อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง รูปีอินเดีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีอินเดีย และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 รูปีอินเดีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูปีอินเดีย
ต่ำสุด = 0.4178 (27/12/2565) เฉลี่ย = 0.4458 สูงสุด = 0.4672 (28/9/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีอินเดีย และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
0.4463
INR THB
2.2408
THB INR
อังคาร
0.4459
INR THB
2.2425
THB INR
พุธ
0.4460
INR THB
2.2423
THB INR
พฤหัสบดี
0.4500
INR THB
2.2221
THB INR
ศุกร์
0.4533
INR THB
2.2061
THB INR
จันทร์
0.4537
INR THB
2.2041
THB INR
อังคาร
0.4517
INR THB
2.2138
THB INR
พุธ
0.4509
INR THB
2.2176
THB INR
พฤหัสบดี
0.4495
INR THB
2.2247
THB INR
ศุกร์
0.4480
INR THB
2.2319
THB INR
จันทร์
0.4457
INR THB
2.2435
THB INR
อังคาร
0.4438
INR THB
2.2534
THB INR
พุธ
0.4435
INR THB
2.2546
THB INR
พฤหัสบดี
0.4421
INR THB
2.2620
THB INR
ศุกร์
0.4423
INR THB
2.2607
THB INR
จันทร์
0.4426
INR THB
2.2592
THB INR
อังคาร
0.4418
INR THB
2.2637
THB INR
พุธ
0.4401
INR THB
2.2720
THB INR
พฤหัสบดี
0.4419
INR THB
2.2629
THB INR
ศุกร์
0.4444
INR THB
2.2502
THB INR
จันทร์
0.4462
INR THB
2.2410
THB INR
อังคาร
0.4438
INR THB
2.2535
THB INR
พุธ
0.4441
INR THB
2.2518
THB INR
พฤหัสบดี
0.4424
INR THB
2.2604
THB INR
ศุกร์
0.4415
INR THB
2.2648
THB INR
จันทร์
0.4414
INR THB
2.2655
THB INR
อังคาร
0.4402
INR THB
2.2715
THB INR
พุธ
0.4377
INR THB
2.2848
THB INR
พฤหัสบดี
0.4355
INR THB
2.2961
THB INR
ศุกร์
0.4338
INR THB
2.3054
THB INR
จันทร์
0.4306
INR THB
2.3222
THB INR
อังคาร
0.4297
INR THB
2.3273
THB INR
พุธ
0.4306
INR THB
2.3223
THB INR
พฤหัสบดี
0.4280
INR THB
2.3363
THB INR
ศุกร์
0.4311
INR THB
2.3197
THB INR
จันทร์
0.4318
INR THB
2.3161
THB INR
อังคาร
0.4332
INR THB
2.3082
THB INR
พุธ
0.4326
INR THB
2.3115
THB INR
พฤหัสบดี
0.4323
INR THB
2.3133
THB INR
ศุกร์
0.4308
INR THB
2.3212
THB INR
จันทร์
0.4333
INR THB
2.3079
THB INR
อังคาร
0.4327
INR THB
2.3111
THB INR
พุธ
0.4316
INR THB
2.3168
THB INR
พฤหัสบดี
0.4291
INR THB
2.3307
THB INR
ศุกร์
0.4293
INR THB
2.3295
THB INR
จันทร์
0.4274
INR THB
2.3400
THB INR
อังคาร
0.4313
INR THB
2.3184
THB INR
พุธ
0.4314
INR THB
2.3183
THB INR
พฤหัสบดี
0.4334
INR THB
2.3074
THB INR
ศุกร์
0.4344
INR THB
2.3018
THB INR
จันทร์
0.4362
INR THB
2.2926
THB INR
อังคาร
0.4375
INR THB
2.2857
THB INR
พุธ
0.4376
INR THB
2.2853
THB INR
พฤหัสบดี
0.4388
INR THB
2.2790
THB INR
ศุกร์
0.4382
INR THB
2.2820
THB INR
จันทร์
0.4402
INR THB
2.2719
THB INR
