อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง รูปีอินเดีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีอินเดีย และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 รูปีอินเดีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูปีอินเดีย
ต่ำสุด = 0.4088 (6/1/2564) เฉลี่ย = 0.4327 สูงสุด = 0.4568 (29/9/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีอินเดีย และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
0.4107
INR THB
2.4352
THB INR
จันทร์
0.4093
INR THB
2.4432
THB INR
อังคาร
0.4088
INR THB
2.4461
THB INR
พุธ
0.4088
INR THB
2.4462
THB INR
พฤหัสบดี
0.4093
INR THB
2.4430
THB INR
ศุกร์
0.4103
INR THB
2.4373
THB INR
จันทร์
0.4101
INR THB
2.4384
THB INR
อังคาร
0.4115
INR THB
2.4299
THB INR
พุธ
0.4105
INR THB
2.4361
THB INR
พฤหัสบดี
0.4106
INR THB
2.4354
THB INR
ศุกร์
0.4111
INR THB
2.4326
THB INR
จันทร์
0.4105
INR THB
2.4358
THB INR
อังคาร
0.4105
INR THB
2.4361
THB INR
พุธ
0.4105
INR THB
2.4360
THB INR
พฤหัสบดี
0.4102
INR THB
2.4377
THB INR
ศุกร์
0.4112
INR THB
2.4322
THB INR
จันทร์
0.4107
INR THB
2.4349
THB INR
อังคาร
0.4106
INR THB
2.4353
THB INR
พุธ
0.4111
INR THB
2.4325
THB INR
พฤหัสบดี
0.4109
INR THB
2.4335
THB INR
ศุกร์
0.4100
INR THB
2.4389
THB INR
จันทร์
0.4099
INR THB
2.4396
THB INR
อังคาร
0.4109
INR THB
2.4335
THB INR
พุธ
0.4117
INR THB
2.4292
THB INR
พฤหัสบดี
0.4119
INR THB
2.4277
THB INR
ศุกร์
0.4127
INR THB
2.4230
THB INR
จันทร์
0.4115
INR THB
2.4301
THB INR
อังคาร
0.4110
INR THB
2.4333
THB INR
พุธ
0.4109
INR THB
2.4339
THB INR
พฤหัสบดี
0.4101
INR THB
2.4384
THB INR
ศุกร์
0.4115
INR THB
2.4301
THB INR
จันทร์
0.4113
INR THB
2.4316
THB INR
อังคาร
0.4109
INR THB
2.4340
THB INR
พุธ
0.4120
INR THB
2.4270
THB INR
พฤหัสบดี
0.4134
INR THB
2.4191
THB INR
ศุกร์
0.4136
INR THB
2.4178
THB INR
จันทร์
0.4144
INR THB
2.4131
THB INR
อังคาร
0.4142
INR THB
2.4143
THB INR
พุธ
0.4153
INR THB
2.4081
THB INR
พฤหัสบดี
0.4159
INR THB
2.4044
THB INR
ศุกร์
0.4116
INR THB
2.4295
THB INR
จันทร์
0.4107
INR THB
2.4351
THB INR
อังคาร
0.4129
INR THB
2.4222
THB INR
พุธ
0.4161
INR THB
2.4034
THB INR
พฤหัสบดี
0.4171
INR THB
2.3974
THB INR
ศุกร์
0.4175
INR THB
2.3955
THB INR
จันทร์
0.4205
INR THB
2.3780
THB INR
อังคาร
0.4214
INR THB
2.3731
THB INR
พุธ
0.4207
INR THB
2.3768
THB INR
พฤหัสบดี
0.4205
INR THB
2.3782
THB INR
ศุกร์
0.4232
INR THB
2.3627
THB INR
จันทร์
0.4240
INR THB
2.3587
THB INR
อังคาร
0.4241
INR THB
2.3579
THB INR
พุธ
0.4246
INR THB
2.3554
THB INR
พฤหัสบดี
0.4250
INR THB
2.3531
THB INR
ศุกร์
0.4254
INR THB
2.3505
THB INR
จันทร์
0.4272
