อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง รูปีอินเดีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีอินเดีย และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 รูปีอินเดีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูปีอินเดีย
ต่ำสุด = 0.3995 (2/2/2566) เฉลี่ย = 0.4214 สูงสุด = 0.4459 (3/10/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีอินเดีย และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
0.4176
INR THB
2.3948
THB INR
อังคาร
0.4147
INR THB
2.4113
THB INR
พุธ
0.4109
INR THB
2.4335
THB INR
พฤหัสบดี
0.4107
INR THB
2.4350
THB INR
ศุกร์
0.4114
INR THB
2.4304
THB INR
จันทร์
0.4071
INR THB
2.4566
THB INR
อังคาร
0.4099
INR THB
2.4395
THB INR
พุธ
0.4083
INR THB
2.4489
THB INR
พฤหัสบดี
0.4094
INR THB
2.4423
THB INR
ศุกร์
0.4052
INR THB
2.4680
THB INR
จันทร์
0.4046
INR THB
2.4715
THB INR
อังคาร
0.4053
INR THB
2.4673
THB INR
พุธ
0.4045
INR THB
2.4720
THB INR
พฤหัสบดี
0.4062
INR THB
2.4620
THB INR
ศุกร์
0.4040
INR THB
2.4753
THB INR
จันทร์
0.4025
INR THB
2.4844
THB INR
อังคาร
0.4020
INR THB
2.4873
THB INR
พุธ
0.4025
INR THB
2.4846
THB INR
พฤหัสบดี
0.4014
INR THB
2.4914
THB INR
ศุกร์
0.4028
INR THB
2.4825
THB INR
จันทร์
0.4009
INR THB
2.4945
THB INR
อังคาร
0.4038
INR THB
2.4767
THB INR
พุธ
0.4017
INR THB
2.4894
THB INR
พฤหัสบดี
0.3995
INR THB
2.5030
THB INR
ศุกร์
0.4026
INR THB
2.4840
THB INR
จันทร์
0.4072
INR THB
2.4559
THB INR
อังคาร
0.4063
INR THB
2.4610
THB INR
พุธ
0.4060
INR THB
2.4630
THB INR
พฤหัสบดี
0.4053
INR THB
2.4672
THB INR
ศุกร์
0.4093
INR THB
2.4434
THB INR
จันทร์
0.4096
INR THB
2.4416
THB INR
อังคาร
0.4088
INR THB
2.4462
THB INR
พุธ
0.4146
INR THB
2.4120
THB INR
พฤหัสบดี
0.4152
INR THB
2.4087
THB INR
ศุกร์
0.4179
INR THB
2.3927
THB INR
จันทร์
0.4159
INR THB
2.4046
THB INR
อังคาร
0.4179
INR THB
2.3927
THB INR
พุธ
0.4174
INR THB
2.3960
THB INR
พฤหัสบดี
0.4196
INR THB
2.3834
THB INR
ศุกร์
0.4210
INR THB
2.3754
THB INR
จันทร์
0.4239
INR THB
2.3593
THB INR
อังคาร
0.4280
INR THB
2.3364
THB INR
พุธ
0.4205
INR THB
2.3781
THB INR
พฤหัสบดี
0.4218
INR THB
2.3708
THB INR
ศุกร์
0.4232
INR THB
2.3628
THB INR
จันทร์
0.4216
INR THB
2.3721
THB INR
อังคาร
0.4227
INR THB
2.3658
THB INR
พุธ
0.4280
INR THB
2.3365
THB INR
พฤหัสบดี
0.4274
INR THB
2.3398
THB INR
ศุกร์
0.4266
INR THB
2.3441
THB INR
จันทร์
0.4214
INR THB
2.3732
THB INR
อังคาร
0.4189
INR THB
2.3874
THB INR
พุธ
0.4187
INR THB
2.3885
THB INR
พฤหัสบดี
0.4158
INR THB
2.4048
THB INR
ศุกร์
0.4145
INR THB
2.4127
THB INR
จันทร์
0.4127
INR THB
2.4228
THB INR