อังคาร
0.4396
INR THB
2.2748
THB INR
พุธ
0.4401
INR THB
2.2725
THB INR
พฤหัสบดี
0.4401
INR THB
2.2723
THB INR
ศุกร์
0.4402
INR THB
2.2716
THB INR
จันทร์
0.4430
INR THB
2.2574
THB INR
อังคาร
0.4421
INR THB
2.2619
THB INR
พุธ
0.4392
INR THB
2.2768
THB INR
พฤหัสบดี
0.4393
INR THB
2.2763
THB INR
ศุกร์
0.4400
INR THB
2.2729
THB INR
จันทร์
0.4439
INR THB
2.2529
THB INR
อังคาร
0.4442
INR THB
2.2513
THB INR
พุธ
0.4427
INR THB
2.2587
THB INR
พฤหัสบดี
0.4402
INR THB
2.2714
THB INR
ศุกร์
0.4427
INR THB
2.2587
THB INR
จันทร์
0.4426
INR THB
2.2594
THB INR
อังคาร
0.4423
INR THB
2.2611
THB INR
พุธ
0.4401
INR THB
2.2721
THB INR
พฤหัสบดี
0.4428
INR THB
2.2584
THB INR
ศุกร์
0.4414
INR THB
2.2657
THB INR
จันทร์
0.4426
INR THB
2.2592
THB INR
อังคาร
0.4407
INR THB
2.2689
THB INR
พุธ
0.4432
INR THB
2.2564
THB INR
พฤหัสบดี
0.4447
INR THB
2.2485
THB INR
ศุกร์
0.4437
INR THB
2.2538
THB INR
จันทร์
0.4439
INR THB
2.2528
THB INR
อังคาร
0.4476
INR THB
2.2343
THB INR
พุธ
0.4478
INR THB
2.2330
THB INR
พฤหัสบดี
0.4496
INR THB
2.2241
THB INR
ศุกร์
0.4474
INR THB
2.2353
THB INR
จันทร์
0.4495
INR THB
2.2247
THB INR
อังคาร
0.4500
INR THB
2.2223
THB INR
พุธ
0.4493
INR THB
2.2259
THB INR
พฤหัสบดี
0.4463
INR THB
2.2407
THB INR
ศุกร์
0.4466
INR THB
2.2391
THB INR
จันทร์
0.4469
INR THB
2.2378
THB INR
อังคาร
0.4471
INR THB
2.2367
THB INR
พุธ
0.4483
INR THB
2.2306
THB INR
พฤหัสบดี
0.4480
INR THB
2.2321
THB INR
ศุกร์
0.4488
INR THB
2.2282
THB INR
จันทร์
0.4473
INR THB
2.2356
THB INR
อังคาร
0.4451
INR THB
2.2469
THB INR
พุธ
0.4459
INR THB
2.2425
THB INR
พฤหัสบดี
0.4446
INR THB
2.2492
THB INR
ศุกร์
0.4413
INR THB
2.2659
THB INR
จันทร์
0.4407
INR THB
2.2693
THB INR
อังคาร
0.4398
INR THB
2.2738
THB INR
พุธ
0.4417
INR THB
2.2642
THB INR
พฤหัสบดี
0.4409
INR THB
2.2682
THB INR
ศุกร์
0.4401
INR THB
2.2721
THB INR
จันทร์
0.4391
INR THB
2.2774
THB INR
อังคาร
0.4414
INR THB
2.2655
THB INR
พุธ
0.4434
INR THB
2.2555
THB INR
พฤหัสบดี
0.4420
INR THB
2.2623
THB INR
ศุกร์
0.4408
INR THB
2.2686
THB INR
จันทร์
0.4418
INR THB
2.2633
THB INR
อังคาร
0.4428
INR THB
2.2581
THB INR
พุธ
0.4446
INR THB
2.2493
THB INR
พฤหัสบดี
0.4438
INR THB
2.2533
THB INR
ศุกร์
0.4467
INR THB
2.2385
THB INR
จันทร์
0.4458
INR THB
2.2431
THB INR
อังคาร
0.4481
INR THB
2.2315
THB INR
พุธ
0.4481
INR THB
2.2314
THB INR
พฤหัสบดี
0.4501
INR THB
2.2215
THB INR
ศุกร์
0.4510
INR THB
2.2173
THB INR
จันทร์
0.4529
INR THB
2.2081
THB INR
อังคาร
0.4527
INR THB
2.2091
THB INR
พุธ
0.4531
INR THB
2.2072
THB INR
พฤหัสบดี
0.4533
INR THB
2.2062
THB INR
