.4254
INR THB
2.3506
THB INR
พุธ
0.4287
INR THB
2.3328
THB INR
พฤหัสบดี
0.4284
INR THB
2.3343
THB INR
ศุกร์
0.4288
INR THB
2.3323
THB INR
จันทร์
0.4303
INR THB
2.3239
THB INR
อังคาร
0.4304
INR THB
2.3235
THB INR
พุธ
0.4299
INR THB
2.3260
THB INR
พฤหัสบดี
0.4320
INR THB
2.3148
THB INR
ศุกร์
0.4340
INR THB
2.3041
THB INR
จันทร์
0.4320
INR THB
2.3148
THB INR
อังคาร
0.4315
INR THB
2.3175
THB INR
พุธ
0.4311
INR THB
2.3196
THB INR
พฤหัสบดี
0.4307
INR THB
2.3217
THB INR
ศุกร์
0.4286
INR THB
2.3329
THB INR
จันทร์
0.4286
INR THB
2.3334
THB INR
อังคาร
0.4275
INR THB
2.3392
THB INR
พุธ
0.4270
INR THB
2.3421
THB INR
พฤหัสบดี
0.4277
INR THB
2.3379
THB INR
ศุกร์
0.4279
INR THB
2.3368
THB INR
จันทร์
0.4270
INR THB
2.3419
THB INR
อังคาร
0.4245
INR THB
2.3555
THB INR
พุธ
0.4257
INR THB
2.3491
THB INR
พฤหัสบดี
0.4256
INR THB
2.3494
THB INR
ศุกร์
0.4257
INR THB
2.3490
THB INR
จันทร์
0.4273
INR THB
2.3405
THB INR
อังคาร
0.4268
INR THB
2.3431
THB INR
พุธ
0.4274
INR THB
2.3398
THB INR
พฤหัสบดี
0.4261
INR THB
2.3467
THB INR
ศุกร์
0.4256
INR THB
2.3499
THB INR
จันทร์
0.4268
INR THB
2.3431
THB INR
อังคาร
0.4260
INR THB
2.3477
THB INR
พุธ
0.4261
INR THB
2.3469
THB INR
พฤหัสบดี
0.4252
INR THB
2.3519
THB INR
ศุกร์
0.4256
INR THB
2.3495
THB INR
จันทร์
0.4267
INR THB
2.3436
THB INR
อังคาร
0.4269
INR THB
2.3424
THB INR
พุธ
0.4268
INR THB
2.3431
THB INR
พฤหัสบดี
0.4276
INR THB
2.3384
THB INR
ศุกร์
0.4260
INR THB
2.3472
THB INR
จันทร์
0.4245
INR THB
2.3555
THB INR
อังคาร
0.4239
INR THB
2.3592
THB INR
พุธ
0.4198
INR THB
2.3819
THB INR
พฤหัสบดี
0.4201
INR THB
2.3807
THB INR
ศุกร์
0.4212
INR THB
2.3739
THB INR
จันทร์
0.4211
INR THB
2.3750
THB INR
อังคาร
0.4213
INR THB
2.3736
THB INR
พุธ
0.4202
INR THB
2.3798
THB INR
พฤหัสบดี
0.4208
INR THB
2.3763
THB INR
ศุกร์
0.4209
INR THB
2.3760
THB INR
จันทร์
0.4216
INR THB
2.3721
THB INR
อังคาร
0.4225
INR THB
2.3667
THB INR
พุธ
0.4235
INR THB
2.3615
THB INR
พฤหัสบดี
0.4221
INR THB
2.3690
THB INR
ศุกร์
0.4212
INR THB
2.3742
THB INR
จันทร์
0.4227
INR THB
2.3658
THB INR
อังคาร
0.4224
INR THB
2.3674
THB INR
พุธ
0.4234
INR THB
2.3620
THB INR
พฤหัสบดี
0.4253
INR THB
2.3513
THB INR
ศุกร์
0.4251
INR THB
2.3526
THB INR
จันทร์
0.4267
INR THB
2.3436
THB INR
อังคาร
0.4274
INR THB
2.3396
THB INR
พุธ
0.4266
INR THB
2.3441
THB INR
พฤหัสบดี
0.4261
INR THB
2.3471
THB INR
ศุกร์
0.4266
INR THB
2.3444
THB INR
จันทร์
0.4262
INR THB
2.3464
THB INR
อังคาร
0.4255
INR THB
2.3500
THB INR
พุธ
0.4253
INR THB
2.3512
THB INR
พฤหัสบดี
0.4246
INR THB
2.3553
THB INR
ศุกร์
0.4246
INR THB
2.3553
THB INR
จันทร์
0.4239
INR THB
2.3590
THB INR
อังคาร
0.4232
INR THB
2.3628
THB INR
พุธ
0.4230
INR THB
2.3639
THB INR
พฤหัสบดี
0.4225
INR THB
2.3668
THB INR
ศุกร์
0.4220
INR THB
2.3695
THB INR
จันทร์
0.4194
INR THB
2.3841
THB INR
อังคาร
0.4170
INR THB
2.3979
THB INR