อังคาร
0.4149
INR THB
2.4105
THB INR
พุธ
0.4163
INR THB
2.4023
THB INR
พฤหัสบดี
0.4148
INR THB
2.4111
THB INR
ศุกร์
0.4139
INR THB
2.4159
THB INR
จันทร์
0.4184
INR THB
2.3900
THB INR
อังคาร
0.4173
INR THB
2.3965
THB INR
พุธ
0.4148
INR THB
2.4106
THB INR
พฤหัสบดี
0.4167
INR THB
2.3998
THB INR
ศุกร์
0.4159
INR THB
2.4045
THB INR
จันทร์
0.4178
INR THB
2.3936
THB INR
อังคาร
0.4164
INR THB
2.4017
THB INR
พุธ
0.4131
INR THB
2.4205
THB INR
พฤหัสบดี
0.4162
INR THB
2.4027
THB INR
ศุกร์
0.4167
INR THB
2.4000
THB INR
จันทร์
0.4186
INR THB
2.3889
THB INR
อังคาร
0.4169
INR THB
2.3985
THB INR
พุธ
0.4171
INR THB
2.3975
THB INR
พฤหัสบดี
0.4169
INR THB
2.3986
THB INR
ศุกร์
0.4171
INR THB
2.3977
THB INR
จันทร์
0.4193
INR THB
2.3848
THB INR
อังคาร
0.4180
INR THB
2.3924
THB INR
พุธ
0.4195
INR THB
2.3837
THB INR
พฤหัสบดี
0.4181
INR THB
2.3919
THB INR
ศุกร์
0.4187
INR THB
2.3884
THB INR
จันทร์
0.4196
INR THB
2.3833
THB INR
อังคาร
0.4202
INR THB
2.3800
THB INR
พุธ
0.4183
INR THB
2.3908
THB INR
พฤหัสบดี
0.4166
INR THB
2.4002
THB INR
ศุกร์
0.4173
INR THB
2.3964
THB INR
จันทร์
0.4183
INR THB
2.3905
THB INR
อังคาร
0.4178
INR THB
2.3934
THB INR
พุธ
0.4161
INR THB
2.4035
THB INR
พฤหัสบดี
0.4136
INR THB
2.4180
THB INR
ศุกร์
0.4127
INR THB
2.4228
THB INR
จันทร์
0.4137
INR THB
2.4170
THB INR
อังคาร
0.4103
INR THB
2.4374
THB INR
พุธ
0.4103
INR THB
2.4373
THB INR
พฤหัสบดี
0.4108
INR THB
2.4341
THB INR
ศุกร์
0.4136
INR THB
2.4176
THB INR
จันทร์
0.4104
INR THB
2.4368
THB INR
อังคาร
0.4129
INR THB
2.4216
THB INR
พุธ
0.4159
INR THB
2.4046
THB INR
พฤหัสบดี
0.4158
INR THB
2.4048
THB INR
ศุกร์
0.4156
INR THB
2.4060
THB INR
จันทร์
0.4157
INR THB
2.4058
THB INR
อังคาร
0.4192
INR THB
2.3853
THB INR
พุธ
0.4182
INR THB
2.3914
THB INR
พฤหัสบดี
0.4187
INR THB
2.3885
THB INR
ศุกร์
0.4197
INR THB
2.3827
THB INR
จันทร์
0.4205
INR THB
2.3780
THB INR
อังคาร
0.4203
INR THB
2.3790
THB INR
พุธ
0.4206
INR THB
2.3775
THB INR
พฤหัสบดี
0.4217
INR THB
2.3716
THB INR
ศุกร์
0.4201
INR THB
2.3803
THB INR
จันทร์
0.4221
INR THB
2.3688
THB INR
อังคาร
0.4209
INR THB
2.3756
THB INR
พุธ
0.4207
INR THB
2.3769
THB INR
พฤหัสบดี
0.4219
INR THB
2.3701
THB INR
ศุกร์
0.4197
INR THB
2.3829
THB INR
จันทร์
0.4194
INR THB
2.3842
THB INR
อังคาร
0.4195
INR THB
2.3838
THB INR
พุธ
0.4226
INR THB
2.3662
THB INR
พฤหัสบดี
0.4236
INR THB
2.3609
THB INR
ศุกร์
0.4233
INR THB
2.3625
THB INR
จันทร์
0.4244
INR THB
2.3562
THB INR
อังคาร
0.4234
INR THB
2.3620
THB INR
พุธ
0.4248
INR THB
2.3539
THB INR
พฤหัสบดี
0.4273
INR THB
2.3403
THB INR