ศุกร์
0.4532
INR THB
2.2063
THB INR
จันทร์
0.4505
INR THB
2.2199
THB INR
อังคาร
0.4456
INR THB
2.2442
THB INR
พุธ
0.4447
INR THB
2.2485
THB INR
พฤหัสบดี
0.4478
INR THB
2.2333
THB INR
ศุกร์
0.4515
INR THB
2.2150
THB INR
จันทร์
0.4517
INR THB
2.2139
THB INR
อังคาร
0.4516
INR THB
2.2146
THB INR
พุธ
0.4556
INR THB
2.1950
THB INR
พฤหัสบดี
0.4563
INR THB
2.1917
THB INR
ศุกร์
0.4541
INR THB
2.2021
THB INR
จันทร์
0.4553
INR THB
2.1965
THB INR
อังคาร
0.4553
INR THB
2.1961
THB INR
พุธ
0.4541
INR THB
2.2024
THB INR
พฤหัสบดี
0.4579
INR THB
2.1840
THB INR
ศุกร์
0.4586
INR THB
2.1805
THB INR
จันทร์
0.4580
INR THB
2.1834
THB INR
อังคาร
0.4580
INR THB
2.1836
THB INR
พุธ
0.4582
INR THB
2.1825
THB INR
พฤหัสบดี
0.4620
INR THB
2.1645
THB INR
ศุกร์
0.4593
INR THB
2.1774
THB INR
จันทร์
0.4594
INR THB
2.1765
THB INR
อังคาร
0.4602
INR THB
2.1731
THB INR
พุธ
0.4612
INR THB
2.1681
THB INR
พฤหัสบดี
0.4598
INR THB
2.1748
THB INR
ศุกร์
0.4571
INR THB
2.1876
THB INR
จันทร์
0.4571
INR THB
2.1878
THB INR
อังคาร
0.4595
INR THB
2.1764
THB INR
พุธ
0.4586
INR THB
2.1807
THB INR
พฤหัสบดี
0.4532
INR THB
2.2063
THB INR
ศุกร์
0.4474
INR THB
2.2351
THB INR
จันทร์
0.4486
INR THB
2.2289
THB INR
อังคาร
0.4455
INR THB
2.2444
THB INR
พุธ
0.4473
INR THB
2.2359
THB INR
พฤหัสบดี
0.4417
INR THB
2.2642
THB INR
ศุกร์
0.4437
INR THB
2.2540
THB INR
จันทร์
0.4463
INR THB
2.2406
THB INR
อังคาร
0.4468
INR THB
2.2380
THB INR
พุธ
0.4462
INR THB
2.2411
THB INR
พฤหัสบดี
0.4472
INR THB
2.2360
THB INR
ศุกร์
0.4473
INR THB
2.2355
THB INR
จันทร์
0.4520
INR THB
2.2123
THB INR
อังคาร
0.4523
INR THB
2.2111
THB INR
พุธ
0.4527
INR THB
2.2090
THB INR
พฤหัสบดี
0.4485
INR THB
2.2294
THB INR
ศุกร์
0.4511
INR THB
2.2166
THB INR
จันทร์
0.4556
INR THB
2.1949
THB INR
อังคาร
0.4574
INR THB
2.1861
THB INR
พุธ
0.4587
INR THB
2.1801
THB INR
พฤหัสบดี
0.4612
INR THB
2.1684
THB INR
ศุกร์
0.4588
INR THB
2.1798
THB INR
จันทร์
0.4582
INR THB
2.1822
THB INR
อังคาร
0.4575
INR THB
2.1857
THB INR
พุธ
0.4595
INR THB
2.1763
THB INR
พฤหัสบดี
0.4565
INR THB
2.1907
THB INR
ศุกร์
0.4560
INR THB
2.1931
THB INR
จันทร์
0.4570
INR THB
2.1883
THB INR
อังคาร
0.4579
INR THB
2.1837
THB INR
พุธ
0.4605
INR THB
2.1715
THB INR
พฤหัสบดี
0.4616
INR THB
2.1663
THB INR
ศุกร์
0.4636
INR THB
2.1570
THB INR
จันทร์
0.4641
INR THB
2.1545
THB INR
อังคาร
0.4637
INR THB
2.1564
THB INR
พุธ
0.4648
INR THB
2.1515
THB INR
พฤหัสบดี
0.4617
INR THB
2.1657
THB INR
ศุกร์
0.4633
INR THB
2.1585
THB INR
จันทร์
0.4641
INR THB
2.1548
THB INR
อังคาร
0.4655
INR THB
2.1481
THB INR