INR THB
2.3409
THB INR
อังคาร
0.4275
INR THB
2.3389
THB INR
พุธ
0.4272
INR THB
2.3408
THB INR
พฤหัสบดี
0.4283
INR THB
2.3347
THB INR
ศุกร์
0.4289
INR THB
2.3315
THB INR
จันทร์
0.4292
INR THB
2.3299
THB INR
อังคาร
0.4248
INR THB
2.3543
THB INR
พุธ
0.4276
INR THB
2.3386
THB INR
พฤหัสบดี
0.4265
INR THB
2.3446
THB INR
ศุกร์
0.4256
INR THB
2.3498
THB INR
จันทร์
0.4278
INR THB
2.3377
THB INR
อังคาร
0.4273
INR THB
2.3402
THB INR
พุธ
0.4213
INR THB
2.3737
THB INR
พฤหัสบดี
0.4213
INR THB
2.3734
THB INR
ศุกร์
0.4208
INR THB
2.3762
THB INR
จันทร์
0.4197
INR THB
2.3825
THB INR
อังคาร
0.4189
INR THB
2.3872
THB INR
พุธ
0.4175
INR THB
2.3954
THB INR
พฤหัสบดี
0.4165
INR THB
2.4009
THB INR
ศุกร์
0.4198
INR THB
2.3823
THB INR
จันทร์
0.4166
INR THB
2.4006
THB INR
อังคาร
0.4169
INR THB
2.3986
THB INR
พุธ
0.4156
INR THB
2.4061
THB INR
พฤหัสบดี
0.4174
INR THB
2.3958
THB INR
ศุกร์
0.4183
INR THB
2.3904
THB INR
จันทร์
0.4205
INR THB
2.3784
THB INR
อังคาร
0.4206
INR THB
2.3777
THB INR
พุธ
0.4215
INR THB
2.3724
THB INR
พฤหัสบดี
0.4212
INR THB
2.3739
THB INR
ศุกร์
0.4207
INR THB
2.3767
THB INR
จันทร์
0.4220
INR THB
2.3695
THB INR
อังคาร
0.4220
INR THB
2.3696
THB INR
พุธ
0.4212
INR THB
2.3743
THB INR
พฤหัสบดี
0.4237
INR THB
2.3602
THB INR
ศุกร์
0.4242
INR THB
2.3576
THB INR
จันทร์
0.4241
INR THB
2.3581
THB INR
อังคาร
0.4238
INR THB
2.3596
THB INR
พุธ
0.4251
INR THB
2.3523
THB INR
พฤหัสบดี
0.4262
INR THB
2.3465
THB INR
ศุกร์
0.4278
INR THB
2.3375
THB INR
จันทร์
0.4285
INR THB
2.3335
THB INR
อังคาร
0.4307
INR THB
2.3218
THB INR
พุธ
0.4299
INR THB
2.3262
THB INR
พฤหัสบดี
0.4293
INR THB
2.3294
THB INR
ศุกร์
0.4315
INR THB
2.3177
THB INR
จันทร์
0.4301
INR THB
2.3249
THB INR
อังคาร
0.4312
INR THB
2.3189
THB INR
พุธ
0.4299
INR THB
2.3260
THB INR
พฤหัสบดี
0.4314
INR THB
2.3182
THB INR
ศุกร์
0.4313
INR THB
2.3186
THB INR
จันทร์
0.4300
INR THB
2.3253
THB INR
อังคาร
0.4275
INR THB
2.3389
THB INR
พุธ
0.4263
INR THB
2.3456
THB INR
พฤหัสบดี
0.4268
INR THB
2.3432
THB INR
ศุกร์
0.4283
INR THB
2.3350
THB INR
จันทร์
0.4284
INR THB
2.3344
THB INR
อังคาร
0.4280
INR THB
2.3366
THB INR
พุธ
0.4271
INR THB
2.3413
THB INR
พฤหัสบดี
0.4265
INR THB
2.3447
THB INR
ศุกร์
0.4250
INR THB
2.3527
THB INR
จันทร์
0.4249
INR THB
2.3533
THB INR
อังคาร
0.4244
INR THB
2.3562
THB INR
พุธ
0.4251
INR THB
2.3523
THB INR
พฤหัสบดี
0.4234
INR THB
2.3619
THB INR
ศุกร์
0.4254
INR THB
2.3506
THB INR
จันทร์
0.4264
INR THB
2.3453
THB INR
อังคาร
0.4270
INR THB
2.3420
THB INR
พุธ
0.4290
INR THB
2.3309
THB INR
พฤหัสบดี
0.4293
INR THB