ศุกร์
0.4293
INR THB
2.3296
THB INR
จันทร์
0.4288
INR THB
2.3318
THB INR
อังคาร
0.4300
INR THB
2.3258
THB INR
พุธ
0.4339
INR THB
2.3047
THB INR
พฤหัสบดี
0.4338
INR THB
2.3055
THB INR
ศุกร์
0.4316
INR THB
2.3172
THB INR
จันทร์
0.4297
INR THB
2.3272
THB INR
อังคาร
0.4256
INR THB
2.3496
THB INR
พุธ
0.4242
INR THB
2.3571
THB INR
พฤหัสบดี
0.4249
INR THB
2.3534
THB INR
ศุกร์
0.4259
INR THB
2.3481
THB INR
จันทร์
0.4253
INR THB
2.3514
THB INR
อังคาร
0.4218
INR THB
2.3707
THB INR
พุธ
0.4244
INR THB
2.3564
THB INR
พฤหัสบดี
0.4209
INR THB
2.3760
THB INR
ศุกร์
0.4218
INR THB
2.3705
THB INR
จันทร์
0.4217
INR THB
2.3715
THB INR
อังคาร
0.4167
INR THB
2.3999
THB INR
พุธ
0.4157
INR THB
2.4056
THB INR
พฤหัสบดี
0.4150
INR THB
2.4098
THB INR
ศุกร์
0.4201
INR THB
2.3806
THB INR
จันทร์
0.4209
INR THB
2.3758
THB INR
อังคาร
0.4216
INR THB
2.3718
THB INR
พุธ
0.4178
INR THB
2.3932
THB INR
พฤหัสบดี
0.4158
INR THB
2.4048
THB INR
ศุกร์
0.4188
INR THB
2.3876
THB INR
จันทร์
0.4162
INR THB
2.4029
THB INR
อังคาร
0.4161
INR THB
2.4031
THB INR
พุธ
0.4150
INR THB
2.4095
THB INR
พฤหัสบดี
0.4193
INR THB
2.3848
THB INR
ศุกร์
0.4200
INR THB
2.3807
THB INR
จันทร์
0.4209
INR THB
2.3759
THB INR
อังคาร
0.4226
INR THB
2.3665
THB INR
พุธ
0.4216
INR THB
2.3718
THB INR
พฤหัสบดี
0.4244
INR THB
2.3564
THB INR
ศุกร์
0.4236
INR THB
2.3610
THB INR
จันทร์
0.4234
INR THB
2.3617
THB INR
อังคาร
0.4244
INR THB
2.3561
THB INR
พุธ
0.4251
INR THB
2.3523
THB INR
พฤหัสบดี
0.4263
INR THB
2.3455
THB INR
ศุกร์
0.4257
INR THB
2.3490
THB INR
จันทร์
0.4233
INR THB
2.3622
THB INR
อังคาร
0.4218
INR THB
2.3710
THB INR
พุธ
0.4245
INR THB
2.3557
THB INR
พฤหัสบดี
0.4235
INR THB
2.3611
THB INR
ศุกร์
0.4244
INR THB
2.3562
THB INR
จันทร์
0.4268
INR THB
2.3429
THB INR
อังคาร
0.4251
INR THB
2.3522
THB INR
พุธ
0.4244
INR THB
2.3565
THB INR
พฤหัสบดี
0.4228
INR THB
2.3652
THB INR
ศุกร์
0.4230
INR THB
2.3639
THB INR
จันทร์
0.4257
INR THB
2.3492
THB INR
อังคาร
0.4272
INR THB
2.3407
THB INR
พุธ
0.4270
INR THB
2.3418
THB INR
พฤหัสบดี
0.4279
INR THB
2.3368
THB INR
ศุกร์
0.4279
INR THB
2.3368
THB INR
จันทร์
0.4276
INR THB
2.3385
THB INR
อังคาร
0.4300
INR THB
2.3255
THB INR
พุธ
0.4309
INR THB
2.3206
THB INR
พฤหัสบดี
0.4311
INR THB
2.3198
THB INR
ศุกร์
0.4309
INR THB
2.3206
THB INR
จันทร์
0.4288
INR THB
2.3319
THB INR
อังคาร
0.4323
INR THB
2.3134
THB INR
พุธ
0.4338
INR THB
2.3054
THB INR
พฤหัสบดี
0.4352
INR THB
2.2976
THB INR
ศุกร์
0.4339
INR THB
2.3045
THB INR
จันทร์
0.4342
INR THB
2.3028
THB INR
อังคาร
0.4368
INR THB
2.2895
THB INR