พุธ
0.4672
INR THB
2.1403
THB INR
พฤหัสบดี
0.4653
INR THB
2.1493
THB INR
ศุกร์
0.4639
INR THB
2.1556
THB INR
จันทร์
0.4657
INR THB
2.1472
THB INR
อังคาร
0.4599
INR THB
2.1742
THB INR
พุธ
0.4583
INR THB
2.1821
THB INR
พฤหัสบดี
0.4545
INR THB
2.2001
THB INR
ศุกร์
0.4547
INR THB
2.1994
THB INR
จันทร์
0.4601
INR THB
2.1733
THB INR
อังคาร
0.4634
INR THB
2.1580
THB INR
พุธ
0.4622
INR THB
2.1635
THB INR
พฤหัสบดี
0.4600
INR THB
2.1740
THB INR
ศุกร์
0.4645
INR THB
2.1529
THB INR
จันทร์
0.4644
INR THB
2.1535
THB INR
อังคาร
0.4625
INR THB
2.1620
THB INR
พุธ
0.4611
INR THB
2.1687
THB INR
พฤหัสบดี
0.4602
INR THB
2.1730
THB INR
ศุกร์
0.4635
INR THB
2.1573
THB INR
จันทร์
0.4609
INR THB
2.1698
THB INR
อังคาร
0.4604
INR THB
2.1718
THB INR
พุธ
0.4599
INR THB
2.1745
THB INR
พฤหัสบดี
0.4586
INR THB
2.1807
THB INR
ศุกร์
0.4600
INR THB
2.1741
THB INR
จันทร์
0.4604
INR THB
2.1718
THB INR
อังคาร
0.4566
INR THB
2.1903
THB INR
พุธ
0.4541
INR THB
2.2023
THB INR
พฤหัสบดี
0.4587
INR THB
2.1801
THB INR
ศุกร์
0.4558
INR THB
2.1942
THB INR
จันทร์
0.4569
INR THB
2.1888
THB INR
อังคาร
0.4565
INR THB
2.1905
THB INR
พุธ
0.4525
INR THB
2.2099
THB INR
พฤหัสบดี
0.4513
INR THB
2.2156
THB INR
ศุกร์
0.4443
INR THB
2.2507
THB INR
จันทร์
0.4420
INR THB
2.2622
THB INR
อังคาร
0.4383
INR THB
2.2816
THB INR
พุธ
0.4378
INR THB
2.2839
THB INR
พฤหัสบดี
0.4405
INR THB
2.2701
THB INR
ศุกร์
0.4372
INR THB
2.2871
THB INR
จันทร์
0.4432
INR THB
2.2562
THB INR
อังคาร
0.4426
INR THB
2.2595
THB INR
พุธ
0.4430
INR THB
2.2574
THB INR
พฤหัสบดี
0.4382
INR THB
2.2823
THB INR
ศุกร์
0.4385
INR THB
2.2805
THB INR
จันทร์
0.4358
INR THB
2.2947
THB INR
อังคาร
0.4333
INR THB
2.3080
THB INR
พุธ
0.4334
INR THB
2.3072
THB INR
พฤหัสบดี
0.4305
INR THB
2.3231
THB INR
ศุกร์
0.4271
INR THB
2.3415
THB INR
จันทร์
0.4241
INR THB
2.3577
THB INR
อังคาร
0.4256
INR THB
2.3494
THB INR
พุธ
0.4256
INR THB
2.3499
THB INR
พฤหัสบดี
0.4221
INR THB
2.3689
THB INR
ศุกร์
0.4227
INR THB
2.3656
THB INR
จันทร์
0.4208
INR THB
2.3764
THB INR
อังคาร
0.4199
INR THB
2.3818
THB INR
พุธ
0.4188
INR THB
2.3877
THB INR
พฤหัสบดี
0.4224
INR THB
2.3672
THB INR
ศุกร์
0.4223
INR THB
2.3681
THB INR
จันทร์
0.4213
INR THB
2.3736
THB INR
อังคาร
0.4197
INR THB
2.3824
THB INR
พุธ
0.4195
INR THB
2.3836
THB INR
พฤหัสบดี
0.4190
INR THB
2.3866
THB INR
ศุกร์
0.4195
INR THB
2.3840
THB INR
จันทร์
0.4203
INR THB
2.3793
THB INR
อังคาร
0.4178
INR THB
2.3935
THB INR
พุธ
0.4193
INR THB
2.3846
THB INR
พฤหัสบดี
0.4184
INR THB
2.3903
THB INR
ศุกร์
0.4179
INR THB
2.3930
THB INR