2.3292
THB INR
ศุกร์
0.4284
INR THB
2.3343
THB INR
จันทร์
0.4304
INR THB
2.3235
THB INR
อังคาร
0.4317
INR THB
2.3165
THB INR
พุธ
0.4311
INR THB
2.3198
THB INR
พฤหัสบดี
0.4300
INR THB
2.3256
THB INR
ศุกร์
0.4308
INR THB
2.3215
THB INR
จันทร์
0.4323
INR THB
2.3131
THB INR
อังคาร
0.4318
INR THB
2.3159
THB INR
พุธ
0.4322
INR THB
2.3140
THB INR
พฤหัสบดี
0.4340
INR THB
2.3042
THB INR
ศุกร์
0.4358
INR THB
2.2946
THB INR
จันทร์
0.4378
INR THB
2.2841
THB INR
อังคาร
0.4379
INR THB
2.2838
THB INR
พุธ
0.4384
INR THB
2.2812
THB INR
พฤหัสบดี
0.4383
INR THB
2.2816
THB INR
ศุกร์
0.4389
INR THB
2.2784
THB INR
จันทร์
0.4382
INR THB
2.2823
THB INR
อังคาร
0.4400
INR THB
2.2726
THB INR
พุธ
0.4404
INR THB
2.2707
THB INR
พฤหัสบดี
0.4413
INR THB
2.2662
THB INR
ศุกร์
0.4424
INR THB
2.2602
THB INR
จันทร์
0.4428
INR THB
2.2584
THB INR
อังคาร
0.4423
INR THB
2.2612
THB INR
พุธ
0.4418
INR THB
2.2633
THB INR
พฤหัสบดี
0.4426
INR THB
2.2596
THB INR
ศุกร์
0.4416
INR THB
2.2643
THB INR
จันทร์
0.4429
INR THB
2.2576
THB INR
อังคาร
0.4449
INR THB
2.2477
THB INR
พุธ
0.4467
INR THB
2.2389
THB INR
พฤหัสบดี
0.4484
INR THB
2.2303
THB INR
ศุกร์
0.4499
INR THB
2.2226
THB INR
จันทร์
0.4500
INR THB
2.2221
THB INR
อังคาร
0.4496
INR THB
2.2243
THB INR
พุธ
0.4480
INR THB
2.2323
THB INR
พฤหัสบดี
0.4452
INR THB
2.2463
THB INR
ศุกร์
0.4490
INR THB
2.2272
THB INR
จันทร์
0.4507
INR THB
2.2187
THB INR
อังคาร
0.4475
INR THB
2.2346
THB INR
พุธ
0.4489
INR THB
2.2277
THB INR
พฤหัสบดี
0.4483
INR THB
2.2307
THB INR
ศุกร์
0.4488
INR THB
2.2281
THB INR
จันทร์
0.4495
INR THB
2.2249
THB INR
อังคาร
0.4435
INR THB
2.2546
THB INR
พุธ
0.4408
INR THB
2.2686
THB INR
พฤหัสบดี
0.4408
INR THB
2.2684
THB INR
ศุกร์
0.4432
INR THB
2.2564
THB INR
จันทร์
0.4427
INR THB
2.2588
THB INR
อังคาร
0.4420
INR THB
2.2624
THB INR
พุธ
0.4427
INR THB
2.2588
THB INR
พฤหัสบดี
0.4442
INR THB
2.2510
THB INR
ศุกร์
0.4463
INR THB
2.2407
THB INR
จันทร์
0.4439
INR THB
2.2526
THB INR
อังคาร
0.4437
INR THB
2.2537
THB INR
พุธ
0.4453
INR THB
2.2455
THB INR
พฤหัสบดี
0.4448
INR THB
2.2484
THB INR
ศุกร์
0.4449
INR THB
2.2477
THB INR
จันทร์
0.4463
INR THB
2.2408
THB INR
อังคาร
0.4469
INR THB
2.2374
THB INR
พุธ
0.4473
INR THB
2.2355
THB INR
พฤหัสบดี
0.4494
INR THB
2.2250
THB INR
ศุกร์
0.4522
INR THB
2.2116
THB INR
จันทร์
0.4527
INR THB
2.2090
THB INR
อังคาร
0.4529
INR THB
2.2082
THB INR
พุธ
0.4527
INR THB
2.2090
THB INR
พฤหัสบดี
0.4508
INR THB
2.2181
THB INR
ศุกร์
0.4526
INR THB
2.2094
THB INR
จันทร์
0.4547
INR THB
2.1992
THB INR
อังคาร
0.4555
INR THB
2.1952