พุธ
0.4390
INR THB
2.2780
THB INR
พฤหัสบดี
0.4411
INR THB
2.2672
THB INR
ศุกร์
0.4386
INR THB
2.2801
THB INR
จันทร์
0.4444
INR THB
2.2503
THB INR
อังคาร
0.4459
INR THB
2.2429
THB INR
พุธ
0.4448
INR THB
2.2480
THB INR
พฤหัสบดี
0.4437
INR THB
2.2536
THB INR
ศุกร์
0.4447
INR THB
2.2485
THB INR
จันทร์
0.4457
INR THB
2.2435
THB INR
อังคาร
0.4411
INR THB
2.2673
THB INR
พุธ
0.4374
INR THB
2.2860
THB INR
พฤหัสบดี
0.4346
INR THB
2.3010
THB INR
ศุกร์
0.4373
INR THB
2.2867
THB INR
จันทร์
0.4354
INR THB
2.2966
THB INR
อังคาร
0.4370
INR THB
2.2882
THB INR
พุธ
0.4362
INR THB
2.2927
THB INR
พฤหัสบดี
0.4376
INR THB
2.2854
THB INR
ศุกร์
0.4396
INR THB
2.2748
THB INR
จันทร์
0.4390
INR THB
2.2777
THB INR
อังคาร
0.4358
INR THB
2.2948
THB INR
พุธ
0.4352
INR THB
2.2978
THB INR
พฤหัสบดี
0.4357
INR THB
2.2949
THB INR
ศุกร์
0.4354
INR THB
2.2970
THB INR
จันทร์
0.4321
INR THB
2.3145
THB INR
อังคาร
0.4320
INR THB
2.3145
THB INR
พุธ
0.4346
INR THB
2.3008
THB INR
พฤหัสบดี
0.4312
INR THB
2.3190
THB INR
ศุกร์
0.4289
INR THB
2.3317
THB INR
จันทร์
0.4271
INR THB
2.3415
THB INR
อังคาร
0.4271
INR THB
2.3415
THB INR
พุธ
0.4273
INR THB
2.3403
THB INR
พฤหัสบดี
0.4274
INR THB
2.3399
THB INR
ศุกร์
0.4306
INR THB
2.3223
THB INR
จันทร์
0.4318
INR THB
2.3160
THB INR
อังคาร
0.4338
INR THB
2.3051
THB INR
พุธ
0.4272
INR THB
2.3409
THB INR
พฤหัสบดี
0.4261
INR THB
2.3468
THB INR
ศุกร์
0.4207
INR THB
2.3770
THB INR
จันทร์
0.4219
INR THB
2.3704
THB INR
อังคาร
0.4224
INR THB
2.3676
THB INR
พุธ
0.4226
INR THB
2.3664
THB INR
พฤหัสบดี
0.4232
INR THB
2.3629
THB INR
ศุกร์
0.4254
INR THB
2.3509
THB INR
จันทร์
0.4209
INR THB
2.3758
THB INR
อังคาร
0.4193
INR THB
2.3850
THB INR
พุธ
0.4184
INR THB
2.3899
THB INR
พฤหัสบดี
0.4228
INR THB
2.3652
THB INR
ศุกร์
0.4209
INR THB
2.3758
THB INR
จันทร์
0.4191
INR THB
2.3862
THB INR
อังคาร
0.4237
INR THB
2.3600
THB INR
พุธ
0.4220
INR THB
2.3697
THB INR
พฤหัสบดี
0.4222
INR THB
2.3686
THB INR
ศุกร์
0.4239
INR THB
2.3593
THB INR
จันทร์
0.4280
INR THB
2.3364
THB INR
อังคาร
0.4278
INR THB
2.3378
THB INR
พุธ
0.4288
INR THB
2.3320
THB INR
พฤหัสบดี
0.4203
INR THB
2.3792
THB INR
ศุกร์
0.4197
INR THB
2.3826
THB INR
จันทร์
0.4217
INR THB
2.3713
THB INR
อังคาร
0.4205
INR THB
2.3779
THB INR
พุธ
0.4201
INR THB
2.3805
THB INR
พฤหัสบดี
0.4192
INR THB
2.3857
THB INR
ศุกร์
0.4160
INR THB
2.4041
THB INR
จันทร์
0.4159
INR THB
2.4047
THB INR
อังคาร
0.4156
INR THB
2.4059
THB INR
พุธ
0.4129
INR THB
2.4217
THB INR
พฤหัสบดี
0.4103
INR THB
2.4375
THB INR
ศุกร์
0.4130
INR THB
2.4210
THB INR