THB INR
พุธ
0.4568
INR THB
2.1891
THB INR
พฤหัสบดี
0.4561
INR THB
2.1925
THB INR
ศุกร์
0.4536
INR THB
2.2048
THB INR
จันทร์
0.4546
INR THB
2.1999
THB INR
อังคาร
0.4533
INR THB
2.2063
THB INR
พุธ
0.4521
INR THB
2.2119
THB INR
พฤหัสบดี
0.4518
INR THB
2.2135
THB INR
ศุกร์
0.4516
INR THB
2.2144
THB INR
จันทร์
0.4493
INR THB
2.2256
THB INR
อังคาร
0.4417
INR THB
2.2639
THB INR
พุธ
0.4418
INR THB
2.2637
THB INR
พฤหัสบดี
0.4412
INR THB
2.2667
THB INR
ศุกร์
0.4444
INR THB
2.2501
THB INR
จันทร์
0.4441
INR THB
2.2518
THB INR
อังคาร
0.4439
INR THB
2.2526
THB INR
พุธ
0.4455
INR THB
2.2448
THB INR
พฤหัสบดี
0.4461
INR THB
2.2419
THB INR
ศุกร์
0.4450
INR THB
2.2472
THB INR
จันทร์
0.4406
INR THB
2.2696
THB INR
อังคาร
0.4418
INR THB
2.2635
THB INR
พุธ
0.4445
INR THB
2.2499
THB INR
พฤหัสบดี
0.4445
INR THB
2.2496
THB INR
ศุกร์
0.4433
INR THB
2.2556
THB INR
จันทร์
0.4452
INR THB
2.2462
THB INR
อังคาร
0.4449
INR THB
2.2478
THB INR
พุธ
0.4473
INR THB
2.2354
THB INR
พฤหัสบดี
0.4486
INR THB
2.2294
THB INR
ศุกร์
0.4482
INR THB
2.2313
THB INR
จันทร์
0.4459
INR THB
2.2428
THB INR
อังคาร
0.4425
INR THB
2.2599
THB INR
พุธ
0.4408
INR THB
2.2688
THB INR
พฤหัสบดี
0.4418
INR THB
2.2635
THB INR
ศุกร์
0.4410
INR THB
2.2678
THB INR
จันทร์
0.4397
INR THB
2.2741
THB INR
อังคาร
0.4395
INR THB
2.2752
THB INR
พุธ
0.4408
INR THB
2.2686
THB INR
พฤหัสบดี
0.4383
INR THB
2.2816
THB INR
ศุกร์
0.4410
INR THB
2.2676
THB INR
จันทร์
0.4424
INR THB
2.2604
THB INR
อังคาร
0.4446
INR THB
2.2493
THB INR
พุธ
0.4480
INR THB
2.2319
THB INR
พฤหัสบดี
0.4476
INR THB
2.2339
THB INR
ศุกร์
0.4492
INR THB
2.2264
THB INR
จันทร์
0.4482
INR THB
2.2314
THB INR
อังคาร
0.4475
INR THB
2.2347
THB INR
พุธ
0.4495
INR THB
2.2248
THB INR
พฤหัสบดี
0.4515
INR THB
2.2150
THB INR
ศุกร์
0.4506
INR THB
2.2192
THB INR
จันทร์
0.4489
INR THB
2.2279
THB INR
อังคาร
0.4463
INR THB
2.2406
THB INR
พุธ
0.4435
INR THB
2.2548
THB INR
พฤหัสบดี
0.4429
INR THB
2.2577
THB INR
ศุกร์
0.4448
INR THB
2.2483
THB INR
จันทร์
0.4399
INR THB
2.2735
THB INR
อังคาร
0.4401
INR THB
2.2723
THB INR
พุธ
0.4377
INR THB
2.2849
THB INR
พฤหัสบดี
0.4389
INR THB
2.2784
THB INR
ศุกร์
0.4388
INR THB
2.2792
THB INR
จันทร์
0.4422
INR THB
2.2612
THB INR
อังคาร
0.4459
INR THB
2.2425
THB INR
พุธ
0.4470
INR THB
2.2372
THB INR
พฤหัสบดี
0.4455
INR THB
2.2447
THB INR
ศุกร์
0.4454
INR THB
2.2452
THB INR
จันทร์
0.4476
INR THB
2.2342
THB INR
อังคาร
0.4482
INR THB
2.2310
THB INR
พุธ
0.4485
INR THB
2.2295
THB INR
พฤหัสบดี
0.4483
INR THB
2.2305
THB INR
ศุกร์
0.4465
INR THB
2.2398
THB INR